Siden giver en introduktion til hvordan man sætter filudtræk op på Selvbetjeningen samt hvordan abonnementer administreres. 

Få en introduktion til filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.


SideinformationIntroduktion til filudtræk

Oprettelsen af et abonnement kræver en webbruger og tjenestebrugerPå grund af sikkerhedshensyn kræver nogle filudtræk, at registeret giver adgang til, at en tjenestebruger kan abonnere på dem. 

Brug Dataoversigten til at undersøge, hvilken brugeradgang det ønskede filudtræk kræver og læs mere om Brugeroprettelse og Brugeradgang på datafordeler.dk.

Log på Selvbetjeningen med den ønskede webbruger og anmod eventuelt om adgang til de begrænsede tjenester via tjenestebrugeren, som du finder under det overordnede menupunkt BRUGERE.

Liste over alle filudtræk

Du finder en fuld liste over alle tjenester på fanen TJENESTER.

Vi anbefaler, at du benytter Dataoversigten til at danne dig et overblik.
TJENESTEDETALJER

 • Tjenestenavn
  Navn for tjenesten
 • Tjenestevisningsnavn
  Brugervendt navn for tjenesten
 • Udgave
  Version af tjenesten
 • Register myndighed navn
  Navn på registermyndigheden
 • Atom feed med info om nye versioner
  Link til atom feed
 • Detaljer
  Information om tjenesten


Liste over frit tilgængelige filudtræk

Under fanen FILUDTRÆK kan du se en oversigt over frit tilgængelige prædefinerede filudtræk under fanen Frit tilgængelige fildownloads. 

Frit tilgængelige filudtræk generes alle med et prædefineret indhold.Vælg et filudtræk fra listen.

Detaljerne for filudtrækket vises i højre side.
ABONNEMENTSDETALJER

 • Navn
  Brugervendt navn for filudtrækket
 • Register
  Registermyndighed
 • Url
  Url adresse på Atom feed
Frit tilgængelige filudtræk

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter Frit tilgængelige fildownloades.Du kan nu se en liste med alle de frittilgængelige filudtræk udtræk, som Datafordeleren udstiller.Marker det ønskede filudtræk og kopier linket i Atom feed med info om nye data.Sæt linket i en browserDu har muligheder for at hente dit filudtræk via en FTP-server eller din browser. 

Hent det frit tilgængelige filudtræk fra en FTP-server

Hent filudtrækket fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

I det efterfølgende screendump er markeret den adresse, som du skal bruge adressen på FTP-serveren. 
I din FTP-klient indsætter du adressen og tilgår filudtrækkene anonymt. 


Hent det frit tilgængelige filudtræk fra din browser

I det efterfølgende screendump er markeret det link, som du skal bruge for at hente det seneste filudtræk via din browser.

Et enkelt filudtræk

Det er muligt at downloade et filudtræk som ét enkelt udtræk eller som et abonnement, hvori der angives et tidsinterval mellem de automatiske genereringer af nye udtræk.

Det er – med undtagelse af tidsintervallet – de samme basisdata og brugerparametre, der skal angives til enkeltfilsudtræk og til abonnementsudtræk.

Når opsætningen er gemt, vil filudtrækket blive bestilt, og du modtager en email, når det er færdigt.


Vælg DOWNLOAD funktionen på FILUDTRÆK fanebladet.


Søg den tjeneste du vil downloade filer fra, og markér den ønskede tjeneste.


FELTER I OPSÆTNINGEN

 • Visningsnavn
  Her skal du skrive et navn for dit filudtræk.
  Din tjenestebruger kan kun bruge det samme visningsnavn. Det er dog muligt at bruge et navn efterfulgt af et skiftende tal.
 • Filenavnet må ikke indeholde: ø, æ og å samt mellemrum i visningsnavnet
  Hvis du alligevel anvender disse tegn, vil Datafordeleren automatisk ændre navnet således:
  æ i navnet på filudtrækket vil blive ændret til ae
  ø i navnet på filudtrækket vil blive ændret til oe
  å i navnet på filudtrækket vil blive ændret til aa
  mellemrum i navnet på filudtrækket blive ændret til ”_”
 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at hente dit filudtræk med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de krav tjenesten stiller. 


Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.


Herefter skal du tilføje inputparametre og vælge outputformat. 

I den registerspecifikke dokumentation kan du for hver enkelt tjeneste se, hvordan inputparametre kan udfyldes.


Tabellerne i dokumentationen er udfyldt ud fra de specifikationer, der danner grundlag for konfigurationen af tjenesten.

Find den registerspecifikke dokumentation via Dataoversigten  datafordeler.dk.

Skemaerne for inputparametre afhænger af det specifikke filudtræk, og nedenstående er blot et eksempel på et muligt skema.

Udfyld de relevante felter alt efter hvad du vil filtrere efter.

Klik på GEM i nederste højre hjørne.

En besked om at dit abonnement er oprettet vil komme frem.

Selv om der i denne besked står ”Abonnementet”, får du kun det enkelte udtræk, som du har bestilt.

Vent på email om at dit filudtræk er tilgængeligt.

Du henter dit filudtræk ved at benytte den fremgangsmåde, som beskrevet nedenfor under Hent filudtræk.Abonnement på filudtræk

For at opsætte abonnement på filudtræk skal du angive basisdata og efterfølgende brugerparametre som ved enkelt filudtræk.

Når abonnementet er oprettet, vil din webbruger modtage en email hver gang, der er blevet genereret et nyt filudtræk. Emailen indeholder et link til udtrækket.

Vælg OPRET, hvis du ønsker at oprette et abonnement på et brugerdefineret filudtræk og vælg PREDEFINED, hvis du ønsker, at oprette et abonnement på et prædefineret filudtræk. Et prædefineret filudtræk, er udtræk, der af Datafordeleren automatisk genereres med et prædefineret indhold og interval.


Marker det filudtræk, som du ønsker at oprette abonnement på.
FELTER I OPSÆTNINGEN

 • Visningsnavn
  Her skal du skrive et navn for dit filudtræk.
  Din tjenestebruger kan ikke bruge samme visningsnavn mere end en gang. Det er dog muligt at bruge et navn efterfulgt af et skiftende tal.

 • Filenavnet må ikke indeholde: ø, æ og å samt mellemrum i visningsnavnet
  Hvis du alligevel anvender disse tegn, vil Datafordeleren automatisk ændre navnet således:
  æ i navnet på filudtrækket vil blive ændret til ae
  ø i navnet på filudtrækket vil blive ændret til oe
  å i navnet på filudtrækket vil blive ændret til aa
  mellemrum i navnet på filudtrækket blive ændret til ”_”

 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at tegne abonnementet med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de krav tjenesten stiller. 

 • Interval
  Interval for generering af filudtrækket.
  Intervallerne man kan vælge imellem afhænger af det specifikke filudtræk.Klik på NÆSTE


Herefter skal du tilføje inputparametre til abonnementet og vælge outputformat.

Skemaerne for inputparametre afhænger af det specifikke filudtræk. I de registerspecifikke dokumentation kan du for hver enkelt tjeneste se, hvordan inputparametre kan udfyldes. Tabellerne i dokumentationen er udfyldt ud fra de specifikationer, der danner grundlag for konfigurationen af tjenesten.

Find den registerspecifikke dokumentation via Dataoversigten  datafordeler.dk.


Udfyld og klik på GEM
Eksempel på inputparametre for EBR - se mere på Filudtræk (EBR)Eksempel på inputparametre for GeoDanmark - se mere på Filudtræk (GeoDanmark Vektor)Eksempel på inputparametre for Matriklen - se mere på Filudtræk (MAT)


Klik på GEMDu modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet, og du vil herefter modtage en mailadvisering, når dine data er klar på ftp-serveren. 

Klik på OK
Du henter dit filudtræk ved at benytte den fremgangsmåde, som beskrevet nedenfor under Hent filudtræk.

Rediger eller slet et abonnement på filudtræk

Abonnementer kan redigeres ved at vælge et abonnement i listen over abonnementer og klikke REDIGER.

Det er kun muligt at redigere felterne;  Visningsnavn, Interval og Brugerparametrene.

Abonnementer kan slettes ved at vælge et abonnement i listen over abonnementer og klikke SLET.

Se en oversigt over tegnede abonnementer på filudtræk

Via Selvbetjeningen er det muligt at se en liste over tegnede abonnementer.

Vælg FILUDTRÆK i Selvbetjeningens overordnede menu.

Under fanen Abonnementer vises alle de abonnementer, som tjenestebrugerne har tegnet under webbrugeren.

Det er muligt at vælge en tjenestebruger i drop down listen, så kun abonnementer for den specifikke tjenestebruger vises.

Abonnementerne listes med angivelse af tjenestebruger, abonnementsnavn og register.


Se detaljer for abonnement på filudtræk

Fra skærmbilledet kan man desuden oprette, redigere og slette abonnementer.

Ved valg af et abonnement på listen, vises detaljerne i højre side.ABONNEMENTSDETALJER

 • Brugernavn
  Den tjenestebruger, som tegner abonnementet.
 • Navn
  Brugervendt navn for abonnementet.
 • Register
  Registermyndighed.
 • Oprettelsesdato
  Oprettelsesdato for abonnementet.
 • Abonnementstype
  Angiver om filudtrækket indeholder følsomme data.
 • Gentagelsesinterval
  Interval for generering af filudtrækket.
 • Modtager e-mail
  Webbrugerens e-mail adresse.
 • Sidste udførelsesdato
  Brugerdefineret: Senest filudtræk
  Prædefineret: null
 • Predefined
  True angiver, at abonnementet er prædefineret
Opdatering via Atom feed


Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at abonnere på frit tilgængelige filudtræk. Man kan alene se Atom feed for filudtrækket.

Du kan åbne Atom feeds i din browser og abonnere på feeds ved hjælp af din browser eller feed reader.

Bemærk, at det er forskelligt fra browser til browser, hvordan Atom feed bliver præsenteret, og hvordan links i Atom feed bliver håndteret.

Atom feed indeholder oplysninger om, hvor filudtrækket kan hentes via https og FTP, som kan bruges til at downloade filudtræk med en browser.
Hent filudtræk

Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en mail, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.


Et eksempel på en mail fra Datafordeleren.


For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Hent filudtræk med Brugernavn/Adgangskode


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget.

Værtsnavn for FTP server i zone 0, som ikke indeholder fortrolige eller følsomme data, er ftp://ftp3.datafordeler.dk

I din FTP-klient skal du angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21. 

NAVNGIVNING

 • Brugerdefineret filudtræk
  Filudtrækket vil have det navn, som du har angivet ved oprettelsen.
 • Prædefineret filudtræk
  Filudtrækket vil have det systemgeneret abonnementsnavn. 
Hent filudtræk med SSH2-nøgle


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. 

Værtsnavn for FTP server i zone 5, som indeholder fortrolige eller følsomme data er sftp://ftp2.datafordeler.dkPortnummer er 22 for SFTP. Adgangen kræver IP-whitelisting.

I 'Bruger' feltet skal du angive dit tjenestebrugernavn, som skal være en tjenestebruger med godkendelsesmetode med SSH2-nøgle (public SSH2 key). I 'Nøglefil' feltet skal der refereres til SSH2 nøglen. Transformation

Det er muligt at transformere filudtræk til et andet format. Det er den enkelte registermyndighed, der beslutter, hvilke formater et givet filudtræk skal kunne transformeres til.

Følgende transformationer er understøttet: XML, JSON, GML, eller de i nedenstående tabel angivne geoformater for filudtræk. Bemærk at transformation angives i abonnementsopsætningen. 


Geoformater
MapInfo TAB
Esri Shape

Metadatafil i FTP/SFTP

Der leveres altid en metadatafil med et filudtræk på FTP/SFTP serveren. 

I tilfælde hvor der ikke er data i filudtrækket, leveres der stadig en udtræksfil samt en metadatafil.Filudtræk Metadata skema.json
{
	"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
	"title": "FiludtraekMetadata",
	"description": "Leveranceskema for metadatabeskrivelse for filudtræk v3 04/03/2020",
	"type": "object",
	"required": [
		"leveranceNavn",
		"miljoe",
		"fortroligData",
		"dataOmfattetAfPersondataloven",
		"DatafordelerUdtraekstidspunkt",
		"tilgaengelighedsperiode",
		"AbonnementsOplysninger",
		"BrugerUdfyldteParametre"
	],
	"properties": {
		"leveranceNavn":{
			"title":"leveranceNavn",
			"type":"string"
		},
		"miljoe":{
			"title":"miljoe",
			"type":"string"
		},
		"fortroligData":{
			"title":"fortroligData",
			"type":"string",
			"enum":["Ja", "Nej"]
		},
		"dataOmfattetAfPersondataloven":{
			"title":"dataOmfattetAfPersondataloven",
			"type":"string",
			"enum":["Ja", "Nej"]
		},
		"MD5CheckSum":{
			"title":"MD5CheckSum",
			"type":"string"
		},
		"DatafordelerUdtraekstidspunkt": {
			"type": "array",
			"items": {
				"type": "object",
				"required": [
					"deltavindueSlut"
				],
				"properties": {
					"deltavindueStart": {
						"title": "deltavindueStart",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					},
					"deltavindueSlut": {
						"title": "deltavindueSlut",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					}
				},
				"additionalProperties": false
			}, "maxItems": 1
		},
		"tilgaengelighedsperiode":{
			"title":"tilgaengelighedsperiode",
			"type":"integer"
		},
		"AbonnementsOplysninger": {
			"type": "array",
			"items": {
				"type": "object",
				"required": [
					"webBrugernavn",
					"tjenesteBrugernavn",
					"abonnementnavn",
					"tjenestenavn",
					"tjenesteversion",
					"oprettelsesdato",
					"senesteAbonnementRedigeringsdato",
					"gentagelsesinterval"
				],
				"properties": {
					"webBrugernavn": {
						"title": "webBrugernavn",
						"type": "string"
					},
					"tjenesteBrugernavn": {
						"title": "tjenesteBrugernavn",
						"type": "string"
					},
					"abonnementnavn": {
						"title": "abonnementnavn",
						"type": "string"
					},
					"tjenestenavn": {
						"title": "tjenestenavn",
						"type": "string"
					},
					"tjenesteversion": {
						"title": "tjenesteversion",
						"type": "string"
					},
					"oprettelsesdato": {
						"title": "oprettelsesdato",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					},
					"senesteAbonnementRedigeringsdato": {
						"title": "senesteAbonnementRedigeringsdato",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					},
					"gentagelsesinterval": {
						"title": "gentagelsesinterval",
						"type": "string",
						"enum":["Adhoc", "Dagligt", "Ugentligt", "Månedligt", "Årligt"]
					}
				},
				"additionalProperties": false
			},
			"maxItems": 1
		},
		"BrugerUdfyldteParametre": {
			"type": "array",
			"items": {
				"type": "object",
				"required": ["parameternavn", "parametervaerdi"],
				"properties": {
					"parameternavn":{
						"title":"parameternavn",
						"type":"string"
					},
					"parametervaerdi":{
						"title":"parametervaerdi",
						"type":"string"
					},
					"parametertype":{
						"title":"parametertype",
						"type":"string",
						"enum":["string", "date-time", "integer", "number", "object", "array", "null"]
					}
				},
				"additionalProperties": false
			}
		}
	},
	"additionalProperties": false
}
Vær opmærksom på, at metadatafilen for de prædefinerede filudtræk ikke er opbygget på samme måde, som de brugerdefinerede filudtræk på følgende parametre.

 • Leverancenavn er systemgenereret
 • Abonnementsoplysninger er systemgenereret
Eksempel på struktur for metadataskema for prædefineret filudtræk
{
"leveranceNavn":"DAR_Totaludtraek_DeltaDaily_JSON_20200526210000.json",
"miljoe":"PROD01",
"fortroligData":"Nej",
"dataOmfattetAfPersondataloven":"Nej",
"MD5CheckSum":"256acc117d7c9812992ad9a44cdc05ad",
"DatafordelerUdtraekstidspunkt": [
{
"deltavindueStart":"2020-05-25T21:00:21.323+02:00",
"deltavindueSlut":"2020-05-26T21:00:00.412+02:00"}],
"tilgaengelighedsperiode":30,
"AbonnementsOplysninger": [
{
"webBrugernavn":"PREDEFINED",
"tjenesteBrugernavn":"PREDEFINED",
"abonnementnavn":"DAR Totaludtraek DeltaDaily JSON",
"tjenestenavn":"DAR-Totaludtraek",
"tjenesteversion":"1.0.1",
"oprettelsesdato":"2019-10-23T15:48:16.924+02:00",
"senesteAbonnementRedigeringsdato":"2019-10-23T15:48:16.924+02:00",
"gentagelsesinterval":"Dagligt"}],
"BrugerUdfyldteParametre": [
{
"parameternavn":"Status",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampTil",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:00:00.412+02:00"},
{
"parameternavn":"executionTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:00:00.412+02:00"},
{
"parameternavn":"VirkningFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"RegistreringFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"VirkningTil",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"SincePrevious",
"parametervaerdi":"true"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"output_format",
"parametervaerdi":"json"},
{
"parameternavn":"RegistreringTil",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"lastExecutedTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-25T21:00:21.323+02:00"}]}
Eksempel på struktur for metadatafil for brugerdefineret filudtræk
{
"leveranceNavn":"EJFtotal_regtid_kah_20200526210500.json",
"miljoe":"PROD01",
"fortroligData":"Ja",
"dataOmfattetAfPersondataloven":"Nej",
"MD5CheckSum":"3b7a5237abc602cdb4f2c21c6c956197",
"DatafordelerUdtraekstidspunkt": [
{
"deltavindueStart":"2020-05-25T21:05:00.341+02:00",
"deltavindueSlut":"2020-05-26T21:05:00.784+02:00"}],
"tilgaengelighedsperiode":30,
"AbonnementsOplysninger": [
{
"webBrugernavn":"xxxx",
"tjenesteBrugernavn":"IESZEITSDY",
"abonnementnavn":"EJFtotal_regtid_kah",
"tjenestenavn":"EJFTotalUdtraekFlad",
"tjenesteversion":"1.0.1",
"oprettelsesdato":"2019-07-02T15:17:57.058+02:00",
"senesteAbonnementRedigeringsdato":"2019-07-02T15:17:57.058+02:00",
"gentagelsesinterval":"Dagligt"}],
"BrugerUdfyldteParametre": [
{
"parameternavn":"Status",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampTil",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:05:00.784+02:00"},
{
"parameternavn":"Virkningstid",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"Registreringstid",
"parametervaerdi":"Null"},
{
"parameternavn":"RegistreringstidTil",
"parametervaerdi":"NOW()"},
{
"parameternavn":"executionTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:05:00.784+02:00"},
{
"parameternavn":"output_format",
"parametervaerdi":"JSON"},
{
"parameternavn":"VirkningstidFra",
"parametervaerdi":"0001-01-01T00:00:00.000+00:00"},
{
"parameternavn":"SincePrevious",
"parametervaerdi":"true"},
{
"parameternavn":"RegistreringstidFra",
"parametervaerdi":"2019-04-01T00:00:00.000+02:00"},
{
"parameternavn":"VirkningstidTil",
"parametervaerdi":"NOW()"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"lastExecutedTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-25T21:05:00.341+02:00"}]}