Beskrivelse

Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark. Fælles grunddata om ejendomme er afgørende for en effektiv forvaltning af ejendomme.
Dokumentation for hændelser fra Matriklen er samlet i Hændelser (MAT)

Dokumentation for REST fra Matriklen er samlet i REST (MAT) 

Dokumentation for WFS og WMS fra  Matriklen er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk

Dokumentation for filudtræk fra Matriklen er samlet på siden Filudtræk (MAT)

Skemaerne fra Matriklen er samlet på Skema - filudtræk og webservices (MAT) og Skema - hændelser (MAT)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra Matriklen er samlet på Bitemporalitet (MAT)

Læs mere registerspecifik dokumentation om Matriklen i Begreber (MAT), Livscyklus (MAT), Opdateringer og hændelser (MAT) og Vejledning til tidligere anvendere af Kortforsyningen og OIS (MAT)

Læs mere om den kommende version af Matriklen - Matriklen2 på Ny version af Matriklen - Matriklen2