Beskrivelse

Ejendomsbeliggenhedsregistret er i hovedreglen en reference mellem ejendommen og den adresse der skal anvendes som beliggenhedsadresse. I tilfælde hvor der ikke eksisterer en adresse for en ejendom er der i Ejendomsbeliggenhedsregistret en beliggenhedsbetegnelse til anvendelse i stedet for en faktisk adresse.

Beliggenhedsbetegnelsen er en tekst dannet på baggrund af bl.a. informationer i Danmarks Administrative og Geografiske Inddelinger.

I Ejendomsbeliggenhedsregistret er der desuden information om hvilken kommune der har det administrative ansvar for informationen i Ejendomsbeliggenhedsregistret.Dokumentation for hændelser fra EBR er samlet i Hændelser (EBR)

Dokumentation for filudtræk fra EBR er samlet i Filudtræk (EBR)

Dokumentation for REST fra EBR er samlet i REST (EBR)

Skemaerne fra EBR er samlet på Skema - filudtræk og webservices (EBR) og Skema - hændelser (EBR)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra EBR er samlet på Bitemporalitet (EBR)