Skemaerne, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

DLS-udstilling udstiller vi de samlede Dataleverancespecifikationerne i den version, som benyttes i produktionsmiljøet.


BEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filerne på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet. 

Sideinformation
Skemaer til dataudstilling fra Datafordeleren til anvendere


Skemaer der beskriver strukturen af det returnererede data fra Datafordeleren.
REST


REST, version 3.0.0

REST, version 2.0.0

REST, version 1

JSON

JSON

JSON


Filudtræk

JSON

XSD
SKEMA TIL DATAOPDATERING FRA DAR TIL DATAFORDELEREN

Dette skema viser strukturen på dataopdatering fra DAR til Datafordeleren. 
Denne fil er som udgangspunkt kun relevant for registre.


DAR_2.3.4_opdatering.xsd


Se en oversigt over hvilke registre, som udstiller opdateringsskemaer fra registrene til Datafordeleren.