Siden giver eksempler på bitemporalitet på Datafordeleren. 

Eksemplerne har en generisk opbygning og de efterfølgende user stories giver konkrete eksempler på anvendelse.

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format og skrives i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. I de følgende eksempler og user stories er tidsangivelsen, som udgangspunkt, udeladt for overskuelighedens skyld. 


Sideinformation
Eksempler (REST) på anvendelse af bitemporale attributter ved kald til REST-servicesEksemplet arbejder på DAR entiteten navngivenvej og mere specifikt på navngivenvej objektet med id = c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7Dette objekt er valgt tilfældigt og er ikke udtryk for nogen specifikke forhold omkring bitemporalitet.

Url til REST-tjenester for at hente navngivenvej er: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?
 • Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.Eksempel 1 - Fremsøgning af aktuelle navngivenvej

For at hente aktuelle navngivenvej anvender vi ikke nogen af de bitemporale input-parametre, men lader default-værdierne være gældende. Default-værdier
RegistreringFraNu
RegistreringTilNu
VirkningFraNu
VirkningTilNu
Status:Null


URL bliver:

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7


Dette kald resulterer i et objekt, nemlig det aktuelle objekt: 


DAR - eksempel 1
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
   
Eksempel 2 - Alle de historiske objekter

Her kan vi anvende RegistreringFra således at vi får alle registreringer.

Vi tilføjer nu input-parameter RegistreringFra. For at sikre, at vi får alle historiske instanser, sætter vi denne dato til 2010-09-18, da vi ved at denne dato ligger før DAR registret blev oprettet.

De øvrige parametre forbliver som defaultværdier.Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2010-09-18
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu-
VirkningTilNu-
Status:Null-


URL bliver:

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7&registreringfra=2010-09-16

 

Dette kald resulterer i 3 objekter: 


DAR - eksempel 2
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:36:48.996465+01:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "N0",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.035655+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2020-09-17T13:33:40.000000+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.000000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
   

Eksempel 3 - Objekter, der havde virkning PÅ et bestemt tidspunkt

Hvis vi er interesseret i det objekt der havde virkning på et bestemt tidspunkt, skal vi angive dette ved at specificere VirkningFra.

Bemærk at man skal være forsigtig med at anvende VirkningTil, da denne attribut indeholder en værdi hvis VirkningTil er kendt på oprettelsestidspunktet. Ellers styres historikken gennem RegistreringFra og RegistreringTil.
Hvis vi gerne vil vide, hvad der var gældende 2019-05-01, kan vi angive følgende parametre:Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2019-01-01
RegistreringTilNu2019-12-31
VirkningFraNu2019-05-01
VirkningTilNu-
Status:Null-


URL bliver:

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7%registreringfra=2019-12-31&registreringtil=2019-12-31&virkningfra=2019-05-01


Dette kald resulterer i et objekt:


DAR - eksempel 3
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.035655+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2020-09-17T13:33:40.000000+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.000000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]

Eksempel 4 - Objekter, der havde virkning FRA et bestemt tidspunkt

Hvis vi kun havde angivet VirkningFra ville vi have fået alle objekter med VirkningFra dato lig eller større end 2019-05-01.Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu-
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu2019-05-01
VirkningTilNu-
Status:Null-


URL bliver:

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7&virkningfra=2019-05-01


Dette kald resulterer i to objekter:


DAR - eksempel 4
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.032071+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "virkningTil": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
  

Eksempel 5 - Angivelse af den fulde værdi for tidspunkter

Dette eksempel viser hvordan vi kan arbejde med den fulde tidsangivelse, dvs. år-måned-dato-time-minut-sekund-millisekund.

Eksemplet viser, at selv meget små forskelle i dato-tid angivelse har betydning for, hvilke data vi får som resultat af kald til en tjeneste på Datafordeleren.

I eksemplet anvender vi kun RegistreringFra, og denne sætter vi til 2020-10-28T15:59:26.999999+01:00

De øvrige parametre forbliver som defaultværdier.Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2020-10-28T15:59:26.999999+01:00
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu-
VirkningTilNu-
Status:Null-
URL bliver: 

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7&registreringfra=2020-09-17T13:33:39.999999+02:00


Dette kald resulterer i 2 instanser af den specificerede navngivenvej.


DAR - eksempel 5a
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.035655+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "registreringTil": "2020-09-17T13:33:40.000000+02:00",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.000000+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572934.52 6271057.73,572932.78 6271058.87,572924.31 6271071.73,572907.2 6271075.14),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
  
Vi ændrer nu RegistreringFra ved at tælle den op med 0,000001 sekund.

Dette er den mindste værdi et tidspunkt kan ændres for.

Dette giver tidspunkt med værdien: 2020-09-17T13:33:40.000000+02:00Default-værdierValgte værdier
RegistreringFraNu2020-09-17T13:33:40.000000+02:00
RegistreringTilNu-
VirkningFraNu-
VirkningTilNu-
Status:Null-
URL bliver: 

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7&registreringfra=2020-09-17T13:33:40.000000+02:00 
Dette kald resulter i kun 1 objekt, da den ene instans fra første kald bortfalder, da RegistreringTil for denne instans er lig med 2020-09-17T13:33:40.000000+02:00 (jf. modelregler er RegistreringTil ikke inklusiv)


DAR - eksempel 5b
[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-17T13:33:59.023874+02:00",
    "administreresAfKommune": "0730",
    "forretningshændelse": "0",
    "forretningsområde": "54.15.10.06",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
    "registreringFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "registreringsaktør": "DAR",
    "status": "3",
    "udtaltVejnavn": "Åløbet",
    "vejadresseringsnavn": "Åløbet",
    "vejnavn": "Åløbet",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Adressemyn",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "C",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
    "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((572908.56 6271028.27,572902.33 6271022.36,572889.87 6271009.52,572878.53 6270997.8,572865.68 6270983.84,572850.22 6270967.86,572834.16 6270951.63,572821.18 6270943.01,572806.57 6270938.86,572800.19 6270937.77),(572910.8 6271030.4,572908.56 6271028.27),(573010.39 6271081.26,572998.53 6271082.12,572988.7 6271082.24,572976.49 6271080.92,572963.7 6271078.55,572959.62 6271077.52),(572937.72 6271061.12,572934.52 6271057.73),(572934.52 6271057.73,572921.96 6271043.64,572910.8 6271030.4),(572959.62 6271077.52,572955.37 6271076.49,572946.74 6271070.69,572937.72 6271061.12))",
    "virkningFra": "2020-09-17T13:33:40.091308+02:00",
    "virkningsaktør": "AjourføreDarSystem",
    "navngivenVejKommunedelList": [
      {
        "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
        "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:43:37.037165+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cb91c44-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0730",
          "navngivenVej": "c6798c16-15e0-4187-823a-3626f3ba14f7",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "2557",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
        }
      }
    ],
    "postnummerList": [
      {
        "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
        "postnummer": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:11.062636+01:00",
          "forretningshændelse": "4",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "3e46e9a5-ebed-4e59-8e83-5ffbe896d9d8",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
          "navn": "Gjerlev J",
          "postnr": "8983",
          "postnummerinddeling": "198983",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "supplerendebynavnList": [
      {
        "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
        "supplerendebynavn": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:22.684934+01:00",
          "forretningshændelse": "5",
          "forretningsområde": "54.15.10.25",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "0d074b75-e6e7-498c-b1db-df2363c92a37",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
          "navn": "Ø Tørslev",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "supplerendeBynavn": "669359",
          "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ]
  }
]
  User stories (REST), som viser anvendelse af bitemporale attributter ved kald til REST-servicesFølgende user stories giver eksempler på hvordan du kan benytte Datafordelerens tidsparametre til at finde svar på helt konkrete spørgsmål. Da eksemplerne er opbygget ud fra gældende data er de dynamiske og det er ikke muligt at genskabe eksemplerne.
Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.
User story 1a - Antal gældende husnumre på i et område?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST til at bestemme antal gældende husnumre på Anholt i 2019. Via eksemplet bestemmer du antallet af husnumre med en geografisk afgrænsning (bounding box) omkring Anholt med status gældende.
Fremgangsmåde


 • Find bounding box omkring Anholt.
  Find koordinaterne f.eks. via https://sdfekort.dk/spatialmap.
  Vælg Værktøjer i øverste menulinje og herefter Vis højde og position.
  Bemærk, at koordinater skal være ETRS89 /UTM zone 32N (epsg:25832).


 • I første omgang vælger du det øverste højre hjørne på den firkant, som du er interesseret i på kortet.
  Ved dette eksempel får du følgende koordinater - 663859.2 6292179.
  Hvilket vil sige: Øst 663859.2, Nord 6292179.2.


 • I anden omgang vælger du det nederste venstre hjørne på den firkant, som du er interesseret i på kortet.
  Ved dette eksempel får du følgende koordinater - 653580.8 6284000.0.
  Hvilket vil sige: Syd 6284000.0, West 653580.8.


 • URL bliver:
https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&Nord%20=6292179.2&Syd%20=6284000.0&Oest=663859.2&Vest=653580.8&status=3&count=True
 • Respons.


// 20210414100409
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&Nord%20=6292179.2&Syd%20=6284000.0&Oest=663859.2&Vest=653580.8&status=3&count=True

{
 "count": 581
}


 • Resultatet viser, at der i området er 581 gældende husnumre.
User story 2a - Antal af ændringer på en adresse siden en given dato?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST for at finde antallet af ændringer en given adresse har haft siden den 14. marts 2019. Ud fra adressen finder du uuid og derefter laver et opslag til at finde antallet af ændringer.
Fremgangsmåde • Vælg Vis detaljer, tryk på plusikonet ved HUSNUMMER.

 • Dette husnummer har ID 0a3f509a-c564-32b8-e044-0003ba298018, hvilket svarer til DAWA adgangsadresseid.

 • URL bliver: 
https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=2019-03-19&count=True&id=ce9ab9ba-c762-43e0-aa9e-7a8fee143290
 • Respons.


// 20201022133142
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=2019-03-19&count=True&id=0a3f509a-c564-32b8-e044-0003ba298018

{
 "count": 3
}


 • Agerhønevej 2, Østerby, 9940 Læsø har haft 3 ændringer siden den 14. marts 2019.
User story 3a - Tidspunkt for hvornår en adresse blev nedlagt?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST. Formålet er at bestemme tidspunktet for hvornår en adresse blev nedlagt?

Fremgangsmåde


 • På DanmarksAdresser udstilles kodelisterne https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus/.
  Her fremgår det, at status=4 betyder nedlagt.

 • Det kan være lidt svært at finde et tilfældigt husnummer, som er nedlagt. Søg derfor på samtlige nedlagte husnumre i Danmark i perioden 2019-03-19 2019-03-30 og vælg at få vist det første resultat.

 • URL bliver: 
https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&status=4&pagesize=1 
 • Respons.


// 20201009103554
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&status=4&pagesize=1

[
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T04:51:11.017075+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826",
   "afstemningsområdenummer": "07",
   "navn": "Mørke"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186",
   "kommunekode": "0706",
   "navn": "Syddjurs"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693",
   "mrafstemningsområdenummer": "14",
   "navn": "Hvilsager"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532",
   "sognekode": "8223",
   "navn": "Hvilsager"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:41:05.889621+01:00",
   "administreresAfKommune": "0707",
   "forretningshændelse": "0",
   "forretningsområde": "54.15.10.06",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
   "registreringFra": "2018-08-27T17:30:00.000072+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "udtaltVejnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejadresseringsnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejnavn": "Dalsgårdsvej",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "A",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
   "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
   "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((583827.9 6250377.13,583832.46 6250372.16,583843.07 6250365.06,583854.48 6250360.65,583867.27 6250357.28,583876.31 6250355.9,583892.89 6250354.59,583906.88 6250354.68,583927.74 6250358.36,583932.9 6250359.57,583947.93 6250364.05,583977.76 6250374.05,584000 6250382.12,584010.19 6250385.82,584032.45 6250394.69,584072.13 6250410.18,584124.92 6250430.49,584169.16 6250447.5,584177.91 6250450.35,584181.08 6250451.38),(583774.68 6250437.37,583781.73 6250433.73,583817.48 6250414.56,583818.27 6250399.33,583819.96 6250390.62,583820.92 6250387.57,583825.81 6250379.4,583827.9 6250377.13),(583774.68 6250437.37,583775.69 6250441.78,583784.04 6250475.12),(583329.12 6250822.28,583334.3 6250813.53,583356.44 6250778.75,583388.15 6250734.07),(582775.37 6251192.54,582781.57 6251189.64,582791.61 6251183.41,582801.04 6251175.75,582816.15 6251159.89,582833.26 6251142.85,582847.22 6251128.45,582870 6251103.51,582885.67 6251087.07,582901.89 6251068.01,582920.06 6251044.88,582929.16 6251033.74,582940.57 6251022.86,582942.1 6251021.97),(583329.47 6250828.62,583328.62 6250828.4,583321.28 6250829.35,583309.99 6250833.81,583294.58 6250841.94,583268.86 6250854.8,583251.11 6250863.52,583227.32 6250876.21,583193.07 6250893.5,583163.77 6250907.8,583141.48 6250919.22,583117.28 6250931.78,583098.66 6250941.08),(583098.66 6250941.08,583106.84 6250953.44,583113.82 6250956.96,583118.79 6250959.84,583117.92 6250967.11),(583098.66 6250941.08,583077.8 6250951.5,583024.02 6250979.33,582977.89 6251002.33,582942.1 6251021.97),(583669.34 6250508.49,583674.51 6250503.51,583691.75 6250488.21,583701.77 6250480.16,583716.46 6250469.04,583735.11 6250457.87,583757.81 6250446.06,583774.68 6250437.37),(583388.15 6250734.07,583406.28 6250710.15,583425.48 6250684.68,583445.26 6250658.82,583460.39 6250638.23,583480.91 6250611.01,583491.42 6250597.63,583510.82 6250571.98,583528.63 6250549.43,583537.17 6250539.08,583543.06 6250533.21,583549.47 6250529.16,583555.23 6250527.05,583561.67 6250525.6,583570.92 6250524.51,583576.91 6250525.29,583608.91 6250530.03,583625.62 6250531.33,583636.4 6250529.54,583643.21 6250526.93,583653.17 6250521.67,583665.76 6250511.94,583669.34 6250508.49),(581776.5 6251495.53,581778.49 6251486.93,581781.32 6251474.73,581785.15 6251458.22),(582018.61 6251498.58,582026.05 6251469.35,582025.26 6251466.34,582005.62 6251460.69),(581945.88 6251486.22,581941.59 6251482.11,581932.99 6251474.64,581916.25 6251462.54,581912.09 6251459.75,581898.42 6251450.57,581891.51 6251444.61,581886.02 6251438.05,581882.09 6251431.44,581879.13 6251422.94,581878.3 6251411.96,581877.07 6251392.98,581875.32 6251378.53,581875.39 6251371.82,581880.93 6251366.87,581888.31 6251366.94,581892.07 6251370.23),(581945.88 6251486.22,581957.19 6251484.23,581967.38 6251484.2,581980.89 6251486.92,582002.98 6251493.68,582018.61 6251498.58),(581709.95 6251488.06,581722.53 6251487.58,581754.58 6251492.12,581776.5 6251495.53),(581945.88 6251486.22,581941.85 6251488.42,581935.41 6251493.45,581924.64 6251502.65,581914.56 6251510.3,581904.27 6251513.18,581892.64 6251513.06,581882.27 6251511.38,581881.92 6251511.32,581846.62 6251506.06,581822.45 6251502.62,581787.9 6251497.3,581776.5 6251495.53),(582556.14 6251425.97,582570.36 6251418.23,582581.43 6251412.77,582592.21 6251409.01,582604.4 6251407.02,582614.33 6251407.06,582634.31 6251407.47,582641.86 6251407.34,582648.81 6251405.85,582654.27 6251404.07,582658.79 6251400.65,582661.68 6251397.42,582665.49 6251390.05,582674.75 6251363.08,582685.29 6251329.2),(582018.61 6251498.58,582037.27 6251504.43,582068.92 6251513.6,582103.97 6251524.09,582146.4 6251536.22,582174.53 6251544.33,582207.61 6251553.99,582246.31 6251565.34,582254.99 6251567.53,582261.37 6251568.89,582269.19 6251568.77,582278.38 6251567.77,582289.16 6251563.74,582307.68 6251554.75,582325.86 6251545.29,582338.5 6251538.69,582355.79 6251530.03,582371.24 6251521.82,582392.98 6251510.49,582413.62 6251499.69,582442.19 6251485.03,582473.71 6251468.43,582491 6251459.56,582510.48 6251449.5,582543.77 6251432.17,582556.14 6251425.97),(582703.25 6251273.53,582705.8 6251265.57,582718.31 6251226.47,582721.59 6251217.67,582726.36 6251210.51,582732.33 6251205.13,582741.76 6251199.93,582751.02 6251197.91,582775.37 6251192.54),(582703.25 6251273.53,582695.21 6251270.77,582687.24 6251270.09,582675.04 6251275.22,582668.93 6251268.34),(582685.29 6251329.2,582692.74 6251306.23,582703.25 6251273.53))",
   "virkningFra": "2018-08-27T17:30:00.000072+02:00",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE (korrektion)",
   "navngivenVejKommunedelList": [
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    },
    {
     "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
     "navngivenVejKommunedel": {
      "datafordelerOpdateringstid": "2019-06-26T21:25:23.343451+02:00",
      "forretningshændelse": "20",
      "forretningsområde": "10.00.00.00",
      "forretningsproces": "0",
      "id_lokalId": "5cb6b378-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
      "kommune": "0706",
      "navngivenVej": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4",
      "registreringFra": "2019-05-10T12:59:05.285762+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "status": "3",
      "vejkode": "0287",
      "virkningFra": "2019-05-10T13:06:39.922221+02:00",
      "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
     }
    }
   ]
  },
  "adgangspunkt": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-02-28T18:57:06.020876+01:00",
   "oprindelse_kilde": "Matrikelkort",
   "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
   "oprindelse_registrering": "2013-04-05T10:11:51.063000+02:00",
   "oprindelse_tekniskStandard": "UF",
   "position": "POINT(583846.99 6250281.52)"
  },
  "vejpunkt": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-02-28T18:53:42.768473+01:00",
   "oprindelse_kilde": "Ekstern",
   "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
   "oprindelse_registrering": "2018-05-03T14:08:02.125000+02:00",
   "oprindelse_tekniskStandard": "V0",
   "position": "POINT(583866.972440824 6250357.358403)"
  },
  "postnummer": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:10.953368+01:00",
   "forretningshændelse": "4",
   "forretningsområde": "54.15.10.25",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
   "navn": "Auning",
   "postnr": "8963",
   "postnummerinddeling": "198963",
   "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-03-01T08:49:20.851896+01:00",
   "forretningshændelse": "5",
   "forretningsområde": "54.15.10.25",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
   "navn": "Dalsgård",
   "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
   "registreringsaktør": "DAR",
   "status": "3",
   "supplerendeBynavn": "670957",
   "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  }
 }
]


 • Objektet, som bliver vist med status 4, har adgangsadressebetegnelse Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning.
  Det vil sige, at denne adresse er nedlagt.

 • I response kan objektID identificeres til "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8".
  Dette id_lokalId kan du benytte til at finde ud af hvornår adressen er blevet nedlagt.

 • URL bliver: 
https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=1901-01-01&id=00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8&meddybde=false
 • Respons.


420856mddybdfalse21T634:6.24616id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "2151636.709gagadsebeteglseDalsgårdsvej , Dalsgård8963Auning",
37"husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
 0026575-4444-7d6e020d1b8husummr5038:584.vejmi0706-0287iknFr2013-04-19T10:16:32.280000+0200kngaø:Kort2017kTil3419016237vVej{lokIddeaad-c-f9-ba-cccea"
}
"postnummer":{
"id_lokalId":"aefec-bbb-4e-c-f"
}
"supplerendeBynavn":{
"id_lokalId":"cbd-cb--fc-edbfce"
}
}
{
"datafordelerOpdateringstid":"--T::+:"
"adgangsadressebetegnelse":"Dalsgårdsvej7DalsgårdAuning"
"forretningshændelse":""
 "forretningsområde":""
"forretningsproces":""
"husnummerretning":"POINT(3e-)"
"husnummertekst":""
"id_lokalId":"-b--ad-eceadb"
"id_namespace":"http://datagovdk/dar/husnummer"
"registreringFra":"--T::+:"
"registreringsaktør":"DAR"
"status":""
"vejmidte":"-13419163233725038:58400{"id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
 },"postnummer": {
a3efe33-bb605-19f0010481},
supplerendeBy": {
   "_lokaId"c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"}
},
{
210564:0627221"adgangsadressebetegnelse":"Dalsgårdsvej7,Dalsgård,8963 Auning",
37"husnummerretning":"POINT(11.22460635382238e-16)",
"husnummertekst": "7",
 0000295-75444a763eea01b8husummr",
  "inding:{
id38918},
meighedsrådsfstemgsområd{
   i": "76},
838834000000"sogneinddeling":{
id7552},
"status": "4",
mit706-01341916323372// 20210420084456
"virkningTil": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273224+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2013-04-19T10:16:32.337000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "virkningTil": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 }
]// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=1901-01-01&id=00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8&meddybde=false

[
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.274616+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "status": "3",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2013-04-05T10:11:51.323000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "virkningTil": "2013-04-19T10:16:32.280000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.272409+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "status": "3",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2013-04-19T10:16:32.280000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "virkningTil": "2013-04-19T10:16:32.337000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273224+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2013-04-19T10:16:32.337000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "virkningTil": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273224+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2013-04-19T10:16:32.337000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "virkningTil": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273224+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2013-04-19T10:16:32.337000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "virkningTil": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 },
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T16:34:06.273952+01:00",
  "adgangsadressebetegnelse": "Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning",
  "afstemningsområde": {
   "id": "710826"
  },
  "forretningshændelse": "3",
  "forretningsområde": "54.15.10.07",
  "forretningsproces": "0",
  "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
  "husnummertekst": "7",
  "id_lokalId": "00002965-7b75-4444-a7d6-3e0ce2a0d1b8",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
  "kommuneinddeling": {
   "id": "389186"
  },
  "menighedsrådsafstemningsområde": {
   "id": "576693"
  },
  "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "DAR",
  "sogneinddeling": {
   "id": "75532"
  },
  "status": "4",
  "vejmidte": "0706-0287",
  "virkningFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "navngivenVej": {
   "id_lokalId": "20deaad1-c561-40f9-b77a-38cc7ce346a4"
  },
  "postnummer": {
   "id_lokalId": "a3efe33c-6bbb-460e-905c-219f07010481"
  },
  "supplerendeBynavn": {
   "id_lokalId": "c9bd4587-06cb-4938-8fc5-4e2d8bfce263"
  }
 }
]


 • For Dalsgårdsvej 7, Dalsgård, 8963 Auning ændres status til 4 - nedlagt første gang i response med "virkningFra": "2013-04-19T10:16:32.337000+02:00"
User story 4a - Antallet af gældende adresser i et postnummer?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST til at finde samtlige gældende adresser med postnummer 2200.
Fremgangsmåde


 • På Danmarks Adresser udstilles kodelisterne https://danmarksadresser.dk/adressedata/kodelister/livscyklus/
  Her fremgår det, at status=3 betyder gældende. 
  Du skal derfor finde DAR husnumre med status 3.

 • For at finde husnumre på et postnummer, skal du først bestemme nøglen (uuid) for et postnummer.

 • URL bliver: 
https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Postnummer?Postnr=2200
 • Respons.


<postnummer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<postnummer_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-10-24T10:45:14.531446+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>12</forretningshændelse>
<forretningsområde>10.00.00.00</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>66cd656e-718f-49c2-8475-20fbda1c9f45</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/postnummer</id_namespace>
<navn>København N</navn>
<postnr>2200</postnr>
<postnummerinddeling>192200</postnummerinddeling>
<registreringFra>2019-10-24T10:45:03.354169+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>2019-10-24T10:45:03.354169+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>AjourføreDagiTilknytning</virkningsaktør>
</postnummer_item>
</postnummer><postnummer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<postnummer_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-10-24T10:45:14.531446+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>12</forretningshændelse>
<forretningsområde>10.00.00.00</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>66cd656e-718f-49c2-8475-20fbda1c9f45</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/postnummer</id_namespace>
<navn>København N</navn>
<postnr>2200</postnr>
<postnummerinddeling>192200</postnummerinddeling>
<registreringFra>2019-10-24T10:45:03.354169+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>2019-10-24T10:45:03.354169+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>AjourføreDagiTilknytning</virkningsaktør>
</postnummer_item>
</postnummer>


 • Nøglen til postnummer 2200 er <id_lokalId>66cd656e-718f-49c2-8475-20fbda1c9f45</id_lokalId>.
  Denne nøgle kan bruges til at finde antallet af gældende husnumre i 2200 med status 3.
 • URL bliver: 
https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?count=true&Postnummer=66cd656e-718f-49c2-8475-20fbda1c9f45&status=3
 • Respons.


<Count>5204</Count>


 • Der er 5.204 gældende husnumre på Nørrebro.
User story 5a - Antallet af opførte bygninger?

I denne user story henter du data fra Bygning- og Boligregisteret (BBR) via REST til at bestemme antallet af opførte bygninger?
Fremgangsmåde


https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/bygning?username=XXX&password=YYY&format=json&count=True&status=6
 • Respons.


/ 20201022133846
// https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/bygning?username=XXX&password=YYY&format=json&count=True&status=6

{
 "count": 4598118
}/ 20201022133846
// https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/bygning?username=XXX&password=YYY&format=json&count=True&status=6

{
 "count": 4598118
}


 • Der er  4.598.118 bygninger i Danmark med status opført.
 • Resultatet af denne forespørgsel med andre statusværdier.

  Status

  AntalAntal

  2 – Projekteret

  117.123117.123

  6 – Opført

  4.591.0764.591.076

  8 – Godkendt

  00

  10 – Historisk

  268.621268.621

  Total (Beregnet)

  4.976.8204.976.820

  Ingen status

  5.530.2905.530.290
User story 6a - Samtlige nedlagte husnumre i en bestemt periode?

I denne user story henter du data fra Danmarks Adresseregister (DAR) via REST til at finde samtlige husnumre, som blev nedlagt i 2019.
Fremgangsmåde


https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=2019-01-01&virkningTIl=2020-01-01&count=True&status=4
 • Respons.


/ 20201009153436
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=2019-01-01&virkningTIl=2020-01-01&count=True&status=4

{
 "count": 52500
}/ 20201009153436
// https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/Husnummer?format=json&virkningFra=2019-01-01&virkningTIl=2020-01-01&count=True&status=4

{
 "count": 52500
}


 • Der er 52.500 husnumre, som er blevet nedlagt i 2019.
User story 7a - Visualisering af bitemporalitet

I denne user story skal du visualisere historiske ændringer på alle enheder ud fra et BFE nummer.
Terminologi:

 • BFE nummer: BFE(Bestemt Fast Ejendom) er et nummer som kan repræsentere et sæt af grunde i BBR.
 • Grund: En grund kan indeholde flere bygninger.
 • Bygning: En bygning indeholder enheder.
 • Enhed: En enhed er det inderste element, hvor adressen fra DAR er forbundet.
Paginering:

Det er ikke specificeret i url kaldene, men hvis servicen returnerer flere resultater end page-størrelsen, forspørger vi den næste page, indtil alle resultaterne er modtaget.

Fremgangsmåde


 • Vi vil inspicere enheden på BFE: 20301782030178 (Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17). 
  Først beder vi om alle grunde med det BFE nummer.
 • URL bliver: 
https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/grund?password=YYYYYY&username=XXXXXX&Format=JSON&BFENummer=2030178
 • Respons.


// 20-10-2020
[
  {
   "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-11T08:17:50.848068+02:00",
   "forretningshændelse":"Grund",
   "forretningsområde":"54.15.05.05",
   "forretningsproces":"0",
   "gru009Vandforsyning":"1",
   "gru010Afløbsforhold":"10",
   "husnummer":"0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
   "id_lokalId":"7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
   "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/grund",
   "kommunekode":"0173",
   "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
   "registreringsaktør":"BBR",
   "status":"7",
   "virkningFra":"2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
   "virkningsaktør":"Konvertering2017",
   "jordstykkeList":[
     "2457518"
   ],
   "bestemtFastEjendom":{
     "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-09T14:20:57.676927+02:00",
     "bfeNummer":2030178,
     "ejendommensEjerforholdskode":"50",
     "ejendomsnummer":102321,
     "ejendomstype":"1",
     "forretningshændelse":"EjendomsRelation",
     "forretningsområde":"54.15.05.05",
     "forretningsproces":"0",
     "id_lokalId":"78200819-52d2-4351-b2fe-86dad7fc1639",
     "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation",
     "kommunekode":"0173",
     "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
     "registreringsaktør":"BBR",
     "samletFastEjendom":"2030178",
     "status":"7",
     "virkningFra":"2009-11-24T03:01:05.000000+01:00",
     "virkningsaktør":"Konvertering2017"
   }
  },
  {
   "datafordelerOpdateringstid":"2020-07-13T07:59:50.449820+02:00",
   "forretningshændelse":"Grund",
   "forretningsområde":"54.15.05.05",
   "forretningsproces":"11",
   "gru009Vandforsyning":"1",
   "gru010Afløbsforhold":"10",
   "husnummer":"0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
   "id_lokalId":"958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90",
   "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/grund",
   "kommunekode":"0173",
   "registreringFra":"2020-07-13T07:59:01.381164+02:00",
   "registreringsaktør":"BBR",
   "status":"14",
   "virkningFra":"2020-07-13T07:59:01.381164+02:00",
   "virkningsaktør":"Registerfører",
   "bestemtFastEjendom":{
     "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-09T14:20:57.676927+02:00",
     "bfeNummer":2030178,
     "ejendommensEjerforholdskode":"50",
     "ejendomsnummer":102321,
     "ejendomstype":"1",
     "forretningshændelse":"EjendomsRelation",
     "forretningsområde":"54.15.05.05",
     "forretningsproces":"0",
     "id_lokalId":"78200819-52d2-4351-b2fe-86dad7fc1639",
     "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation",
     "kommunekode":"0173",
     "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
     "registreringsaktør":"BBR",
     "samletFastEjendom":"2030178",
     "status":"7",
     "virkningFra":"2009-11-24T03:01:05.000000+01:00",
     "virkningsaktør":"Konvertering2017"
   }
  }
]

// 20-10-2020
[
  {
   "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-11T08:17:50.848068+02:00",
   "forretningshændelse":"Grund",
   "forretningsområde":"54.15.05.05",
   "forretningsproces":"0",
   "gru009Vandforsyning":"1",
   "gru010Afløbsforhold":"10",
   "husnummer":"0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
   "id_lokalId":"7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
   "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/grund",
   "kommunekode":"0173",
   "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
   "registreringsaktør":"BBR",
   "status":"7",
   "virkningFra":"2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
   "virkningsaktør":"Konvertering2017",
   "jordstykkeList":[
     "2457518"
   ],
   "bestemtFastEjendom":{
     "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-09T14:20:57.676927+02:00",
     "bfeNummer":2030178,
     "ejendommensEjerforholdskode":"50",
     "ejendomsnummer":102321,
     "ejendomstype":"1",
     "forretningshændelse":"EjendomsRelation",
     "forretningsområde":"54.15.05.05",
     "forretningsproces":"0",
     "id_lokalId":"78200819-52d2-4351-b2fe-86dad7fc1639",
     "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation",
     "kommunekode":"0173",
     "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
     "registreringsaktør":"BBR",
     "samletFastEjendom":"2030178",
     "status":"7",
     "virkningFra":"2009-11-24T03:01:05.000000+01:00",
     "virkningsaktør":"Konvertering2017"
   }
  },
  {
   "datafordelerOpdateringstid":"2020-07-13T07:59:50.449820+02:00",
   "forretningshændelse":"Grund",
   "forretningsområde":"54.15.05.05",
   "forretningsproces":"11",
   "gru009Vandforsyning":"1",
   "gru010Afløbsforhold":"10",
   "husnummer":"0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
   "id_lokalId":"958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90",
   "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/grund",
   "kommunekode":"0173",
   "registreringFra":"2020-07-13T07:59:01.381164+02:00",
   "registreringsaktør":"BBR",
   "status":"14",
   "virkningFra":"2020-07-13T07:59:01.381164+02:00",
   "virkningsaktør":"Registerfører",
   "bestemtFastEjendom":{
     "datafordelerOpdateringstid":"2019-05-09T14:20:57.676927+02:00",
     "bfeNummer":2030178,
     "ejendommensEjerforholdskode":"50",
     "ejendomsnummer":102321,
     "ejendomstype":"1",
     "forretningshændelse":"EjendomsRelation",
     "forretningsområde":"54.15.05.05",
     "forretningsproces":"0",
     "id_lokalId":"78200819-52d2-4351-b2fe-86dad7fc1639",
     "id_namespace":"http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation",
     "kommunekode":"0173",
     "registreringFra":"2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
     "registreringsaktør":"BBR",
     "samletFastEjendom":"2030178",
     "status":"7",
     "virkningFra":"2009-11-24T03:01:05.000000+01:00",
     "virkningsaktør":"Konvertering2017"
   }
  }
]


 • Dette giver os en liste med 2 grunde; "id_lokalId":"7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a"  "id_lokalId":"7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a" og og "id_lokalId":"958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90""id_lokalId":"958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90".

Det er kun en af grundene, som er relevant. Det kan vi se ved at kigge på "status". Denne attribut er også kaldt Objektstatus.

I BBR registeret findes en fortolkning af disse værdier (BBR kalder det Livscyklus): https://teknik.bbr.dk/kodelister/0/1/0/Livscyklus

Den første grund med id 7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a har status 7, hvilket betyder, at den er gældende. Den anden grund med id  958cc276-0dfe-44f4-bf47-6b3faac21e90 har status 14, hvilket betyder, at den er henlagt. 

Vi finder derfor sandsynligvis kun bygninger på den gældende grund, og vi kigger derfor nærmere på denne.

 • Vi beder om alle bygningerne på den gældende grund.
 • URL bliver:
https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/bygning?password=XXXXXXXXXX&username=YYYYYYYY&Format=JSON&Grund=7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a 
 • Respons.


[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T03:54:57.794312+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg037KildeTilBygningensMaterialer": "2",
    "byg053BygningsarealerKilde": "2",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "6f90fa48-27c6-4016-be5b-eced860284dd",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2011-10-20T17:53:28.833000+02:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-08T17:10:56.602048+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "76d07e27-a2bc-478b-a90b-4ea0dc8c1d18",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2015-05-11T14:38:35.813000+02:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-07-13T07:59:12.024204+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "a1fe5278-cb9b-4d1a-a63c-8d2964fea62a",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-07-13T07:58:28.195388+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "14",
    "virkningFra": "2020-07-13T07:58:28.195388+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T12:41:16.099813+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "10",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "a59c8af5-1193-492f-8d3c-fe71abb2b335",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2018-09-12T09:40:57.153852+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "11",
    "virkningFra": "2018-09-12T09:40:57.153852+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T09:03:16.473735+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "af1b6d19-8a59-4f56-8535-451d397a2c90",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-10-25T12:17:16.355798+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "11",
    "virkningFra": "2017-10-25T12:17:16.355798+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T00:44:04.103121+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "b4b90928-2637-4b92-b2c1-bd5b02931e51",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2014-12-19T11:44:33.343000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-08T14:00:02.396419+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "cc389ec4-8ee0-47b1-80b5-1f2c943d3199",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2012-01-26T11:23:05.840000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T13:27:55.106471+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg070Fredning": "1",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "df76272f-f61e-4aeb-a2c9-d5e2f1571d07",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:41:34.106690+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "3",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:41:34.106690+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-07-13T07:58:23.012521+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e0794e43-eea8-4474-a27b-027cf12baa6c",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-07-13T07:57:42.326594+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "14",
    "virkningFra": "2020-07-13T07:57:42.326594+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T12:54:26.247347+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e2b99d0d-7a18-47c3-9214-8619e49680c6",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2018-10-23T10:46:55.847767+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2018-10-23T10:46:55.847767+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-09T18:01:52.724619+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e34606b6-6633-4a30-bd0e-0127ad558554",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-09-09T16:02:08.023421+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "3",
    "virkningFra": "2019-12-19T10:48:09.029881+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T13:27:55.093890+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg026Opførelsesår": 1941,
    "byg032YdervæggensMateriale": "90",
    "byg033Tagdækningsmateriale": "6",
    "byg037KildeTilBygningensMaterialer": "2",
    "byg038SamletBygningsareal": 6975,
    "byg040BygningensSamledeErhvervsAreal": 6975,
    "byg041BebyggetAreal": 1375,
    "byg053BygningsarealerKilde": "2",
    "byg054AntalEtager": 6,
    "byg055AfvigendeEtager": "10",
    "byg056Varmeinstallation": "1",
    "byg094Revisionsdato": "2017-08-28T11:42:29.452079+02:00",
    "byg133KildeTilKoordinatsæt": "K",
    "byg134KvalitetAfKoordinatsæt": "1",
    "byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt": "31",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "byg404Koordinat": "POINT(719673.27 6185998.18)",
    "byg406Koordinatsystem": "5",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "4",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:40:35.589862+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:40:35.589862+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører",
    "etageList": [
      {
        "id_lokalId": "9b2d077e-395d-4ae0-9cb8-66721b20c352",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2020-06-13T13:24:00.559433+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "kl",
          "eta020SamletArealAfEtage": 1375,
          "eta022Kælderareal": 1375,
          "eta025Etagetype": "2",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "9b2d077e-395d-4ae0-9cb8-66721b20c352",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2020-06-12T18:24:45.000022+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2020-06-12T18:24:45.000022+02:00",
          "virkningsaktør": "BBR21"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "947e1391-2217-47c0-84a5-5bca36e94988",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.684453+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "5",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "947e1391-2217-47c0-84a5-5bca36e94988",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:56.404247+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:56.404247+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "9192a679-a550-4e4e-bfa6-b2464c1d942a",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.684065+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "4",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "9192a679-a550-4e4e-bfa6-b2464c1d942a",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:55.502216+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:55.502216+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "d51bc92b-b7ea-4501-a1d4-7c8c89d185c4",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.683648+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "3",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "d51bc92b-b7ea-4501-a1d4-7c8c89d185c4",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:54.674010+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:54.674010+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "e04c7d77-138d-4827-af11-6bfd34a490f2",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.683295+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "2",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "e04c7d77-138d-4827-af11-6bfd34a490f2",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:53.814571+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:53.814571+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "e540617f-273d-4e02-b357-2df314fc338a",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.682970+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "1",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "e540617f-273d-4e02-b357-2df314fc338a",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:52.998784+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:52.998784+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T07:45:46.946188+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "st",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "opgangList": [
      {
        "id_lokalId": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
        "opgang": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T10:55:01.824012+02:00",
          "adgangFraHusnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/opgang",
          "kommunekode": "0173",
          "opg020Elevator": "1",
          "registreringFra": "2018-09-14T18:40:46.256667+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2018-09-14T18:40:46.256667+02:00",
          "virkningsaktør": "BBR"
        }
      }
    ]
  }
][
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T03:54:57.794312+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg037KildeTilBygningensMaterialer": "2",
    "byg053BygningsarealerKilde": "2",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "6f90fa48-27c6-4016-be5b-eced860284dd",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2011-10-20T17:53:28.833000+02:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-08T17:10:56.602048+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "76d07e27-a2bc-478b-a90b-4ea0dc8c1d18",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2015-05-11T14:38:35.813000+02:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-07-13T07:59:12.024204+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "a1fe5278-cb9b-4d1a-a63c-8d2964fea62a",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-07-13T07:58:28.195388+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "14",
    "virkningFra": "2020-07-13T07:58:28.195388+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T12:41:16.099813+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "10",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "a59c8af5-1193-492f-8d3c-fe71abb2b335",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2018-09-12T09:40:57.153852+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "11",
    "virkningFra": "2018-09-12T09:40:57.153852+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T09:03:16.473735+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "af1b6d19-8a59-4f56-8535-451d397a2c90",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-10-25T12:17:16.355798+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "11",
    "virkningFra": "2017-10-25T12:17:16.355798+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T00:44:04.103121+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "b4b90928-2637-4b92-b2c1-bd5b02931e51",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2014-12-19T11:44:33.343000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-08T14:00:02.396419+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "2",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "cc389ec4-8ee0-47b1-80b5-1f2c943d3199",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2012-01-26T11:23:05.840000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T13:27:55.106471+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg070Fredning": "1",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "df76272f-f61e-4aeb-a2c9-d5e2f1571d07",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:41:34.106690+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "3",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:41:34.106690+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-07-13T07:58:23.012521+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e0794e43-eea8-4474-a27b-027cf12baa6c",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-07-13T07:57:42.326594+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "14",
    "virkningFra": "2020-07-13T07:57:42.326594+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T12:54:26.247347+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "320",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e2b99d0d-7a18-47c3-9214-8619e49680c6",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2018-10-23T10:46:55.847767+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "9",
    "virkningFra": "2018-10-23T10:46:55.847767+02:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2020-09-09T18:01:52.724619+02:00",
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "11",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "e34606b6-6633-4a30-bd0e-0127ad558554",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2020-09-09T16:02:08.023421+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "3",
    "virkningFra": "2019-12-19T10:48:09.029881+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T13:27:55.093890+02:00",
    "byg007Bygningsnummer": 1,
    "byg021BygningensAnvendelse": "321",
    "byg026Opførelsesår": 1941,
    "byg032YdervæggensMateriale": "90",
    "byg033Tagdækningsmateriale": "6",
    "byg037KildeTilBygningensMaterialer": "2",
    "byg038SamletBygningsareal": 6975,
    "byg040BygningensSamledeErhvervsAreal": 6975,
    "byg041BebyggetAreal": 1375,
    "byg053BygningsarealerKilde": "2",
    "byg054AntalEtager": 6,
    "byg055AfvigendeEtager": "10",
    "byg056Varmeinstallation": "1",
    "byg094Revisionsdato": "2017-08-28T11:42:29.452079+02:00",
    "byg133KildeTilKoordinatsæt": "K",
    "byg134KvalitetAfKoordinatsæt": "1",
    "byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt": "31",
    "byg136PlaceringPåSøterritorie": "0",
    "byg404Koordinat": "POINT(719673.27 6185998.18)",
    "byg406Koordinatsystem": "5",
    "forretningshændelse": "Bygning",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "4",
    "grund": "7a7f308e-786f-498b-80f8-209978f9301a",
    "husnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
    "id_lokalId": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/bygning",
    "jordstykke": "2457518",
    "kommunekode": "0173",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:40:35.589862+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:40:35.589862+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører",
    "etageList": [
      {
        "id_lokalId": "9b2d077e-395d-4ae0-9cb8-66721b20c352",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2020-06-13T13:24:00.559433+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "kl",
          "eta020SamletArealAfEtage": 1375,
          "eta022Kælderareal": 1375,
          "eta025Etagetype": "2",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "9b2d077e-395d-4ae0-9cb8-66721b20c352",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2020-06-12T18:24:45.000022+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2020-06-12T18:24:45.000022+02:00",
          "virkningsaktør": "BBR21"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "947e1391-2217-47c0-84a5-5bca36e94988",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.684453+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "5",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "947e1391-2217-47c0-84a5-5bca36e94988",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:56.404247+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:56.404247+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "9192a679-a550-4e4e-bfa6-b2464c1d942a",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.684065+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "4",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "9192a679-a550-4e4e-bfa6-b2464c1d942a",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:55.502216+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:55.502216+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "d51bc92b-b7ea-4501-a1d4-7c8c89d185c4",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.683648+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "3",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "d51bc92b-b7ea-4501-a1d4-7c8c89d185c4",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:54.674010+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:54.674010+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "e04c7d77-138d-4827-af11-6bfd34a490f2",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.683295+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "2",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "e04c7d77-138d-4827-af11-6bfd34a490f2",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:53.814571+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:53.814571+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "e540617f-273d-4e02-b357-2df314fc338a",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:02:55.682970+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "1",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "25",
          "id_lokalId": "e540617f-273d-4e02-b357-2df314fc338a",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-08-19T13:45:52.998784+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2017-08-19T13:45:52.998784+02:00",
          "virkningsaktør": "EksterntSystem"
        }
      },
      {
        "id_lokalId": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
        "etage": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T07:45:46.946188+02:00",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "eta006BygningensEtagebetegnelse": "st",
          "eta025Etagetype": "0",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/etage",
          "kommunekode": "0173",
          "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017"
        }
      }
    ],
    "opgangList": [
      {
        "id_lokalId": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
        "opgang": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T10:55:01.824012+02:00",
          "adgangFraHusnummer": "0a3f507d-5df8-32b8-e044-0003ba298018",
          "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281",
          "forretningshændelse": "Bygning",
          "forretningsområde": "54.15.05.05",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/opgang",
          "kommunekode": "0173",
          "opg020Elevator": "1",
          "registreringFra": "2018-09-14T18:40:46.256667+02:00",
          "registreringsaktør": "BBR",
          "status": "6",
          "virkningFra": "2018-09-14T18:40:46.256667+02:00",
          "virkningsaktør": "BBR"
        }
      }
    ]
  }
]


 • Vi får et svar med 12 bygninger.
 • Igen er det kun en af statusværdierne, som er relevant for os, nemlig status 6 - Opført. 
 • I kaldet identificerer vi UUID'et fra bygningen med statusværdi 6 til "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281". 


Vi bruger UUID'et fra bygningen, og forespørger alle enhederne, næsten ligesom vi gjorde fra grund til bygning. 

I dette kald vil vi gerne have alle de bitemporale informationer om enhederne, så vi sætter "VirkningFra "og "RegisteringFra" langt tilbage. Vi behøver ikke sætte "VirkningTil" eller "RegisteringTil", da vi ikke er interesserede i fremtidige enheder, kun historiske.

 • URL bliver: 
https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/enhed?password=XXXXXXX&username=YYYYYYYY&Format=JSON&Bygning=fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281&VirkningFra=0001-01-01T00:00:00+00:00&RegistreringFra=0001-01-01T00:00:00+00:00
 • Respons.


[
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T15:29:52.379707+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T01:06:01.345354+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017",
    "virkningTil": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T01:06:01.144549+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T05:24:53.372491+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "virkningTil": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T05:24:54.183929+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T06:59:05.721498+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "virkningTil": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T06:59:05.720376+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "321",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "4",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  }
][
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T15:29:52.379707+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T01:06:01.345354+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2000-02-05T20:57:54.000000+01:00",
    "virkningsaktør": "Konvertering2017",
    "virkningTil": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T01:06:01.144549+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T05:24:53.372491+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2017-09-16T10:01:55.697260+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "virkningTil": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T05:24:54.183929+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "registreringTil": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T06:59:05.721498+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "360",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh024KondemneretBoligenhed": "0",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh048GodkendtTomBolig": "0",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "0",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2018-09-14T19:48:04.473333+02:00",
    "virkningsaktør": "BBR",
    "virkningTil": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  },
  {
    "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T06:59:05.720376+02:00",
    "adresseIdentificerer": "0a3f50a6-54e7-32b8-e044-0003ba298018",
    "enh020EnhedensAnvendelse": "321",
    "enh023Boligtype": "E",
    "enh026EnhedensSamledeAreal": 6975,
    "enh028ArealTilErhverv": 6975,
    "enh030KildeTilEnhedensArealer": "1",
    "enh031AntalVærelser": 136,
    "enh032Toiletforhold": "T",
    "enh033Badeforhold": "V",
    "enh034Køkkenforhold": "E",
    "enh045Udlejningsforhold": "3",
    "enh063AntalVærelserTilErhverv": 136,
    "enh065AntalVandskylledeToiletter": 44,
    "enh066AntalBadeværelser": 1,
    "enh071AdresseFunktion": "0",
    "etage": "c3a39dfa-2820-4d0a-bd25-a8c3b27aabf1",
    "forretningshændelse": "Enhed",
    "forretningsområde": "54.15.05.05",
    "forretningsproces": "4",
    "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0",
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/enhed",
    "kommunekode": "0173",
    "opgang": "5e6e14eb-b867-4cc4-a21b-d2093bd25a04",
    "registreringFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "registreringsaktør": "BBR",
    "status": "6",
    "virkningFra": "2019-01-29T12:43:09.615590+01:00",
    "virkningsaktør": "Registerfører",
    "bygning": "fd160690-1ae9-42fb-8bca-24d9af37a281"
  }
]


 • I den response får vi en enhed tilbage I den response får vi en enhed tilbage "id_lokalId": "e268f0f6-1e9d-44c5-a4da-0166dc10d2f0" med 7 forekomster.
Tabellen viser hvert element, fra den første observeret til den sidste.

IndexVirkning fraVirkning tilRegistering fraRegistering til
02000-02-05 20:57:54 Null2017-06-02 14:29:37 2017-09-16 10:01:55
12000-02-05 20:57:54 2017-09-16 10:01:552017-09-16 10:01:55 Null
22017-09-16 10:01:55  Null2017-09-16 10:01:552018-09-14 19:48:04
32017-09-16 10:01:55  2018-09-14 19:48:042018-09-14 19:48:04  Null
42018-09-14 19:48:04  Null2018-09-14 19:48:04 2019-01-29 12:43:09 
52018-09-14 19:48:04 2019-01-29 12:43:092019-01-29 12:43:09  Null
62019-01-29 12:43:09  Null 2019-01-29 12:43:09 Null 
Det kan være svært at gennemskue hvilke elementer virker hvornår. Vi kan visualisere det i et plot for at få et bedre overblik.
Vi kan se, at der er fire "Timelines".

En timeline repræsenterer det registreringsinterval, hvor de samme objekter udgør enhedens virkningshistorik.

For eksempel kan vi se, at mellem 2017-06-02 og 2017-09-16 var der kun en version af enheden. Efterfølgende blev id 1 og id 2 oprettet, og var derefter 2 elementer i timeline'en.

Den nyeste timeline indeholder id 1,3,5 og 6.

Koden til at generere disse plot er skrevet i python 3.

Der tages ikke forbehold for BBR statusbeskeder, og DAR bliver kaldt for at udskrive navnene på adresserne.

Under plottet, er deltaændringerne af den sidste timeline (For eksempel, timeline 3 i overstående eksempel) udskrevet.

For at bruge koden, skal matplotlib, deepdiff, tqdm matplotlib, deepdiff, tqdm og og requestsrequests installeres. De øverste globale variabler USERNAME, PASSWORD USERNAME, PASSWORD og og BFE_NR BFE_NR skal sættes for at bruge scriptet.

De returnerede filer bliver gemt i en mappe kaldet data(skal manuelt oprettes) hvor scriptet køres fra. 

Koden ligger her:Kildekode
import re
import traceback
from datetime import date, datetime, timezone
from pprint import pprint

import matplotlib.patches as mpatches
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from deepdiff import DeepDiff
from matplotlib import cm
from matplotlib.gridspec import GridSpec
from tqdm import tqdm

USERNAME = "XXXXXXX"
PASSWORD = "YYYYYYY"

BFE_NR = "2030178" # Lyngby rådhus

EP_BBR = "https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/"
EP_DAR = "https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/"

EP_BBR_BBRSAG = f"{EP_BBR}bbrsag"
EP_BBR_BYGNING = f"{EP_BBR}bygning"
EP_BBR_EJENDOMSRELATION = f"{EP_BBR}ejendomsrelation"
EP_BBR_ENHED = f"{EP_BBR}enhed"
EP_BBR_GRUND = f"{EP_BBR}grund"
EP_BBR_TEKNISKANLAEG = f"{EP_BBR}tekniskanlaeg"

EP_DAR_ADRESSE = f"{EP_DAR}adresse"
EP_DAR_HUSNUMMER = f"{EP_DAR}husnummer"

EXCLUDE_DIFF = ['root[\'registreringTil\']',
        'root[\'virkningTil\']',
        'root[\'registreringFra\']',
        'root[\'virkningFra\']',
        'root[\'datafordelerOpdateringstid\']']


class DAF_Request:
  def __init__(self, username, password):
    self.username = username
    self.password = password

  def get_json(self, base_url, ** kwargs):
    page_id = 1
    page_size = 1000
    url = f"{base_url}?password={self.password}&username={self.username}&Format=JSON&pagesize={page_size}"
    # Iterate over all arguments, and include them in the request. If we see types such as datetime, convert
    # them to isoformat etc.
    for key, value in kwargs.items():
      if type(value) in [date, datetime]:
        url += f"&{key}={value.replace(tzinfo=timezone.utc).isoformat()}"
      else:
        url += f"&{key}={value}"

    data = []
    # Loop until we have all the paging data loaded
    while True:
      url_page = url+f"&page={page_id}"
      json = requests.get(url_page).json()
      #print("url:", url_page, " len:", len(json))
      data.extend(json)
      if len(json) < page_size:
        break
      page_id += 1
    return data


requester = DAF_Request(USERNAME, PASSWORD)

tree = dict() # A tree structure from grund->bygning->enhed
tree_reverse = dict() # A tree structure from enhed->bygning->grund
grunde = dict() # All received grunde
bygninger = dict() # All received bygninger
enheder = dict() # All received enheder
enhed_adresse = dict() # An enheds adresse
bygning_adresse = dict() # A bygnings husnummer
enhed_timeline = dict() # The timeline for an enhed

# Gather the data, Find all grunde with that BFE number
for grund_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_GRUND, BFENummer=BFE_NR), desc="Grund", leave=False):
  grund_id = grund_element['id_lokalId']
  grunde[grund_id] = grund_element
  tree[grund_id] = dict()
  # Go through all buildings
  for bygning_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_BYGNING, Grund=grund_id), desc="Bygning", leave=False):
    bygning_id = bygning_element['id_lokalId']
    bygninger[bygning_element['id_lokalId']] = bygning_element
    tree[grund_id][bygning_id] = set()

    # If we have a husnummer, try to get it from DAR
    if 'husnummer' in bygning_element:
      bygning_adresse[bygning_id] = requester.get_json(EP_DAR_HUSNUMMER, id=bygning_element['husnummer'])[0]

    # Iterate over each enhed in that bygning, we set VirkningFra and RegisteringFra to a very low value,
    # So we get all versions of the elements
    for enhed_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_ENHED, Bygning=bygning_id,
                           VirkningFra=datetime(year=1, month=1, day=1),
                           RegistreringFra=datetime(year=1, month=1, day=1)), desc="Enhed", leave=False):
      enhed_id = enhed_element['id_lokalId']

      if enhed_id not in enheder:
        enheder[enhed_id] = list()
      enheder[enhed_id].append(enhed_element)
      tree[grund_id][bygning_id].add(enhed_id)
      # If the enhed has an adresseIdentificerer, we look it up and save it for later use
      if 'adresseIdentificerer' in enhed_element and enhed_id not in enhed_adresse:
        adresse = requester.get_json(EP_DAR_ADRESSE, id=enhed_element['adresseIdentificerer'])
        enhed_adresse[enhed_id] = adresse[0]

# Build reverse tree
for grund_id, bygning_element in tree.items():
  for bygning_id, enhed_element in bygning_element.items():
    for enhed_id in enhed_element:
      if enhed_id not in tree_reverse:
        tree_reverse[enhed_id] = {"grund_id": grund_id, "bygning_id": bygning_id}

# Print timeline table
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  for enhed_element in enhed_list:
    a = enhed_element['virkningFra'] if 'virkningFra' in enhed_element else 'Null'
    b = enhed_element['virkningTil'] if 'virkningTil' in enhed_element else 'Null'
    c = enhed_element['registreringFra'] if 'registreringFra' in enhed_element else 'Null'
    d = enhed_element['registreringTil'] if 'registreringTil' in enhed_element else 'Null'
    print(f"{enhed_id}, {a}, {b}, {c}, {d}")

# Calculate the timelines
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  timelines = set()
  enhed_timeline[enhed_id] = dict()

  # We look at all registreringFra times, to get all timelines
  for enhed_element in enhed_list:
    t = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
    if t not in timelines:
      timelines.add(t)
      enhed_timeline[enhed_id][t] = list()
  # We now have the timelines for that enhed, and we are ready to find out what element(s)
  # are in which timeline
  for enhed_list_index, enhed_element in enumerate(enhed_list):
    regFra = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
    regTil = datetime.now().replace(tzinfo=timezone.utc)
    if 'registreringTil' in enhed_element:
      regTil = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringTil'])
    # if the regFra and RegTil is in between of t, we add it
    for t in timelines:
      if regFra <= t and regTil > t:
        enhed_timeline[enhed_id][t].append(enhed_list_index)

# PLot the data
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  fig = plt.figure(constrained_layout=False, figsize=(10, 10))
  gs = GridSpec(3, 6, figure=fig)
  ax = fig.add_subplot(gs[:-1, :])
  ax_text = fig.add_subplot(gs[2, :-1])

  timeline_colors = cm.get_cmap('viridis', len(enhed_timeline[enhed_id]))

  address_string = "undefined"
  if enhed_id in enhed_adresse:
    address_string = enhed_adresse[enhed_id]['adressebetegnelse']
    ax.set_title(address_string, loc='left')
  else:
    ax.set_title(address_string, loc='left')

  building_string = "undefined"
  bygning_id = tree_reverse[enhed_id]['bygning_id']
  if bygning_id in bygning_adresse:
    building_string = bygning_adresse[bygning_id]['adgangsadressebetegnelse']

  print(f"{address_string} ({enhed_id}) bygning: {building_string} ({bygning_id})")

  today = datetime.now().replace(tzinfo=timezone.utc)

  lowest_virkningFra = None
  for enhed_index, enhed_element in enumerate(enhed_list):
    try:
      left = datetime.fromisoformat(enhed_element['virkningFra'])
      bottom = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
      width = today - left
      height = today - bottom

      if 'virkningTil' in enhed_element:
        width = datetime.fromisoformat(enhed_element['virkningTil']) - left

      if 'registreringTil' in enhed_element:
        height = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringTil']) - bottom

      if lowest_virkningFra is None or lowest_virkningFra > left:
        lowest_virkningFra = left

      rect = plt.Rectangle((left, bottom), width, height, fill=None, alpha=1)

      rx, ry = rect.get_xy()
      cx = rx + rect.get_width()/2.0
      cy = ry + rect.get_height()/2.0
      ax.annotate(enhed_index, (cx, cy), color='red', weight='bold', fontsize=6, ha='center', va='center')
      ax.add_patch(rect)
      ax.plot(left, bottom, '.', color='black')
    except Exception as e:
      print(e)
      traceback.print_exc()

  # Add timeline
  tmp = list(enhed_timeline[enhed_id].keys())
  tmp.append(today)
  legends = []
  newest_timeline = 0
  for index, (start, end) in enumerate(zip(tmp, tmp[1:])):
    left = today
    bottom = start
    width = lowest_virkningFra - left
    height = end - bottom
    rect = plt.Rectangle((left, bottom), width, height, facecolor=timeline_colors(index), alpha=0.5)
    ax.add_patch(rect)
    newest_timeline = start
    legends.append(mpatches.Patch(color=timeline_colors(index), label=f'Timeline {index} {enhed_timeline[enhed_id][start]}', alpha=0.5))

  ax.legend(handles=legends, loc='lower left', borderaxespad=0.)

  # Show deltas from newest timeline
  reg = re.compile(r"\'(.*)\'")
  newline_after = 40
  for i, (current, new) in enumerate(zip(enhed_timeline[enhed_id][start], enhed_timeline[enhed_id][newest_timeline][1:])):
    diff = DeepDiff(enhed_list[current], enhed_list[new], exclude_paths=EXCLUDE_DIFF, verbose_level=2)
    ret_str = f"|{current} -> {new}|"
    if 'dictionary_item_added' in diff:
      for added_name, added_value in diff['dictionary_item_added'].items():
        d = reg.search(added_name)
        line = f"\n\n{d.group(1)}={added_value}"
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    if 'values_changed' in diff:
      for changed_name, changed_value in diff['values_changed'].items():
        d = reg.search(changed_name)
        line = f"\n\n{d.group(1)}="+'\u0336'.join(str(changed_value['old_value'])) + '\u0336'+f"{changed_value['new_value']}"
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    if 'dictionary_item_removed' in diff:
      for deleted_name, deleted_value in diff['dictionary_item_removed'].items():
        d = reg.search(deleted_name)
        line = '\n\n'+'\u0336'.join(f"{d.group(1)}={deleted_value}") + '\u0336'
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    pprint(diff)
    ax_text.text(i, i % 3, ret_str, horizontalalignment='left', verticalalignment='top', fontsize=8)
    ax_text.plot(i, i % 3)

  ax_text.axis("off")
  ax_text.set_title(f"Changes for Timeline { len(enhed_timeline[enhed_id]) -1 }", loc='left')
  ax.invert_yaxis()
  ax_text.invert_yaxis()

  ax.set_ylabel('Registering')
  ax.set_xlabel('Virkning')
  plt.savefig(f"data/{enhed_id}.png", dpi=400, bbox_inches='tight')
  plt.close()

import re
import traceback
from datetime import date, datetime, timezone
from pprint import pprint

import matplotlib.patches as mpatches
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from deepdiff import DeepDiff
from matplotlib import cm
from matplotlib.gridspec import GridSpec
from tqdm import tqdm

USERNAME = "XXXXXXX"
PASSWORD = "YYYYYYY"

BFE_NR = "2030178" # Lyngby rådhus

EP_BBR = "https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/"
EP_DAR = "https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/"

EP_BBR_BBRSAG = f"{EP_BBR}bbrsag"
EP_BBR_BYGNING = f"{EP_BBR}bygning"
EP_BBR_EJENDOMSRELATION = f"{EP_BBR}ejendomsrelation"
EP_BBR_ENHED = f"{EP_BBR}enhed"
EP_BBR_GRUND = f"{EP_BBR}grund"
EP_BBR_TEKNISKANLAEG = f"{EP_BBR}tekniskanlaeg"

EP_DAR_ADRESSE = f"{EP_DAR}adresse"
EP_DAR_HUSNUMMER = f"{EP_DAR}husnummer"

EXCLUDE_DIFF = ['root[\'registreringTil\']',
        'root[\'virkningTil\']',
        'root[\'registreringFra\']',
        'root[\'virkningFra\']',
        'root[\'datafordelerOpdateringstid\']']


class DAF_Request:
  def __init__(self, username, password):
    self.username = username
    self.password = password

  def get_json(self, base_url, ** kwargs):
    page_id = 1
    page_size = 1000
    url = f"{base_url}?password={self.password}&username={self.username}&Format=JSON&pagesize={page_size}"
    # Iterate over all arguments, and include them in the request. If we see types such as datetime, convert
    # them to isoformat etc.
    for key, value in kwargs.items():
      if type(value) in [date, datetime]:
        url += f"&{key}={value.replace(tzinfo=timezone.utc).isoformat()}"
      else:
        url += f"&{key}={value}"

    data = []
    # Loop until we have all the paging data loaded
    while True:
      url_page = url+f"&page={page_id}"
      json = requests.get(url_page).json()
      #print("url:", url_page, " len:", len(json))
      data.extend(json)
      if len(json) < page_size:
        break
      page_id += 1
    return data


requester = DAF_Request(USERNAME, PASSWORD)

tree = dict() # A tree structure from grund->bygning->enhed
tree_reverse = dict() # A tree structure from enhed->bygning->grund
grunde = dict() # All received grunde
bygninger = dict() # All received bygninger
enheder = dict() # All received enheder
enhed_adresse = dict() # An enheds adresse
bygning_adresse = dict() # A bygnings husnummer
enhed_timeline = dict() # The timeline for an enhed

# Gather the data, Find all grunde with that BFE number
for grund_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_GRUND, BFENummer=BFE_NR), desc="Grund", leave=False):
  grund_id = grund_element['id_lokalId']
  grunde[grund_id] = grund_element
  tree[grund_id] = dict()
  # Go through all buildings
  for bygning_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_BYGNING, Grund=grund_id), desc="Bygning", leave=False):
    bygning_id = bygning_element['id_lokalId']
    bygninger[bygning_element['id_lokalId']] = bygning_element
    tree[grund_id][bygning_id] = set()

    # If we have a husnummer, try to get it from DAR
    if 'husnummer' in bygning_element:
      bygning_adresse[bygning_id] = requester.get_json(EP_DAR_HUSNUMMER, id=bygning_element['husnummer'])[0]

    # Iterate over each enhed in that bygning, we set VirkningFra and RegisteringFra to a very low value,
    # So we get all versions of the elements
    for enhed_element in tqdm(requester.get_json(EP_BBR_ENHED, Bygning=bygning_id,
                           VirkningFra=datetime(year=1, month=1, day=1),
                           RegistreringFra=datetime(year=1, month=1, day=1)), desc="Enhed", leave=False):
      enhed_id = enhed_element['id_lokalId']

      if enhed_id not in enheder:
        enheder[enhed_id] = list()
      enheder[enhed_id].append(enhed_element)
      tree[grund_id][bygning_id].add(enhed_id)
      # If the enhed has an adresseIdentificerer, we look it up and save it for later use
      if 'adresseIdentificerer' in enhed_element and enhed_id not in enhed_adresse:
        adresse = requester.get_json(EP_DAR_ADRESSE, id=enhed_element['adresseIdentificerer'])
        enhed_adresse[enhed_id] = adresse[0]

# Build reverse tree
for grund_id, bygning_element in tree.items():
  for bygning_id, enhed_element in bygning_element.items():
    for enhed_id in enhed_element:
      if enhed_id not in tree_reverse:
        tree_reverse[enhed_id] = {"grund_id": grund_id, "bygning_id": bygning_id}

# Print timeline table
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  for enhed_element in enhed_list:
    a = enhed_element['virkningFra'] if 'virkningFra' in enhed_element else 'Null'
    b = enhed_element['virkningTil'] if 'virkningTil' in enhed_element else 'Null'
    c = enhed_element['registreringFra'] if 'registreringFra' in enhed_element else 'Null'
    d = enhed_element['registreringTil'] if 'registreringTil' in enhed_element else 'Null'
    print(f"{enhed_id}, {a}, {b}, {c}, {d}")

# Calculate the timelines
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  timelines = set()
  enhed_timeline[enhed_id] = dict()

  # We look at all registreringFra times, to get all timelines
  for enhed_element in enhed_list:
    t = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
    if t not in timelines:
      timelines.add(t)
      enhed_timeline[enhed_id][t] = list()
  # We now have the timelines for that enhed, and we are ready to find out what element(s)
  # are in which timeline
  for enhed_list_index, enhed_element in enumerate(enhed_list):
    regFra = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
    regTil = datetime.now().replace(tzinfo=timezone.utc)
    if 'registreringTil' in enhed_element:
      regTil = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringTil'])
    # if the regFra and RegTil is in between of t, we add it
    for t in timelines:
      if regFra <= t and regTil > t:
        enhed_timeline[enhed_id][t].append(enhed_list_index)

# PLot the data
for enhed_id, enhed_list in enheder.items():
  fig = plt.figure(constrained_layout=False, figsize=(10, 10))
  gs = GridSpec(3, 6, figure=fig)
  ax = fig.add_subplot(gs[:-1, :])
  ax_text = fig.add_subplot(gs[2, :-1])

  timeline_colors = cm.get_cmap('viridis', len(enhed_timeline[enhed_id]))

  address_string = "undefined"
  if enhed_id in enhed_adresse:
    address_string = enhed_adresse[enhed_id]['adressebetegnelse']
    ax.set_title(address_string, loc='left')
  else:
    ax.set_title(address_string, loc='left')

  building_string = "undefined"
  bygning_id = tree_reverse[enhed_id]['bygning_id']
  if bygning_id in bygning_adresse:
    building_string = bygning_adresse[bygning_id]['adgangsadressebetegnelse']

  print(f"{address_string} ({enhed_id}) bygning: {building_string} ({bygning_id})")

  today = datetime.now().replace(tzinfo=timezone.utc)

  lowest_virkningFra = None
  for enhed_index, enhed_element in enumerate(enhed_list):
    try:
      left = datetime.fromisoformat(enhed_element['virkningFra'])
      bottom = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringFra'])
      width = today - left
      height = today - bottom

      if 'virkningTil' in enhed_element:
        width = datetime.fromisoformat(enhed_element['virkningTil']) - left

      if 'registreringTil' in enhed_element:
        height = datetime.fromisoformat(enhed_element['registreringTil']) - bottom

      if lowest_virkningFra is None or lowest_virkningFra > left:
        lowest_virkningFra = left

      rect = plt.Rectangle((left, bottom), width, height, fill=None, alpha=1)

      rx, ry = rect.get_xy()
      cx = rx + rect.get_width()/2.0
      cy = ry + rect.get_height()/2.0
      ax.annotate(enhed_index, (cx, cy), color='red', weight='bold', fontsize=6, ha='center', va='center')
      ax.add_patch(rect)
      ax.plot(left, bottom, '.', color='black')
    except Exception as e:
      print(e)
      traceback.print_exc()

  # Add timeline
  tmp = list(enhed_timeline[enhed_id].keys())
  tmp.append(today)
  legends = []
  newest_timeline = 0
  for index, (start, end) in enumerate(zip(tmp, tmp[1:])):
    left = today
    bottom = start
    width = lowest_virkningFra - left
    height = end - bottom
    rect = plt.Rectangle((left, bottom), width, height, facecolor=timeline_colors(index), alpha=0.5)
    ax.add_patch(rect)
    newest_timeline = start
    legends.append(mpatches.Patch(color=timeline_colors(index), label=f'Timeline {index} {enhed_timeline[enhed_id][start]}', alpha=0.5))

  ax.legend(handles=legends, loc='lower left', borderaxespad=0.)

  # Show deltas from newest timeline
  reg = re.compile(r"\'(.*)\'")
  newline_after = 40
  for i, (current, new) in enumerate(zip(enhed_timeline[enhed_id][start], enhed_timeline[enhed_id][newest_timeline][1:])):
    diff = DeepDiff(enhed_list[current], enhed_list[new], exclude_paths=EXCLUDE_DIFF, verbose_level=2)
    ret_str = f"|{current} -> {new}|"
    if 'dictionary_item_added' in diff:
      for added_name, added_value in diff['dictionary_item_added'].items():
        d = reg.search(added_name)
        line = f"\n\n{d.group(1)}={added_value}"
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    if 'values_changed' in diff:
      for changed_name, changed_value in diff['values_changed'].items():
        d = reg.search(changed_name)
        line = f"\n\n{d.group(1)}="+'\u0336'.join(str(changed_value['old_value'])) + '\u0336'+f"{changed_value['new_value']}"
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    if 'dictionary_item_removed' in diff:
      for deleted_name, deleted_value in diff['dictionary_item_removed'].items():
        d = reg.search(deleted_name)
        line = '\n\n'+'\u0336'.join(f"{d.group(1)}={deleted_value}") + '\u0336'
        ret_str += re.sub(f"(.{{{newline_after}}})", "\\1\n", line, 0, re.DOTALL)
    pprint(diff)
    ax_text.text(i, i % 3, ret_str, horizontalalignment='left', verticalalignment='top', fontsize=8)
    ax_text.plot(i, i % 3)

  ax_text.axis("off")
  ax_text.set_title(f"Changes for Timeline { len(enhed_timeline[enhed_id]) -1 }", loc='left')
  ax.invert_yaxis()
  ax_text.invert_yaxis()

  ax.set_ylabel('Registering')
  ax.set_xlabel('Virkning')
  plt.savefig(f"data/{enhed_id}.png", dpi=400, bbox_inches='tight')
  plt.close()
User story 8a - Bitemporalitet i REST servicen NavngivenvejREST servicen Navngivenvej kan returnere de forskellige versioner, der har eksisteret på et givent tidspunkt, hvis man inkluderer parametrene virkningfra og virkningtil.

Version fra 2.12 2020, da Holbergshave blev oprettet

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=2829bc7e-8b03-4d2d-917a-5702349d8aac&format=json&virkningfra=2020-12-02T07:39:44.555191+01:00&virkningtil=2020-12-02T07:39:44.555191+01:00


Version fra 9.12 2020, da Holbergshave blev ændret

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=2829bc7e-8b03-4d2d-917a-5702349d8aac&format=json&virkningfra=2020-12-09T08:07:33.445883+01:00&virkningtil=2020-12-09T08:07:33.445883+01:00

 

Den afregistrerede version kan fremsøges ved at anvende registreringfra og registreringtil

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=2829bc7e-8b03-4d2d-917a-5702349d8aac&format=json&registreringfra=2020-12-02T07:39:44.555191+01:00&registreringtil=2020-12-02T07:39:44.555191+01:00

 

Hvis kun parameteren virkningfra anvendes er resultatet alle de versioner af den navngivne vej, der har eksisteret. DAR’s REST metoder angiver en version, hver gang hovedobjektet eller relaterede objekter ændrer sig. I URL’en herunder er der derfor 5 versioner (evt. flere, hvis der efterfølgende har været ændringer), fordi det relaterede postnummer og supplerende bynavn er blevet ændret.

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=2829bc7e-8b03-4d2d-917a-5702349d8aac&format=json&virkningfra=0001-01-01


Hvis parameteren meddybde = false inkluderes returneres en version for hver gang hovedobjektet er blevet ændret samt UID’en for relaterede objekter.

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?id=2829bc7e-8b03-4d2d-917a-5702349d8aac&format=json&virkningfra=0001-01-01&meddybde=false


På tilsvarende vis vil REST-servicen for et husnummer på den navngivne vej have mange versioner, fordi et husnummer har mange relaterede objekter.I figuren herunder er objekterne illustreret med en gul boks, hver gang der er sket en ændring, og der er angivet en ny virkningstid. Farven grå markerer, at objektet på det pågældende tidspunkt fandtes med en gældende version på det pågældende tidspunkt. De objekter, der eksisterede lang tid før adressen Holbergshave 3 blev oprettet er ikke vist med alle virkningstider.  De blå pile markerer hver gang, at der er kommet en ny version af adresse eller husnummer, fordi hovedobjektet eller relaterede objekter har ændret sig. Indholdet af figuren kan sammenlignes med indholdet i disse to REST services:

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/husnummer?id=c84ded13-b157-4a12-8730-9e072f74d14e&format=json&virkningfra=0001-01-01

https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/rest/adresse?id=3e1ee64a-6827-4d64-9243-28183adc781b&format=json&virkningfra=0001-01-01


User stories (filudtræk), som viser anvendelse af bitemporale attributter ved filudtrækFå en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren. 

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.
User story 1b – Udtræk af alle ejerlejligheder, der har virkning eller har haft virkning på en bestemt dato i en kommune

Her vil vi gerne lave et filudtræk for alle ejerlejligheder i Roskilde Kommune, der findes på en bestemt dato eller der på et tidligere tidpunkt har været forventning om at findes på denne dato.

Den ønskede dato er 2020-10-28.

Data hentes fra Matriklen (MAT).
Fremgangsmåde


 • Log ind på Selvbetjeningen og vælg Filudtræk.

 • Vælg Ejerlejlighed i listen over filudtræk, samt angiv Visningsnavn.
  Her kan også vælges med hvilket interval filudtrækket skal afvikles.
 • Vælg Næste, for at komme til den side, hvor udtræksparametre kan angives (bemærk at felterne er udfyldt med defaultværdier)

For kommunekode angives værdien: 265

For Virkningstid angives værdien: 2020-10-28

For de øvrige parametre bevares defaultværdien, hvilket også betyder at vi i dette eksempel ikke anvender registreringstid, dvs. vi udtrækker alle registreringer der opfylder den angivne Virkningstid • Når der vælges Gem, kan man se hvornår filudtrækket køres.


User story 2b – Udtræk af alle ejerlejligheder, der var registreret i Matriklen(MAT) på en bestemt dato i en kommune

Her vil vi gerne lave et filudtræk for alle ejerlejligheder i Roskilde Kommune, der var registreret i Matriklen(MAT) på en bestemt dato.

Den ønskede dato er 2020-10-28.

Data hentes fra Matriklen (MAT).
Fremgangsmåde


 • Log ind på Selvbetjeningen og vælg Filudtræk.
 • Vælg Ejerlejlighed i listen over filudtræk, samt angiv Visningsnavn. 
  Her kan også vælges med hvilket interval filudtrækket skal afvikles.
 • Vælg Næste, for at komme til side hvor udtræksparametre kan angives (bemærk at felterne er udfyldt med defaultværdier)

For kommunekode angives værdien: 265

For Registreringstid angives værdien: 2020-10-28

For de øvrige parametre bevares defaultværdien, hvilket også betyder, at vi i dette eksempel ikke anvender Virkningstid, dvs. vi udtrækker alle registreringer der opfylder den angivne Registreringstid. • Når der vælges Gem, kan man se hvornår filudtrækket køres.


User story 3b – Bitemporalitet vist ved navngiven vej, husnummer og adresse fra Danmarks Adresseregister (DAR)Denne user story viser aktuelle, historiske og afregistrerede versioner for en navngiven vej fra Danmarks Adresseregister (DAR). User storyen kan bruges til at forstå data fra DAR både, hvis man benytter sig af et filudtræk eller, hvis man benytter sig af DAR’s REST services.

Virkningstid, registeringstid og dermed objektversioner, angivet ud fra eksempel.

Navngivenvej med vejnavnet ”Holbergshave” blev oprettet den 2.12 2020 med én objektversion som resultat og den 9.12 2020 blev vejens geografiske udstrækning udtrykt i vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje ændret, hvilket resulterede i de tre nye objektversioner – den nye aktuelle version, den historiske version, der udtrykker, hvad der var gældende fra den 2.12 til 9.12 2020 samt en version, der har til formål at afregistrere den gamle aktuelle version.

I tabellen herunder ses et udvalg af dataelementer for de fire objektversioner, der er dannet for den navngivne vej Holbergshave med uuid = 2829bc7e-8b03-4d2d-917a-5702349d8aac 
Under forudsætning af, at der ikke er sket andre ændringer vil et helt nyoprettet totalfiludtræk oprettet efter 9. 12 2020 indeholde version 2,3 og 4.

Bemærk, at samme data bliver hentet via REST i User story 8a - Bitemporalitet i REST servicen Navngivenvej
Version 1             

Den aktuelle version
indtil 09.12.2020

Version 2

Den aktuelle version
fra 09.12 2020

Version 3

Historisk version

Version 4

Afregistreret version

registreringFra

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

2020-12-09 T08:07:33.445883+01:00

2020-12-09 T08:07:33.445883+01:00

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

registreringTil

null

null

null

2020-12-09 T08:07:33.445883+01:00

status

3

3

3

3

virkningFra

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

2020-12-09 T08:07:33.445883+01:00

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

virkningTil

null

null

2020-12-09 T08:07:33.445883+01:00

null

vejnavn

Holbergshave

Holbergshave

Holbergshave

Holbergshave

Vejnavnebeliggenhed 

oprindelse_registrering

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

2020-12-09 T08:07:33.445883+01:00

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

2020-12-02 T07:39:44.555191+01:00

vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje

MULTILINESTRING

((528311.006622014 6148573.14214629, 528279.016558033 6148581.26216253, 528269.916539833 6148550.11210023))

MULTILINESTRING

((528310.93 6148572.76,528283.32 6148580.42,528281.1 6148580.63,528279.3 6148580.2,528278.14 6148579.36,528276.87 6148577.77,528261.31 6148528.03))

MULTILINESTRING

((528311.006622014 6148573.14214629, 528279.016558033 6148581.26216253, 528269.916539833 6148550.11210023))

MULTILINESTRING

((528311.006622014 6148573.14214629, 528279.016558033 6148581.26216253, 528269.916539833 6148550.11210023))En vigtig parameter udover registrings- og virkningstider for at forstå, hvad de enkelte dataelementer går ud på er at kende betydningen af de mulige værdier i fx status.

Disse kan findes i kodelisterne på Danmarksadresser.dk.