Modelregler for Grunddata


Modelreglerne er godkendt af Grunddatabestyrelsen 3. februar 2014

Version 1.1 af visse regler er godkendt af Grunddata Programkoordinationen 20. januar 2015

Mindre rettelser og opdateringer af links i forbindelse med, at SDFE har overtaget modelsekretariatet - ingen ændringer i selve reglerne 4. januar 2021

Version 1.2 åbning af Modelregler for Grunddata på Confluence 19. januar 2021


Bemærk dette er en ældre version af modelreglerne. Du finder den gældende version af modelreglerne her.

Indledning


Modelreglerne er udarbejdet som led i etableringen af Grunddatamodellen: en fælles datamodel for alle Grunddata.

Etablering af Grunddatamodellen omfatter en række andre produkter og leverancer, som modelreglerne skal ses i sammenhæng med:

 • Modelleringsværktøj
  Værktøj som understøtter etablering og vedligehold af Grunddatamodellen i overensstemmelse med modelreglerne.
 • Ibrugtagningsplan
  Plan for ibrugtagning af modelreglerne i hele grunddataprogrammet. Udgivet sammen med modelregler version 1.0.0.
 • Udstillingsplatform
  Platform for udstilling af Grunddatamodellen for databrugere.
 • Styringsrammer for Grunddatamodellen
  Aftale om hvordan modelreglerne og Grunddatamodellen bliver vedligeholdt, herunder definition af organisation og ansvarsfordeling, regler for versionering samt fastlæggelse af beslutningsprocesser
  ved ændringer. Udgivet sammen med modelregler version 1.0.0. Grunddatamodellen skal indgå i den samlede dokumentation af Grunddata, som også vil omfatte dokumentation fra Datafordeleren.


 • No labels