Siden giver en introduktion til hvordan man sætter filudtræk op via Dataoversigten på Datafordeleren, samt hvordan abonnementer administreres. 

Få en introduktion til filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.


SideinformationIntroduktion til filudtræk

Oprettelsen af et abonnement kræver en webbruger og tjenestebrugerPå grund af sikkerhedshensyn kræver nogle filudtræk, at registeret giver adgang til, at en tjenestebruger kan abonnere på dem. 

Brug Dataoversigten til at undersøge, hvilken brugeradgang det ønskede filudtræk kræver og læs mere om Brugeroprettelse og Brugeradgang på Datafordeler.dk, og om hvordan du anmoder om adgang til adgangsbegrænsede filudtrækstjenester.
Liste over alle filudtræk

Du kan finde en liste over alle filudtræk på Dataoversigten.

Hvis du filtrerer på Filudtræk under Tjeneste, finder du alle filudtræk grupperet under de enkelte registre. Kender du navnet på det filudtræk, du vil abonnere på, har du også mulighed for at bruge fritekstsøgningen til at søge det frem, eller søge på det register du vil abonnere fra.På Dataoversigten kan du se enkelte informationer om de fremsøgte filudtræk. Du skal være logget ind med din Webbruger for at oprette abonnement med tjenestebrugere.


TJENESTEOVERSIGT

 • Tjenestenavn
  Navn for tjenesten
 • Tjeneste
  Hvilken tjenestetype der er tale om (filudtræk, webservice eller hændelse)
 • Service
  Her vises hvilken service der er tale om, fx abonnement eller REST
 • Adgang
  Hvilken adgang der er krævet til tjenesten
 • Filformat
  Hvilket filformat tjenesten er i
 • Beskrivelse
  Information om tjenesten

Du kan se mere om tjenesten, ved at klikke på pilen til højre for tjenestenavnet.


Frit tilgængelige filudtræk

De frit tilgængelige filudtræk kan kun findes via Selvbetjeningen.

Se hvordan du henter de frit tilgængelige filudtræk her.Hent et enkelt filudtræk (Download)

Det er muligt at downloade et filudtræk som ét enkelt udtræk, eller som et abonnement, hvori der angives et tidsinterval mellem de automatiske genereringer af nye udtræk.

Det er – med undtagelse af tidsintervallet – de samme basisdata og brugerparametre, der skal angives til enkeltfilsudtræk og til brugerdefineret abonnementsudtræk.

Når opsætningen er gemt, vil filudtrækket blive bestilt, og du modtager en email, når det er færdigt.

Vælg tjenesteLog på datafordeler.dk med din webbruger.

Søg den tjeneste du vil downloade et enkelt filudtræk fra på Dataoversigten. Det er ikke alle tjenester på Dataoversigten, hvor du kan downloade et enkelt filudtræk, men kun dem hvor der er en Download-knap ved siden af Opret abonnement, eller de prægenererede filudtræk.

Klik på Download.
Udfyld oplysningerHerefter skal du angive et navn for dit filudtræk til download, og hvilken tjenestebruger du ønsker at benytte.FELTER I OPSÆTNINGEN

 • Navn på download
  Her skal du skrive et navn for dit filudtræk.
  Din tjenestebruger kan kun bruge det samme visningsnavn en gang. Det er dog muligt at bruge et navn efterfulgt af et skiftende tal.
 • Filnavnet må ikke indeholde: æ, ø og å samt mellemrum i visningsnavnet
  Hvis du alligevel anvender disse tegn, vil Datafordeleren automatisk ændre navnet således:
  æ i navnet på filudtrækket vil blive ændret til ae
  ø i navnet på filudtrækket vil blive ændret til oe
  å i navnet på filudtrækket vil blive ændret til aa
  mellemrum i navnet på filudtrækket blive ændret til ”_”
 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at hente dit filudtræk med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de krav tjenesten stiller. 

Klik på Fortsæt.

Vælg inputparametre

Herefter skal du tilføje inputparametre og vælge outputformat. 

I den registerspecifikke dokumentation kan du for hver enkelt tjeneste se, hvordan inputparametre kan udfyldes.

Tabellerne i dokumentationen er udfyldt ud fra de specifikationer, der danner grundlag for konfigurationen af tjenesten.

Find den registerspecifikke dokumentation via Dataoversigten  Datafordeler.dk.

Skemaerne for inputparametre afhænger af det specifikke filudtræk, og nedenstående er blot et eksempel på et muligt skema.

Udfyld de relevante felter alt efter hvad du vil filtrere efter.Klik på Opret nederste.

En besked om at dit download er gemt vil komme frem.

Vent på en email om at dit filudtræk er tilgængeligt.

Du henter dit filudtræk ved at benytte den fremgangsmåde, som beskrevet nedenfor under Hent filudtræk.Abonnement på filudtræk

For at opsætte abonnement på filudtræk skal du angive basisdata, og eventuelt efterfølgende brugerparametre som ved download af et enkelt filudtræk, hvis du vælger et brugerdefineret abonnement.

Når abonnementet er oprettet, vil din webbruger modtage en email hver gang, der er blevet genereret et nyt filudtræk. Du henter dit filudtræk ved at benytte den fremgangsmåde, som beskrevet nedenfor under Hent filudtræk.

Søg den tjeneste du vil oprette abonnement på filudtræk. I navngivningen af tjenesterne på Dataoversigten fremgår om der er tale om et prædefineret eller brugerdefineret filudtræk, samt hvilket filformat filudtrækket har.


Abonnement på prædefineret filudtræk


Et prædefineret filudtræk generes automatisk af Datafordeleren med et prædefineret indhold og interval.Vælg tjeneste


Log på datafordeler.dk med din webbruger.

Når du har fundet det prædefinerede filudtræk på Dataoversigten, som du ønsker at oprette abonnement på, skal du klikke på Opret abonnement. 
Udfyld oplysninger


Herefter skal du angive et navn for dit filudtræk, og hvilken tjenestebruger du ønsker at benytte. 
FELTER I OPSÆTNINGEN

 • Navn på abonnement
  Her skal du skrive et visningsnavn for dit filudtræk.
  Din tjenestebruger kan ikke bruge samme visningsnavn mere end en gang. Det er dog muligt at bruge et navn efterfulgt af et skiftende tal.

 • Filnavnet må ikke indeholde: æ, ø og å samt mellemrum i visningsnavnet
  Hvis du alligevel anvender disse tegn, vil Datafordeleren automatisk ændre navnet således:
  æ i navnet på filudtrækket vil blive ændret til ae
  ø i navnet på filudtrækket vil blive ændret til oe
  å i navnet på filudtrækket vil blive ændret til aa
  mellemrum i navnet på filudtrækket blive ændret til ”_”

 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at tegne abonnementet med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de krav tjenesten stiller. 


Tjek parametre og bekræft


Når du har valgt et navn på dit filudtræk og tjenestebruger, skal du klikke på Fortsæt, herefter får du vist de parametre som udtrækket er sat op med. Disse kan ikke ændres ved et prædefineret filudtræk.

Klik på Opret nederste.

En besked om at dit abonnement er oprettet vil komme frem.

Vent på en email om at dit filudtræk er tilgængeligt.

Du henter dit filudtræk ved at benytte den fremgangsmåde, som beskrevet nedenfor under Hent filudtræk.


Abonnement på brugerdefineret filudtræk


Et brugerdefineret filudtræk genereres med et brugerdefineret indhold og interval.Vælg tjeneste


Log på datafordeler.dk med din webbruger.

Når du har fundet det brugerdefinerede filudtræk på Dataoversigten, som du ønsker at oprette abonnement på, skal du klikke på Opret abonnement.
Udfyld oplysninger


Herefter skal du angive et navn for dit filudtræk, og hvilken tjenestebruger du ønsker at benytte.  Derudover kan du se navnet på den tjeneste du er ved at oprette abonnement på. Klik på Næste når du har udfyldt felterne.


FELTER I OPSÆTNINGEN

 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at tegne abonnement med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de adgangskrav, tjenesten stiller. For eksempel adgangskode, certifikat eller SSH2.

 • Navn på abonnement
  Her skal du skrive et visningsnavn for dit filudtræk.
  Din tjenestebruger kan ikke bruge samme visningsnavn mere end en gang. Det er dog muligt at bruge et navn efterfulgt af et skiftende tal. Det kan være være en fordel at angive register, interval eller lignende i navnet, så det er nemmere at identificere dit filudtræk på din oversigt over abonnementer på filudtræk på datafordeler.dk, hvis du har mange abonnementet.

 • Filnavnet må ikke indeholde: ø, æ og å samt mellemrum i visningsnavnet
  Hvis du alligevel anvender disse tegn, vil Datafordeleren automatisk ændre navnet således:
  æ i navnet på filudtrækket vil blive ændret til ae
  ø i navnet på filudtrækket vil blive ændret til oe
  å i navnet på filudtrækket vil blive ændret til aa
  mellemrum i navnet på filudtrækket blive ændret til ”_”


Vælg interval for kørsel af abonnement


Herefter skal du angive et interval for kørslen af dit brugerdefinerede filudtræk.


FELTER OG INTERVALLER I LEVERING

 • Daglig
  Her vælger du det tidspunkt på dagen, som du ønsker at dit filudtræk skal køre på. Sætter du tidspunktet efter det tidspunkt, du opretter abonnementet, vil filudtrækket køre første gang samme dag, du har oprettet abonnementet.

 • Ugentligt
  Her vælger du den ugedag, samt tidspunkt på den givne dag for kørslen af filudtrækket.

 • Månedligt
  Her vælger du den dato i måneden filudtrækket skal køres på, og tidspunkt på dagen.
  Du kan vælge mellem dag 1-28 i måneden. Du kan også vælge, at det skal køres den sidste dag i måneden.
  Sætter du datoen til tidligere i måneden end den dag du opretter abonnementet på, får du udtrækket første gang næste måned.

 • Kvartalsvist
  Her vælger du den dato i måneden det skal modtages på, og tidspunkt på dagen.
  Vælger du en dato før den dag, du opretter abonnementet på, vil første kørsel ske den følgende måned, og herefter hver tredje måned.
  Vælger du en dato efter den dag, du opretter abonnementet på, vil du modtage første udtræk samme måned på den angivne dato, og herefter hver tredje måned.

 • Årligt
  Her vælger du den dato i måneden, det skal modtages på og tidspunkt på dagen.
  Vælger du en dato før den dag, du opretter abonnementet på, vil første kørsel ske den følgende måned og herefter årligt.
  Vælger du en dato efter den dag, du opretter abonnementet på, vil første kørsel ske samme måned på den angivne dato, og herefter årligt.

 • N-månedligt
  Her vælger du det tidspunkt på dagen, som du ønsker at modtage dit filudtræk på, samt den dato filudtrækket skal modtages på. Du kan også vælge, at det skal modtages den sidste dag i måneden.
  Derudover skal du vælge, hvilket månedligt interval filudtrækket skal køre på.

Når du har valgt intervallet for kørslen af dit brugerdefinerede filudtræk, så klik på NÆSTEVælg inputparametre


Herefter skal du tilføje/ændre inputparametre til abonnementet.

Skemaerne for inputparametre afhænger af det specifikke filudtræk. I de registerspecifikke dokumentation kan du for hver enkelt tjeneste se, hvordan inputparametre kan udfyldes. Tabellerne i dokumentationen er udfyldt ud fra de specifikationer, der danner grundlag for konfigurationen af tjenesten.

Find den registerspecifikke dokumentation via Dataoversigten  Datafordeler.dk.


Eksempel på inputparametre for GeoDanmark Brugerdefineret - se mere på Filudtræk (GeoDanmark Vektor)


Udfyld og klik på NæsteGennemse oplysninger


Herefter kan du gennemse de indtastede oplysninger, inden du bekræfter oprettelsen.

FELTER I GENNEMSE OPLYSNINGER

 • Oprettet med tjenestebruger
  Her fremgår navnet på den tjenestebruger, der er valgt til filudtrækket.

 • Navn på abonnement
  Her fremgår det navn, du har angivet til dit brugerdefinerede filudtræk.

 • Startdato
  Her fremgår datoen for, hvornår dit første filudtræk kører.

 • Tidspunkt
  Her fremgår tidspunktet på dagen for, hvornår dit filudtræk kører.

 • Tidsinterval
  Her fremgår, hvilket interval du har valgt.
  Vær opmærksom på at hvis du har valgt N-månedligt i interval, kan du ikke se det månedlige interval, du har valgt i oplysningerne. Dette kan kun ses ved at redigere abonnementet efterfølgende i Selvbetjeningen.

 • Parametre
  Her fremgår de parametre, du har angivet.


Bekræftelse


Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er under udarbejdelse, og du vil herefter modtage en mailadvisering, når dine data er klar på ftp-serveren. 

Klik på Til dataoversigten, for at gå videre.Du henter dit filudtræk ved at benytte den fremgangsmåde, som beskrevet nedenfor under Hent filudtræk.

Rediger eller slet et abonnement på filudtræk

På din kontoside kan du se en oversigt over dine filudtræk. Her kan du slette et filudtræk.

Ønsker du at redigere et filudtræk, skal du logge ind via Selvbetjeningen. Læs mere om hvordan du redigerer et abonnement på filudtræk her.Hent filudtræk

Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en mail, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.


Et eksempel på en mail fra Datafordeleren.


For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).


Hent filudtræk med Brugernavn/Adgangskode


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget.

Værtsnavn for FTP server i zone 0, som ikke indeholder fortrolige eller følsomme data, er ftp://ftp3.datafordeler.dk

I din FTP-klient skal du angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21. 

NAVNGIVNING

 • Brugerdefineret filudtræk
  Filudtrækket vil have det navn, som du har angivet ved oprettelsen.
 • Prædefineret filudtræk
  Filudtrækket vil have et systemgeneret abonnementsnavn. 
Hent filudtræk med SSH2-nøgle


Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. 

Værtsnavn for FTP server i zone 5, som indeholder fortrolige eller følsomme data er sftp://ftp2.datafordeler.dkPortnummer er 22 for SFTP. Adgangen kræver IP-whitelisting.

I 'Bruger' feltet skal du angive dit tjenestebrugernavn, som skal være en tjenestebruger med godkendelsesmetode med SSH2-nøgle (public SSH2 key). I 'Nøglefil' feltet skal der refereres til SSH2 nøglen. Transformation

Det er muligt at transformere filudtræk til et andet format. Det er den enkelte registermyndighed, der beslutter, hvilke formater et givet filudtræk skal kunne transformeres til.

Følgende transformationer er understøttet: XML, JSON, GML, eller de i nedenstående tabel angivne geoformater for filudtræk. Bemærk at transformation angives i abonnementsopsætningen. 


Geoformater
MapInfo TAB
Esri Shape

Metadatafil i FTP/SFTP

Der leveres altid en metadatafil med et filudtræk på FTP/SFTP serveren. 

I tilfælde hvor der ikke er data i filudtrækket, leveres der stadig en udtræksfil samt en metadatafil.Filudtræk Metadata skema.json
{
	"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
	"title": "FiludtraekMetadata",
	"description": "Leveranceskema for metadatabeskrivelse for filudtræk v3 04/03/2020",
	"type": "object",
	"required": [
		"leveranceNavn",
		"miljoe",
		"fortroligData",
		"dataOmfattetAfPersondataloven",
		"DatafordelerUdtraekstidspunkt",
		"tilgaengelighedsperiode",
		"AbonnementsOplysninger",
		"BrugerUdfyldteParametre"
	],
	"properties": {
		"leveranceNavn":{
			"title":"leveranceNavn",
			"type":"string"
		},
		"miljoe":{
			"title":"miljoe",
			"type":"string"
		},
		"fortroligData":{
			"title":"fortroligData",
			"type":"string",
			"enum":["Ja", "Nej"]
		},
		"dataOmfattetAfPersondataloven":{
			"title":"dataOmfattetAfPersondataloven",
			"type":"string",
			"enum":["Ja", "Nej"]
		},
		"MD5CheckSum":{
			"title":"MD5CheckSum",
			"type":"string"
		},
		"DatafordelerUdtraekstidspunkt": {
			"type": "array",
			"items": {
				"type": "object",
				"required": [
					"deltavindueSlut"
				],
				"properties": {
					"deltavindueStart": {
						"title": "deltavindueStart",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					},
					"deltavindueSlut": {
						"title": "deltavindueSlut",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					}
				},
				"additionalProperties": false
			}, "maxItems": 1
		},
		"tilgaengelighedsperiode":{
			"title":"tilgaengelighedsperiode",
			"type":"integer"
		},
		"AbonnementsOplysninger": {
			"type": "array",
			"items": {
				"type": "object",
				"required": [
					"webBrugernavn",
					"tjenesteBrugernavn",
					"abonnementnavn",
					"tjenestenavn",
					"tjenesteversion",
					"oprettelsesdato",
					"senesteAbonnementRedigeringsdato",
					"gentagelsesinterval"
				],
				"properties": {
					"webBrugernavn": {
						"title": "webBrugernavn",
						"type": "string"
					},
					"tjenesteBrugernavn": {
						"title": "tjenesteBrugernavn",
						"type": "string"
					},
					"abonnementnavn": {
						"title": "abonnementnavn",
						"type": "string"
					},
					"tjenestenavn": {
						"title": "tjenestenavn",
						"type": "string"
					},
					"tjenesteversion": {
						"title": "tjenesteversion",
						"type": "string"
					},
					"oprettelsesdato": {
						"title": "oprettelsesdato",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					},
					"senesteAbonnementRedigeringsdato": {
						"title": "senesteAbonnementRedigeringsdato",
						"description": "UTC timestamp",
						"type": "string",
						"format": "date-time"
					},
					"gentagelsesinterval": {
						"title": "gentagelsesinterval",
						"type": "string",
						"enum":["Adhoc", "Dagligt", "Ugentligt", "Månedligt", "Årligt"]
					}
				},
				"additionalProperties": false
			},
			"maxItems": 1
		},
		"BrugerUdfyldteParametre": {
			"type": "array",
			"items": {
				"type": "object",
				"required": ["parameternavn", "parametervaerdi"],
				"properties": {
					"parameternavn":{
						"title":"parameternavn",
						"type":"string"
					},
					"parametervaerdi":{
						"title":"parametervaerdi",
						"type":"string"
					},
					"parametertype":{
						"title":"parametertype",
						"type":"string",
						"enum":["string", "date-time", "integer", "number", "object", "array", "null"]
					}
				},
				"additionalProperties": false
			}
		}
	},
	"additionalProperties": false
}
Vær opmærksom på, at metadatafilen for de prædefinerede filudtræk ikke er opbygget på samme måde, som de brugerdefinerede filudtræk på følgende parametre.

 • Leverancenavn er systemgenereret
 • Abonnementsoplysninger er systemgenereret
Eksempel på struktur for metadataskema for prædefineret filudtræk
{
"leveranceNavn":"DAR_Totaludtraek_DeltaDaily_JSON_20200526210000.json",
"miljoe":"PROD01",
"fortroligData":"Nej",
"dataOmfattetAfPersondataloven":"Nej",
"MD5CheckSum":"256acc117d7c9812992ad9a44cdc05ad",
"DatafordelerUdtraekstidspunkt": [
{
"deltavindueStart":"2020-05-25T21:00:21.323+02:00",
"deltavindueSlut":"2020-05-26T21:00:00.412+02:00"}],
"tilgaengelighedsperiode":30,
"AbonnementsOplysninger": [
{
"webBrugernavn":"PREDEFINED",
"tjenesteBrugernavn":"PREDEFINED",
"abonnementnavn":"DAR Totaludtraek DeltaDaily JSON",
"tjenestenavn":"DAR-Totaludtraek",
"tjenesteversion":"1.0.1",
"oprettelsesdato":"2019-10-23T15:48:16.924+02:00",
"senesteAbonnementRedigeringsdato":"2019-10-23T15:48:16.924+02:00",
"gentagelsesinterval":"Dagligt"}],
"BrugerUdfyldteParametre": [
{
"parameternavn":"Status",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampTil",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:00:00.412+02:00"},
{
"parameternavn":"executionTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:00:00.412+02:00"},
{
"parameternavn":"VirkningFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"RegistreringFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"VirkningTil",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"SincePrevious",
"parametervaerdi":"true"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"output_format",
"parametervaerdi":"json"},
{
"parameternavn":"RegistreringTil",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"lastExecutedTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-25T21:00:21.323+02:00"}]}
Eksempel på struktur for metadatafil for brugerdefineret filudtræk
{
"leveranceNavn":"EJFtotal_regtid_kah_20200526210500.json",
"miljoe":"PROD01",
"fortroligData":"Ja",
"dataOmfattetAfPersondataloven":"Nej",
"MD5CheckSum":"3b7a5237abc602cdb4f2c21c6c956197",
"DatafordelerUdtraekstidspunkt": [
{
"deltavindueStart":"2020-05-25T21:05:00.341+02:00",
"deltavindueSlut":"2020-05-26T21:05:00.784+02:00"}],
"tilgaengelighedsperiode":30,
"AbonnementsOplysninger": [
{
"webBrugernavn":"xxxx",
"tjenesteBrugernavn":"IESZEITSDY",
"abonnementnavn":"EJFtotal_regtid_kah",
"tjenestenavn":"EJFTotalUdtraekFlad",
"tjenesteversion":"1.0.1",
"oprettelsesdato":"2019-07-02T15:17:57.058+02:00",
"senesteAbonnementRedigeringsdato":"2019-07-02T15:17:57.058+02:00",
"gentagelsesinterval":"Dagligt"}],
"BrugerUdfyldteParametre": [
{
"parameternavn":"Status",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampTil",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:05:00.784+02:00"},
{
"parameternavn":"Virkningstid",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"Registreringstid",
"parametervaerdi":"Null"},
{
"parameternavn":"RegistreringstidTil",
"parametervaerdi":"NOW()"},
{
"parameternavn":"executionTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-26T21:05:00.784+02:00"},
{
"parameternavn":"output_format",
"parametervaerdi":"JSON"},
{
"parameternavn":"VirkningstidFra",
"parametervaerdi":"0001-01-01T00:00:00.000+00:00"},
{
"parameternavn":"SincePrevious",
"parametervaerdi":"true"},
{
"parameternavn":"RegistreringstidFra",
"parametervaerdi":"2019-04-01T00:00:00.000+02:00"},
{
"parameternavn":"VirkningstidTil",
"parametervaerdi":"NOW()"},
{
"parameternavn":"DAFTimestampFra",
"parametervaerdi":"NULL"},
{
"parameternavn":"lastExecutedTimestamp",
"parametervaerdi":"2020-05-25T21:05:00.341+02:00"}]}