Indledning

Siden indeholder informationer om hvordan du tilgår Datafordelerens testmiljøer og informationer om indhold i dem. 

Læs mere om hvordan du benytter Datafordelerens testmiljøer på siden Test på Datafordeleren på Datafordelerens hjemmeside, hvor du en introduktion til Datafordelerens testmiljøer herunder formål, indhold og adgang.

Du kan tilgå Dataleverancespecifikationen (DLS) i produktionsmiljøet på siden DLS-udstilling.


BEMÆRK

Siden er under udarbejdelse og vil løbende blive udviklet.

Sideinformation

Adgang til testmiljøer

Kontakt Datafordeleren via Datafordeleroperatørens servicedeskværktøj JIRA for at få tilsendt en oversigt over replikeringskanaler, services, portaler, service endpoints og DNS-zoner for miljøerne. 


Test03


PortalerSelvbetjeningsportal: https://test03-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test03-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdetBrugernavn/adgangskode i zone 0: https://test03-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test03-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test03-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test03-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test03-ftp2.datafordeler.dkTest04


PortalerSelvbetjeningsportal: https://test04-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test04-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdet'Brugernavn/adgangskode i zone 0: https://test04-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test04-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test04-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test04-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test04-ftp2.datafordeler.dkTest06


PortalerSelvbetjeningsportal: https://test06-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test06-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdetBrugernavn/adgangskode i zone 0: https://test06-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test06-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test06-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test06-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test06-ftp2.datafordeler.dk

Indhold i testmiljøerTest03

RegisterDLS VersionTjenesterTestdata

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

2.4.4

Samme som i produktion

Alle tjenester, som er i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdata

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

1.28

Samme som i produktion

REST, WFSLandsdækkende kopi af produktionsdata

Danmarks Adresseregister (DAR)

2.3.4

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Danske Stednavne


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

2.2.7

Samme som i produktion

Alle tjenester, som er i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdata

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Ejendomsvurdering (VUR)

2.11

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Ejerfortegnelsen (EJF)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Matriklen (MAT)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)

1.07

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata
Test04
RegisterDLS VersionTjenesterTestdata

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

1.28

Samme som i produktion

WMS, WMTS og filudtræk

Danmarks Adresseregister (DAR)

Ny version under udarbejdelse

Nye WMS og WFS


Danmarks Fikspunktregister

Ny version under udarbejdelse

Ny WMSLandsdækkende kopi af produktionsdata

Danmarks Højdemodel (DHM)
 • DHMhøjdekurver

1.14

Samme som i produktion • DHMnedbør

1.9

Samme som i produktion • DHMoprindelse

1.16

Samme som i produktion • DHMoverflade

1.4

Samme som i produktion • DHMpunktsky

1.5

Samme som i produktion • DHMterræn

1.5

Samme som i produktion • DHMskyggekort 

1.3

Samme som i produktion • DHM2015

1.3

Samme som i produktion • DHMbluespot 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMhavstigning 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMnedbør 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMoverflade 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMpunktsky 2007

1.3

Samme som i produktion • DHMskyggekort 2007

1.6

Samme som i produktion • DHMterræn - bro 2007

1.3

Samme som i produktionDanmarks Topografiske Kortværk (DTK)

1.12

Samme som i produktionDanske Stednavne

2.18

Samme som i produktionDet Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion

REST

CPR’s testdata er fiktive og indeholder en begrænset mængde data.

Læs mere om CPR’s testdata i CPR’s dokumentation

Bemærk, at CPR's testdata, som er beskrevet i CPR's dokumentation, ikke er 100% identiske med data i dette miljø , da data ikke overføres regelmæssigt.

Ejendomsvurdering (VUR)GeoDanmark Ortofoto

1.14

Samme som i produktionGeoDanmark Vektor

1.36

Samme som i produktionHistoriske kort og data
 • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)

1.2

Samme som i produktion • Kortbladsinddelinger

1.5

Samme som i produktion • Høje målebordsblade

1.4

Samme som i produktion • Lave målebordsblade

1.4

Samme som i produktion • Preussiske målebordsblade

1.4

Samme som i produktionMatriklen (MAT)

DLS under udarbejdelseSkærmkortet

1.12

Samme som i produktion

Test06


RegisterDLS VersionTjenesterTestdata

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

2.4.4

Samme som i produktion

Kopi af produktionsdata

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)Danmarks Adresseregister (DAR)

2.3.4

Samme som i produktionDet Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

2.2.7

Samme som i produktionEjendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

2.9.1

Samme som i produktionEjendomsvurdering (VUR)Ejerfortegnelsen (EJF)

3.13

Samme som i produktionMatriklen (MAT)


Aktiviteter i testmiljøer - under udarbejdelse

Læs mere om indholdet i de kommende ændringer på datafordeler.dk under Driftmeddelelser og Ændringer.


2024

Test03

Test04

Test06

Januar


Februar
Marts


April


Maj


Juni


Juli


AugustSeptember
Oktober


November


December