Indledning

På denne side kan du hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er gældende og er implementeret i produktionsmiljøet i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) i produktion

Det er endvidere muligt at hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er grundlaget for kommende ændringer i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer.
Du kan indhent flere informationer om de enkelte ændringer på Datafordelerens hjemmeside under Releases og Ændringer.

I nogle tilfælde bliver ændringer testet i Datafordelerens testmiljøer igennem en længevarende periode. Har et af Datafordelerens testmiljøer en version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke er identisk med den version, som er implementeret i produktionsmiljøet er Dataleverancespecifikation (DLS) udstillet på siden Test på Datafordeleren

Dataleverancespecifikationerne (DLS) er opbygget efter en skabelon, som du kan hente i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) skabelon.

Versioner af Dataleverancespecifikation (DLS), som tidligere har været brugt på Datafordeleren bliver udstillet på DLS-arkiv. Ønsker du adgang til en tidligere version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke ligger på siden skal du tage kontakt til Datafordelerens SPOC via Datafordelerens hjemmeside. Du finder supportformularen under punktet support.

Sideinformation
Dataleverancespecifikation (DLS) i produktion RegisterZip-filI drift

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

15. februar 2023

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

31. oktober 2023

Danmarks Adresseregister (DAR)

15. februar 2023

Danmarks Fikspunktregister

 

Danmarks Højdemodel (DHM) • DHMhøjdekurver

31. oktober 2023

 • DHMnedbør

 

 • DHMoprindelse

31. oktober 2023

 • DHMoverflade

 

 • DHMpunktsky

 

 • DHMskyggekort

 

 • DHMterræn
DHMterræn 1.5.zip 
 • DHM2015

 

 • DHMbluespot 2007

 

 • DHMhavstigning 2007

 

 • DHMnedbør 2007

 

 • DHMoverflade 2007

 

 • DHMpunktsky 2007

 

 • DHMskyggekort 2007

 

 • DHMterræn - bro 2007

 

Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)

 

Danske Stednavne

31. oktober 2023

Det Centrale Personregister (CPR)

 

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

 

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

15. februar 2023

Ejendomsvurdering (VUR)

15. februar 2023

Ejerfortegnelsen (EJF)

26. maj 2023

GeoDanmark Ortofoto

30. november 2023

GeoDanmark Vektor

31. oktober 2023

Historiske kort og data • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)

 

 • Kortbladsinddelinger

 

 • Høje målebordsblade

 

 • Lave målebordsblade

 

 • Preussiske målebordsblade

 

Matriklen (MAT)

15. februar 2023

Matriklen2 (MAT2)

12. december 2023

Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)

15. februar 2023

Skærmkortet

Skærmkortet 1.12.zip

Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer RegisterZip-fil

Det Centrale Personregister (CPR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

CVR 3.0.0.zip

Ejerfortegnelsen (EJF)

EJF 3.20.zip
Dataleverancespecifikation (DLS) skabelonVersionZip-fil
2.4.0