Beskrivelse

Danmarks Adresseregister (DAR) er autoritativt register for Danmarks vejnavne og adresser med tilhørende postnummer og supplerende bynavne.

DAR indeholder oplysninger om objekttyperne ”Adresse” og ”NavngivenVej”. Til anvendelser hvor der ikke er behov for etage- og dørbetegnelser findes objekttypen ”Husnummer”. Til anvendelser hvor der er behov for adressers og vejnavnes kommune- og vejkode, findes objekttypen ”NavngivenVejKommunedel”.  

Adresser og husnumre er tilknyttet oplysning om den præcise, geografiske beliggenhed og hvor adressen er forbundet til vejnettet. Navngivne veje har oplysning om vejens omtrentlige beliggenhed, medens den eksakte placering af vejen skal findes i GeoDanmark datasættet. Tilsvarende skal den geografiske udstrækning af postnumre og supplerende bynavne findes i DAGI-datasættet.

KODELISTER

Hent DARs kodelister Danmarks Adresseregister (DAR)s egen hjemmeside.


Dokumentation for REST fra DAR er samlet i REST (DAR) 

Dokumentation for hændelser fra DAR er samlet i Hændelser (DAR) 

Dokumentation for filudtræk fra DAR er samlet i Filudtræk (DAR) 

Skemaerne fra DAR er samlet på Skema - filudtræk og webservices (DAR)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra DAR er samlet på Bitemporalitet (DAR)

Læs mere registerspecifik dokumentation om DAR i Mapning DAWA-Datafordeleren (DAR) og Vejledning til mapning DAWA-Datafordeler (DAR)