Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Indsat link til sidehistorik i metadata

Display Metadata
hidetableheadertrue
Anchor
Toppen
Toppen
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Matriklen.

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Ønsker du yderligere informationer om Matriklens tjenester kan du med fordel benytte Geodatastyrelsens dokumentation om Matriklen på https://gst.dk/matriklen/ eller om unøjagtigheder i Matrikelkort.


Table of Contents


Info

Bemærk Datafordeleren ændrer tjenester med filudtræk i JSON-og XML-formater

Den 15. februar 2023 overgår distributionen af filudtræk på Datafordeleren fra FME til Hangfire. Derfor kan du fra den 15. februar 2023 ændre dine abonnementer på filudtræk i JSON-og XML-formater fra Datafordeleren.

Du kan med fordel vente med at ændre dine eksisterende abonnementer på Matriklens filudtræk til den nye version af Matriklen (Matriklen2) kommer i drift 15. juni 2023. Læs mere om Matriklen2 her.

Opretter du et nyt abonnement inden den nye version af Matriklen, skal du oprette abonnement med de nye tjenester som hedder ’_HF’ sidst i navnet. Tjenesterne på denne side er opdateret til de nye navne. 

Der vil være paralleldrift af de gamle og nye tjenester fra den 15. februar 2023. Der er ikke ændret i logikken eller specifikationen for de enkelte tjenester. Det er kun navnet, der bliver ændret.

Læs mere på Datafordelerens ændringsmeddelelser om hvad det har betydning for allerede oprettede abonnementer, og hvordan du opretter nye abonnementer og sletter de gamle.

De tidligere filudtræk på FME kan ses her: Filudtræk (MAT) FME, udfases.

Generelt for MAT filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenMATRIKEL
FormaterXML, JSON 
DLS version3.26
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

TværgåendeNej
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

MAT Totaludtræk

Beskrivelse

Et totalt udtræk af alle data i alle Matriklens tabeller i udstillingsmodellen undtagen geometri.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede data fra Matriklen.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk
MAT Totaludtraek Complete XML_HF

TjenestenavnTotal_HF
TjenestevisningsnavnMAT Totaludtraek Complete XML_HF
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Totaludtræk Prædefineret XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
MAT Totaludtraek Complete JSON_HF

TjenestenavnTotal_HF
TjenestevisningsnavnMAT Totaludtraek Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Totaludtræk Prædefineret JSON 
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON 
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
MAT Totaludtraek DeltaDaily XML_HF

TjenestenavnTotal_HF
TjenestevisningsnavnMAT Totaludtraek DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Totaludtræk Delta Daily Prædefineret XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00
MAT Totaludtraek DeltaDaily JSON_HF

TjenestenavnTotal_HF
TjenestevisningsnavnMAT Totaludtraek DeltaDaily JSON_HF
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Totaludtræk Delta Daily Prædefineret JSON 
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00

Brugerdefineret filudtræk

Totaludtræk_HF

Tjenestenavn

MUTotalUdtraekFlad_HF

Tjenestevisningsnavn

Totaludtræk_HF

Navn på Datafordeler.dk

Matriklen - Brugerdefineret Totaludtræk

Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dageInputparametre

Anchor
Default inputparametre
Default inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A
EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

VirkningstidFra

Streng

Fra dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8

VirkningstidTil

Streng

Til dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8
EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Status

Streng

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført
NULLEAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D

DAFTimestampFra

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestamp

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Now()Outputparametre

MetodeSkema
De inkluderede filer ”MAT_3.23_MUTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)Eksempel

Alle sager med status Gældende, registreret i år 2018.
MAT Totaludtræk Hist

Prædefinerede filudtræk

Et totalt udtræk af alle Matriklens tabeller i udstillingsmodellen med virkningshistorik, uden geometri.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk


MAT Totaludtraek Hist Complete XML_HF

TjenestenavnMATTotaludtraekHistComplete_HF
TjenestevisningsnavnMAT Totaludtraek Hist Complete XML_HF
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Totaludtræk Historik Prædefineret XML 
FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klarMandag 04:00:00MAT Totaludtraek Hist Complete JSON_HF

TjenestenavnMATTotaludtraekHistComplete_HF
TjenestevisningsnavnMAT Totaludtraek Hist Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Totaludtræk Historik Prædefineret JSON
FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klarMandag 04:00:00MAT Totaludtraek Hist DeltaDaily XML_HF

TjenestenavnMATTotaludtraekHistDeltaDaily_HF
TjenestevisningsnavnMAT Totaludtraek Hist DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Totaludtræk Historik Delta Daily Prædefineret XML 
FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klar00:00:00MAT Totaludtraek Hist DeltaDaily JSON_HF

TjenestenavnMATTotaludtraekHistDeltaDaily_HF
Tjenestevisningsnavn

MAT Totaludtraek Hist DeltaDaily JSON_HF

Navn på Datafordeler.dk

Matriklen Totaludtræk Historik Delta Daily Prædefineret JSON

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klar00:00:00Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.
NavnTypeBeskrivelseVærdiUUID fra udstillingsmodel

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperiodenNULLEAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperiodenNULLEAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

Registreringstid

Streng

Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode.

Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A
EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

VirkningstidFra

Streng

Fra dato i virkningstidsperioden01-02-0001EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8

VirkningstidTil

Streng

Til dato i virkningstidsperioden31-12-9999EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Virkningstid

Streng

Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode.

Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NULLEAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8
EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Status

Streng

Status jf. modellens udfaldsrumNULLEAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D

DAFTimestampFra

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL

DAFTimestamp

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()Outputparametre

MetodeSkema
De inkluderede filer ”MAT_3.23_MUTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)

Bestemt Fast Ejendom

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "BestemtFastEjendom". Henter Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende oplysninger og ejendomstype samt reference til eventuelle bestemte faste ejendomme, der er beliggende på eller i ejendommen.


Brugerdefineret filudtræk

Bestemt Fast Ejendom_HF

Tjenestenavn

MUBestemtFastEjendom_HF

Tjenestevisningsnavn

Bestemt Fast Ejendom_HF

Navn på Datafordeler.dk

Bestemt fast ejendom Brugerdefineret

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage
Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

Klik og se Liste med kommunekoder

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status

Streng

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført
NULLEAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8
Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”MAT_3.23_bestemtfastejendom.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)
Eksempel

Al Bestemt Fast Ejendom på Lolland med status Historisk.
Bygning på Fremmed Grund

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "BygningPaaFremmedGrund".


Brugerdefineret filudtræk

Bygning På Fremmed Grund_HF

Tjenestenavn

MUBygningPaaFremmedGrund_HF

Tjenestevisningsnavn

Bygning På Fremmed Grund_HF

Navn på Datafordeler.dk

Bygning på fremmed grund Brugerdefineret

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

Klik og se Liste med kommunekoder

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status

Streng

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført
NULLEAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8
Outputparametre

MetodeSkema
De inkluderede filer ”MAT_3.23_bygningpaafremmedgrund.json", "MAT_3.23_bygningpaafremmedgrundflade.json" og  "MAT_3.23_bygningpaafremmedgrundpunkt.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)
Eksempel

Al Bygning på Fremmed Grund på Lolland med status Gældende.


Ejerlejlighed

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "Ejerlejlighed".Brugerdefineret filudtræk


Ejerlejlighed_HF

Tjenestenavn

MUEjerlejlighed_HF

Tjenestevisningsnavn

Ejerlejlighed_HF

Navn på Datafordeler.dk

Ejerlejlighed Brugerdefineret

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

Klik og se Liste med kommunekoder

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status

Streng

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført
NULLEAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8
Outputparametre

MetodeSkema
De inkluderede filer ”MAT_3.23_ejerlejlighed.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)
Eksempel

Alle Ejerlejligheder i Ballerup med status Ikke Gennemført.
Matrikelkommune

Beskrivelse

Ved at benytte denne metode kan du hente en liste over de kommunenavne og kommunekoder, som benyttes af Matriklen og ikke en liste over matrikler i en given kommune.


Brugerdefineret filudtræk

Matrikelkommune_HF

Tjenestenavn

MUMatrikelkommune_HF

Tjenestevisningsnavn

Matrikelkommune_HF

Navn på Datafordeler.dk

Matrikel kommune Brugerdefineret

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunenavn

Streng

MatrikulaerSag.kommune, dvs. navnet på kommunen

NULLEAID_CBF5C68F_2889_4104_B423_22B718D1DA8B

Kommunekode

Streng

MatrikelKommune.kommunekode, dvs. kommunens kommunekode. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

Klik og se Liste med kommunekoder

NULLEAID_A8B32F95_988E_4efb_B3AD_4920B839393B

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

Registreringstid

Streng

Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A
EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

VirkningstidFra

Streng

Fra dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8

VirkningstidTil

Streng

Til dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Virkningstid

Streng

Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8
EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Status

Streng

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført
NULLEAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D

DAFTimestampFra

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Now()
Outputparametre

MetodeSkema
De inkluderede filer ”MAT_3.23_matrikelkommune.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)
Eksempel

Alle Matrikulære Sager fra Hvidovre med status Foreløbig, i registret d. 2019-09-09.
Matrikulær Sag

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "MUMatrikulaerSag".


Brugerdefineret filudtræk

Matrikulær Sag_HF

Tjenestenavn

MUMatrikulaerSag_HF

Tjenestevisningsnavn

Matrikulær Sag_HF

Navn på Datafordeler.dk

Matrikulær sag Brugerdefineret

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommune

Streng

MatrikulaerSag.kommune, dvs. kommunens navn

NULLEAID_11D1CACA_AE81_4888_932E_6EC0B84075D0

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594
EAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894

VirkningstidFra

Streng

Fra dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62

VirkningstidTil

Streng

Til dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62
EAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33

Status

Streng

En af følgende:

 • Hjemsendt til indberetter
 • Hos matrikelmyndigheden
 • Foreløbige sagsdata udstillet
 • Afventer svar fra kommunen
 • Afventer indsendelse til registrering
 • Annulleret
 • Afventer Tinglysningsretten
 • Afsluttet
 • Aflyst
NULLEAID_3B09A42C_714C_486e_81B2_50B3DC65B415

DAFTimestampFra

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Now()
Outputparametre

MetodeSkema
De inkluderede filer ”MAT_3.23_matrikulaersag.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)
Eksempel

Alle matrikulære sager fra Svendborg Kommune.

Samlet Fast Ejendom

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "SamletFastEjendom".


Brugerdefineret filudtræk

Samlet Fast Ejendom_HF

Tjenestenavn

MUSamletFastEjendom_HF

Tjenestevisningsnavn

Samlet Fast Ejendom_HF

Navn på Datafordeler.dk

Samlet fast ejendom Brugerdefineret

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

Klik og se Liste med kommunekoder

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status

Streng

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført
NULLEAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8

Outputparametre

MetodeSkema
De inkluderede filer ”MAT_3.23_samletfastejendom.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (Matriklen)

Eksempel

Samtlige SFE'er fra Roskilde kommune som har status gældende og som er blevet registreret siden den 1. august 2018.Matrikel Geometri filudtræk

Beskrivelse

Hvis du har behov for et udtræk af nyeste, gældende Matrikel geometri data, der leveres ugentligt eller dagligt, er de prædefinerede tjenester de hurtigste. Disse udtræk allerede er genereret og kan leveres til dig meget hurtigt, du modtager det senest genererede filudtræk.

Du kan vælge mellem to forskellige formater; GeoPackage og GML (v3.2.1).

Filudtrækkene er henholdsvis landsdækkende og kommuneopdelte.
Prædefinerede filudtræk
MatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_gpkg

Foruddefineret, landsdækkende, komplet udtræk af al gældende geometri i matrikelregistret med tilhørende attributter for relevante objekter i GeoPackage format.

TjenestenavnMatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_gpkg
TjenestevisningsnavnMatriklen, gældende geometri, landsdækkende, komplet, gpkg
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Geometri Prædefineret Geopackage
Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

FormatGPKG
Minimumsinterval for abonnementUgentligt
Lagringstid30 dage
KørselstidspunktSøndag 05:00:00
Forventes klarMandag 04:00:00


Mappestruktur

GeoPackage filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 1 zippet fil:

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89
MatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_gpkg_daily

Foruddefineret, landsdækkende, komplet udtræk af al gældende geometri i matrikelregistret med tilhørende attributter for relevante objekter i GeoPackage format. Dagligt udtræk.

TjenestenavnMatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_gpkg_daily
TjenestevisningsnavnMatriklen, gældende geometri, landsdækkende, komplet, gpkg dagligt
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Geometri Komplet Daily Prædefineret Geopackage
Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

FormatGPKG
Minimumsinterval for abonnementUgentligt
Lagringstid30 dage
KørselstidspunktDagligt 21:00:00
Forventes klarDagligt 00:00:00


Mappestruktur

GeoPackage filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 1 zippet fil:

OBS! Du skal være opmærksom på at zip-filens navn ikke indeholder dato eller  _daily.

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

MatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_GML

Foruddefineret, landsdækkende, komplet udtræk af al gældende geometri i matrikelregistret med tilhørende attributter for relevante objekter i GML format. Ugentligt udtræk.

TjenestenavnMatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_GML
TjenestevisningsnavnMatriklen, gældende geometri, landsdækkende, komplet, GML
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Geometri Prædefineret GML
Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

FormatGML321 (GML v3.2.1)
Pojektionepsg:25832, UTM Zone 32 ETRS89
Minimumsinterval for abonnementUgentligt
Lagringstid30 dage
KørselstidspunktSøndag 05:00:00
Forventes klarMandag 04:00:00


Mappestruktur

GML filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 21 zippede filer, én per objekt (nedenstående oversigt viser kun 5/21 objekter):

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

MatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_GML_daily

Foruddefineret, landsdækkende, komplet udtræk af al gældende geometri i matrikelregistret med tilhørende attributter for relevante objekter i GML format. Dagligt udtræk.

TjenestenavnMatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_GML_daily
TjenestevisningsnavnMatriklen, gældende geometri, landsdækkende, komplet, GML daglig
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Geometri Komplet Daily Prædefineret GML
Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

FormatGML321 (GML v3.2.1)
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
KørselstidspunktDagligt 21:00:00
Forventes klarDagligt 00:00:00


Mappestruktur

GML filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 21 zippede filer, én per objekt (nedenstående oversigt viser kun 5/21 objekter):

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89MatrikelGeometriGaeldendeKommuneComplete_gpkg

Prædefineret, komplet udtræk af al geometri i Matriklen med tilhørende attributter for gældende objekter delt op pr. kommune i Matriklen.

TjenestenavnMatrikelGeometriGaeldendeKommuneComplete_gpkg
TjenestevisningsnavnMatriklen, komplet udtræk, gældende geometri, kommunevis
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Geometri kommuner Prædefineret Geopackage
Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Format

GPKG - i produktion

Minimumsinterval for abonnementUgentligt
Lagringstid30 dage
KørselstidspunktSøndag 05:00:00
Forventes klarMandag 04:00:00


Mappestruktur

GeoPackage filudtrækket leveres i en filmappe der indeholder én mappe per kommune (den viste liste over kommunemapper er ikke udtømmende). Hver kommunemappe indeholder 1 zippet fil:

 

→ 

OBS! Ved download er flere zip-filer fra forskellige kommunemapper, skal du være opmærksom på at zip-filen i kommunemapperne alle har det samme navn.

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

MatrikelGeometriGaeldendeKommuneComplete_GML

Prædefineret, komplet udtræk af al geometri i Matriklen med tilhørende attributter for gældende objekter delt op pr. kommune i Matriklen.

TjenestenavnMatrikelGeometriGaeldendeKommuneComplete_GML
TjenestevisningsnavnMatriklen, komplet udtræk, gældende geometri, kommunevis
Navn på Datafordeler.dkMatriklen Geometri Kommuner Prædefineret GML
Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Format

GML321 (GML v3.2.1)

Minimumsinterval for abonnementUgentligt
Lagringstid30 dage
KørselstidspunktSøndag 05:00:00
Forventes klarMandag 04:00:00


Mappestruktur

GML filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 1 zippet fil per kommune (den viste liste over kommunemapper er ikke udtømmende).

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

25832

UTM Zone 32 ETRS89

Brugerdefinerede filudtræk

MatrikelGeometriBrugerdefineret_GML - PÅ VEJ

Udtræk af geometri fra Matriklen med tilhørende attributter ud fra forskellige brugerdefinerede parametre, herunder mulighed for angivelse af virkningstid, så der kan hentes et historisk øjebliksbillede/snapshot.

Tjenestenavn

MatrikelGeometriBrugerdefineret_GML

Tjenestevisningsnavn

Matriklen, geometri, brugerdefineret, GML

Navn på Datafordeler.dk

Ej angivet 

FormatGML321 (GML v3.2.1) 

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:2196Kortprojektion 2000 Jylland
epsg:2197Kortprojektion 2000 Sjælland
epsg:2198Kortprojektion 2000 Bornholm
epsg:23032UTM Zone 32 ed50
epsg:23033UTM Zone 33 ed50
epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
epsg:25833UTM Zone 33 etrs89
epsg:32632UTM Zone 32 wgs84
epsg:32633UTM Zone 33 wgs84
epsg:4093DKTM1: Vestlige Jylland
epsg:4094DKTM2: Østlige Jylland og Fyn
epsg:4095DKTM3: Sjælland
epsg:4096DKTM4: Bornholm
s34bSystem 34: Bornholm 
s34jSystem 34: Jylland
s34sSystem 34: Sjælland

Inputparametre


Temaer og Temakoder: For at begrænse omfanget af udtræk, begrænses antallet af Temakoder må der maksimalt angives 10 kommuner, 10 sogne eller 10 ejerlav.

 • Kommune: Tema: "Kommune" og Temakode:  Kommunenummer, angives med 4 cifre, husk det foranstillede 0 f.eks. ”0851”.
 • Sogn: Tema: "Sogn" og Temakode: Sognenummeret, f.eks. "7705"
 • Ejerlav: Tema: "Ejerlav" og Temakode: Ejerlavsnummeret, f.eks. "2000363"

Hvis Polygon udfyldes (er forskellig fra NULL) så ignoreres Tema og TemaKode.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdi
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()
PolygonGeografiskPolygon angivet i WKT format, fx ”POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))”.NULL
ProjektionPolygonStrengEPSG kode for den projektion, som polygonens koordinater er angivet i. Default er 25832, svarende til UTM zone 32 ETRS89.25832
TemaStrengTema som ønskes anvendt til filtrering af data. Der kan vælges mellem følgende temaer fra DAGI: Landsdel, Region, Postnummer, Politikreds, Retskreds samt følgende temaer fra Matriklen:
Sogn, Ejerlav, Kommune
NULL
TemaKodeStrengEn eller flere koder i det valgte tema. Fx en eller flere kommunekoder fra MatrikelKommune, hvis det valgte tema er Kommune.NULL
ProjektionOutputStrengEPSG kode for den projektion, som de downloadede data skal leveres i. Default er 25832, svarende til UTM zone 32 ETRS89. 25832
DAFTimestampFraDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()


MatrikelGeometriBrugerdefineret_gpkg - PÅ VEJ

Udtræk af geometri fra Matriklen med tilhørende attributter ud fra forskellige brugerdefinerede parametre, herunder mulighed for angivelse af virkningstid, så der kan hentes et historisk øjebliksbillede/snapshot.

Tjenestenavn

MatrikelGeometriBrugerdefineret_gpkg

Tjenestevisningsnavn

Matriklen, geometri, brugerdefineret, GeoPackage

Navn på Datafordeler.dk

Ej angivet 

FormatGeoPackage (GPKG)

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:2196Kortprojektion 2000 Jylland
epsg:2197Kortprojektion 2000 Sjælland
epsg:2198Kortprojektion 2000 Bornholm
epsg:23032UTM Zone 32 ed50
epsg:23033UTM Zone 33 ed50
epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
epsg:25833UTM Zone 33 etrs89
epsg:32632UTM Zone 32 wgs84
epsg:32633UTM Zone 33 wgs84
epsg:4093DKTM1: Vestlige Jylland
epsg:4094DKTM2: Østlige Jylland og Fyn
epsg:4095DKTM3: Sjælland
epsg:4096DKTM4: Bornholm
s34bSystem 34: Bornholm 
s34jSystem 34: Jylland
s34sSystem 34: SjællandInputparametre

Temaer og Temakoder: For at begrænse omfanget af udtræk, begrænses antallet af Temakoder må der maksimalt angives 10 kommuner, 10 sogne eller 10 ejerlav.

 • Kommune: Tema: "Kommune" og Temakode:  Kommunenummer, angives med 4 cifre, husk det foranstillede 0 f.eks. ”0851”.
 • Sogn: Tema: "Sogn" og Temakode: Sognenummeret, f.eks. "7705"
 • Ejerlav: Tema: "Ejerlav" og Temakode: Ejerlavsnummeret, f.eks. "2000363"

Hvis Polygon udfyldes (er forskellig fra NULL) så ignoreres Tema og TemaKode.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdi
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()
PolygonGeografiskPolygon angivet i WKT format, fx ”POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))”.NULL
ProjektionPolygonStrengEPSG kode for den projektion, som polygonens koordinater er angivet i. Default er 25832, svarende til UTM zone 32 ETRS89.25832
TemaStrengTema som ønskes anvendt til filtrering af data. Der kan vælges mellem følgende temaer fra DAGI: Landsdel, Region, Postnummer, Politikreds, Retskreds samt følgende temaer fra Matriklen:
Sogn, Ejerlav, Kommune
NULL
TemaKodeStrengEn eller flere koder i det valgte tema. Fx en eller flere kommunekoder fra MatrikelKommune, hvis det valgte tema er Kommune.NULL
ProjektionOutputStrengEPSG kode for den projektion, som de downloadede data skal leveres i. Default er 25832, svarende til UTM zone 32 ETRS89. 25832
DAFTimestampFraDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()