Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra GeoDanmark Vektor.

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i principperne bag filudtræk på Datafordeleren.

Få en generel guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.


Sideinformation
Guides til GeoDanmark Vektor filudtræk

Disse guides forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/Opsæt et abonnement på et prædefineret filudtræk

Når du har oprettet et abonnement på et prædefineret filudtræk, vil du med det samme modtage det senest oprettede filudtræk. 

Abonnementet har et fast interval, så du hver mandag senest kl. 04.00 vil modtage nyeste udtræk genereret tidligt mandag morgen.

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter PREDEFINED
Der fremkommer en liste med alle de faste udtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører GeoDanmark.

Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på geodanmark.

Søgeresultatet viser de prædefinerede filudtræk fra GeoDanmark. Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Vælg det ønskede udtræk og klik NÆSTEDet er nu muligt at se hvilke parametre, som er sat op for det valgte filudtræk.

Det er ikke muligt at rette i parametre for de prædefineret filudtræk - har du fortrudt dit valg af tjeneste, så klik FORRIGE.
Acceptér ved at klikke GEMDu modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK
Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.
For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP).


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.
Mappestruktur for GeoDanmark vektor filudtræk

Ved prædefinerede udtræk får du adgang til en række mapper, hvorfra du kan hente lige den eller de filer, der har din interesse i det format og fra den datakilde, som du specificerede.

For GeoDanmark-data varierer mappestrukturen afhængig af hvilket filudtræk du har sat op. Mappestrukturen er beskrevet i det nedenstående:GeoDanmark60 i formaterne SHP, TAB og GML321 

Under mappen Tema, kan du hente landsdækkende udtræk af hvert af GeoDanmarks temaer (den viste liste over temaer er ikke udtømmende).


Under mappen Region, kan du vælge den relevante region, derefter kan du hente udtræk med GeoDanmarks temaer grupperet i overordnede emner.Under mappen Kommune, kan du vælge den relevante kommune (den viste liste over kommuner er ikke udtømmende), derefter kan du hente udtræk med GeoDanmarks temaer grupperet i overordnede emner.


Som udtrækspolygoner for disse ikke landsdækkende udtræk under Region og Kommune er der anvendt GeoDanmarks Kommuneområde som udtrækspolygon.GeoDanmark60HIST_Region_GML321


Under mappen Region kan du vælge den relevante region, derefter kan du hente udtræk med GeoDanmarks temaer grupperet i overordnede emner.GeoDanmark60HIST_Kommune_GML321


Under mappen Kommune kan du vælge den relevante kommune (den viste liste over kommuner er ikke udtømmende), derefter kan du hente udtræk med GeoDanmarks temaer grupperet i overordnede emner.

Opsæt et abonnement på et brugerdefineret filudtræk

Du opretter et abonnement på automatisk udtræk og advisering af et brugerdefineret udtræk.


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter OPRETPå denne side skal du vælge Tjeneste, Visningsnavn,  Tjenestebruger samt hyppighed af udtræk for dit abonnement.

Derudover skal du svare på, hvor hyppigt du ønsker dette udtræk.

Der vil blive genereret de specificerede filudtræk, indtil du ændrer eller ophæver abonnementet.Register

Midt på siden under Navn står navnene på de brugerdefinerede filudtræk, som Datafordeleren tilbyder.

Her vælges "GeoDanmark60, brugerdefinerede ...".

Kolonnen "Version" siger ikke noget om, hvilken Specifikation disse data er dannet efter. For GeoDanmark-data er specifikationsnummeret indbygget i navnet, her "GeoDanmark60, brugerdefinerede ...". 

Klik på linjen, der indeholder GeoDanmark. Baggrunden bliver nu grå og registeret er hermed valgt.


Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Tjenestebruger

Vælg hvilken af dine tjenestebrugere, du ønsker at benytte, hvis du har flere.


Interval

Der kan vælges mellem forskellige intervaller: Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvis, Årligt eller N-Månedligt.


Timer

Tidspunktet kan også frit stilles.


Ugedage

Ugedagen kan også frit stilles.


Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.På denne side skal du skrive de parametre du ønsker for dit udtræk.

Her er en kort vejledning i at udfylde disse felter:

Navn

Beskrivelse

Default værdi

Polygon

Polygon angivet i WKT format, fx ”POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))”.

Hvis der ikke udtrækkes efter en brugerdefineret polygon, efterlades dette felt blot uændret.

NULL

ProjektionPolygon

EPSG kode for den projektion, som polygonens koordinater er angivet i. Default er 25832, svarende til UTM zone 32 ETRS89.

25832

Kommunekode eller regionskode

Angives med fire cifre.

Ved kommunenummer HUSK det foranstillede 0 f.eks. ”0123”

Hvis der udtrækkes efter en brugerdefineret polygon, efterlades dette felt blot uændret.

NULL

Output format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
DWG (Autocad)
DGN8 (MicroStation Design)
GML321 (GML v3.2.1) 

GML321

ProjektionOutput

EPSG kode for de udtrukne datas projektion jævnfør tabel over projektioner

25832


OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED OPSÆTNING AF PARAMETRE

Hvis du blot trykker på GEM uden at foretage dig noget, får du genereret et aktuelt, landsdækkende udtræk i GML321 og projektion EPSG 25832.

Der er ingen detaljeret vejledning til parametre i Selvbetjeningen.  Datafordeleren tjekker ikke for korrekte indtastninger blandt de lovlige værdier, så vær meget omhyggelig.

Hvis du staver forkert eller angiver en kommunekode til en region, får du ingen advarsel her. Der kommer først en reaktion på fejl, når du har hentet og udpakket den genererede fil.

Her kan der stå en fejlforklaring, hvis du fx har stavet forkert til "projektion"
Klik herefter på GEMDu modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK
Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.
For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.For brugerdefineret filudtræk får du adgang til en række mapper, hvorfra du kan hente den eller de filer, du har bestilt.Hent et brugerdefineret filudtræk

Under download henter du et brugerdefineret udtræk, der bliver udtrukket, når du bestiller det. 


Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter DOWNLOAD
Du kan følge Opsæt et abonnement på et brugerdefineret filudtræk og vil undgå at angive Timer, Interval og Ugedage under opsætningen af tjenesten. 

Bemærk, at der svares altid "Abonnement blev oprettet", skønt du ikke har bestilt et abonnement, men kun et enkeltstående filudtræk.

Generelt for GeoDanmark Vektor filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenGeoDanmarkVektor
DLS version1.37

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
GeoDanmark60

GeoDanmark 6.0-vektor er de topografiske grunddata, som indgår i Danmarks frie grunddata. Disse grunddata er de offentlige data, der udgør rygraden i den offentlige forvaltning og omhandler: fast ejendom, adresser, veje, vand, klima, geografi, personer og virksomheder.

Betegnelsen GeoDanmark 6.0-vektor er gældende for alle GeoDanmark vektor data, der refererer til en specifikation, der begynder med 6.

Bemærk, at GeoDanmarks objekttyper (HistoriskPunkt, HistioriskLinje og HistoriskFlade) ikke er indeholdt i GeoDanmark60 filudtræk.

Se GeoDanmarks liste over alle objekttyper.Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0
Prædefinerede filudtræk af nyeste data

Hvis du har behov for et udtræk af nyeste, gældende GeoDanmark data, der højest er en uge gammelt, er de prædefinerede tjenester de hurtigste.

Disse udtræk er allerede genereret og kan leveres til dig meget hurtigt. 

Du kan vælge mellem forskellige formater; GeoPackage, GML (v3.2.1), Esri Shape eller MapInfo TAB.

Bemærk denne tjeneste bliver opdateret ugentligt. Ny-opdaterede filudtræk vil være til rådighed mandag morgen.

Filudtrækkene er landsdækkende, men opdelt i kommuneopdelte zip-filer.


GeoDanmark60_GML_HF

Tjenestenavn 

GeoDanmark60_GML_HF

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Prædefineret GML_HF

Format

GML (v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89GeoDanmark60_GPKG_HF

Tjenestenavn 

GeoDanmark60_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn

GeoDanmark60_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Prædefineret GPKG_HF

Format

GPKG

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89GeoDanmark60_GML321

Tjenestenavn 

GeoDanmark60_GML321

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60_GML321

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Prædefineret GML

Format

GML (v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89GeoDanmark60_SHP

Tjenestenavn 

GeoDanmark60_SHP

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60_SHP

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Prædefineret SHAPE 

Format

SHP (Esri Shape)

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89GeoDanmark60_TAB

Tjenestenavn 

GeoDanmark60_TAB

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60_TAB

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Prædefineret TAB

Format

TAB (MapInfo)

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage
Arkiveringstid7 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

Brugerdefineret filudtræk

Hvis du har behov for et filudtræk i et format ud over de tre, som er tilgængelige i de prædefinerede versioner (GML, SHAPE og TAB), har du mulighed for at vælge et brugerdefineret udtræk i formaterne: GML321, GeoPackage, Autocad DWG, Geomedia Access eller MicroStation Design (V8).

Disse udtræk genereres først, når du bestiller dem. Der vil derfor være lidt længere leveringstid på disse udtræk, end på de prædefinerede formater.


GeoDanmark60bruger_HF

Tjenestenavn 

GeoDanmark60bruger_HF

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60, brugerdefinerede udtræk HF

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Brugerdefineret Filudtræk_HF

Formater

GML v3.2.1

GPKG

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89Inputparametre

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

PolygonGeografiskPolygon angivet i WKT format, fx ”POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))”.NULL
ProjektionPolygonStrengEPSG kode for den projektion, som polygonens koordinater er angivet i. Default er 25832, svarende til UTM zone 32 ETRS89.25832
ObjektkodeStreng

En kommunekode eller regionskode.

Angives med fire cifre.

Ved kommunenummer HUSK det foranstillede 0 f.eks. ”0123”

Hvis der udtrækkes efter en brugerdefineret polygon, efterlades dette felt blot uændret.

NULL
Format

Streng

GPKG (GeoPackage)

GML321 (GML (v3.2.1))


ProjektionOutput

Streng

EPSG kode for de udtrukne datas projektion jævnfør tabel over projektioner25832GeoDanmark60bruger

Tjenestenavn 

GeoDanmark60bruger

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60, brugerdefinerede udtræk

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Brugerdefineret Filudtræk

Formater

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
DWG (Autocad)
DGN8 (MicroStation Design)
GML321 (GML v3.2.1) 

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid7 dageProjektioner

 Projektion

 Beskrivelse

25832

 UTM Zone 32 ETRS89

25833 

 UTM Zone 33 ETRS89

4093 

 DKTM1: Vestlige Jylland

4094 

 DKTM2: Østlige Jylland og Fyn

4095 

 DKTM3: Sjælland

4096 

 DKTM4: Bornholm

s34j

 System 34: Jylland

s34s

 System 34: Sjælland 

s34b System 34: Bornholm

2196 

 Kortprojektion 2000 Jylland

2197 

 Kortprojektion 2000 Sjælland

2198 

 Kortprojektion 2000 Bornholm

4230 

 Geografisk ed50

4326 

 Geografisk wgs84

4258 

 Geografisk ETRS89Inputparametre

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

Polygon

Geografisk

Polygon angivet i WKT format, fx ”POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))”.

Hvis der ikke udtrækkes efter en brugerdefineret polygon, efterlades dette felt blot uændret.

NULL

ProjektionPolygon

Streng

EPSG kode for den projektion, som polygonens koordinater er angivet i. Default er 25832, svarende til UTM zone 32 ETRS89.

25832

Kommunekode eller regionskode

Streng

Angives med fire cifre.

Ved kommunenummer HUSK det foranstillede 0 f.eks. ”0123”

Hvis der udtrækkes efter en brugerdefineret polygon, efterlades dette felt blot uændret.

NULL

Output format

Streng

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
DWG (Autocad)
DGN8 (MicroStation Design)
GML321 (GML v3.2.1) 

GML321

ProjektionOutput

Streng

EPSG kode for de udtrukne datas projektion jævnfør tabel over projektioner

25832

GeoDanmark60HIST

Prædefinerede filudtræk af historiske data

Hvis du har behov for et landsdækkende udtræk af historiske og gældende GeoDanmark data, der højest er en uge gammelt, er tjenesten GeoDanmark 6.0HIST den eneste mulighed.

De historiske data indeholder alle de data, der har været registreret af GeoDanmark Vektor.

Alle data er stemplet med et tidsstempel, så man kan se, i hvilket tidsrum de enkelte objekter har været de nyeste. Der kan således godt ligge flere versioner af det samme hus: det nyeste og gældende samt alle de tidligere versioner af samme hus.

Historiske data fylder meget mere (end udtræk med kun de nyeste data), og kan kun leveres som filudtræk i GML321.

Du kan hente et udtræk, hvor zip-filerne er opdelt per kommune eller et udtræk hvor zip-filerne er opdelt per region. 

GeoDanmark60HISTKommune_GML_HF

Klik og se Liste med kommunekoder

Navn på filudtræk

GeoDanmark60HISTKommune_GML_HF

Visningsnavn på filudtræk

GeoDanmark60HISTKommune_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Historik Kommuner Prædefineret GML_HF

Format

GML (v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar 

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

GeoDanmark60HISTKommune_GPKG_HF

Klik og se Liste med kommunekoder

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HISTKommune_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HISTKommune_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Historik Kommuner Prædefineret GPKG_HF

Format

GPKG

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar 

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

GeoDanmark60HIST_kommune_GML321

Klik og se Liste med kommunekoder

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HIST_kommune_GML321

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HIST_Kommune_GML321

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Historik Kommuner Prædefineret GML

Format

GML (v3.2.1)
Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klar Mandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage
Arkiveringstid7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89
GeoDanmark60HISTREGION_GML_HF

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HISTRegion_GML_HF

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HISTRegion_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk

GeoDanmark Vektor Historik Regioner Prædefineret GML_HF

Format

GML (v3.2.1) 

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89GeoDanmark60HISTREGION_GPKG_HF

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HISTRegion_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HISTRegion_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk

GeoDanmark Vektor Historik Regioner Prædefineret GPKG_HF

Format

GPKG

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89
GeoDanmark60HIST_REGION_GML321

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HIST_REGION_GML321

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HIST_REGION_GML321

Navn på Datafordeler.dk

GeoDanmark Vektor Historik Regioner Prædefineret GML

Format

GML (v3.2.1) 

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage
Arkiveringstid7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

GeoDanmark60HIST_GML_HF

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HIST_GML_HF

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HIST_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Historik Prædefineret GML_HF

Format

GML (v3.2.1) 

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89
GeoDanmark60HIST_GPKG_HF

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HIST_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HIST_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Historik Prædefineret GPKG_HF

Format

GPKG

Minimumsinterval for abonnement

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89GeoDanmark60HIST_GML321

Tjenestenavn 

GeoDanmark60HIST_GML321

Tjenestevisningsnavn 

GeoDanmark60HIST_GML321

Navn på Datafordeler.dk 

GeoDanmark Vektor Historik Prædefineret GML

Format

GML (v3.2.1) 

Minimumsinterval for abonnement7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
Lagringstid for udtræk7 dage
Arkiveringstid7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89