Siden beskriver de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Dokumentation for REST for er samlet på denne side. Dokumentation for WFS er formidlet i Dataoversigt på datafordeler.dk

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.Sideinformation


Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for services. Efter ”?” tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metodespecifikke parametre.   

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås.  Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 -  se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eksempler på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode? 
Eksempel på url med brugernavn/adgangskodehttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI/1/rest/DAGI?x=xxxxxx&y=yyyyyy&username=xxx&password=yyy
Eksempel på url med certifikathttps://certservices.datafordeler.dk//DAGIM/DAGI/1/rest/DAGI?x=xxxxxx&y=yyyyyy

Generelt for DAGI webservices

Registernavn i SelvbetjeningenDAGIM
FormatXML/JSON
DLS version1.29
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
AdgangsniveauKendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode 
AdgangsbegrænsningIngen adgangsbegrænsning
PagingAnvender paging.
Default paging-størrelse: 20
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
REST - DAGI

Anvendt udstillingsmodelDAGImulti
SLASe registrets tilgængelighed på datafordeler.dk


Metodeoversigt

Metodenavn

SLA kategorier

Tværgående tjeneste

DAGI

Kompleks

Nej

SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

  • Simpel: 0.09
  • Normal: 1.0
  • Kompleks: 2.5

Metode - DAGI

Beskrivelse

Servicen skal finde de nærmeste DAGI temaer for et givet punkt. På land vil det være de DAGI temaer punktet ligger i (svarende til WITHIN). På vand vil det være de nærmeste DAGI temaer i en lige linje ind til land (dog ikke Supplerende Bynavn, der kun søger WITHIN). Der skal søges i multigeometrier (DAGI_multi) og i referenceskala. Der skal kun søges blandt gældende objekter (ikke historiske og ikke fremtidige).


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI/1/rest/DAGI?x=xxxxxx&y=yyyyyy&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk//DAGIM/DAGI/1/rest/DAGI?x=xxxxxx&y=yyyyyy


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseTekstversionUUID fra udstillingsmodel
pointStringUTM32 etrs89 geometripunkt defineret som indholdet i parentes  fx point=(724786 6176332)

Kommuneinddeling.geometri
Sogneinddeling.geometri
Postnummerinddeling.geometri
Afstemningsområde.geometri
Retskreds.geometri
Politikreds.geometri
Opstillingskreds.geometri
Regionsindeling.geometri
Danmark.geometri
Landsdel.geometri
Storkreds.geometri
Valglandsdel.geometri
Supplerendebynavn.geometri
Menighedsrådsafstemningsområde.geometri

EAID_25AE826A_41DD_40a6_9AF4_3D347B1DA89F
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_B2A1A022_22C1_47f3_89CB_DA180694F9C0
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_69F75074_3639_4e58_9DDD_0A406A8C4CE9
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_38545A1D_2A85_4020_A332_A0195A41310C
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_CB891B9E_1E6B_42de_8606_69C654EBD502
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_65DDC19B_C90A_4c4a_8F5E_6A1713935315
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_CBF72A8E_8E85_4912_B1D8_FBA7C550525F
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_5534B4C2_1EC6_476f_B790_21629F6B170E
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_4D778A13_4A20_48a5_A8BA_EF13DC9E2B7D
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_C802AB6B_35F5_4ccd_8607_7EF1E7ABFEC8
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_6F0AF423_DE97_44fc_BEE5_9641CEF5A36B
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_B20242CF_7C31_40f3_93BF_1E65E6C4C8AF
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_85C63003_25C1_450b_9700_AF2A274248EB
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7
EAID_29CD703F_24CC_4479_B620_1F3D544702AD
EAID_27F43710_17B9_4bb0_9D3A_FBB9151641B7


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAGI_1.28_dagi.json” indeholder output som JSON-schema  

Skema - filudtræk og webservices (DAGI)