Oversigt over hvilke registre, som udstiller skemaer til Datafordeleren


RegisterUdstillet opdateringsskemaLink til skemaer for filudtræk og webservicesLink til skemaer for hændelser
Bygnings- og Boligregistret (BBR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (BBR)- bruger det generelle skema for hændelser
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)(tick)Skema - filudtræk og webservices (DAGI)- bruger det generelle skema for hændelser
Danmarks Adresseregister (DAR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (DAR)- bruger det generelle skema for hændelser
Danmarks Fikspunktregister(minus)--
Danmarks Højdemodel (DHM)(minus)--
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)(minus)--
Danske Stednavne(tick)Skema - filudtræk og webservices (Danske Stednavne)- bruger det generelle skema for hændelser
Det Centrale Personregister (CPR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (CPR)- bruger det generelle skema for hændelser
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (CVR)Skema - hændelser (CVR)
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (EBR)Skema - hændelser (EBR)
Ejendomsvurdering (VUR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (VUR)- bruger det generelle skema for hændelser
Ejerfortegnelsen (EJF)(tick)Skema - filudtræk og webservice (EJF)Skema - hændelser (EJF)
GeoDanmark Ortofoto(minus)--
GeoDanmark Vektor(tick)Skema - filudtræk og webservices (GeoDanmark Vektor)- bruger det generelle skema for hændelser
Historiske kort og data (Kortbladsinddelinger)(tick)Skema - filudtræk og webservices (Kortbladsinddelinger)- bruger det generelle skema for hændelser
Matriklen (MAT)(tick)Skema - filudtræk og webservices (MAT)Skema - hændelser (MAT)
Matriklen2 (MAT2)(tick)Skema - filudtræk og webservices (MAT2)
Skema - hændelser (MAT2)
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (SVR)- bruger det generelle skema for hændelser
Skærmkortet(minus)--

  • No labels