Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Danske Stednavne.

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Sideinformation
Generelt for Danske Stednavne filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenSTEDNAVN
DLS version2.20
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
2.18
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode.

TværgåendeNej
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89Guides til Danske Stednavne filudtræk

Disse guides forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/Hent et prædefineret filudtræk


Når du har oprettet et abonnement på et prædefineret filudtræk, vil du  modtage det senest oprettede filudtræk. 

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter PREDEFINED
Der fremkommer en liste med alle de faste udtræk, som Datafordeleren udstiller.

Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører Danske Stednavne. 

Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på stednavne.

Vælg et sigende visningsnavn.

Du kan vælge at hente filudtræk i følgende tre formater; GML321, SHP og TAB.

Markere det ønskede udtræk og klik NÆSTE.Visningsnavn

Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket.

Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.Du får nu en oversigt, hvor du kan se, at filudtrækket i dette eksempel bliver leveret i GML321.

Det er ikke muligt at ændre på dette parameter.
Acceptér ved at klikke GEM

Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Klik på OK

Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.Abonnementet på et PRÆDEFINERET udtræk har et fast interval på 7 dage, så du vil modtage nyeste udtræk genereret tidligt mandag morgen.

Ønsker du kun et enkelt filudtræk, så anbefaler vi, at du sletter dit abonnement så snart, at du har modtaget dit filudtræk.
DKstednavneBearbejdedeNohist

Udtrækket er landsdækkende og der er er kun tale om de aktuelle bearbejdede stednavne (der findes også en WFS-tjeneste, som viser de ubearbejdede stednavne fra Indberetningsportalen).Prædefineret filudtræk

Hvis du har behov for et aktuelt udtræk af Danske Stednavne er den prædefinerede tjeneste den mest effektive måde at hente det på.


DKstednavneBearbejdedeNohist_GML_HF

Tjenestenavn

DKstednavneBearbejdedeNohist_GML_HF

Tjenestevisningsnavn

DKstednavneBearbejdedeNohist_GML_HF

Navn på datafordeler.dk 

Danske Stednavne Prædefineret GML_HF

Format

GML321 (v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00
DKstednavneBearbejdedeNohist_GPKG_HF

Tjenestenavn

DKstednavneBearbejdedeNohist_GPKG_HF

Tjenestevisningsnavn

DKstednavneBearbejdedeNohist_GPKG_HF

Navn på datafordeler.dk 

Danske Stednavne Prædefineret GPKG_HF

Format

GPKG

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid

7 dage

Forventes klar

Mandag 04:00:00
DKstednavneBearbejdedeNohist_GML321

Tjenestenavn

DKstednavneBearbejdedeNohist_GML321

Tjenestevisningsnavn

Danske stednavne, bearbejdede - uden historik

Navn på datafordeler.dk 

Danske Stednavne Prædefineret GML

Format

GML321 (v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
DKstednavneBearbejdedeNohist_SHP

Tjenestenavn

DKstednavneBearbejdedeNohist_SHP

Tjenestevisningsnavn

Danske stednavne, bearbejdede - uden historik

Navn på datafordeler.dk 

Danske Stednavne Prædefineret SHAPE

Format

SHP (Esri Shape)

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00DKstednavneBearbejdedeNohist_TAB

Tjenestenavn

DKstednavneBearbejdedeNohist_TAB

Tjenestevisningsnavn

Danske stednavne, bearbejdede - uden historik

Navn på datafordeler.dk 

Danske Stednavne Prædefineret TAB

Format

TAB (MapInfo)

Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Arkiveringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00