Beskrivelse

Danmarks Højdemodel indeholder detaljeret information om højdeforholdene i Danmark og giver mulighed for at producere detaljerede og præcise kort. Kortene bruges blandt andet af Beredskabet og DMI til at skabe et realtidsbillede af den aktuelle situationer, for eksempel ved stormflod og skybrud, samt af kommuner og statslige myndigheder i den langsigtede planlægning af klimatilpasningsindsatsen.

Danmarks Højdemodel anvendes også på forsvars-, beredskabs- og miljøområdet, i forbindelse med større byggeri- og anlægsprojekter, kortlægning og arkæologisk arbejde.
Dokumentation for hændelser fra DHM er samlet i Hændelser (DHM) 

Dokumentation for filudtræk fra DHMer samlet i Filudtræk (DHM) 

Dokumentation for REST fra DHM er samlet i REST (DHM) 

Dokumentation for WFS, WMTS, WMS og WCS fra DHM er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk

Skemaerne fra DHM er samlet på Skema - filudtræk og webservices (DHM)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra DHM er samlet på Bitemporalitet (DHM)