Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Danmarks Højdemodel (DHM).

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.


Sideinformation
Guides til Danmarks Højdemodel (DHM) filudtræk

Disse guides forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/


Opsæt et abonnement på et prædefineret filudtræk

Når du har oprettet et abonnement på et prædefineret filudtræk, vil du med det samme modtage det senest oprettede filudtræk. 

Abonnementerne har faste intervaller. Oplysningerne om hvornår udtrækkene bliver opdateret er anført under hver enkelt filudtræk.

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter PREDEFINEDDer fremkommer en liste med alle de faste udtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører DHM.

Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på DHM.


Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.På denne side skal du vælge Tjeneste, Visningsnavn og Tjenestebruger og klik NÆSTE
Det er nu muligt at se hvilke parametre, som er sat op for det valgte filudtræk.

Oplysningerne om parametrene er anført under hver enkelt filudtræk længere nede på denne side.

Det er ikke muligt at rette i parametre for de prædefineret filudtræk - har du fortrudt dit valg af tjeneste, så klik FORRIGE.

Acceptér ved at klikke GEM
Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK

Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en mail, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en mail fra Datafordeleren.
For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.

Opsæt et abonnement på et brugerdefineret filudtræk

Du opretter et abonnement på automatisk udtræk og advisering af et brugerdefineret udtræk.

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter OPRET

Der fremkommer en liste med alle de faste udtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører DHM.

Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på DHM.
På denne side skal du vælge Tjeneste, Visningsnavn og Tjenestebruger.

Derudover skal du svare på, hvor hyppigt du ønsker dette udtræk.

Abonnementerne har faste intervaller. Oplysningerne om hvornår udtrækkene bliver opdateret er anført under hver enkelt filudtræk.

Der vil blive genereret de specificerede filudtræk, indtil du ændrer eller ophæver abonnementet.Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.

Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.


Tjenestebruger

Vælg hvilken af dine tjenestebrugere, du ønsker at benytte, hvis du har flere.


Interval

Der kan vælges mellem forskellige intervaller: Ugentligt, Månedligt, Kvartalsvis, Årligt eller N-Månedligt.


Timer

Tidspunktet kan også frit stilles.


Ugedage

Ugedagen kan også frit stilles.


På den næste side skal du skrive de parametre du ønsker for dit udtræk.

For Danmarks Højdemodel (DHM) filudtræk er der tre forskellige muligheder for at tilføje parametre. 

  1. Output format
  2. Kommunekode
  3. 10*10 km tiles

 Oplysningerne  om hvilke parametre, som er mulige at angive er anført under hver enkelt filudtræk.

Klik herefter på GEM

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED OPSÆTNING AF PARAMETRE

Der er ingen detaljeret vejledning til parametre i Selvbetjeningen.  Datafordeleren tjekker ikke for korrekte indtastninger blandt de lovlige værdier, så vær meget omhyggelig.

Hvis du staver forkert eller angiver en kommunekode til en region, får du ingen advarsel her. Der kommer først en reaktion på fejl, når du har hentet og udpakket den genererede fil.


Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK
Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.

Hent et brugerdefineret filudtræk

Under download henter du et brugerdefineret udtræk, der bliver udtrukket, når du bestiller det. 

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter DOWNLOAD
Du kan følge Opsæt et abonnement på et brugerdefineret filudtræk og vil undgå at angive Timer, Interval og Ugedage under opsætningen af tjenesten. 

Bemærk, at der svares altid "Abonnement blev oprettet", skønt du ikke har bestilt et abonnement, men kun et enkeltstående filudtræk.
Generelt for Danmarks Højdemodel (DHM) filudtræk 

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskodeOprindelse

DHM/Oprindelse er et polygontema med oprindelsesoplysninger (metadata) for den aktuelle DHM.

Tjenesten omfatter to tjenester i Selvbetjeningen: DHMoprindelsePunktoprindelse og DHMoprindelseKorrektion.
DHMoprindelsePunktoprindelse

Punktoprindelse viser polygoner med LiDAR-flyveinformationer.

Registernavn i SelvbetjeningenDHMOprindelse
DLS version1.17
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.7Prædefinerede filudtræk


DHMoprindelsePunktoprindelse_GML_HF

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)

Navn på filudtræk

DHMoprindelsePunktoprindelse_GML_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMoprindelsePunktoprindelse_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk

Punktoprindelse Prædefineret GML_HF

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMoprindelsePunktoprindelse_GPKG_HF

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage.

Navn på filudtræk

DHMoprindelsePunktoprindelse_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMoprindelsePunktoprindelse_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk

Punktoprindelse Prædefineret GPKG_HF

Format

GPKG

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMoprindelsePunktoprindelse_GML321

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)

Tjenestenavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse_GML321

Navn på Datafordeler.dk

Punktoprindelse Prædefineret GML

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarDen 2. dag i hver måned 04:00:00
DHMoprindelsePunktoprindelse_TAB

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo

Tjenestenavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse_TAB

Navn på Datafordeler.dk

Punktoprindelse Prædefineret TAB

Format

TAB (MapInfo)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarDen 2. dag i hver måned 04:00:00
DHMoprindelsePunktoprindelse_SHP

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape

Tjenestenavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse_SHP

Navn på Datafordeler.dk

Punktoprindelse Prædefineret SHAPE

 

Format

SHP (Esri Shape)

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hver måned 04:00:00

Brugerdefineret filudtræk

DHMoprindelsePunktoprindelse

Tjenestenavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelsePunktoprindelse

Navn på Datafordeler.dk

Punktoprindelse Brugerdefineret

Format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
GML321 (GML v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Månedligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid 7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge et enkelt parameter

Output format - TAB, SHP eller GML321DHMoprindelseKorrektion

Korrektion består af to lag: KorrektionEgne og KorrektionGeoDanmark.

KorrektionEgne er polygoner, hvori der er sket en rettelse, f.eks. indsættelse af ekstern data.

KorrektionGeoDanmark er korrektioner foretaget vha. polygoner fra GeoDanmark til f.eks. udglatning af søer. Til korrektionstabellerne er attribut "rettelsestype" en beskrivelse af rettelsen, og register er det produkt rettelsen vedrører.

Registernavn i SelvbetjeningenDHMOprindelse
DLS version1.17
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.9Prædefinerede filudtræk


DHMoprindelseKorrektion_GML_HF

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)

Navn på filudtræk

DHMoprindelseKorrektion_GML_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMoprindelseKorrektion_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk

Oprindelse Korrektion Prædefineret GML_HF

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMoprindelseKorrektion_GPKG_HF

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GPKG

Navn på filudtræk

DHMoprindelseKorrektion_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMoprindelseKorrektion_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk

Oprindelse Korrektion Prædefineret GPKG_HF

Format

GPKG

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMoprindelseKorrektion_GML321

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)

Tjenestenavn 

DHMoprindelseKorrektion

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelseKorrektion_GML321

Navn på Datafordeler.dk

Oprindelse Korrektion Prædefineret GML

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarDen 2. dag i hver måned 04:00:00
DHMoprindelseKorrektion_TAB

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo

Tjenestenavn 

DHMoprindelseKorrektion

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelseKorrektion_TAB

Navn på Datafordeler.dk

Oprindelse Korrektion Prædefineret TAB

Format

TAB (MapInfo)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarDen 2. dag i hver måned 04:00:00
DHMoprindelseKorrektion__SHP

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape

Tjenestenavn 

DHMoprindelseKorrektion

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelseKorrektion_SHP

Navn på Datafordeler.dk

Oprindelse Korrektion Prædefineret SHAPE

Format

SHP (Esri Shape)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarDen 2. dag i hver måned 04:00:00

Brugerdefineret filudtræk

DHMoprindelseKorrektion

Tjenestenavn 

DHMoprindelseKorrektion

Tjenestevisningsnavn 

DHMoprindelseKorrektion

Navn på Datafordeler.dk

Oprindelse Korrektion Brugerdefineret

Format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
GML321 (GML v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Månedligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid 7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge et enkelt paramter

Output format - TAB, SHP eller GML321
Højdekurver

DHM/Højdekurver viser højdeforholdene i det danske landskab gennem en række linjer, der hver angiver en bestemt kote (højde over havets overflade).

DHM/Højdekurver er beregnet på baggrund af DHM/Terræn og er tilgængelig som vektorprodukt.

I Selvbetjeningen kan der vælges mellem højdekurvesæt med ækvidistance 2,50 m, 0,50 m og 0,25 m.

Derudover kan ekstrempunkter hentes.

DHMhoejdekurverekstrempunkter

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
DLS version1.15
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.5


Prædefineret filudtræk


DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GML_HF

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (3.2.1) 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GML_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ekstrempunkter Prædefineret GML_HF

Format

GML (3.2.1)

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GPKG_HF

Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ekstrempunkter Prædefineret GPKG

Format

GPKG

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00


Brugerdefineret filudtræk


DHMhoejdekurverekstrempunkter

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurverekstrempunkter

Tjenestevisningsnavn 

DHMhoejdekurverekstrempunkter

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ekstrempunkter Brugerdefineret

Format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
DWG (Autocad DWG)
DGN8 (MicroStation Design (V8))
GML321 (GML v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Månedligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid 7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.

Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.

DHMhoejdekurverekstrempunkter - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TABDHMhøjdekurver


Prædefinerede filudtræk


DHMhoejdekurver 025_GML_HF

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1) 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver 025_GML_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhøjdekurver 025_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Prædefineret GML_HF

Registernavn i Selvbetjeningen

DHMhøjdekurver

DLS version

1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.7

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMhoejdekurver 025_GPKG_HF

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoPackage 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver 025_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhøjdekurver 025_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Prædefineret GPKG_HF

Registernavn i Selvbetjeningen

DHMhøjdekurver

DLS version

1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.7

Format

GPKG

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMhoejdekurver025

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1)

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver025_GML321

Tjenestevisningsnavn 

DHMhøjdekurver 025

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Prædefineret GML

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
DLS version1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.7

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Brugerdefineret filudtræk

DHMhoejdekurver025

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver025

Tjenestevisningsnavn 

DHMhøjdekurver 025

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Brugerdefineret

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
DLS version1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.7

Format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
DWG (Autocad DWG)
DGN8 (MicroStation Design (V8))
GML321 (GML v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Månedligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.

Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.

DHMhoejdekurver025 - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TAB


Prædefineret filudtræk


DHMhoejdekurver 050_GML_HF

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1) 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver 050_GML_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhøjdekurver 050_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Prædefineret GML_HF

Registernavn i Selvbetjeningen

DHMhøjdekurver

DLS version

1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.5

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMhoejdekurver 050_GPKG_HF

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoPackage 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver 050_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhøjdekurver 050_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Prædefineret GPKG_HF

Registernavn i Selvbetjeningen

DHMhøjdekurver

DLS version

1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.5

Format

GPKG

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMhoejdekurver050

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1)

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver050_GML321

Tjenestevisningsnavn 

DHMhøjdekurver 050

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Prædefineret GML

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
DLS version1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.5

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Brugerdefineret filudtræk

DHMhoejdekurver050

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver050

Tjenestevisningsnavn 

DHMhøjdekurver 050

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Brugerdefineret

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
DLS version1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.5

Format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
DWG (Autocad DWG)
DGN8 (MicroStation Design (V8))
GML321 (GML v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Månedligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.

Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.

DHMhoejdekurver050 - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TAB


Prædefineret filudtræk


DHMhoejdekurver 250_GPKG_HF

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoPackage 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver 250_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhoejdekurver 250_GPKG_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 2,50 m Prædefineret GPKG_HF

Registernavn i Selvbetjeningen

DHMhøjdekurver

DLS version

1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.2

Format

GPKG

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
DHMhoejdekurver 250_GML_HF

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1) 

Navn på filudtræk

DHMhoejdekurver 250_GML_HF

Tjenestevisningsnavn på filudtræk

DHMhoejdekurver 250_GML_HF

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 2,50 m Prædefineret GML_HF

Registernavn i Selvbetjeningen

DHMhøjdekurver

DLS version

1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.2

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Lagringstid for udtræk

90 dage

Arkiveringstid

90 dage

Forventes klar

Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00
Brugerdefinerede filudtræk


DHMhoejdekurver250

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver250

Tjenestevisningsnavn 

DHMhøjdekurver 250

Navn på Datafordeler.dk

Højdekurver Ækvidistance 2,50 m Brugerdefineret

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
DLS version1.15

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.2

Format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)
DWG (Autocad DWG)
DGN8 (MicroStation Design (V8))
GML321 (GML v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Månedligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.

Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.

DHMhoejdekurver250 - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TAB


Terræn

DHM/Terræn er en digital højdemodel af terrænets højde i forhold til det gennemsnitlige havniveau.

I dette produkt er objekter såsom træer, huse, biler, m.m. fjernet. Modellen er således egnet til planlægning, projektering og landskabsanalyser.

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.DHMTerraen


Prædefineret filudtræk


DHMTerraen

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoTIFF.

Tjenestenavn 

DHMTerraen

Tjenestevisningsnavn 

DHMTerraen

Navn på Datafordeler.dk

Terræn Prædefineret GeoTIFF

Registernavn i SelvbetjeningenDHMterræn
DLS version1.5

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.4

Format

GEOTIFF (GeoTIFF) 

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Brugerdefineret filudtræk

DHMTerraen

Tjenestenavn 

DHMTerraen

Tjenestevisningsnavn 

DHMTerraen

Navn på Datafordeler.dk

Terræn Brugerdefineret GeoTIFF

Registernavn i SelvbetjeningenDHMterræn
DLS version1.5

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.4

Format

GEOTIFF (GeoTIFF) 

Minimumsinterval for abonnement

Månedligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge et enkelt parameter. Vi anbefaler at benytte vieweren til at identificere tiles.

Se hvilke værdier du kan indsætte i nedenstående tabel.


Afgrænsing (10km kvadratnet)
Type på udtræk

En 10*10 km tile

Flere 10*10 km tile

10*10 km tiles

Bestil én enkelt 10*10 km tile.

- udfyld feltet afgrænsning med værdien ””638_58”.

604_68
604_69
605_64
605_65
605_66
605_67
605_68
605_69
606_60
606_61
606_62
606_63
606_64
606_65
606_66
606_67
606_68
606_69
607_50
607_51
607_52
607_53
607_54
607_55
607_56
607_58
607_59
607_60
607_61
607_62
607_63
607_64
607_65
607_66
607_67
607_68
607_69
607_70
608_47
608_48
608_49
608_50
608_51
608_52
608_53
608_54
608_55
608_56
608_57
608_58
608_59
608_60
608_61
608_62
608_63
608_64
608_65
608_66
608_67
608_68
608_69
608_70
609_46
609_47
609_48
609_49
609_50
609_51
609_52
609_53
609_54
609_55
609_56
609_57
609_58
609_59
609_60
609_61
609_62
609_63
609_64
609_65
609_66
609_67
609_68
609_69
609_70
609_71
609_72
610_46
610_47
610_48
610_49
610_50
610_51
610_52
610_53
610_54
610_55
610_56
610_57
610_58
610_59
610_60
610_61
610_62
610_64
610_65
610_66
610_67
610_68
610_69
610_70
610_71
610_72
610_88
610_89
611_46
611_47
611_48
611_49
611_50
611_51
611_52
611_53
611_54
611_55
611_56
611_57
611_58
611_59
611_60
611_61
611_62
611_63
611_64
611_65
611_66
611_67
611_68
611_69
611_70
611_86
611_87
611_88
611_89
612_46
612_47
612_48
612_49
612_50
612_51
612_52
612_53
612_54
612_55
612_56
612_57
612_58
612_59
612_60
612_61
612_62
612_63
612_64
612_65
612_66
612_67
612_68
612_69
612_70
612_71
612_86
612_87
612_88
612_89
613_45
613_46
613_47
613_48
613_49
613_50
613_51
613_52
613_53
613_54
613_55
613_56
613_57
613_58
613_59
613_60
613_61
613_62
613_63
613_64
613_65
613_66
613_67
613_68
613_69
613_70
613_71
613_86
613_87
613_88
614_45
614_46
614_47
614_48
614_49
614_50
614_51
614_52
614_53
614_54
614_55
614_56
614_57
614_58
614_59
614_60
614_61
614_63
614_64
614_65
614_66
614_67
614_68
614_69
614_70
614_71
614_86
614_87
614_88
614_89
615_44
615_45
615_46
615_47
615_48
615_49
615_50
615_51
615_52
615_53
615_54
615_55
615_56
615_57
615_58
615_59
615_60
615_61
615_63
615_64
615_65
615_66
615_67
615_68
615_69
615_70
616_44
616_45
616_46
616_47
616_48
616_49
616_50
616_51
616_52
616_53
616_54
616_55
616_56
616_57
616_58
616_59
616_60
616_62
616_63
616_64
616_65
616_66
616_67
616_68
616_69
616_70
616_71
616_72
616_73
616_74
617_44
617_45
617_46
617_47
617_48
617_49
617_50
617_51
617_52
617_53
617_54
617_55
617_56
617_57
617_58
617_61
617_62
617_63
617_64
617_65
617_66
617_67
617_68
617_69
617_70
617_71
617_72
617_73
617_74
618_44
618_45
618_46
618_47
618_48
618_49
618_50
618_51
618_52
618_53
618_54
618_55
618_56
618_57
618_58
618_59
618_60
618_61
618_62
618_63
618_64
618_65
618_66
618_67
618_68
618_69
618_70
618_71
618_72
618_73
619_44
619_45
619_46
619_47
619_48
619_49
619_50
619_51
619_52
619_53
619_54
619_55
619_56
619_57
619_58
619_59
619_60
619_61
619_62
619_63
619_64
619_65
619_66
619_67
619_68
619_69
619_70
619_71
619_72
620_44
620_45
620_46
620_47
620_48
620_49
620_50
620_51
620_52
620_53
620_54
620_55
620_56
620_57
620_58
620_59
620_60
620_61
620_64
620_65
620_66
620_67
620_68
620_69
620_70
620_71
620_72
621_44
621_45
621_46
621_47
621_48
621_49
621_50
621_51
621_52
621_53
621_54
621_55
621_56
621_57
621_59
621_68
621_69
621_70
621_71
621_72
622_44
622_45
622_46
622_47
622_48
622_49
622_50
622_51
622_52
622_53
622_54
622_55
622_56
622_57
622_58
622_59
622_60
622_61
622_69
622_70
622_71
622_72
623_44
623_45
623_46
623_47
623_48
623_49
623_50
623_51
623_52
623_53
623_54
623_55
623_56
623_57
623_58
623_59
623_60
623_61
623_66
624_44
624_45
624_46
624_47
624_48
624_49
624_50
624_51
624_52
624_53
624_54
624_55
624_56
624_57
624_58
624_59
624_60
624_61
625_44
625_45
625_46
625_47
625_48
625_49
625_50
625_51
625_52
625_53
625_54
625_55
625_56
625_57
625_58
625_59
625_60
625_61
625_62
626_44
626_45
626_46
626_47
626_48
626_49
626_50
626_51
626_52
626_53
626_54
626_55
626_56
626_57
626_58
626_59
626_60
626_61
627_44
627_45
627_46
627_47
627_48
627_49
627_50
627_51
627_52
627_53
627_54
627_55
627_56
627_57
627_58
628_44
628_45
628_46
628_47
628_48
628_49
628_50
628_51
628_52
628_53
628_54
628_55
628_56
628_57
628_58
628_65
628_66
629_45
629_46
629_47
629_48
629_49
629_50
629_51
629_52
629_53
629_54
629_55
629_56
629_57
629_58
629_65
629_66
630_45
630_46
630_47
630_48
630_49
630_50
630_51
630_52
630_53
630_54
630_55
630_56
630_57
631_45
631_46
631_47
631_48
631_49
631_50
631_51
631_52
631_53
631_54
631_55
631_56
631_57
631_58
632_46
632_47
632_48
632_49
632_50
632_51
632_52
632_53
632_54
632_55
632_56
632_57
632_58
633_47
633_48
633_49
633_50
633_51
633_52
633_53
633_54
633_55
633_56
633_57
633_58
633_61
634_52
634_53
634_54
634_55
634_56
634_57
634_58
634_59
634_60
634_61
634_62
634_63
635_53
635_54
635_55
635_56
635_57
635_58
635_59
635_61
635_62
635_63
636_54
636_55
636_56
636_57
636_58
636_59
636_61
637_54
637_55
637_56
637_57
637_58
637_59
638_55
638_56
638_57
638_58
639_57
639_58
639_59
640_59

Bestil op til fire tiles. Se eksempel på udvalgte tiles nedenfor.

- udfyld feltet afgrænsning med værdierne

”606_61|606_62|606_63|606_64_67”


HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles
Overflade

DHM/Overflade der en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation i forhold til det gennemsnitlige havniveau.

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.

DHMoverflade

Prædefineret filudtræk


DHMoverflade (0,4 m. grid)

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoTIFF.

Tjenestenavn 

DHMoverflade

Tjenestevisningsnavn 

DHMoverflade (0,4 m. grid)

Navn på Datafordeler.dk

Overflade Prædefineret GeoTIFF

Registernavn i SelvbetjeningenDHMoverflade
DLS version1.4

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1

Format

GEOTIFF (GeoTIFF) 

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00Brugerdefineret filudtræk


DHMoverflade (0,4 m. grid)

Tjenestenavn 

DHMoverflade

Tjenestevisningsnavn 

DHMoverflade (0,4 m. grid)

Navn på Datafordeler.dk

Overflade Brugerdefineret GeoTIFF

Registernavn i SelvbetjeningenDHMoverflade
DLS version1.4

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1

Format

GEOTIFF (GeoTIFF) 

Minimumsinterval for abonnement

Efter behov, når data opdateres, hvilket ikke sker løbende efter en fast frekvens

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid7 dageProjektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge et enkelt parameter. Vi anbefaler at benytte vieweren til at identificere tiles.

Se hvilke værdier du kan indsætte i nedenstående tabel.


Afgrænsing (10km kvadratnet)
Type på udtræk

En 10*10 km tile

Flere 10*10 km tiles

10*10 km tiles

Bestil én enkelt 10*10 km tile.

- udfyld feltet afgrænsning med værdien ””638_58”.

604_68
604_69
605_64
605_65
605_66
605_67
605_68
605_69
606_60
606_61
606_62
606_63
606_64
606_65
606_66
606_67
606_68
606_69
607_50
607_51
607_52
607_53
607_54
607_55
607_56
607_58
607_59
607_60
607_61
607_62
607_63
607_64
607_65
607_66
607_67
607_68
607_69
607_70
608_47
608_48
608_49
608_50
608_51
608_52
608_53
608_54
608_55
608_56
608_57
608_58
608_59
608_60
608_61
608_62
608_63
608_64
608_65
608_66
608_67
608_68
608_69
608_70
609_46
609_47
609_48
609_49
609_50
609_51
609_52
609_53
609_54
609_55
609_56
609_57
609_58
609_59
609_60
609_61
609_62
609_63
609_64
609_65
609_66
609_67
609_68
609_69
609_70
609_71
609_72
610_46
610_47
610_48
610_49
610_50
610_51
610_52
610_53
610_54
610_55
610_56
610_57
610_58
610_59
610_60
610_61
610_62
610_64
610_65
610_66
610_67
610_68
610_69
610_70
610_71
610_72
610_88
610_89
611_46
611_47
611_48
611_49
611_50
611_51
611_52
611_53
611_54
611_55
611_56
611_57
611_58
611_59
611_60
611_61
611_62
611_63
611_64
611_65
611_66
611_67
611_68
611_69
611_70
611_86
611_87
611_88
611_89
612_46
612_47
612_48
612_49
612_50
612_51
612_52
612_53
612_54
612_55
612_56
612_57
612_58
612_59
612_60
612_61
612_62
612_63
612_64
612_65
612_66
612_67
612_68
612_69
612_70
612_71
612_86
612_87
612_88
612_89
613_45
613_46
613_47
613_48
613_49
613_50
613_51
613_52
613_53
613_54
613_55
613_56
613_57
613_58
613_59
613_60
613_61
613_62
613_63
613_64
613_65
613_66
613_67
613_68
613_69
613_70
613_71
613_86
613_87
613_88
614_45
614_46
614_47
614_48
614_49
614_50
614_51
614_52
614_53
614_54
614_55
614_56
614_57
614_58
614_59
614_60
614_61
614_63
614_64
614_65
614_66
614_67
614_68
614_69
614_70
614_71
614_86
614_87
614_88
614_89
615_44
615_45
615_46
615_47
615_48
615_49
615_50
615_51
615_52
615_53
615_54
615_55
615_56
615_57
615_58
615_59
615_60
615_61
615_63
615_64
615_65
615_66
615_67
615_68
615_69
615_70
616_44
616_45
616_46
616_47
616_48
616_49
616_50
616_51
616_52
616_53
616_54
616_55
616_56
616_57
616_58
616_59
616_60
616_62
616_63
616_64
616_65
616_66
616_67
616_68
616_69
616_70
616_71
616_72
616_73
616_74
617_44
617_45
617_46
617_47
617_48
617_49
617_50
617_51
617_52
617_53
617_54
617_55
617_56
617_57
617_58
617_61
617_62
617_63
617_64
617_65
617_66
617_67
617_68
617_69
617_70
617_71
617_72
617_73
617_74
618_44
618_45
618_46
618_47
618_48
618_49
618_50
618_51
618_52
618_53
618_54
618_55
618_56
618_57
618_58
618_59
618_60
618_61
618_62
618_63
618_64
618_65
618_66
618_67
618_68
618_69
618_70
618_71
618_72
618_73
619_44
619_45
619_46
619_47
619_48
619_49
619_50
619_51
619_52
619_53
619_54
619_55
619_56
619_57
619_58
619_59
619_60
619_61
619_62
619_63
619_64
619_65
619_66
619_67
619_68
619_69
619_70
619_71
619_72
620_44
620_45
620_46
620_47
620_48
620_49
620_50
620_51
620_52
620_53
620_54
620_55
620_56
620_57
620_58
620_59
620_60
620_61
620_64
620_65
620_66
620_67
620_68
620_69
620_70
620_71
620_72
621_44
621_45
621_46
621_47
621_48
621_49
621_50
621_51
621_52
621_53
621_54
621_55
621_56
621_57
621_59
621_68
621_69
621_70
621_71
621_72
622_44
622_45
622_46
622_47
622_48
622_49
622_50
622_51
622_52
622_53
622_54
622_55
622_56
622_57
622_58
622_59
622_60
622_61
622_69
622_70
622_71
622_72
623_44
623_45
623_46
623_47
623_48
623_49
623_50
623_51
623_52
623_53
623_54
623_55
623_56
623_57
623_58
623_59
623_60
623_61
623_66
624_44
624_45
624_46
624_47
624_48
624_49
624_50
624_51
624_52
624_53
624_54
624_55
624_56
624_57
624_58
624_59
624_60
624_61
625_44
625_45
625_46
625_47
625_48
625_49
625_50
625_51
625_52
625_53
625_54
625_55
625_56
625_57
625_58
625_59
625_60
625_61
625_62
626_44
626_45
626_46
626_47
626_48
626_49
626_50
626_51
626_52
626_53
626_54
626_55
626_56
626_57
626_58
626_59
626_60
626_61
627_44
627_45
627_46
627_47
627_48
627_49
627_50
627_51
627_52
627_53
627_54
627_55
627_56
627_57
627_58
628_44
628_45
628_46
628_47
628_48
628_49
628_50
628_51
628_52
628_53
628_54
628_55
628_56
628_57
628_58
628_65
628_66
629_45
629_46
629_47
629_48
629_49
629_50
629_51
629_52
629_53
629_54
629_55
629_56
629_57
629_58
629_65
629_66
630_45
630_46
630_47
630_48
630_49
630_50
630_51
630_52
630_53
630_54
630_55
630_56
630_57
631_45
631_46
631_47
631_48
631_49
631_50
631_51
631_52
631_53
631_54
631_55
631_56
631_57
631_58
632_46
632_47
632_48
632_49
632_50
632_51
632_52
632_53
632_54
632_55
632_56
632_57
632_58
633_47
633_48
633_49
633_50
633_51
633_52
633_53
633_54
633_55
633_56
633_57
633_58
633_61
634_52
634_53
634_54
634_55
634_56
634_57
634_58
634_59
634_60
634_61
634_62
634_63
635_53
635_54
635_55
635_56
635_57
635_58
635_59
635_61
635_62
635_63
636_54
636_55
636_56
636_57
636_58
636_59
636_61
637_54
637_55
637_56
637_57
637_58
637_59
638_55
638_56
638_57
638_58
639_57
639_58
639_59
640_59

Bestil op til fire tiles. Se eksempel på udvalgte tiles nedenfor.

- udfyld feltet afgrænsning med værdierne

”606_61|606_62|606_63|606_64_67”


HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Punktsky

DHM/Punktsky indeholder alle punkter indsamlet ved laserscanning (LiDAR), og er det datasæt der ligger til grund for beregningen af de øvrige DHM-produkter.

Punkterne er inddelt i 13 klassifikationer, som omfatter terræn-, bygnings-, vegetations- og bropunkter.

Punktskyen er lagret i binært LAZ-format med gennemsnitligt 4,5 punkter /m2. Vertikal RMSE ca. 5 cm. Horisontal RMSE ca. 15 cm.DHMpunktsky


Prædefineret filudtræk


DHMpunktsky

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk.

Tjenestenavn 

DHMpunktsky

Tjenestevisningsnavn 

DHMpunktsky

Navn på Datafordeler.dk

Punktsky Prædefineret LAZ

Registernavn i SelvbetjeningenDHMpunktsky
DLS version1.5

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1,5

Format

LIDAR (LAZ)
Type 10*10 km tiles - kvadratnet

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles
Brugerdefineret filudtræk

DHMpunktsky

Tjenestenavn 

DHMpunktsky

Tjenestevisningsnavn 

DHMpunktsky

Navn på Datafordeler.dk

Punktsky Brugerdefineret LAZ

Registernavn i SelvbetjeningenDHMpunktsky
DLS version1.5

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)

1,5

Format

LIDAR (LAZ)
Type 10*10 km tiles - kvadratnet

Minimumsinterval for abonnement

Efter behov, når data opdateres, hvilket ikke sker løbende efter en fast frekvens

Lagringstid for udtræk

7 dage
Arkiveringstid30 dage
Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Inputparametre

Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.

Det er endvidere muligt at vælge et enkelt parameter.Vi anbefaler at benytte vieweren til at identificere tiles.
Se hvilke værdier du kan indsætte i nedenstående tabel.


Afgrænsing (10km kvadratnet)
Type på udtræk

En 10*10 km tile

Flere 10*10 km tiles

10*10 km tiles

Bestil én enkelt 10x10 km tile.

- udfyld feltet afgrænsning med værdien ””638_58”.

604_68
604_69
605_64
605_65
605_66
605_67
605_68
605_69
606_60
606_61
606_62
606_63
606_64
606_65
606_66
606_67
606_68
606_69
607_50
607_51
607_52
607_53
607_54
607_55
607_56
607_58
607_59
607_60
607_61
607_62
607_63
607_64
607_65
607_66
607_67
607_68
607_69
607_70
608_47
608_48
608_49
608_50
608_51
608_52
608_53
608_54
608_55
608_56
608_57
608_58
608_59
608_60
608_61
608_62
608_63
608_64
608_65
608_66
608_67
608_68
608_69
608_70
609_46
609_47
609_48
609_49
609_50
609_51
609_52
609_53
609_54
609_55
609_56
609_57
609_58
609_59
609_60
609_61
609_62
609_63
609_64
609_65
609_66
609_67
609_68
609_69
609_70
609_71
609_72
610_46
610_47
610_48
610_49
610_50
610_51
610_52
610_53
610_54
610_55
610_56
610_57
610_58
610_59
610_60
610_61
610_62
610_64
610_65
610_66
610_67
610_68
610_69
610_70
610_71
610_72
610_88
610_89
611_46
611_47
611_48
611_49
611_50
611_51
611_52
611_53
611_54
611_55
611_56
611_57
611_58
611_59
611_60
611_61
611_62
611_63
611_64
611_65
611_66
611_67
611_68
611_69
611_70
611_86
611_87
611_88
611_89
612_46
612_47
612_48
612_49
612_50
612_51
612_52
612_53
612_54
612_55
612_56
612_57
612_58
612_59
612_60
612_61
612_62
612_63
612_64
612_65
612_66
612_67
612_68
612_69
612_70
612_71
612_86
612_87
612_88
612_89
613_45
613_46
613_47
613_48
613_49
613_50
613_51
613_52
613_53
613_54
613_55
613_56
613_57
613_58
613_59
613_60
613_61
613_62
613_63
613_64
613_65
613_66
613_67
613_68
613_69
613_70
613_71
613_86
613_87
613_88
614_45
614_46
614_47
614_48
614_49
614_50
614_51
614_52
614_53
614_54
614_55
614_56
614_57
614_58
614_59
614_60
614_61
614_63
614_64
614_65
614_66
614_67
614_68
614_69
614_70
614_71
614_86
614_87
614_88
614_89
615_44
615_45
615_46
615_47
615_48
615_49
615_50
615_51
615_52
615_53
615_54
615_55
615_56
615_57
615_58
615_59
615_60
615_61
615_63
615_64
615_65
615_66
615_67
615_68
615_69
615_70
616_44
616_45
616_46
616_47
616_48
616_49
616_50
616_51
616_52
616_53
616_54
616_55
616_56
616_57
616_58
616_59
616_60
616_62
616_63
616_64
616_65
616_66
616_67
616_68
616_69
616_70
616_71
616_72
616_73
616_74
617_44
617_45
617_46
617_47
617_48
617_49
617_50
617_51
617_52
617_53
617_54
617_55
617_56
617_57
617_58
617_61
617_62
617_63
617_64
617_65
617_66
617_67
617_68
617_69
617_70
617_71
617_72
617_73
617_74
618_44
618_45
618_46
618_47
618_48
618_49
618_50
618_51
618_52
618_53
618_54
618_55
618_56
618_57
618_58
618_59
618_60
618_61
618_62
618_63
618_64
618_65
618_66
618_67
618_68
618_69
618_70
618_71
618_72
618_73
619_44
619_45
619_46
619_47
619_48
619_49
619_50
619_51
619_52
619_53
619_54
619_55
619_56
619_57
619_58
619_59
619_60
619_61
619_62
619_63
619_64
619_65
619_66
619_67
619_68
619_69
619_70
619_71
619_72
620_44
620_45
620_46
620_47
620_48
620_49
620_50
620_51
620_52
620_53
620_54
620_55
620_56
620_57
620_58
620_59
620_60
620_61
620_64
620_65
620_66
620_67
620_68
620_69
620_70
620_71
620_72
621_44
621_45
621_46
621_47
621_48
621_49
621_50
621_51
621_52
621_53
621_54
621_55
621_56
621_57
621_59
621_68
621_69
621_70
621_71
621_72
622_44
622_45
622_46
622_47
622_48
622_49
622_50
622_51
622_52
622_53
622_54
622_55
622_56
622_57
622_58
622_59
622_60
622_61
622_69
622_70
622_71
622_72
623_44
623_45
623_46
623_47
623_48
623_49
623_50
623_51
623_52
623_53
623_54
623_55
623_56
623_57
623_58
623_59
623_60
623_61
623_66
624_44
624_45
624_46
624_47
624_48
624_49
624_50
624_51
624_52
624_53
624_54
624_55
624_56
624_57
624_58
624_59
624_60
624_61
625_44
625_45
625_46
625_47
625_48
625_49
625_50
625_51
625_52
625_53
625_54
625_55
625_56
625_57
625_58
625_59
625_60
625_61
625_62
626_44
626_45
626_46
626_47
626_48
626_49
626_50
626_51
626_52
626_53
626_54
626_55
626_56
626_57
626_58
626_59
626_60
626_61
627_44
627_45
627_46
627_47
627_48
627_49
627_50
627_51
627_52
627_53
627_54
627_55
627_56
627_57
627_58
628_44
628_45
628_46
628_47
628_48
628_49
628_50
628_51
628_52
628_53
628_54
628_55
628_56
628_57
628_58
628_65
628_66
629_45
629_46
629_47
629_48
629_49
629_50
629_51
629_52
629_53
629_54
629_55
629_56
629_57
629_58
629_65
629_66
630_45
630_46
630_47
630_48
630_49
630_50
630_51
630_52
630_53
630_54
630_55
630_56
630_57
631_45
631_46
631_47
631_48
631_49
631_50
631_51
631_52
631_53
631_54
631_55
631_56
631_57
631_58
632_46
632_47
632_48
632_49
632_50
632_51
632_52
632_53
632_54
632_55
632_56
632_57
632_58
633_47
633_48
633_49
633_50
633_51
633_52
633_53
633_54
633_55
633_56
633_57
633_58
633_61
634_52
634_53
634_54
634_55
634_56
634_57
634_58
634_59
634_60
634_61
634_62
634_63
635_53
635_54
635_55
635_56
635_57
635_58
635_59
635_61
635_62
635_63
636_54
636_55
636_56
636_57
636_58
636_59
636_61
637_54
637_55
637_56
637_57
637_58
637_59
638_55
638_56
638_57
638_58
639_57
639_58
639_59
640_59

Bestil op til fire tiles. Se eksempel på udvalgte tiles nedenfor.

- udfyld feltet afgrænsning med værdierne

”606_61|606_62|606_63|606_64_67”


HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles

DHM2015

DHM2015  filudtræk er prægenererede udtræk og indeholder den historiske Danmarks Højdemodel fra 2014/2015.

I selvbetjeningen kan der vælges mellem fire historiske datasæt: Punktsky, Overflade, Terræn og Højdekurver


Prægenereret filudtræk


DHM2015_terraen

DHMterræn2015 er en model af højder på overfladen af terræn.

Tjenestenavn 

DHM2015_terraen

Tjenestevisningsnavn 

DHM2015_terraen

Navn på Datafordeler.dk

Terræn Prædefineret GeoTIFF

Registernavn i SelvbetjeningenDHM2015
Navn på dataleveranceRC 317 (“Terræn 2015”)
DLS versionDHM2015 1.2

Format

GEOTIFF (GeoTIFF) 
Type

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0.4 meter.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles og indeholder op til 100 GEOTIFF (GeoTIFF) filer.

I alt 667 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

Samlet størrelse for udtræk: 547GB.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DHM2015_overflade

DHMoverflade2015 er en model af højderne på overfladen af terræn og permanente genstande herpå.

Tjenestenavn 

DHM2015_overflade

Tjenestevisningsnavn 

DHM2015_overflade

Navn på Datafordeler.dk

Overflade Brugerdefineret GeoTIFF

Registernavn i SelvbetjeningenDHM2015
Navn på dataleveranceRC 318 (“Overflade 2015”)
DLS versionDHM2015 1.2

Format

GEOTIFF (GeoTIFF) 
Type

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0.4 meter.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles og indeholder op til 100 GEOTIFF (GeoTIFF) filer.

I alt 667 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

Samlet størrelse for udtræk: 613GB.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DHM2015_punktsky

DHMpunktsky2015 er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.

Tjenestenavn 

DHM2015_punktsky

Tjenestevisningsnavn 

DHM2015_punktsky

Navn på Datafordeler.dk

Punktsky Prædefineret LAZ

Registernavn i SelvbetjeningenDHM2015
Navn på dataleveranceRC 319 (“Punktsky 2015”)
DLS versionDHM2015 1.2

Format

LIDAR (LAZ)
Type

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles og indeholder op til 100 LIDAR (LAZ) filer.

I alt 667 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

Samlet størrelse for udtræk: 1.46TB

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.
DHMhoejdekurver_2015_DWG

Højdekurver med 0,25m og 0,50m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM2015 og tilpasset en detaljeringsgrad på 1:25.000. Blokopdelt udtræk.

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver_2015_DWG

Tjenestevisningsnavn 

DHMhoejdekurver 2015 - DWG format

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2015 Højdekurver Prægenereret DWG

Registernavn i SelvbetjeningenDHM2015
Navn på dataleveranceRC 320 (“ højdekurver 2015 - DWG format”)
DLS versionDHM2015 1.2

Format

DWG (Autocad DWG)
Type

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles og indeholder højdekurver i DWG (Autocad DWG) format.

I alt 649 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

Samlet størrelse for udtræk: 28GB.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DHMhoejdekurver_2015_SHAPE

Højdekurver med 0,25m og 0,50m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM2015 og tilpasset en detaljeringsgrad på 1:25.000. Blokopdelt udtræk.

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver_2015_SHAPE

Tjenestevisningsnavn 

DHMhoejdekurver 2015 - SHAPE format

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2015 Højdekurver Prægenereret SHAPE

Registernavn i SelvbetjeningenDHM2015
Navn på dataleveranceRC 321 (“højdekurver 2015 - SHAPE format”)
DLS versionDHM2015 1.2

Format

SHP (Esri Shape)
Type

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles og indeholder højdekurver i SHP (Esri Shape) format.

I alt 649 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

Samlet størrelse for udtræk: 58GB.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DHMhoejdekurver_2015_MAPINFO

Højdekurver med 0,25m, 0,50m og 2,5m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM2015 og tilpasset en detaljeringsgrad på 1:25.000. Blokopdelt udtræk.

Tjenestenavn 

DHMhoejdekurver_2015_MAPINFO

Tjenestevisningsnavn 

DHMhoejdekurver 2015 - MAPINFO format

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2015 Højdekurver Prægenereret TAB

Registernavn i SelvbetjeningenDHM2015
Navn på dataleveranceRC 322 (“højdekurver 2015 - MAPINFO format”)
DLS versionDHM2015 1.2

Format

TAB (MapInfo)
Type

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles og indeholder højdekurver i TAB (MapInfo) format.

I alt 649 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

Samlet størrelse for udtræk: 52GB.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DMH2007

DHM2007/Historik indeholder den historiske Danmarks Højdemodel fra 2007.

I Selvbetjeningen kan der vælges mellem seks historiske terrændata: Punktsky, Overflade, Terræn-bro og Højdekurver (Blok, Kommune og Landsdækkende).

Derudover kan der hentes fire historiske hydrologiske data: BluespotMax, Rain, Searise og Tilpasningslag.DHM2007Punktksky


Prægenereret filudtræk

DHM2007Punktksky

DHM/Punktsky er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter.

Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.


Tjenestenavn 

DHM-2007-Punktsky

Tjenestevisningsnavn 

DHM-2007-Punktsky

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Punktsky Prægenereret LAZ

Registernavn i SelvbetjeningenDHMpunktsky 2007
Navn på dataleveranceDHM-2007/Punktsky
DLS versionDLS 1.3

Format

LIDAR (LAS)

Type

Punktskyen er lagret i binært LAZ-format.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles.

I alt 653 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.
DHM2007Overflade

Prægenereret filudtræk


DHM2007Overflade

DHM-2007/Overflade er en model af højderne på overfladen af terræn og permanente genstande herpå.


Tjenestenavn 

DHM2007Overflade

Tjenestevisningsnavn 

DHM2007Overflade

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Overflade Prægenereret ESRIASCIIGRID

Registernavn i SelvbetjeningenDHMoverflade 2007
Navn på dataleveranceDHM-2007/Overflade (1,6 m grid)
DLS versionDLS 1.2

Format

ESRIASCIIGRID (Ascii Grid)
Type

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles.

I alt 653 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.
DHM2007Terraenbro

Prægenereret filudtræk

DHM2007Terraenbro

DHM-2007/Terræn_Bro er en model af højder på overfladen af terræn. Bygninger, vegetation, biler og broer er fjernet fra modellen.


Tjenestenavn 

DHM-2007-Terraen-bro

Tjenestevisningsnavn 

DHM-2007-Terraen-bro

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Terræn Bro Prægenereret ESRIASCIIGRID

Registernavn i SelvbetjeningenDHMterræn - bro 2007
Navn på dataleveranceDHM-2007/Terræn
DLS versionDLS 1.3

Format

ESRIASCIIGRID (Ascii Grid)
Type

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles.

I alt 655 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.
DHM2007hoejdekurverBlok

Prægenereret filudtræk

DHM2007hoejdekurverBlok

Blokopdelt udtræk.

0,5m Kurver: Højdekurver med 0,5m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM-2007.

1m Kurver: Udglattede højdekurver med 1m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM-2007.

2,5m Kurver: Kraftigt udglattede højdekurver med 2,5m ækvidistance Kurverne er afledt fra DHM-2007.


Tjenestenavn 

DHM2007hoejdekurverBlok

Tjenestevisningsnavn 

DHM2007 højdekurver blok

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Højdekurver Blok Prægenereret

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
Navn på dataleveranceDHM2007 højdekurver, Blok_kurver
DLS versionDLS 1.14

Format

DXF (Autocad DXF)
SHP (Esri Shape)
TAB (MapInfo)

TypeI alt 649 tiles bliver udstillet på Datafordeleren i hver af de tre formater.


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.
DHM2007hoejdekurverKommune

Prægenereret filudtræk


DHM2007hoejdekurverKommune

Kommuneopdelt udtræk.

0,5m Kurver: Højdekurver med 0,5m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM-2007.

1m Kurver: Udglattede højdekurver med 1m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM-2007.

2,5m Kurver: Kraftigt udglattede højdekurver med 2,5m ækvidistance Kurverne er afledt fra DHM-2007.


Tjenestenavn 

DHM2007hoejdekurverKommune

Tjenestevisningsnavn 

DHM2007 højdekurver kommune

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Højdekurver Kommuner Prægenereret

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
Navn på dataleveranceDHM2007 højdekurver, Kom_kurver
DLS versionDLS 1.14

Format

GML321 (GML v3.2.1)
SHP (Esri Shape)
TAB (MapInfo)

TypeI alt 98 filer bliver udstillet på Datafordeleren i hver af de tre formater.


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.
DHM2007hoejdekurverLandsdaekkende

Prægenereret filudtræk

DHM2007hoejdekurverLandsdaekkende

Landsdækkende udtræk.

0,5m Kurver: Højdekurver med 0,5m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM-2007.

1m Kurver: Udglattede højdekurver med 1m ækvidistance. Kurverne er afledt fra DHM-2007.

2,5m Kurver: Kraftigt udglattede højdekurver med 2,5m ækvidistance Kurverne er afledt fra DHM-2007.


Tjenestenavn 

DHM2007hoejdekurverLandsdaekkende

Tjenestevisningsnavn 

DHM2007 højdekurver landsdækkende

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Højdekurver Landsdækkende Prægenereret

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhøjdekurver
Navn på dataleveranceDHM2007 højdekurver, DK_kurver
DLS versionDLS 1.14

Format

GML321 (GML v3.2.1)
SHP (Esri Shape)
TAB (MapInfo)

TypeDet er muligt at vælge det landsdækkende udtræk i tre forskellige formater.Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DHYM2007BluespotMax

Prægenereret filudtræk

DHYM2007BluespotMax

Maksimalt ekstremregns-scenarie, der viser udbredelsen af alle afløbsløse lavninger i landskabet, samt vanddybden for hver vanddækket celle.


Tjenestenavn 

DHYM-2007-Bluespot-max

Tjenestevisningsnavn 

DHYM-2007-Bluespot-max

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Bluespot Prægenereret GeoTIFF

Registernavn i SelvbetjeningenDHMbluespot 2007
Navn på dataleveranceDHYM-2007/Bluespot-max
DLS versionDLS 1.2

Format

GEOTIFF (GeoTIFF) 
Type

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles.

I alt 656 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DHYM2007Tilpasningslag

Prægenereret filudtræk


DHYM2007Tilpasningslag

Udpegning af steder i DHM-Bro, hvor den skal justeres for at overflademodellen kan blive hydrologisk justeret, så den kan vise, hvor overfladevandet til løbe.

Der ”skæres” fx huller i trafikårer, så åforløb herunder ikke blokeres af volden vejen ligger på. Omvendt lukkes huller, hvor vandet ikke kan løbe, skønt det vises i overflademodellen.

Hver udpegning er en vektor, med en attribut for koter og type af rettelse


Tjenestenavn 

DHYM-2007Tilpasningslag

Tjenestevisningsnavn 

DHYM-2007Tilpasningslag

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Skyggekort Prægenereret SHAPE og TAB

Registernavn i SelvbetjeningenDHMskyggekort 2007
Navn på dataleveranceDHYM/2007 tilpasningslag
DLS versionDLS 1.6

Format

TAB (MapInfo)
SHP (Esri Shape)

TypeLandsdækkende udtrækProjektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en fil per format til downloade.

DHYM2007Rain

Prægenereret filudtræk

DHYM2007Rain

Højdemodel basseret på DHM-Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen fx ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.


Tjenestenavn 

DHYM-2007-Rain

Tjenestevisningsnavn 

DHYM2007Rain

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Nedbør Prægenereret ESRIASCIIGRID

Registernavn i SelvbetjeningenDHMnedbør 2007
Navn på dataleveranceDHYM-2007/rain
DLS versionDLS 1.2

Format

ESRIASCIIGRID (Ascii Grid)
Type

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles.

I alt 656 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.

DHYM2007Searise

Prægenereret filudtræk

DHYM2007Searise

Højdemodel baseret på DHM/Terræn-Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen fx ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.


Tjenestenavn 

DHYM-2007-Searise

Tjenestevisningsnavn 

DHYM-2007-Searise

Navn på Datafordeler.dk

DHM 2007 Havstigning Prægenereret ESRIASCIIGRID

Registernavn i SelvbetjeningenDHMhavstigning 2007
Navn på dataleveranceDHYM-2007/searise
DLS versionDLS 1.2

Format

ESRIASCIIGRID (Ascii Grid)
Type

Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.

Datasættet udstilles som zip-filer opdelt i 10*10 km tiles.

I alt 656 tiles bliver udstillet på Datafordeleren.

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 10*10 TILES

Datafordelerens Selvbetjening understøtter ikke muligheden for at afgrænse det brugerdefinerede filudtræk via kort.

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller et Ortofoto, hvor der er mulighed for at tilføje kommunegrænser. 

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 10*10 km tiles, som du ønsker at benytte som parametre i Selvbetjeningen i det korrekte format.


Viewer til at identificere navne på 10*10 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89


Output

Det er muligt at vælge en eller flere filer til downloade.