Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Danmarks Adresseregister (DAR).

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Ønsker du at opsætte et kopiregister kan du med fordel benytte Datafordeleren - guide til kopiregistre.

Du kan finde eksempler på, hvad der sker med DAR data i filudtræk, når der sker ændringer i adresser på siden Grunddata – eksempler på anvendelse af bitemporalitet.

Under kodelister på Danmarksadresser.dk, kan du finde de værdier forretningsproces, forretningsområde og forretningshændelse kan tage.

Bemærk Datafordeleren ændrer tjenester med filudtræk i JSON-og XML-formater

Den 15. februar 2023 overgår distributionen af filudtræk på Datafordeleren fra FME til Hangfire. Derfor kan du fra den 15. februar 2023 ændre dine abonnementer på filudtræk i JSON-og XML-formater fra Datafordeleren. 

Du skal oprette abonnement med de nye tjenester som hedder ’_HF’ sidst i navnet. Tjenesterne på denne side er opdateret til de nye navne.

Der vil være paralleldrift af de gamle og nye tjenester fra den 15. februar 2023. Der er ikke ændret i logikken eller specifikationen for de enkelte tjenester. Det er kun navnet, der bliver ændret.

Læs mere på Datafordelerens ændringsmeddelelser om hvad det har betydning for allerede oprettede abonnementer, og hvordan du opretter nye abonnementer og sletter de gamle.

De tidligere filudtræk på FME kan kan ses her: Filudtræk (DAR) FME, udfases

Guide til Danmarks Adresseregister (DAR) filudtrækDenne guide forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/

Hent et aktuelt filudtræk

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter Frit tilgængelige fildownloades.
Der fremkommer en liste med alle de frittilgængelige filudtræk udtræk, som Datafordeleren udstiller.Marker det ønskede filudtræk og kopier linket i Atom feed med info om nye data.Sæt linket i en browserDu har en række muligheder for at hente dit filudtræk. 


Mulighed 1 - hent filudtrækket fra en FTP-server

Hent filudtrækket fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

I det efterfølgende screendump er markeret den adresse, som du skal bruge adressen på FTP-serveren. I din FTP-klient indsætter du adressen og tilgår filudtrækkene anonymt. Mulighed 2 - hent filudtrækket fra din browser

I det efterfølgende screendump er markeret det link, som du skal bruge for at hente det seneste filudtræk via din browser.Opsæt et abonnement på et prædefineret filudtræk

Når du har oprettet et abonnement på et prædefineret filudtræk, vil du med det samme modtage det senest oprettede filudtræk. 

Abonnementet har et fast interval, så du hver mandag senest kl. 04.00 vil modtage nyeste udtræk genereret tidligt mandag morgen.


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter PREDEFINED.Der fremkommer en liste med alle de faste udtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører Danmarks Adresseregister. Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på DAR. Søgeresultatet viser fire totale udtræk af alle aktuelle data i json og xml for henholdsvis ugentlige og daglige udtræk.Vælg et passende visningsnavn, din tjenestebruger og vælg det ønskede udtræk og klik NÆSTE.

Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

F.eks.: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

F.eks.: "DAR Filudtræk " ændres i udtrækket til: "DAR Filudtraek”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.

Det er nu muligt at se hvilke parametre, som er sat op for det valgte filudtræk.

Det er ikke muligt at rette i parametre for de prædefineret filudtræk - har du fortrudt dit valg af tjeneste, så klik FORRIGE.
Acceptér ved at klikke GEM.


Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK.Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.Opsæt et abonnement på et brugerdefineret filudtræk

Ved et brugerdefineret filudtræk opretter du et abonnement på automatisk udtræk og advisering af et brugerdefineret udtræk.


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter OPRET.Der fremkommer en liste med alle de brugerdefinerede filudtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører Danmarks Adresseregister. Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på DAR. Søgeresultatet viser et total udtræk fra Danmarks Adresseregister (DAR).Når du markere det ønskede filudtræk bliver du bedt om at vælge visningsnavn og tjenestebruger. Derudover skal du svare på, hvor hyppigt du ønsker dette udtræk.

Der vil blive genereret de specificerede filudtræk, indtil du ændrer eller ophæver abonnementet.

Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

F.eks.: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

F.eks.: "DAR Filudtræk " ændres i udtrækket til: "DAR Filudtraek”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Tjenestebruger

Vælg hvilken af dine tjenestebrugere, du ønsker at benytte, hvis du har flere.


Interval

Der kan vælges mellem forskellige intervaller: Dagligt, Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvis, Årligt eller N-Månedligt.


Timer

Tidspunktet kan også frit stilles.


Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.


På denne side skal du skrive de parametre du ønsker for dit udtræk.


VirkningFra - Tidspunktet hvorfra objekterne har virkning. 

VirkningTil - Tidspunktet hvortil objekterne har virkning. 

RegistreringFra - Tidspunktet hvorfra objekterne er registreret i registeret. 

RegistreringTil - Tidspunktet hvortil objekterne er registreret i registeret. 

DAFTimestampFra - Objekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

DAFTimestampTil - Objekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Læs mere om dato- og tidsformat i Generelt for DAR filudtræk


Status - Objekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus. Under kodelister på Danmarksadresser.dk, kan du finde de værdier forretningsproces, forretningsområde og forretningshændelse kan tage under status.


Output_format

JSON - skriv json i Selvbetjeningen

XML - skriv xml i SelvbetjeningenOPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED OPSÆTNING AF PARAMETRE

Hvis du blot trykker på GEM uden at foretage dig noget, får du genereret et filudtræk, som er baseret på default værdierne.

Der er ingen detaljeret vejledning til parametre i Selvbetjeningen.  Datafordeleren tjekker ikke for korrekte indtastninger blandt de lovlige værdier, så vær meget omhyggelig.

Hvis du staver forkert får du ingen advarsel. Der kommer først en reaktion på fejl, når du har hentet og udpakket den genererede fil.
Klik herefter på GEM.
Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK.Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.
Hent et brugerdefineret filudtræk

Under download henter du et brugerdefineret udtræk, der bliver udtrukket, når du bestiller det. 


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter DOWNLOAD.


Generelt for DAR filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenDAR
FormaterXML, JSON 
DLS version2.3.8
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
TværgåendeNej
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
DAR TotaludtrækBeskrivelse

Udtræk af al data i DAR ud fra de angivne parametre.

Totaludtræk for DAR ud fra specificeret virkningsperiode, registreringsperiode og DAF registreringstidspunkt.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1

Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.
DAR Totaludtraek Complete XML_HF

TjenestenavnDAR Totaludtræk_HF
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek Complete XML_HF
Navn på Datafordeler.dk

DAR Totaludtræk Prædefineret XML

Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


DAR Totaludtraek Complete JSON_HF

TjenestenavnDAR Totaludtræk_HF
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk 

DAR Totaludtræk Prædefineret JSON

Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


DAR Totaludtraek DeltaDaily XML_HF

TjenestenavnDAR Totaludtræk_HF
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeleren.dk

DAR Totaludtræk Delta Daily Prædefineret XML

Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00


DAR Totaludtraek DeltaDaily JSON_HF

TjenestenavnDAR Totaludtræk_HF
TjenestevisningsnavnDAR Totaludtraek DeltaDaily JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk

DAR Totaludtræk Delta Daily Prædefineret JSON

Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00


Ønsker du et filudtræk, der indeholder alle objektversioner uden historiske og afregistrerede objekter fra før en bestemt dato, skal du udfylde den ønskede dato i Virkningfra og RegistreringFra.

Udfylder du Virkningfra og RegistreringFra med Now og modtager du et aktuelt filudtræk, som den første fil.


Brugerdefineret filudtræk

Tjenestenavn

DAR-Totaludtraek_HF

Tjenestevisningsnavn

DAR Totaludtræk_HF

Navn på Datafordeler.dk

DAR Totaludtræk Brugerdefineret

Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Type

Brugerdefineret 

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode.Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


Navn

Type

Beskrivelse

Default VærdiUUID fra Udstillingsmodel

VirkningFra

Streng

Tidspunktet hvorfra objekterne har virkning. 

Ønsker du et filudtræk, der indeholder alle objektversioner, men at eksludere historiske og afregistrerede objekter før en bestemt dato, kan du gøre dette ved at udfylde den ønskede dato i Virkningfra og RegistreringFra.

Det er vigtigt at udfylde både virknings- og registreringsdatoerne ellers vil resultatet indeholde de objekter, som man med udfyldelsen af datoer, havde tænkt sig at eksludere.

NULLEAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

VirkningTil

Streng 

Tidspunktet hvortil objekterne har virkning. 

NULLEAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537

RegistreringFra

Streng 

Tidspunktet hvorfra objekterne er registreret i registeret. 

Ønsker du et filudtræk, der indeholder alle objektversioner, men ønsker at eksludere historiske og afregistrerede objekter før en bestemt dato, kan du gøre dette ved at udfylde den ønskede dato i Virkningfra og RegistreringFra.

Det er vigtigt at udfylde både virknings- og registreringsdatoerne ellers vil resultatet indeholde de objekter, som man med udfyldelsen af datoer, havde tænkt sig at eksludere.

NULLEAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7

RegistreringTil

Streng 

Tidspunktet hvortil objekterne er registreret i registeret. 

NULLEAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

DAFTimestampFra

Streng 

Objekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

Streng 

Objekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Now()

Status

List<String>

Objekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus. 

Ønsker du filudtrækket begrænset til objekter med en bestemt status, kan du markere dette i parameteren status. Vær opmærksom på, at hvis du vælger, at dit filudtræk kun skal indeholde en eller flere statusværdier, vil du ikke modtage eventuelle opdateringer for objekterne, hvis disse ændrer status.

Læs mere om status på: 
https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus/
”             

NULL
Ønsker du et filudtræk, der indeholder alle objektversioner uden historiske og afregistrerede objekter fra før en bestemt dato, skal du udfylde den ønskede dato i Virkningfra og RegistreringFra.

Udfylder du Virkningfra og RegistreringFra med Now modtager du et aktuelt filudtræk, som den første fil.

Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.6_DARTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (DAR)

Eksempel

Alle objekter, som var gældende mellem 01-01-2020 og 31-12-2020.DAR Aktuelt TotaludtrækBeskrivelse

Totaludtræk for DAR er specificeret ud fra virkningsperiode, registreringsperiode og DAF registreringstidspunkt.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede DAR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.BEMÆRK

De to filudtræk DAR Aktuelt Totaludtræk XML og DAR Aktuelt Totaludtræk JSON er i Selvbetjeningen placeret under de frit tilgængelig fildownloads og vil derfor ikke optræde på listen over de prædefinerede filudtræk.
DAR Aktuelt Totaludtræk XML_HF

TjenestenavnDAR-Aktuelt-Totaludtraek_HF
TjenestevisningsnavnDAR Aktuelt Totaludtræk XML_HF
Navn på Datafordeler.dk 

DAR Totaludtræk Prædefineret XML

Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Forventes klar00:00:00
Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Anonym bruger – man behøver ikke at være bruger

DAR Aktuelt Totaludtræk JSON_HF

TjenestenavnDAR-Aktuelt-Totaludtraek_HF
TjenestevisningsnavnDAR Aktuelt Totaludtræk JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk 

DAR Totaludtræk Prædefineret JSON

Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Forventes klar00:00:00
Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Anonym bruger – man behøver ikke at være bruger
Inputparametre

Navn

Type

Beskrivelse

Default VærdiUUID fra Udstillingsmodel
VirkningFraStrengTidspunktet hvorfra objekterne har virkning.NOW()EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5
VirkningTilStrengTidspunktet hvortil objekterne har virkning.NOW()EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537
RegistreringFraStrengTidspunktet hvorfra objekterne er registreret i registeret.NOW()EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7
RegistreringTilStrengTidspunktet hvortil objekterne er registreret i registeret.NOW()EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5
DAFTimestampFraStrengObjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilStrengObjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()
StatusList<String>Objekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus.NULL
Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.6_DARTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (DAR)