User stories

Du kan på siden se user stories, som bruges til REST på Datafordeleren.  


SideinformationBFE-nummer binder registrene sammen


Denne user story viser hvordan du finder data om en ejendom ved hjælp af kald med BFE-nummer på tværs af registre.

Data hentes fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), Matriklen (MAT) og Danmarks Adresseregister (DAR).


 • På Matriklen (MAT) kalder du et udvalgt BFE-nummer. I dette eksempel benytter vi følgende BFE-nummer; 100063828.

 • URL bliver:  https://services.datafordeler.dk/MATRIKEL/Matrikel/1/REST/BestemtFastEjendom?username=XXX&password=YYY&BFEnr=100063828

 • Response.
<BestemtFastEjendom xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SamletFastEjendom>
<type>FeatureCollection</type>
<features>
<features_item>
<type>Feature</type>
<properties>
<BFEnummer>100063828</BFEnummer>
<arbejderbolig>False</arbejderbolig>
<bygningPaaFremmedGrund/>
<ejerlejlighed/>
<erFaelleslod>False</erFaelleslod>
<forretningshaendelse>Afledt ændring</forretningshaendelse>
<sekundaerForretningshaendelse/>
<forretningsomraade>52.20.05</forretningsomraade>
<forretningsproces>Matrikulær sag</forretningsproces>
<hovedejendomOpdeltIEjerlejligheder>False</hovedejendomOpdeltIEjerlejligheder>
<id_lokalId>100063828</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/Matriklen/SamletFastEjendom</id_namespace>
<jordstykke>
<jordstykke_item>
<type>Jordstykke</type>
<properties>
<arealberegningsmetode>Areal beregnet efter opmåling - o</arealberegningsmetode>
<arealbetegnelse xsi:nil="true"/>
<arealtype xsi:nil="true"/>
<brugsretsareal>False</brugsretsareal>
<centroide>
<centroide_item>
<geometri>POINT(557993.723 6224181.322)</geometri>
<senesteSagLokalId>100081950</senesteSagLokalId>
<status>Gældende</status>
</centroide_item>
</centroide>
<delnummer xsi:nil="true"/>
<ejerlavskode>990652</ejerlavskode>
<ejerlavsnavn>Skovby By, Skovby</ejerlavsnavn>
<faelleslod>False</faelleslod>
<forretningshaendelse>Afledt ændring</forretningshaendelse>
<sekundaerForretningshaendelse/>
<forretningsomraade>52.20.05</forretningsomraade>
<forretningsproces>Matrikulær sag</forretningsproces>
<fredskov>
<fredskovsareal xsi:nil="true"/>
<omfang xsi:nil="true"/>
</fredskov>
<id_lokalId>100070073</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/Matriklen/Jordstykke</id_namespace>
<jordrente>
<omfang xsi:nil="true"/>
</jordrente>
<klitfredning>
<klitfredningsareal xsi:nil="true"/>
<omfang xsi:nil="true"/>
</klitfredning>
<kommuneLokalId>0746</kommuneLokalId>
<majoratskov>
<majoratskovsnummer xsi:nil="true"/>
<omfang xsi:nil="true"/>
</majoratskov>
<matrikelnummer>2dl</matrikelnummer>
<paataenktHandling xsi:nil="true"/>
<regionLokalId>1082</regionLokalId>
<registreretAreal>910</registreretAreal>
<registreringFra>2018-06-03T06:04:48.820281+02:00</registreringFra>
<registreringTil xsi:nil="true"/>
<registreringsaktoer>Matriklen</registreringsaktoer>
<samletFastEjendomBFEnummer>100063828</samletFastEjendomBFEnummer>
<senesteSagLokalId>100081950</senesteSagLokalId>
<skelforretningssagsLokalId xsi:nil="true"/>
<sognLokalId>8078</sognLokalId>
<stammerFraJordstykkeLokalId>449340</stammerFraJordstykkeLokalId>
<status>Gældende</status>
<stormfald/>
<strandbeskyttelse>
<omfang xsi:nil="true"/>
<strandbeskyttelsesareal xsi:nil="true"/>
</strandbeskyttelse>
<supplerendeMaalingSagLokalId xsi:nil="true"/>
<vandarealinkludering>ukendt</vandarealinkludering>
<vejareal>0</vejareal>
<vejarealberegningsstatus>vejareal beregnet</vejarealberegningsstatus>
<virkningFra>2013-12-05T11:04:09.522000+01:00</virkningFra>
<virkningTil xsi:nil="true"/>
<virkningsaktoer>Geodatastyrelsen</virkningsaktoer>
</properties>
</jordstykke_item>
</jordstykke>
<landbrugsnotering xsi:nil="true"/>
<paataenktHandling xsi:nil="true"/>
<registreringFra>2018-06-03T06:48:47.732615+02:00</registreringFra>
<registreringTil xsi:nil="true"/>
<registreringsaktoer>Matriklen</registreringsaktoer>
<senesteSagLokalId>100081950</senesteSagLokalId>
<status>Gældende</status>
<udskiltVej>False</udskiltVej>
<virkningFra>2013-12-05T11:04:09.522000+01:00</virkningFra>
<virkningTil xsi:nil="true"/>
<virkningsaktoer>Geodatastyrelsen</virkningsaktoer>
</properties>
</features_item>
</features>
</SamletFastEjendom>
<Ejerlejlighed>
<type>FeatureCollection</type>
<features/>
</Ejerlejlighed>
<BygningPaaFremmedGrund>
<BygningPaaFremmedGrundFlade>
<type>FeatureCollection</type>
<features/>
</BygningPaaFremmedGrundFlade>
<BygningPaaFremmedGrundPunkt>
<type>FeatureCollection</type>
<features/>
</BygningPaaFremmedGrundPunkt>
</BygningPaaFremmedGrund>
</BestemtFastEjendom>
 • I dette kald har du hentet oplysninger om grunden fra Matriklen (MAT).


 • På Bygnings- og Boligregistret (BBR) kalder du det samme BFE-nummer.

 • URL bliver:  https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/grund?username=XXX&password=YYY&format=JSON&BFENummer=100063828 

 • Response.
// 20201026091005
// https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/grund?username=XXX&password=YYY&format=JSON&BFENummer=100063828

[
 {
  "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-11T08:56:37.363144+02:00",
  "forretningshændelse": "Grund",
  "forretningsområde": "54.15.05.05",
  "forretningsproces": "5",
  "gru009Vandforsyning": "2",
  "gru010Afløbsforhold": "5",
  "husnummer": "70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6",
  "id_lokalId": "661f7be3-b1d5-4d9e-9259-cd0766993eae",
  "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/grund",
  "kommunekode": "0746",
  "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
  "registreringsaktør": "BBR",
  "status": "7",
  "virkningFra": "2014-10-20T13:32:19.590000+02:00",
  "virkningsaktør": "Konvertering2017",
  "jordstykkeList": [
   "100070073"
  ],
  "bestemtFastEjendom": {
   "datafordelerOpdateringstid": "2019-05-09T14:37:34.417130+02:00",
   "bfeNummer": 100063828,
   "ejendommensEjerforholdskode": "10",
   "ejendomsnummer": 23950,
   "ejendomstype": "1",
   "forretningshændelse": "EjendomsRelation",
   "forretningsområde": "54.15.05.05",
   "forretningsproces": "0",
   "id_lokalId": "8c980f1d-b23b-427f-b22b-d375e5ae38b1",
   "id_namespace": "http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation",
   "kommunekode": "0746",
   "registreringFra": "2017-06-02T14:29:37.000000+02:00",
   "registreringsaktør": "BBR",
   "samletFastEjendom": "100063828",
   "status": "7",
   "virkningFra": "2014-10-20T13:32:19.590000+02:00",
   "virkningsaktør": "Konvertering2017"
  }
 }
]
 • I dette kald har du identificeret nøglen til "husnummer" til 70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6.


 • Nøglen til "husnummer" kan du benytte i Bygnings- og Boligregistret (BBR) til at hente data om bygnigen på grunden.
 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/bygning?username=XXX&password=YYY&format=xml&Husnummer=70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6
 • Response.
<bygning xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<bygning_item>
<datafordelerOpdateringstid>2020-06-13T04:03:37.606595+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<byg007Bygningsnummer>2</byg007Bygningsnummer>
<byg021BygningensAnvendelse>920</byg021BygningensAnvendelse>
<byg026Opførelsesår>2017</byg026Opførelsesår>
<byg032YdervæggensMateriale>5</byg032YdervæggensMateriale>
<byg033Tagdækningsmateriale>2</byg033Tagdækningsmateriale>
<byg037KildeTilBygningensMaterialer>2</byg037KildeTilBygningensMaterialer>
<byg041BebyggetAreal>50</byg041BebyggetAreal>
<byg044ArealIndbyggetUdhus>18</byg044ArealIndbyggetUdhus>
<byg053BygningsarealerKilde>2</byg053BygningsarealerKilde>
<byg094Revisionsdato>2016-08-26T11:59:19.487000+02:00</byg094Revisionsdato>
<byg133KildeTilKoordinatsæt>M</byg133KildeTilKoordinatsæt>
<byg134KvalitetAfKoordinatsæt>1</byg134KvalitetAfKoordinatsæt>
<byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>11</byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<byg136PlaceringPåSøterritorie>0</byg136PlaceringPåSøterritorie>
<byg404Koordinat>POINT(557985.72 6224191.87)</byg404Koordinat>
<byg406Koordinatsystem>5</byg406Koordinatsystem>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<grund>661f7be3-b1d5-4d9e-9259-cd0766993eae</grund>
<husnummer>70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6</husnummer>
<id_lokalId>3ba1d6bb-101a-4f66-ad8b-6f02e4e33f5e</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/bygning</id_namespace>
<jordstykke>100070073</jordstykke>
<kommunekode>0746</kommunekode>
<registreringFra>2020-06-12T18:24:45.000021+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2020-06-12T18:24:45.000021+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR21</virkningsaktør>
</bygning_item>
<bygning_item>
<datafordelerOpdateringstid>2020-02-24T08:44:47.319828+01:00</datafordelerOpdateringstid>
<byg007Bygningsnummer>1</byg007Bygningsnummer>
<byg021BygningensAnvendelse>120</byg021BygningensAnvendelse>
<byg026Opførelsesår>2014</byg026Opførelsesår>
<byg030Vandforsyning>2</byg030Vandforsyning>
<byg031Afløbsforhold>5</byg031Afløbsforhold>
<byg032YdervæggensMateriale>1</byg032YdervæggensMateriale>
<byg033Tagdækningsmateriale>4</byg033Tagdækningsmateriale>
<byg037KildeTilBygningensMaterialer>1</byg037KildeTilBygningensMaterialer>
<byg038SamletBygningsareal>222</byg038SamletBygningsareal>
<byg039BygningensSamledeBoligAreal>222</byg039BygningensSamledeBoligAreal>
<byg041BebyggetAreal>222</byg041BebyggetAreal>
<byg053BygningsarealerKilde>1</byg053BygningsarealerKilde>
<byg054AntalEtager>1</byg054AntalEtager>
<byg055AfvigendeEtager>0</byg055AfvigendeEtager>
<byg056Varmeinstallation>1</byg056Varmeinstallation>
<byg094Revisionsdato>2016-08-26T11:59:19.487000+02:00</byg094Revisionsdato>
<byg113Byggeskadeforsikringsselskab>12</byg113Byggeskadeforsikringsselskab>
<byg114DatoForByggeskadeforsikring>2014-11-11T00:00:00.000000+01:00</byg114DatoForByggeskadeforsikring>
<byg121OmfattetAfByggeskadeforsikring>10</byg121OmfattetAfByggeskadeforsikring>
<byg133KildeTilKoordinatsæt>E</byg133KildeTilKoordinatsæt>
<byg134KvalitetAfKoordinatsæt>1</byg134KvalitetAfKoordinatsæt>
<byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>11</byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<byg136PlaceringPåSøterritorie>0</byg136PlaceringPåSøterritorie>
<byg404Koordinat>POINT(557997.92 6224187.82)</byg404Koordinat>
<byg406Koordinatsystem>5</byg406Koordinatsystem>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>8</forretningsproces>
<grund>661f7be3-b1d5-4d9e-9259-cd0766993eae</grund>
<husnummer>70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6</husnummer>
<id_lokalId>f8af70be-0a90-421b-8c2f-be89e13cba26</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/bygning</id_namespace>
<jordstykke>100070073</jordstykke>
<kommunekode>0746</kommunekode>
<registreringFra>2020-02-24T08:43:45.166235+01:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2020-02-24T08:43:45.166235+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Registerfører</virkningsaktør>
<etageList>
<etageList_item>
<id_lokalId>c2b6e179-1ce2-4ad0-859a-923563b0f281</id_lokalId>
<etage>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T07:41:55.314644+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bygning>f8af70be-0a90-421b-8c2f-be89e13cba26</bygning>
<eta006BygningensEtagebetegnelse>st</eta006BygningensEtagebetegnelse>
<eta020SamletArealAfEtage>222</eta020SamletArealAfEtage>
<eta025Etagetype>0</eta025Etagetype>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>c2b6e179-1ce2-4ad0-859a-923563b0f281</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/etage</id_namespace>
<kommunekode>0746</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2014-12-09T17:03:35.307000+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
</etage>
</etageList_item>
</etageList>
<opgangList>
<opgangList_item>
<id_lokalId>a0bb471e-5474-4e6f-8803-4c8854dda9ea</id_lokalId>
<opgang>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T10:28:55.003863+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<adgangFraHusnummer>70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6</adgangFraHusnummer>
<bygning>f8af70be-0a90-421b-8c2f-be89e13cba26</bygning>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>a0bb471e-5474-4e6f-8803-4c8854dda9ea</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/opgang</id_namespace>
<kommunekode>0746</kommunekode>
<opg020Elevator>0</opg020Elevator>
<registreringFra>2018-09-14T18:23:27.500000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2018-09-14T18:23:27.500000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</opgang>
</opgangList_item>
</opgangList>
</bygning_item>
</bygning>
 • I dette kald har du hentet oplysninger om bygninger på grunden fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).


 •  Nøgle til husnumret 70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6 kan du endvidere benytte til at hente data om adressen fra Danmarks Adresseregister (DAR).

 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/Adresse?Husnummer=70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6

 • Response.
<adresse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<adresse_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-03-01T11:10:25.436157+01:00</datafordelerOpdateringstid>
<adressebetegnelse>Frodes Mark 23, Skovby, 8464 Galten</adressebetegnelse>
<dørbetegnelse/>
<etagebetegnelse/>
<forretningshændelse>2</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.10.08</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>3ef219c9-6781-416c-a91e-ba772c9068e7</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/adresse</id_namespace>
<registreringFra>2018-05-03T18:58:34.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>2014-05-05T19:07:48.577000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
<husnummer>
<datafordelerOpdateringstid>2019-03-01T07:09:12.158172+01:00</datafordelerOpdateringstid>
<adgangsadressebetegnelse>Frodes Mark 23, Skovby, 8464 Galten</adgangsadressebetegnelse>
<adgangTilBygning>f8af70be-0a90-421b-8c2f-be89e13cba26</adgangTilBygning>
<afstemningsområde>
<id>708370</id>
<afstemningsområdenummer>09</afstemningsområdenummer>
<navn>Skovby</navn>
</afstemningsområde>
<forretningshændelse>3</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.10.07</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<geoDanmarkBygning>1096365591</geoDanmarkBygning>
<husnummerretning>POINT(0.999822352380809 0.018848439715408)</husnummerretning>
<husnummertekst>23</husnummertekst>
<id_lokalId>70a637d3-a19e-45f1-9463-cbcf8e57c7a6</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/husnummer</id_namespace>
<jordstykke>100070073</jordstykke>
<kommuneinddeling>
<id>389193</id>
<kommunekode>0746</kommunekode>
<navn>Skanderborg</navn>
</kommuneinddeling>
<registreringFra>2018-07-04T18:00:00.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<sogneinddeling>
<id>72561</id>
<sognekode>8078</sognekode>
<navn>Skovby</navn>
</sogneinddeling>
<status>3</status>
<vejmidte>0746-1336</vejmidte>
<virkningFra>2018-07-04T18:00:00.000000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>DARTransition</virkningsaktør>
<adgangspunkt>
<datafordelerOpdateringstid>2019-02-28T18:47:27.466849+01:00</datafordelerOpdateringstid>
<oprindelse_kilde>Adressemyn</oprindelse_kilde>
<oprindelse_nøjagtighedsklasse>A</oprindelse_nøjagtighedsklasse>
<oprindelse_registrering>2014-06-26T23:59:00.000000+02:00</oprindelse_registrering>
<oprindelse_tekniskStandard>TK</oprindelse_tekniskStandard>
<position>POINT(557995.38 6224193.23)</position>
</adgangspunkt>
<vejpunkt>
<datafordelerOpdateringstid>2019-02-28T18:09:12.137570+01:00</datafordelerOpdateringstid>
<oprindelse_kilde>Ekstern</oprindelse_kilde>
<oprindelse_nøjagtighedsklasse>B</oprindelse_nøjagtighedsklasse>
<oprindelse_registrering>2018-05-03T14:08:02.125000+02:00</oprindelse_registrering>
<oprindelse_tekniskStandard>V0</oprindelse_tekniskStandard>
<position>POINT(557994.678459362 6224205.17906717)</position>
</vejpunkt>
<navngivenVej>
<datafordelerOpdateringstid>2019-07-09T02:10:53.892299+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<administreresAfKommune>0746</administreresAfKommune>
<forretningshændelse>20</forretningshændelse>
<forretningsområde>10.00.00.00</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>ea932d71-077c-53c1-e044-00144f3ead67</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/navngivenvej</id_namespace>
<registreringFra>2019-07-09T00:59:04.421235+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<udtaltVejnavn>Frodes Mark</udtaltVejnavn>
<vejadresseringsnavn>Frodes Mark</vejadresseringsnavn>
<vejnavn>Frodes Mark</vejnavn>
<vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde>Ekstern</vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde>
<vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse>B</vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse>
<vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering>2019-07-09T02:10:16.175905+02:00</vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering>
<vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard>NO</vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard>
<vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje>MULTILINESTRING((558079.42 6224207.17,558065.84 6224206.67,558049.09 6224206.52,558034.38 6224206.24,558031.45 6224206.14),(557978.57 6224203.99,557971.85 6224203.41,557956.09 6224200.94,557940.26 6224197.67,557924.32 6224194.18,557907.03 6224187.12),(557968.85 6224296.06,557967.59 6224293.67,557966.79 6224291.14,557966.61 6224277.24,557966.1 6224253.38,557966.61 6224252.22,557972.97 6224249.02,557973.43 6224248.51,557973.77 6224247.98,557974.1 6224246.49,557974.71 6224239.93,557975.27 6224232.73,557975.78 6224225.69,557976.5 6224216.92,557976.76 6224213.47,557977.07 6224210.24,557977.28 6224208.31,557977.52 6224207.54,557978.57 6224203.99,557987.2 6224204.74,558002.87 6224205.66,558018.47 6224205.67,558031.45 6224206.14,558031.92 6224190.17,558032.38 6224174.35,558032.52 6224159.29,558032.38 6224142.56,558032.26 6224126.66,558032.06 6224110.83,558032.2 6224105.51,558033.71 6224100.56,558037.63 6224096.26,558042.98 6224095.58,558049.7 6224096.3,558067.15 6224097.66))</vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje>
<virkningFra>2019-07-09T02:10:16.175905+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>AjourføreGeoDKTilknytning</virkningsaktør>
<navngivenVejKommunedelList>
<navngivenVejKommunedelList_item>
<id_lokalId>5cba4fde-4eae-11e8-93fd-066cff24d637</id_lokalId>
<navngivenVejKommunedel>
<datafordelerOpdateringstid>2019-07-09T02:10:50.690755+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>20</forretningshændelse>
<forretningsområde>10.00.00.00</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>5cba4fde-4eae-11e8-93fd-066cff24d637</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel</id_namespace>
<kommune>0746</kommune>
<navngivenVej>ea932d71-077c-53c1-e044-00144f3ead67</navngivenVej>
<registreringFra>2019-07-09T00:59:04.421235+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<vejkode>1336</vejkode>
<virkningFra>2019-07-09T02:10:16.175905+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>AjourføreGeoDKTilknytning</virkningsaktør>
</navngivenVejKommunedel>
</navngivenVejKommunedelList_item>
</navngivenVejKommunedelList>
</navngivenVej>
<postnummer>
<datafordelerOpdateringstid>2019-03-01T08:49:11.215371+01:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>4</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.10.25</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>c8b6b823-7172-40d4-af4f-04a833fbe0c3</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/postnummer</id_namespace>
<navn>Galten</navn>
<postnr>8464</postnr>
<postnummerinddeling>198464</postnummerinddeling>
<registreringFra>2018-05-03T18:58:34.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>1753-01-01T00:50:00.000000+00:50</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
</postnummer>
<supplerendeBynavn>
<datafordelerOpdateringstid>2019-03-01T08:49:22.263349+01:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>5</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.10.25</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>cd00c684-1f61-4deb-8bf6-a6efdee9fe82</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn</id_namespace>
<navn>Skovby</navn>
<registreringFra>2018-05-03T18:58:34.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>DAR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<supplerendeBynavn>666360</supplerendeBynavn>
<virkningFra>1753-01-01T00:50:00.000000+00:50</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
</supplerendeBynavn>
</husnummer>
</adresse_item>
</adresse>
 • I dette kald har du hentet oplysninger om adressen fra Danmarks Adresseregister (DAR).Hvordan finder jeg informationer om en bygning ud fra en adresse?

Denne user story viser hvordan du via en adresse kan hente oplysninger om bygningen fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).
 • Dette husnummer har ID 0a3f509a-c564-32b8-e044-0003ba298018.
  Dette er DAR Husnummer ID,
   hvilket svarer til BBR's parameter Husnummer, 

 • På Bygnings- og Boligregistret (BBR) kalder du metoden bygning med parameter Husnummer

 • URL bliver:  https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/bygning?husnummer=0a3f509a-c564-32b8-e044-0003ba298018&username=xxx&password=yyy

 • Response.
<bygning xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<bygning_item>
<datafordelerOpdateringstid>2020-09-09T16:28:05.741249+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<byg007Bygningsnummer>1</byg007Bygningsnummer>
<byg021BygningensAnvendelse>510</byg021BygningensAnvendelse>
<byg029DatoForMidlertidigOpførtBygning>2020-05-20T00:00:00.000000+02:00</byg029DatoForMidlertidigOpførtBygning>
<byg032YdervæggensMateriale>5</byg032YdervæggensMateriale>
<byg033Tagdækningsmateriale>20</byg033Tagdækningsmateriale>
<byg037KildeTilBygningensMaterialer>1</byg037KildeTilBygningensMaterialer>
<byg038SamletBygningsareal>107</byg038SamletBygningsareal>
<byg039BygningensSamledeBoligAreal>80</byg039BygningensSamledeBoligAreal>
<byg041BebyggetAreal>107</byg041BebyggetAreal>
<byg053BygningsarealerKilde>1</byg053BygningsarealerKilde>
<byg054AntalEtager>1</byg054AntalEtager>
<byg056Varmeinstallation>2</byg056Varmeinstallation>
<byg057Opvarmningsmiddel>4</byg057Opvarmningsmiddel>
<byg094Revisionsdato>2019-05-20T09:17:49.828907+02:00</byg094Revisionsdato>
<byg133KildeTilKoordinatsæt>K</byg133KildeTilKoordinatsæt>
<byg134KvalitetAfKoordinatsæt>3</byg134KvalitetAfKoordinatsæt>
<byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>31</byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<byg404Koordinat>POINT(627982.81 6352950.07)</byg404Koordinat>
<byg406Koordinatsystem>5</byg406Koordinatsystem>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<grund>e86af6f7-376d-46e3-b585-be47eea63679</grund>
<husnummer>0a3f509a-c564-32b8-e044-0003ba298018</husnummer>
<id_lokalId>bbc5336b-ec11-4785-8c91-fd502de6061a</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/bygning</id_namespace>
<jordstykke>2319201</jordstykke>
<kommunekode>0825</kommunekode>
<registreringFra>2020-09-09T16:02:08.023421+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>2020-06-12T18:24:45.000021+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR21</virkningsaktør>
<etageList>
<etageList_item>
<id_lokalId>6dc75715-fa8e-4dd3-8593-36550d26364e</id_lokalId>
<etage>
<datafordelerOpdateringstid>2020-09-09T20:20:23.357901+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bygning>bbc5336b-ec11-4785-8c91-fd502de6061a</bygning>
<eta006BygningensEtagebetegnelse>st</eta006BygningensEtagebetegnelse>
<eta020SamletArealAfEtage>80</eta020SamletArealAfEtage>
<eta025Etagetype>0</eta025Etagetype>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>11</forretningsproces>
<id_lokalId>6dc75715-fa8e-4dd3-8593-36550d26364e</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/etage</id_namespace>
<kommunekode>0825</kommunekode>
<registreringFra>2020-09-09T16:20:49.023421+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>2019-05-20T09:05:31.189142+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Registerfører</virkningsaktør>
</etage>
</etageList_item>
</etageList>
<opgangList>
<opgangList_item>
<id_lokalId>0b51906d-8580-46da-90c7-ec0c8f4246b6</id_lokalId>
<opgang>
<datafordelerOpdateringstid>2020-09-09T20:32:25.666045+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<adgangFraHusnummer>0a3f509a-c564-32b8-e044-0003ba298018</adgangFraHusnummer>
<bygning>bbc5336b-ec11-4785-8c91-fd502de6061a</bygning>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>11</forretningsproces>
<id_lokalId>0b51906d-8580-46da-90c7-ec0c8f4246b6</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/opgang</id_namespace>
<kommunekode>0825</kommunekode>
<registreringFra>2020-09-09T16:23:07.023421+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>3</status>
<virkningFra>2019-05-20T09:05:31.189142+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Registerfører</virkningsaktør>
</opgang>
</opgangList_item>
</opgangList>
</bygning_item>
</bygning> • I dette kald har du hentet oplysninger om bygninger på adressen fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).Identificer ejendomstypen på et BFE-nummer

Denne user story viser hvordan du via opslag i Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) kan bestemme ejendomstypen på et BFE-nummer, så du kan bruge BFE-nummer til opslag i Bygnings- og Boligregistret (BBR).


Sammenhæng mellem ejendomstype og BFE-nummer

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) benyttes følgende tre ejendomstyper;

 1. Samlet Fast Ejendom (SFE)
 2. Bygning På Fremmed Grund (BPFG)
 3. Ejerlejlighed

Et ejendomstype er tilknyttet et BFE-nummer. 

Læs mere om de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra BBR.

Hvilken ejendomstype har et BFE-nummer?

Kender du ikke ejendomstypen på dit BFE-nummer er det muligt via Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) at identificere hvilken ejendomstype et BFE-nummer har.


 • På Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) kalder du med dit BFE-nummer. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 6017861.

 • URL bliver:  https://services.datafordeler.dk//EBR/Ejendomsbeliggenhed/1/rest/Ejendomsbeliggenhed?format=json&username=xxx&password=yyy&BFEnr=6017861

 • Response.// 20210217094005
// https://services.datafordeler.dk//EBR/Ejendomsbeliggenhed/1/rest/Ejendomsbeliggenhed?format=json&username=xxx&password=yyyy&BFEnr=6017861

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/Ejendomsbeliggenhedsregistret",
    "id_lokalId": "36b3a5ab-6178-4e2b-98a9-029a080e063a",
    "bestemtFastEjendomBFENr": "6017861",
    "Ejendomstype": "SamletFastEjendom",
    "adresseManueltAngivet": false,
    "ESDHReferenceAdresse": null,
    "ESDHReferenceKommune": null,
    "kommuneManueltAngivet": false,
    "kommuneinddelingKommunekode": "0101",
    "betegnelse": null,
    "adresse": [
     
    ],
    "husnummer": [
     {
      "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T18:53:45.696034+01:00",
      "adgangsadressebetegnelse": "Ewaldsgade 9, 2200 København N",
      "adgangTilBygning": "fc30ffdd-4876-4704-8c2a-adbaddffe0c6",
      "afstemningsområde": {
       "id_lokalid": "703386",
       "afstemningsområdenummer": "22",
       "navn": "5. Syd"
      },
      "forretningshændelse": "3",
      "forretningsområde": "54.15.10.07",
      "forretningsproces": "0",
      "geoDanmarkBygning": "1064714597",
      "husnummerretning": "POINT(1 1.22460635382238e-16)",
      "husnummertekst": "9",
      "id_lokalId": "0a3f507a-6a97-32b8-e044-0003ba298018",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
      "jordstykke": "10423184",
      "kommuneinddeling": {
       "id_lokalid": "389103",
       "kommunekode": "0101",
       "navn": "København"
      },
      "menighedsrådsafstemningsområde": {
       "id_lokalid": "578391",
       "mrafstemningsområdenummer": "3",
       "navn": "Betlehems"
      },
      "registreringFra": "2018-07-04T18:00:00.000000+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "sogneinddeling": {
       "id_lokalid": "107080",
       "sognekode": "7011",
       "navn": "Betlehems"
      },
      "status": "3",
      "vejmidte": "0101-1696",
      "virkningFra": "2018-07-04T18:00:00.000000+02:00",
      "virkningsaktør": "DARTransition",
      "navngivenVej": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T19:51:50.924062+01:00",
       "administreresAfKommune": "0101",
       "forretningshændelse": "0",
       "forretningsområde": "54.15.10.06",
       "forretningsproces": "0",
       "id_lokalId": "15abcb28-01dd-406b-a131-caa6b188cb6d",
       "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
       "registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
       "registreringsaktør": "DAR",
       "status": "3",
       "udtaltVejnavn": "Ewaldsgade",
       "vejadresseringsnavn": "Ewaldsgade",
       "vejnavn": "Ewaldsgade",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
       "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((723624.32 6176492.73,723623.87 6176491.84,723623.34 6176490.81,723620.25 6176484.78),(723684.67 6176614.15,723681.41 6176605.07),(723654.86 6176477.57,723632.06 6176492.58,723636.88 6176502.74,723630.99 6176505.74),(723630.99 6176505.74,723626.6 6176497.17,723624.32 6176492.73),(723681.41 6176605.07,723680.1 6176600.48,723657.26 6176556.6,723644.58 6176532.27,723642.75 6176528.7,723630.99 6176505.74))",
       "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
       "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
       "navngivenVejKommunedelList": [
        {
         "id_lokalid": "5c98e09e-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
         "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T19:56:12.138787+01:00",
          "forretningshændelse": "1",
          "forretningsområde": "54.15.10.06",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5c98e09e-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0101",
          "navngivenVej": "15abcb28-01dd-406b-a131-caa6b188cb6d",
          "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "1696",
          "virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
          "virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
         }
        }
       ]
      },
      "adgangspunkt": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T13:08:25.320141+01:00",
       "oprindelse_kilde": "Adressemyn",
       "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "A",
       "oprindelse_registrering": "2002-04-05T00:00:00.000000+02:00",
       "oprindelse_tekniskStandard": "TD",
       "position": "POINT(723641.26 6176499.14)"
      },
      "vejpunkt": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T13:49:25.259709+01:00",
       "oprindelse_kilde": "Ekstern",
       "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
       "oprindelse_registrering": "2018-05-03T14:08:02.125000+02:00",
       "oprindelse_tekniskStandard": "V1",
       "position": "POINT(723630.99 6176505.74)"
      },
      "postnummer": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T20:00:52.394156+01:00",
       "forretningshændelse": "12",
       "forretningsområde": "10.00.00.00",
       "forretningsproces": "0",
       "id_lokalId": "66cd656e-718f-49c2-8475-20fbda1c9f45",
       "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
       "navn": "København N",
       "postnr": "2200",
       "postnummerinddeling": "192200",
       "registreringFra": "2019-10-24T10:45:03.354169+02:00",
       "registreringsaktør": "DAR",
       "status": "3",
       "virkningFra": "2019-10-24T10:45:03.354169+02:00",
       "virkningsaktør": "AjourføreDagiTilknytning"
      }
     }
    ],
    "status": "gældende",
    "forretningshaendelse": "konverteretFraESR",
    "forretningsomraade": "52.20.05",
    "forretningsproces": "konverteretFraESR",
    "virkningFra": "0001-01-01T15:00:00.000000+00:50",
    "virkningTil": null,
    "virkningsaktoer": "Geodatastyrelsen",
    "registreringFra": "2019-04-28T13:31:58.091751+02:00",
    "registreringTil": null,
    "registreringsaktoer": "Ejendomsbeliggenhedsregister"
   }
  }
 ]
}
 • I dette kald kan du identificere, at ejendomstypen er "Samlet Fast Ejendom". • På Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) kalder du med dit BFE-nummer. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 752679.

 • URL bliver:  https://services.datafordeler.dk//EBR/Ejendomsbeliggenhed/1/rest/Ejendomsbeliggenhed?format=json&username=xxx&password=yyy&BFEnr=752679

 • Response.
// 20210223084350
// https://services.datafordeler.dk//EBR/Ejendomsbeliggenhed/1/rest/Ejendomsbeliggenhed?format=json&username=xxx&password=yyy&BFEnr=752679

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "id_namespace": "http://data.gov.dk/Ejendomsbeliggenhedsregistret",
    "id_lokalId": "b79d15c9-968d-4fec-a14a-73499670546a",
    "bestemtFastEjendomBFENr": "752679",
    "Ejendomstype": "BygningPaaFremmedGrund",
    "adresseManueltAngivet": false,
    "ESDHReferenceAdresse": null,
    "ESDHReferenceKommune": null,
    "kommuneManueltAngivet": false,
    "kommuneinddelingKommunekode": "0851",
    "betegnelse": null,
    "adresse": [
     
    ],
    "husnummer": [
     {
      "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T18:46:27.327455+01:00",
      "adgangsadressebetegnelse": "Bryggen 20, 9240 Nibe",
      "adgangTilBygning": "9cf77778-9288-4576-9278-0103381f8b33",
      "afstemningsområde": {
       "id_lokalid": "705942",
       "afstemningsområdenummer": "47",
       "navn": "Nibe Hallen"
      },
      "forretningshændelse": "3",
      "forretningsområde": "54.15.10.07",
      "forretningsproces": "0",
      "geoDanmarkBygning": "1066904840",
      "husnummerretning": "POINT(0.777178911530282 0.62927969891981)",
      "husnummertekst": "20",
      "id_lokalId": "0a3f509b-0acd-32b8-e044-0003ba298018",
      "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
      "jordstykke": "1623101",
      "kommuneinddeling": {
       "id_lokalid": "389206",
       "kommunekode": "0851",
       "navn": "Aalborg"
      },
      "menighedsrådsafstemningsområde": {
       "id_lokalid": "577895",
       "mrafstemningsområdenummer": "8",
       "navn": "Nibe"
      },
      "registreringFra": "2018-07-04T18:00:00.000000+02:00",
      "registreringsaktør": "DAR",
      "sogneinddeling": {
       "id_lokalid": "49588",
       "sognekode": "8327",
       "navn": "Nibe"
      },
      "status": "3",
      "vejmidte": "0851-0195",
      "virkningFra": "2018-07-04T18:00:00.000000+02:00",
      "virkningsaktør": "DARTransition",
      "navngivenVej": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T19:54:04.015581+01:00",
       "administreresAfKommune": "0851",
       "forretningshændelse": "20",
       "forretningsområde": "10.00.00.00",
       "forretningsproces": "0",
       "id_lokalId": "3cb2a811-be70-49f6-9e5d-dcd47a0c8d1b",
       "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
       "registreringFra": "2019-12-13T16:03:09.399995+01:00",
       "registreringsaktør": "DAR",
       "status": "3",
       "udtaltVejnavn": "Bryggen",
       "vejadresseringsnavn": "Bryggen",
       "vejnavn": "Bryggen",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2019-12-13T16:03:09.399995+01:00",
       "vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
       "vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((538524.18 6316352.08,538560.49 6316308.58,538590.08 6316273.19,538592.28 6316274.79,538604.05 6316282.73,538609.17 6316286.06,538615.34 6316289.01,538619.34 6316290.69,538624.42 6316292.17,538628.82 6316292.84,538631.82 6316293.14,538638.8 6316293.1,538642.38 6316292.72,538646.13 6316291.91,538649.79 6316290.65,538653.72 6316288.82,538658.81 6316286.22,538661.85 6316285.05,538665.52 6316283.96,538668.53 6316283.9,538672.15 6316284.05,538675.69 6316284.31,538679.8 6316284.42,538684.16 6316283.61,538687.34 6316282.55,538690.69 6316280.53,538693.57 6316278.32,538695.07 6316276.91,538696.91 6316275.24,538702.65 6316269.81,538710.84 6316262.4,538713.03 6316259.84,538715.42 6316257.29,538716.62 6316252.81,538715.51 6316250.04,538707.78 6316241.45,538703.15 6316236.89,538700.69 6316233.78,538694.23 6316227.99,538672.37 6316211.03,538657.44 6316200.84,538656.09 6316199.97),(538590.08 6316273.19,538616.14 6316242.02,538645.9 6316208.07,538648.07 6316204.93,538649.07 6316201.99,538649.6 6316197.11,538649.53 6316195.77,538656.09 6316199.97,538666.27 6316189,538673.12 6316181.63,538703.9 6316206.56),(538632.63 6316160.69,538607.27 6316139.9,538591.08 6316126.63),(538649.53 6316195.77,538646.27 6316131.85,538646.13 6316130.54,538645.75 6316129.1,538644.86 6316127.79,538644.01 6316126.57,538642.4 6316125.18,538613.21 6316099.53,538596.45 6316120.15,538591.08 6316126.63,538582.95 6316119.69,538581.54 6316118.49,538563.52 6316103.81,538559.54 6316098.19,538556.96 6316094.53,538533.01 6316073.59,538519.71 6316061.95),(538613.21 6316099.53,538589.83 6316079.53,538585.74 6316078.19,538579.95 6316078.24,538567.07 6316078.67,538561.22 6316077.69,538556.63 6316075.06,538528.36 6316051.3,538525.11 6316054.84,538519.71 6316061.95,538507.59 6316052.33,538480.67 6316030.98,538480.14 6316030.56,538473.9 6316025.65,538461.52 6316015.6),(538528.36 6316051.3,538472.71 6316003.76,538468.8 6316000,538465.75 6315997.42))",
       "virkningFra": "2019-12-13T16:03:09.399995+01:00",
       "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning",
       "navngivenVejKommunedelList": [
        {
         "id_lokalid": "5cc2fcf8-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
         "navngivenVejKommunedel": {
          "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T19:57:00.519146+01:00",
          "forretningshændelse": "20",
          "forretningsområde": "10.00.00.00",
          "forretningsproces": "0",
          "id_lokalId": "5cc2fcf8-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
          "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
          "kommune": "0851",
          "navngivenVej": "3cb2a811-be70-49f6-9e5d-dcd47a0c8d1b",
          "registreringFra": "2019-12-13T16:03:09.399995+01:00",
          "registreringsaktør": "DAR",
          "status": "3",
          "vejkode": "0195",
          "virkningFra": "2019-12-13T16:03:09.399995+01:00",
          "virkningsaktør": "AjourføreGeoDKTilknytning"
         }
        }
       ]
      },
      "adgangspunkt": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T13:23:18.915999+01:00",
       "oprindelse_kilde": "Adressemyn",
       "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "A",
       "oprindelse_registrering": "2007-03-30T23:59:00.000000+02:00",
       "oprindelse_tekniskStandard": "TN",
       "position": "POINT(538509.28 6316081.65)"
      },
      "vejpunkt": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T13:59:10.223569+01:00",
       "oprindelse_kilde": "Ekstern",
       "oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
       "oprindelse_registrering": "2018-05-03T14:08:02.125000+02:00",
       "oprindelse_tekniskStandard": "V2",
       "position": "POINT(538523.566953847 6316065.32555961)"
      },
      "postnummer": {
       "datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T20:00:51.820998+01:00",
       "forretningshændelse": "4",
       "forretningsområde": "54.15.10.25",
       "forretningsproces": "0",
       "id_lokalId": "2f1fe688-be64-4612-98fe-1abbe8ada2dc",
       "id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
       "navn": "Nibe",
       "postnr": "9240",
       "postnummerinddeling": "199240",
       "registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
       "registreringsaktør": "DAR",
       "status": "3",
       "virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
       "virkningsaktør": "Konvertering2017"
      }
     }
    ],
    "status": "gældende",
    "forretningshaendelse": "konverteretFraESR",
    "forretningsomraade": "52.20.05",
    "forretningsproces": "konverteretFraESR",
    "virkningFra": "0001-01-01T15:00:00.000000+00:50",
    "virkningTil": null,
    "virkningsaktoer": "Geodatastyrelsen",
    "registreringFra": "2019-04-28T13:23:09.261775+02:00",
    "registreringTil": null,
    "registreringsaktoer": "Ejendomsbeliggenhedsregister"
   }
  }
 ]
}
 • I dette kald kan du identificere, at ejendomstypen er "Bygning På Fremmed Grund". • På Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) kalder du med dit BFE-nummer. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 295696.
 • URL bliver:  https://services.datafordeler.dk//EBR/Ejendomsbeliggenhed/1/rest/Ejendomsbeliggenhed?format=json&username=xxx&password=yyy&BFEnr=295696
 • Response.
// 20210217111322
// https://services.datafordeler.dk//EBR/Ejendomsbeliggenhed/1/rest/Ejendomsbeliggenhed?format=json&username=xxx&password=yyy&BFEnr=295696

{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"id_namespace": "http://data.gov.dk/Ejendomsbeliggenhedsregistret",
"id_lokalId": "cd745f70-5d7a-4a0b-85fe-4a0d3dc1c97d",
"bestemtFastEjendomBFENr": "295696",
"Ejendomstype": "Ejerlejlighed",
"adresseManueltAngivet": false,
"ESDHReferenceAdresse": null,
"ESDHReferenceKommune": null,
"kommuneManueltAngivet": false,
"kommuneinddelingKommunekode": "0461",
"betegnelse": null,
"adresse": [
{
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T11:45:41.923487+01:00",
"adressebetegnelse": "Neder-Holluf-Vej 16F, Neder Holluf, 5220 Odense SØ",
"dørbetegnelse": "",
"etagebetegnelse": "",
"forretningshændelse": "2",
"forretningsområde": "54.15.10.08",
"forretningsproces": "0",
"id_lokalId": "0a3f50b4-648f-32b8-e044-0003ba298018",
"id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/adresse",
"registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
"registreringsaktør": "DAR",
"status": "3",
"virkningFra": "2000-02-05T06:14:13.000000+01:00",
"virkningsaktør": "Konvertering2017",
"husnummer": {
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T17:48:10.455518+01:00",
"adgangsadressebetegnelse": "Neder-Holluf-Vej 16F, Neder Holluf, 5220 Odense SØ",
"adgangTilBygning": "990e9873-b137-4522-8dc9-37d2082242ba",
"afstemningsområde": {
"id_lokalid": "705894",
"afstemningsområdenummer": "25",
"navn": "Rosengårdskolen"
},
"forretningshændelse": "3",
"forretningsområde": "54.15.10.07",
"forretningsproces": "0",
"geoDanmarkBygning": "1071728129",
"husnummerretning": "POINT(0.946085358827545 -0.32391741819815)",
"husnummertekst": "16F",
"id_lokalId": "0a3f5089-887a-32b8-e044-0003ba298018",
"id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/husnummer",
"jordstykke": "422270",
"kommuneinddeling": {
"id_lokalid": "389161",
"kommunekode": "0461",
"navn": "Odense"
},
"menighedsrådsafstemningsområde": {
"id_lokalid": "578073",
"mrafstemningsområdenummer": "34",
"navn": "Tornbjerg"
},
"registreringFra": "2018-07-04T18:00:00.000000+02:00",
"registreringsaktør": "DAR",
"sogneinddeling": {
"id_lokalid": "59018",
"sognekode": "9148",
"navn": "Tornbjerg"
},
"status": "3",
"vejmidte": "0461-5695",
"virkningFra": "2018-07-04T18:00:00.000000+02:00",
"virkningsaktør": "DARTransition",
"adgangspunkt": {
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T13:00:13.974294+01:00",
"oprindelse_kilde": "Adressemyn",
"oprindelse_nøjagtighedsklasse": "A",
"oprindelse_registrering": "2009-02-11T23:59:00.000000+01:00",
"oprindelse_tekniskStandard": "TN",
"position": "POINT(591941.58 6135668.12)"
},
"vejpunkt": {
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T13:52:31.159194+01:00",
"oprindelse_kilde": "Ekstern",
"oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
"oprindelse_registrering": "2018-05-03T14:08:02.125000+02:00",
"oprindelse_tekniskStandard": "V0",
"position": "POINT(591941.708514184 6135620.3769812)"
},
"navngivenVej": {
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T19:51:46.079983+01:00",
"administreresAfKommune": "0461",
"forretningshændelse": "0",
"forretningsområde": "54.15.10.06",
"forretningsproces": "0",
"id_lokalId": "a5491f46-84fd-4897-a789-be4619c84454",
"id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvej",
"registreringFra": "2018-05-29T17:30:00.004005+02:00",
"registreringsaktør": "DAR",
"status": "3",
"udtaltVejnavn": "Neder-Holluf-Vej",
"vejadresseringsnavn": "Neder-Holluf-Vej",
"vejnavn": "Neder-Holluf-Vej",
"vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kilde": "Ekstern",
"vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse": "B",
"vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registrering": "2018-05-03T17:57:30.356000+02:00",
"vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskStandard": "NO",
"vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinje": "MULTILINESTRING((591866.04 6135513.58,591865.11 6135510.79,591861.7 6135502.79),(591866.04 6135513.58,591862.2 6135514.4,591858.52 6135515.91,591852.4 6135518.13,591844.9 6135520.91,591834.47 6135525.09,591826.23 6135528.46,591818.67 6135531.45,591809.19 6135535.02,591799.91 6135539.03),(592181.91 6135580.56,592175.26 6135580.11,592165.26 6135579.66,592156.55 6135578.92),(592181.91 6135580.56,592191.62 6135580.83),(592071.42 6135600.3,592075.39 6135597.66,592081.14 6135590.97,592091.29 6135589.51),(591983.18 6135620.55,591982.94 6135615.59,591983.15 6135610.31,591983.07 6135604.55,591983.21 6135599.87,591983.19 6135591.72,591982.93 6135584.41,591982.75 6135581.13),(591942.83 6135620.38,591948.6 6135620.36,591956.48 6135620.42,591962.2 6135620.36,591967.69 6135620.4,591973.59 6135620.4,591978.81 6135620.55,591983.18 6135620.55),(592161.57 6135643.01,592161.59 6135645.01),(592161.59 6135645.01,592161.63 6135656.73),(591923.97 6135671.78,591924.36 6135672.73,591917.17 6135676.31),(591917.17 6135676.31,591912.17 6135678.8,591905.16 6135682.11),(591905.16 6135682.11,591897.24 6135685.84,591892.99 6135687.7,591892.89 6135687.74),(591889.08 6135685.95,591884.21 6135679.2),(591892.89 6135687.74,591890.97 6135688.58,591889.08 6135685.95),(591915.55 6135646.41,591915.68 6135646.84,591918.34 6135655.35,591919.15 6135659.51),(592094.59 6135655.88,592094.27 6135645.87),(592103.32 6135657.78,592094.68 6135657.76,592094.59 6135655.88),(592161.63 6135656.73,592154.44 6135656.95),(592154.44 6135656.95,592134.14 6135657.44),(592134.14 6135657.44,592117.05 6135657.69),(592117.05 6135657.69,592103.32 6135657.78),(591919.15 6135659.51,591919.32 6135660.36),(591919.32 6135660.36,591923.97 6135671.78),(591800.33 6135629.13,591801.93 6135629.33,591810.42 6135630.13,591817.53 6135630.54,591824.74 6135630.95,591831.83 6135631.2,591835.24 6135631.29,591839.34 6135631.27),(592223.56 6135630.57,592226.02 6135630.65,592229.46 6135630.68),(591742.58 6135623.76,591742.13 6135621.39,591742.07 6135621.05,591741.75 6135618.47,591741.28 6135614.08,591740.42 6135610.25,591738.58 6135606.15,591736.04 6135600.71,591731.71 6135592.25,591729.12 6135586.7,591725.76 6135580.08,591721 6135569.54,591719.15 6135565.7),(591901.56 6135621.83,591901.1 6135619.09,591901.08 6135618.95,591900.24 6135615.91,591898.5 6135609.94,591895.56 6135600.74,591893.75 6135595.27,591892.17 6135591.01,591890.51 6135586.14,591888.64 6135580.88,591886.16 6135573.58,591883.68 6135566.35,591881.81 6135560.75,591879.68 6135554.45,591876.98 6135546.11,591874.12 6135537.86,591872.62 6135533.42,591869.93 6135524.98,591867.52 6135517.96,591866.04 6135513.58),(592049.12 6135621.17,592049.23 6135618.49,592049.41 6135614.4,592049.77 6135608.28,592049.91 6135603.68,592050.15 6135598.81,592050.42 6135593.04,592050.86 6135584.69,592051.36 6135577.41),(592180.14 6135626.49,592180.21 6135624.24,592180.24 6135623.27,592180.37 6135618.57,592180.7 6135611.11,592181.13 6135604.31,592181.42 6135595.07,592181.7 6135584.46,592181.91 6135580.56),(592058.05 6135621.33,592058.68 6135618.71,592059.77 6135614.14,592062.02 6135609.1,592066.86 6135604.22,592071.42 6135600.3),(591914.06 6135620.83,591915.33 6135620.81,591920.88 6135620.55,591925.1 6135620.43,591930.91 6135620.44,591935.4 6135620.36,591942.83 6135620.38),(591983.18 6135620.55,591985.34 6135620.55,591991.07 6135620.53,592001.64 6135620.7,592003.9 6135620.71),(592003.9 6135620.71,592009.67 6135620.66,592014.81 6135620.76,592017.16 6135620.78,592020.42 6135620.79,592025.8 6135620.8,592039.85 6135621.02,592049.01 6135621.17,592049.12 6135621.17),(592049.12 6135621.17,592051.85 6135621.21,592052.14 6135621.21),(591907.37 6135621.22,591914.06 6135620.83),(592052.14 6135621.21,592054.83 6135621.26,592058.05 6135621.33),(591742.58 6135623.76,591746.15 6135623.34,591750.27 6135623.1,591757.34 6135622.97,591765.86 6135623.57,591772.43 6135624.43,591779.09 6135625.56,591785.04 6135626.62,591790.25 6135627.54,591795.2 6135628.49,591800.33 6135629.13),(592161.35 6135625.32,592172.7 6135626.06,592180.14 6135626.49),(592088.47 6135622.12,592096.47 6135622.38,592105.69 6135622.67,592117.35 6135623.06,592124.97 6135623.51,592133.33 6135623.85,592146.04 6135624.47,592158.62 6135625.14,592161.35 6135625.32),(591901.56 6135621.83,591903.11 6135621.63,591907.37 6135621.22),(592058.05 6135621.33,592062.09 6135621.45,592068.71 6135621.58,592085.56 6135622.03,592088.47 6135622.12),(591839.34 6135631.27,591839.76 6135631.27,591845.69 6135631.24,591851.71 6135630.88,591854.85 6135630.67,591859 6135630.19,591863.96 6135629.37,591867.99 6135628.72,591873.93 6135627.42,591880.14 6135626.06,591886.13 6135624.72,591891.31 6135623.49,591895.5 6135622.83,591899.92 6135622.05,591901.56 6135621.83),(592180.14 6135626.49,592185.31 6135626.8,592196.98 6135627.45,592208.66 6135628.21,592219.48 6135628.76,592223.6 6135628.89),(592161.35 6135625.32,592161.38 6135627.85,592161.51 6135638.44),(592229.46 6135630.68,592230.63 6135630.71,592238.68 6135631.22,592244.77 6135631.49,592257.62 6135632.64,592271.9 6135633.97,592283.69 6135634.89,592289.72 6135635.49,592297.23 6135636.32),(591661.82 6135644.03,591665.45 6135642.83,591668.87 6135641.87,591677.64 6135639.5,591686.81 6135636.91,591692.49 6135635.35,591699.64 6135633.33,591707.87 6135631.06,591717.17 6135628.76,591726.37 6135626.57,591733.79 6135625.02,591742.02 6135623.82,591742.58 6135623.76),(592161.51 6135638.44,592166.78 6135638.4),(592161.57 6135643.01,592161.51 6135638.44),(592166.78 6135638.4,592177.94 6135638.31,592199.42 6135638.78,592199.74 6135661.41),(591907.37 6135621.22,591908.44 6135624.14,591908.55 6135624.44,591909 6135626.15,591910.95 6135631.93,591912.91 6135637.98,591915.55 6135646.41),(592052.14 6135621.21,592051.73 6135652.83),(592003.9 6135620.71,592004.15 6135625.5,592004.2 6135636.49,592004.42 6135647.46,592004.12 6135656.92,591992.09 6135656.68,591985.66 6135656.77),(591800.33 6135629.13,591800.29 6135632.5,591800.32 6135637.49,591800.21 6135643.36,591799.59 6135649.7,591799.09 6135657.47,591798.82 6135661.96,591798.89 6135663.39,591799.14 6135664.77,591799.59 6135665.77,591800.34 6135666.7,591801.81 6135668.21,591806.1 6135672.85,591811.57 6135679.21,591816 6135683.07,591819.82 6135683.25,591825.35 6135693.43))",
"virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
"virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE",
"navngivenVejKommunedelList": [
{
"id_lokalid": "5cabd456-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
"navngivenVejKommunedel": {
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T19:55:59.629442+01:00",
"forretningshændelse": "1",
"forretningsområde": "54.15.10.06",
"forretningsproces": "0",
"id_lokalId": "5cabd456-4eae-11e8-93fd-066cff24d637",
"id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/navngivenvejkommunedel",
"kommune": "0461",
"navngivenVej": "a5491f46-84fd-4897-a789-be4619c84454",
"registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
"registreringsaktør": "DAR",
"status": "3",
"vejkode": "5695",
"virkningFra": "1900-01-01T13:00:00.000000+01:00",
"virkningsaktør": "Konvertering2017SDFE"
}
}
]
},
"postnummer": {
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T20:00:52.508776+01:00",
"forretningshændelse": "12",
"forretningsområde": "10.00.00.00",
"forretningsproces": "0",
"id_lokalId": "86b89fd0-e918-4c01-ac19-cbc50990e4b8",
"id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/postnummer",
"navn": "Odense SØ",
"postnr": "5220",
"postnummerinddeling": "195220",
"registreringFra": "2020-10-05T06:48:12.725358+02:00",
"registreringsaktør": "DAR",
"status": "3",
"virkningFra": "2020-10-05T06:48:12.725358+02:00",
"virkningsaktør": "AjourføreDagiTilknytning"
},
"supplerendeBynavn": {
"datafordelerOpdateringstid": "2021-01-05T20:00:52.631957+01:00",
"forretningshændelse": "5",
"forretningsområde": "54.15.10.25",
"forretningsproces": "0",
"id_lokalId": "f3878a22-2cf7-4d14-9b01-84055d18052f",
"id_namespace": "http://data.gov.dk/dar/supplerendebynavn",
"navn": "Neder Holluf",
"registreringFra": "2018-05-03T18:58:34.000000+02:00",
"registreringsaktør": "DAR",
"status": "3",
"supplerendeBynavn": "698592",
"virkningFra": "1753-01-01T00:50:00.000000+00:50",
"virkningsaktør": "Konvertering2017"
}
}
}
],
"husnummer": [

],
"status": "gældende",
"forretningshaendelse": "konverteretFraESR",
"forretningsomraade": "52.20.05",
"forretningsproces": "konverteretFraESR",
"virkningFra": "0001-01-01T15:00:00.000000+00:50",
"virkningTil": null,
"virkningsaktoer": "Geodatastyrelsen",
"registreringFra": "2019-04-28T13:22:17.503427+02:00",
"registreringTil": null,
"registreringsaktoer": "Ejendomsbeliggenhedsregister"
}
}
]
}
 • I dette kald kan du identificere, at ejendomstypen er "Ejerlejlighed".


Hvordan finder jeg informationer om et BFE-nummer af ejendomstypen Samlet Fast Ejendom?

Ønsker du at lave et opslag på et BFE-nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR) afhænger valget af metode af hvilken ejendomstype, som et BFE-nummer er tildelt. 


 • Er dit BFE-nummer tildelt Ejendomstypen "Samlet Fast Ejendom" skal du anvende metoden grund. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 6017861.
 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/grund?username=xxx&password=yyy&BFEnummer=6017861
 • Response.


<grund xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<grund_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T09:18:25.724022+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>Grund</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>24</forretningsproces>
<husnummer>0a3f507a-6a97-32b8-e044-0003ba298018</husnummer>
<id_lokalId>073fb335-b7a0-4542-921a-3c878712c71a</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/grund</id_namespace>
<kommunekode>0101</kommunekode>
<registreringFra>2019-02-18T15:00:05.360212+01:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>4</status>
<virkningFra>2019-02-18T15:00:05.360212+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>EksterntSystem</virkningsaktør>
<bestemtFastEjendom>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T14:58:49.397366+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>6017861</bfeNummer>
<ejendommensEjerforholdskode>30</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>8568</ejendomsnummer>
<ejendomstype>1</ejendomstype>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>22</forretningsproces>
<id_lokalId>7875b773-4657-489a-a61b-fa057e5287e9</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0101</kommunekode>
<registreringFra>2018-08-30T05:54:39.515154+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<samletFastEjendom>6017861</samletFastEjendom>
<status>7</status>
<virkningFra>2018-08-30T05:54:39.515154+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</bestemtFastEjendom>
</grund_item>
<grund_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T08:53:34.829860+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>Grund</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<gru009Vandforsyning>1</gru009Vandforsyning>
<gru010Afløbsforhold>10</gru010Afløbsforhold>
<husnummer>0a3f507a-6a97-32b8-e044-0003ba298018</husnummer>
<id_lokalId>8af7305a-f509-4faa-b8af-bfc309c0d61a</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/grund</id_namespace>
<kommunekode>0101</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2000-02-05T20:17:55.000000+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
<jordstykkeList>
<item>10423184</item>
</jordstykkeList>
<bestemtFastEjendom>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T14:58:49.397366+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>6017861</bfeNummer>
<ejendommensEjerforholdskode>30</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>8568</ejendomsnummer>
<ejendomstype>1</ejendomstype>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>22</forretningsproces>
<id_lokalId>7875b773-4657-489a-a61b-fa057e5287e9</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0101</kommunekode>
<registreringFra>2018-08-30T05:54:39.515154+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<samletFastEjendom>6017861</samletFastEjendom>
<status>7</status>
<virkningFra>2018-08-30T05:54:39.515154+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</bestemtFastEjendom>
</grund_item>
</grund> • I dette kald har du hentet oplysninger via et BFE-nummer af ejendomstypen "Samlet Fast Ejendom" via metoden grund i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Hvordan finder jeg informationer om et BFE-nummer af ejendomstypen Bygning På Fremmed Grund?

Ønsker du at lave et opslag på et BFE-nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR) afhænger valget af metode af hvilken ejendomstype, som et BFE-nummer er tildelt. 


 • Er dit BFE-nummer tildelt ejendomstypen "Bygning På Fremmed Grund" vil du oftest skulle anvende metoden bygning. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 752679.
 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/bygning?username=xxx&password=yyy&BFEnummer=752679
 • Response.


<bygning xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<bygning_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-09-06T10:49:14.171639+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<byg007Bygningsnummer>2</byg007Bygningsnummer>
<byg021BygningensAnvendelse>930</byg021BygningensAnvendelse>
<byg026Opførelsesår>1986</byg026Opførelsesår>
<byg032YdervæggensMateriale>5</byg032YdervæggensMateriale>
<byg033Tagdækningsmateriale>5</byg033Tagdækningsmateriale>
<byg037KildeTilBygningensMaterialer>2</byg037KildeTilBygningensMaterialer>
<byg041BebyggetAreal>2</byg041BebyggetAreal>
<byg053BygningsarealerKilde>2</byg053BygningsarealerKilde>
<byg094Revisionsdato>2019-09-06T10:48:07.365872+02:00</byg094Revisionsdato>
<byg133KildeTilKoordinatsæt>K</byg133KildeTilKoordinatsæt>
<byg134KvalitetAfKoordinatsæt>1</byg134KvalitetAfKoordinatsæt>
<byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>11</byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<byg136PlaceringPåSøterritorie>0</byg136PlaceringPåSøterritorie>
<byg404Koordinat>POINT(538514.96 6316077)</byg404Koordinat>
<byg406Koordinatsystem>5</byg406Koordinatsystem>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>25</forretningsproces>
<grund>f054fbd8-15b5-46bc-bd35-36aa3a57fb94</grund>
<husnummer>0a3f509b-0acd-32b8-e044-0003ba298018</husnummer>
<id_lokalId>190d2d29-2f49-4291-b84f-e54d46e0e030</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/bygning</id_namespace>
<jordstykke>1623101</jordstykke>
<kommunekode>0851</kommunekode>
<registreringFra>2019-09-06T10:48:07.365872+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2019-09-06T10:48:07.365872+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>EksterntSystem</virkningsaktør>
<bygningPåFremmedGrundList>
<bygningPåFremmedGrundList_item>
<id_lokalId>682d90d1-b479-4a5e-a42e-d239d5ce804b</id_lokalId>
<bygningPåFremmedGrund>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:10:29.277643+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>752679</bfeNummer>
<bygningPåFremmedGrund>752679</bygningPåFremmedGrund>
<ejendommensEjerforholdskode>10</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>629334</ejendomsnummer>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>682d90d1-b479-4a5e-a42e-d239d5ce804b</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0851</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</bygningPåFremmedGrund>
</bygningPåFremmedGrundList_item>
</bygningPåFremmedGrundList>
</bygning_item>
<bygning_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-08T12:03:31.157868+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<byg007Bygningsnummer>1</byg007Bygningsnummer>
<byg021BygningensAnvendelse>130</byg021BygningensAnvendelse>
<byg026Opførelsesår>1986</byg026Opførelsesår>
<byg027OmTilbygningsår>2002</byg027OmTilbygningsår>
<byg032YdervæggensMateriale>5</byg032YdervæggensMateriale>
<byg033Tagdækningsmateriale>5</byg033Tagdækningsmateriale>
<byg037KildeTilBygningensMaterialer>2</byg037KildeTilBygningensMaterialer>
<byg038SamletBygningsareal>38</byg038SamletBygningsareal>
<byg039BygningensSamledeBoligAreal>76</byg039BygningensSamledeBoligAreal>
<byg041BebyggetAreal>38</byg041BebyggetAreal>
<byg053BygningsarealerKilde>2</byg053BygningsarealerKilde>
<byg054AntalEtager>1</byg054AntalEtager>
<byg056Varmeinstallation>7</byg056Varmeinstallation>
<byg057Opvarmningsmiddel>1</byg057Opvarmningsmiddel>
<byg094Revisionsdato>2015-05-31T04:58:27.683000+02:00</byg094Revisionsdato>
<byg133KildeTilKoordinatsæt>K</byg133KildeTilKoordinatsæt>
<byg134KvalitetAfKoordinatsæt>1</byg134KvalitetAfKoordinatsæt>
<byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>11</byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<byg136PlaceringPåSøterritorie>0</byg136PlaceringPåSøterritorie>
<byg404Koordinat>POINT(538507.03 6316084.48)</byg404Koordinat>
<byg406Koordinatsystem>5</byg406Koordinatsystem>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>4</forretningsproces>
<grund>f054fbd8-15b5-46bc-bd35-36aa3a57fb94</grund>
<husnummer>0a3f509b-0acd-32b8-e044-0003ba298018</husnummer>
<id_lokalId>9cf77778-9288-4576-9278-0103381f8b33</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/bygning</id_namespace>
<jordstykke>1623101</jordstykke>
<kommunekode>0851</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
<etageList>
<etageList_item>
<id_lokalId>a3b61a52-46f4-419d-8d8e-e27656df26c0</id_lokalId>
<etage>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T07:55:43.221490+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bygning>9cf77778-9288-4576-9278-0103381f8b33</bygning>
<eta006BygningensEtagebetegnelse>st</eta006BygningensEtagebetegnelse>
<eta025Etagetype>0</eta025Etagetype>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>a3b61a52-46f4-419d-8d8e-e27656df26c0</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/etage</id_namespace>
<kommunekode>0851</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2000-02-05T21:03:36.000000+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
</etage>
</etageList_item>
<etageList_item>
<id_lokalId>a4ea5e41-5705-4f18-a089-238ca6be7cf6</id_lokalId>
<etage>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T07:23:47.500411+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bygning>9cf77778-9288-4576-9278-0103381f8b33</bygning>
<eta006BygningensEtagebetegnelse>01</eta006BygningensEtagebetegnelse>
<eta020SamletArealAfEtage>38</eta020SamletArealAfEtage>
<eta021ArealAfUdnyttetDelAfTagetage>38</eta021ArealAfUdnyttetDelAfTagetage>
<eta025Etagetype>1</eta025Etagetype>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>a4ea5e41-5705-4f18-a089-238ca6be7cf6</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/etage</id_namespace>
<kommunekode>0851</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2009-11-24T03:42:48.000000+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
</etage>
</etageList_item>
</etageList>
<opgangList>
<opgangList_item>
<id_lokalId>17cdbe1d-5630-4dd8-b8a1-619cde5f43ae</id_lokalId>
<opgang>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T10:32:59.981786+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<adgangFraHusnummer>0a3f509b-0acd-32b8-e044-0003ba298018</adgangFraHusnummer>
<bygning>9cf77778-9288-4576-9278-0103381f8b33</bygning>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>17cdbe1d-5630-4dd8-b8a1-619cde5f43ae</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/opgang</id_namespace>
<kommunekode>0851</kommunekode>
<opg020Elevator>0</opg020Elevator>
<registreringFra>2018-09-14T18:25:59.680000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2018-09-14T18:25:59.680000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</opgang>
</opgangList_item>
</opgangList>
<bygningPåFremmedGrundList>
<bygningPåFremmedGrundList_item>
<id_lokalId>682d90d1-b479-4a5e-a42e-d239d5ce804b</id_lokalId>
<bygningPåFremmedGrund>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:10:29.277643+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>752679</bfeNummer>
<bygningPåFremmedGrund>752679</bygningPåFremmedGrund>
<ejendommensEjerforholdskode>10</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>629334</ejendomsnummer>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>682d90d1-b479-4a5e-a42e-d239d5ce804b</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0851</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</bygningPåFremmedGrund>
</bygningPåFremmedGrundList_item>
</bygningPåFremmedGrundList>
</bygning_item>
</bygning> • I dette kald har du hentet oplysninger via et BFE-nummer af ejendomstypen "Bygning På Fremmed Grund" via metoden bygning i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 • Er dit BFE-nummer tildelt ejendomstypen "Bygning På Fremmed Grund" og er der tilknyttet tekniske anlæg kan du benytte metoden tekniskanlaeg. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 747942.
 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/tekniskanlaeg?username=xxx&password=yyy&BFEnummer=747942
 • Response.


<tekniskanlaeg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<tekniskanlaeg_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T13:19:30.569594+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>TekniskAnlæg</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>2</forretningsproces>
<grund>67ad1fed-49bb-46aa-ad16-c8e3c08e18c6</grund>
<husnummer>1a14bc5a-0ea0-4929-b461-111e8847a260</husnummer>
<id_lokalId>09936019-2a9a-4254-86dc-cccf9b6bb433</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/tekniskanlæg</id_namespace>
<jordstykke>1223051</jordstykke>
<kommunekode>0766</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>9</status>
<tek007Anlægsnummer>4</tek007Anlægsnummer>
<tek107PlaceringPåSøterritorie>0</tek107PlaceringPåSøterritorie>
<virkningFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
<bygningPåFremmedGrund>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:10:31.253543+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>747942</bfeNummer>
<bygningPåFremmedGrund>747942</bygningPåFremmedGrund>
<ejendommensEjerforholdskode>40</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>23136</ejendomsnummer>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>0f773f6b-21b5-477d-84a9-77f7e3ab5c19</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0766</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</bygningPåFremmedGrund>
</tekniskanlaeg_item>
<tekniskanlaeg_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T12:40:34.533334+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>TekniskAnlæg</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<grund>67ad1fed-49bb-46aa-ad16-c8e3c08e18c6</grund>
<husnummer>1a14bc5a-0ea0-4929-b461-111e8847a260</husnummer>
<id_lokalId>b9bf95eb-ade7-4372-888e-4358fb6d35a1</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/tekniskanlæg</id_namespace>
<jordstykke>1223051</jordstykke>
<kommunekode>0766</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<tek007Anlægsnummer>5</tek007Anlægsnummer>
<tek020Klassifikation>1905</tek020Klassifikation>
<tek024Etableringsår>2012</tek024Etableringsår>
<tek042Revisionsdato>2012-03-19T15:44:30.410000+01:00</tek042Revisionsdato>
<tek045Koordinatsystem>5</tek045Koordinatsystem>
<tek076KildeTilKoordinatsæt>M</tek076KildeTilKoordinatsæt>
<tek077KvalitetAfKoordinatsæt>3</tek077KvalitetAfKoordinatsæt>
<tek078SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>31</tek078SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<tek107PlaceringPåSøterritorie>0</tek107PlaceringPåSøterritorie>
<tek109Koordinat>POINT(535810.56 6183628.07)</tek109Koordinat>
<virkningFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
<bygningPåFremmedGrund>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:10:31.253543+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>747942</bfeNummer>
<bygningPåFremmedGrund>747942</bygningPåFremmedGrund>
<ejendommensEjerforholdskode>40</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>23136</ejendomsnummer>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>0f773f6b-21b5-477d-84a9-77f7e3ab5c19</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0766</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</bygningPåFremmedGrund>
</tekniskanlaeg_item>
<tekniskanlaeg_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T12:21:48.218843+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>TekniskAnlæg</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<grund>67ad1fed-49bb-46aa-ad16-c8e3c08e18c6</grund>
<husnummer>1a14bc5a-0ea0-4929-b461-111e8847a260</husnummer>
<id_lokalId>e0f23cb6-c474-4f8e-a1b1-0024d8f4e091</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/tekniskanlæg</id_namespace>
<jordstykke>1223051</jordstykke>
<kommunekode>0766</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<tek007Anlægsnummer>6</tek007Anlægsnummer>
<tek020Klassifikation>1905</tek020Klassifikation>
<tek024Etableringsår>2013</tek024Etableringsår>
<tek042Revisionsdato>2014-08-25T16:51:19.297000+02:00</tek042Revisionsdato>
<tek045Koordinatsystem>5</tek045Koordinatsystem>
<tek076KildeTilKoordinatsæt>M</tek076KildeTilKoordinatsæt>
<tek077KvalitetAfKoordinatsæt>3</tek077KvalitetAfKoordinatsæt>
<tek078SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>31</tek078SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<tek107PlaceringPåSøterritorie>0</tek107PlaceringPåSøterritorie>
<tek109Koordinat>POINT(535810.98 6183636.64)</tek109Koordinat>
<virkningFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
<bygningPåFremmedGrund>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:10:31.253543+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>747942</bfeNummer>
<bygningPåFremmedGrund>747942</bygningPåFremmedGrund>
<ejendommensEjerforholdskode>40</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>23136</ejendomsnummer>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>0f773f6b-21b5-477d-84a9-77f7e3ab5c19</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0766</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:42:42.854519+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</bygningPåFremmedGrund>
</tekniskanlaeg_item>
</tekniskanlaeg> • I dette kald har du hentet oplysninger via et BFE-nummer af ejendomstypen "Bygning På Fremmed Grundvia metoden tekniskanlaeg i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Hvordan finder jeg informationer om et BFE-nummer af ejendomstypen Ejerlejlighed?

Ønsker du at lave et opslag på et BFE-nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR) afhænger valget af metode af hvilken ejendomstype, som et BFE-nummer er tildelt. 


 • Er dit BFE-nummer tildelt ejendomstypen "Ejerlejlighed" vil du oftest anvende metoden enhed. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 295696.
 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/enhed?username=xxx&password=yyy&BFEnummer=295696
 • Response.


<enhed xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<enhed_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T03:02:25.394866+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<adresseIdentificerer>0a3f50b4-648f-32b8-e044-0003ba298018</adresseIdentificerer>
<enh020EnhedensAnvendelse>130</enh020EnhedensAnvendelse>
<enh023Boligtype>1</enh023Boligtype>
<enh024KondemneretBoligenhed>0</enh024KondemneretBoligenhed>
<enh025OprettelsesdatoForEnhedensIdentifikation>1983-11-30T00:00:00.000000+01:00</enh025OprettelsesdatoForEnhedensIdentifikation>
<enh026EnhedensSamledeAreal>98</enh026EnhedensSamledeAreal>
<enh027ArealTilBeboelse>98</enh027ArealTilBeboelse>
<enh030KildeTilEnhedensArealer>2</enh030KildeTilEnhedensArealer>
<enh031AntalVærelser>4</enh031AntalVærelser>
<enh032Toiletforhold>T</enh032Toiletforhold>
<enh033Badeforhold>V</enh033Badeforhold>
<enh034Køkkenforhold>E</enh034Køkkenforhold>
<enh035Energiforsyning>3</enh035Energiforsyning>
<enh045Udlejningsforhold>1</enh045Udlejningsforhold>
<enh048GodkendtTomBolig>0</enh048GodkendtTomBolig>
<enh065AntalVandskylledeToiletter>1</enh065AntalVandskylledeToiletter>
<enh066AntalBadeværelser>1</enh066AntalBadeværelser>
<enh071AdresseFunktion>0</enh071AdresseFunktion>
<etage>1cb57e03-cd04-465d-8781-c96e0a2af7ce</etage>
<forretningshændelse>Enhed</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>0</forretningsproces>
<id_lokalId>9a099576-b8c3-4869-9125-3c370865482f</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/enhed</id_namespace>
<kommunekode>0461</kommunekode>
<opgang>4dde1c7d-b9df-4ffb-8446-410657c8db24</opgang>
<registreringFra>2018-09-14T19:14:09.040000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2018-09-14T19:14:09.040000+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
<bygning>990e9873-b137-4522-8dc9-37d2082242ba</bygning>
<ejerlejlighedList>
<ejerlejlighedList_item>
<id_lokalId>562356f3-f713-4139-a6a8-c994e8a5c38d</id_lokalId>
<ejerlejlighed>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:23:25.281090+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>295696</bfeNummer>
<ejendommensEjerforholdskode>30</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>625193</ejendomsnummer>
<ejerlejlighed>295696</ejerlejlighed>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>562356f3-f713-4139-a6a8-c994e8a5c38d</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0461</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:45:44.871397+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:45:44.871397+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</ejerlejlighed>
</ejerlejlighedList_item>
</ejerlejlighedList>
</enhed_item>
</enhed> • I dette kald har du hentet oplysninger via et BFE-nummer af ejendomstypen "Ejerlejlighed" via metoden enhed i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 • Er dit BFE-nummer tildelt ejendomstypen "Ejerlejlighed" og er der tilknyttet én eller flere bygninger, kan du benytte metoden bygning. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 295696.
 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/bygning?username=xxx&password=yyy&BFEnummer=295696
 • Response.<bygning xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<bygning_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T02:19:04.504703+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<byg007Bygningsnummer>12</byg007Bygningsnummer>
<byg021BygningensAnvendelse>930</byg021BygningensAnvendelse>
<byg026Opførelsesår>1984</byg026Opførelsesår>
<byg032YdervæggensMateriale>5</byg032YdervæggensMateriale>
<byg033Tagdækningsmateriale>2</byg033Tagdækningsmateriale>
<byg037KildeTilBygningensMaterialer>2</byg037KildeTilBygningensMaterialer>
<byg041BebyggetAreal>5</byg041BebyggetAreal>
<byg053BygningsarealerKilde>2</byg053BygningsarealerKilde>
<byg094Revisionsdato>2017-01-04T19:18:42.143000+01:00</byg094Revisionsdato>
<byg133KildeTilKoordinatsæt>K</byg133KildeTilKoordinatsæt>
<byg134KvalitetAfKoordinatsæt>1</byg134KvalitetAfKoordinatsæt>
<byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>11</byg135SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<byg136PlaceringPåSøterritorie>0</byg136PlaceringPåSøterritorie>
<byg404Koordinat>POINT(591931.17 6135670.67)</byg404Koordinat>
<byg406Koordinatsystem>5</byg406Koordinatsystem>
<forretningshændelse>Bygning</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>4</forretningsproces>
<grund>b3e3189c-9d8e-4371-86b5-aed441ba8e07</grund>
<husnummer>0a3f5089-887a-32b8-e044-0003ba298018</husnummer>
<id_lokalId>83e88893-6a79-42af-86a5-d4f617b1fb59</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/bygning</id_namespace>
<jordstykke>422270</jordstykke>
<kommunekode>0461</kommunekode>
<registreringFra>2017-06-02T14:29:37.000000+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<virkningFra>2017-01-05T12:27:29.187000+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Konvertering2017</virkningsaktør>
<ejerlejlighed>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:23:25.281090+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>295696</bfeNummer>
<ejendommensEjerforholdskode>30</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>625193</ejendomsnummer>
<ejerlejlighed>295696</ejerlejlighed>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>562356f3-f713-4139-a6a8-c994e8a5c38d</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0461</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:45:44.871397+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:45:44.871397+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</ejerlejlighed>
</bygning_item>
</bygning> • I dette kald har du hentet oplysninger via et BFE-nummer af ejendomstypen "Ejerlejlighed" via metoden bygning i Bygnings- og Boligregistret (BBR).


 • Er dit BFE-nummer tildelt ejendomstypen "Ejerlejlighed" og er der tilknyttet tekniske anlæg kan du benytte metoden tekniskanlaeg. I dette eksempel benytter vi BFE-nummer 366621.
 • URL bliver: https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/REST/tekniskanlaeg?username=xxx&password=yyy&BFEnummer=366621
 • Response.<tekniskanlaeg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<tekniskanlaeg_item>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-11T14:13:42.687829+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<forretningshændelse>TekniskAnlæg</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>5</forretningsproces>
<grund>df0c5df1-b0b7-4e1c-b30f-2de1ee2188c5</grund>
<husnummer>11db2423-4cb0-5796-e044-0003ba298018</husnummer>
<id_lokalId>c861b0b3-405c-41ed-83a7-78f9e7a56add</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/tekniskanlæg</id_namespace>
<jordstykke>2644853</jordstykke>
<kommunekode>0746</kommunekode>
<registreringFra>2019-01-09T11:40:49.715236+01:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>6</status>
<tek007Anlægsnummer>1</tek007Anlægsnummer>
<tek020Klassifikation>1110</tek020Klassifikation>
<tek024Etableringsår>2006</tek024Etableringsår>
<tek026StørrelsesklasseOlietank>1</tek026StørrelsesklasseOlietank>
<tek027Placering>1</tek027Placering>
<tek030Fabrikationsnummer>160174</tek030Fabrikationsnummer>
<tek031Typegodkendelsesnummer>01-4003</tek031Typegodkendelsesnummer>
<tek034IndholdOlietank>10</tek034IndholdOlietank>
<tek042Revisionsdato>2019-01-09T00:00:00.000000+01:00</tek042Revisionsdato>
<tek045Koordinatsystem>5</tek045Koordinatsystem>
<tek067Fabrikationsår>2006</tek067Fabrikationsår>
<tek076KildeTilKoordinatsæt>K</tek076KildeTilKoordinatsæt>
<tek077KvalitetAfKoordinatsæt>2</tek077KvalitetAfKoordinatsæt>
<tek078SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>21</tek078SupplerendeOplysningOmKoordinatsæt>
<tek107PlaceringPåSøterritorie>0</tek107PlaceringPåSøterritorie>
<tek109Koordinat>POINT(556384.63 6215958.35)</tek109Koordinat>
<tek110Driftstatus>1</tek110Driftstatus>
<virkningFra>2019-01-09T11:40:49.715236+01:00</virkningFra>
<virkningsaktør>Registerfører</virkningsaktør>
<ejerlejlighed>
<datafordelerOpdateringstid>2019-05-09T15:24:41.758237+02:00</datafordelerOpdateringstid>
<bfeNummer>366621</bfeNummer>
<ejendommensEjerforholdskode>10</ejendommensEjerforholdskode>
<ejendomsnummer>22011</ejendomsnummer>
<ejerlejlighed>366621</ejerlejlighed>
<forretningshændelse>EjendomsRelation</forretningshændelse>
<forretningsområde>54.15.05.05</forretningsområde>
<forretningsproces>12</forretningsproces>
<id_lokalId>1e2b5c08-33a0-45c4-bc47-1e3d944421bf</id_lokalId>
<id_namespace>http://data.gov.dk/bbr/ejendomsrelation</id_namespace>
<kommunekode>0746</kommunekode>
<registreringFra>2019-05-03T13:45:44.871397+02:00</registreringFra>
<registreringsaktør>BBR</registreringsaktør>
<status>7</status>
<virkningFra>2019-05-03T13:45:44.871397+02:00</virkningFra>
<virkningsaktør>BBR</virkningsaktør>
</ejerlejlighed>
</tekniskanlaeg_item>
</tekniskanlaeg> • I dette kald har du hentet oplysninger via et BFE-nummer af ejendomstypen "Ejerlejlighed" via metoden tekniskanlaeg i Bygnings- og Boligregistret (BBR).Hvordan finder jeg BBR data med en adresse i hånden?


Hvis du har en adresse, som du gerne vil finde BBR Bygningsdata på 


Hvis du har en adresse, som du gerne vil finde BBR Bygningsdata på, kan du følge disse steps:

 1. https://dawa.aws.dk/autocomplete?q=xxxxxxxxxx (erstat x'erne med din adresse, dette eksempel gør brug af adressen Øster Voldgade 10, København, se 1a, 2a, og 3a i denne artikel)
 2. Svaret indeholder bla et felt som hedder "adgangsadresseid". 
 3. Anvend adgangsadresseid som input parameter i BBRs Bygning metode, og husk at sætte status=6, så du kun ser data på opførte bygninger på adressen.

1a) https://dawa.aws.dk/autocomplete?q=Øster Voldgade 10, København

[
  {
    "data": {
      "id": "2d952c6e-6c95-42c6-be24-ec061ed62dc5",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": null,
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/2d952c6e-6c95-42c6-be24-ec061ed62dc5"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 1350 København K",
    "caretpos": 35
  },
  {
    "data": {
      "id": "d8234c3c-410d-4d90-a830-5664b6c1310e",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "st",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/d8234c3c-410d-4d90-a830-5664b6c1310e"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, st., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, st., 1350 København K",
    "caretpos": 40
  },
  {
    "data": {
      "id": "28284608-e495-4b07-b015-8c21fd3d5442",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "1",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/28284608-e495-4b07-b015-8c21fd3d5442"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 1., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 1., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "2b241f4e-6ddc-4c8c-aedd-9e7fce709501",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "2",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/2b241f4e-6ddc-4c8c-aedd-9e7fce709501"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 2., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 2., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "0a3f50a1-e85d-32b8-e044-0003ba298018",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "3",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/0a3f50a1-e85d-32b8-e044-0003ba298018"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 3., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 3., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "c59263e3-500a-4900-a58a-6a7072d64cc1",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "4",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/c59263e3-500a-4900-a58a-6a7072d64cc1"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 4., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 4., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "4f792c09-9cdb-4787-8a71-8f57e1de5ffc",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": null,
      "dør": "1",
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/4f792c09-9cdb-4787-8a71-8f57e1de5ffc"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 1, 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 1, 1350 København K",
    "caretpos": 38
  },
  {
    "data": {
      "id": "a0332d7b-415f-4f23-a6e9-1c9d86056175",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": null,
      "dør": "2",
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/a0332d7b-415f-4f23-a6e9-1c9d86056175"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 2, 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 2, 1350 København K",
    "caretpos": 38
  }
]


2a) For adressen Øster Voldgade 10, København, er data følgende: "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018"
3a) https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/bygning?&username=xx&password=yy&status=6&husnummer=0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018

Bemærk

DAWAs service "https://dawa.aws.dk/autocomplete?q=" har ikke en udløbsdato, men DAWAs "BBR Light" service, som udgår/er udgået.Hvis du har en adresse, som du gerne vil finde BBR Enhedsdata på


Hvis du har en adresse, som du gerne vil finde BBR Enhedsdata på, kan du følge disse steps:

 1. https://dawa.aws.dk/autocomplete?q=xxxxxxxxxx (erstat x'erne med din adresse, dette eksempel gør brug af adressen Øster Voldgade 10, København, se a1, b1, og c1 i denne artikel)
 2. Svaret indeholder blandt andet et felt som hedder "href", og dem kan der være flere af, hvis der er mange enhedsadresser
 3. Anvend alle hrefs angivne adresser som input parameter i BBRs Enhed metode, og husk at sætte status=6, så du kun ser data på opførte enheder på adressen. Desværre understøtter BBR Enhedsmetoden ikke opslag med flere adresseinput, så du er nødt til at lave et opslag pr. adresse.

Herudover er det nyttigt at vide, at ikke alle enhedsadresser er relaterede til en BBR Enhed, og i så tilfælde vil BBR Enhed metoden ikke returnere et resultat (med indhold) i webbrowseren.

a1) https://dawa.aws.dk/autocomplete?q=Øster Voldgade 10, København

[
  {
    "data": {
      "id": "2d952c6e-6c95-42c6-be24-ec061ed62dc5",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": null,
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/2d952c6e-6c95-42c6-be24-ec061ed62dc5"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 1350 København K",
    "caretpos": 35
  },
  {
    "data": {
      "id": "d8234c3c-410d-4d90-a830-5664b6c1310e",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "st",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/d8234c3c-410d-4d90-a830-5664b6c1310e"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, st., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, st., 1350 København K",
    "caretpos": 40
  },
  {
    "data": {
      "id": "28284608-e495-4b07-b015-8c21fd3d5442",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "1",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/28284608-e495-4b07-b015-8c21fd3d5442"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 1., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 1., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "2b241f4e-6ddc-4c8c-aedd-9e7fce709501",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "2",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/2b241f4e-6ddc-4c8c-aedd-9e7fce709501"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 2., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 2., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "0a3f50a1-e85d-32b8-e044-0003ba298018",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "3",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/0a3f50a1-e85d-32b8-e044-0003ba298018"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 3., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 3., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "c59263e3-500a-4900-a58a-6a7072d64cc1",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": "4",
      "dør": null,
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/c59263e3-500a-4900-a58a-6a7072d64cc1"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 4., 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 4., 1350 København K",
    "caretpos": 39
  },
  {
    "data": {
      "id": "4f792c09-9cdb-4787-8a71-8f57e1de5ffc",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": null,
      "dør": "1",
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/4f792c09-9cdb-4787-8a71-8f57e1de5ffc"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 1, 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 1, 1350 København K",
    "caretpos": 38
  },
  {
    "data": {
      "id": "a0332d7b-415f-4f23-a6e9-1c9d86056175",
      "status": 1,
      "darstatus": 3,
      "vejkode": "8612",
      "vejnavn": "Øster Voldgade",
      "adresseringsvejnavn": "Øster Voldgade",
      "husnr": "10",
      "etage": null,
      "dør": "2",
      "supplerendebynavn": null,
      "postnr": "1350",
      "postnrnavn": "København K",
      "stormodtagerpostnr": null,
      "stormodtagerpostnrnavn": null,
      "kommunekode": "0101",
      "adgangsadresseid": "0a3f507b-3425-32b8-e044-0003ba298018",
      "x": 12.58144721,
      "y": 55.68835934,
      "href": "https://api.dataforsyningen.dk/adresser/a0332d7b-415f-4f23-a6e9-1c9d86056175"
    },
    "stormodtagerpostnr": false,
    "type": "adresse",
    "tekst": "Øster Voldgade 10, 2, 1350 København K",
    "forslagstekst": "Øster Voldgade 10, 2, 1350 København K",
    "caretpos": 38
  }
]

b1) For adgangsadressen Øster Voldgade 10, København, er der flere enhedsadresser, blandt andet følgende: 

c1)