Mapning til OIS-data

OIS-datamodellen er af historiske årsager noget forskellig fra Matriklen2s udstillingsmodel på Datafordeleren.
Der henvises til Mapning af attributter og Mapning mellem OIS og Datafordeleren for nærmere gennemgang heraf.
Mapning til Kortforsyningens WFS Services
Egenskaber
 

Kortforsyningen
mat_gml2

Kortforsyningen
mat_gmlsfp

Datafordeler
MatrikelGaeldendeOgForeloebigWFS

Udstillingsmodel 

LDS datamodel

LDS datamodel

Matrikel GIS Featurekatalog, der bygger på databaseviews, der er lagt ovenpå Matriklens udstillingsmodel i grunddataprogrammet jf. https://grunddatamodel.datafordeler.dk/index.htm?goto=10:575

Mulighed for visning af historiske data?

Nej

Nej

Nej

Mulighed for visning af foreløbige data?

Nej

Nej

Ja, med angivelse af status ”Foreløbig”.

Tidspunkt for udstilling af foreløbige data

-

-

Mulighed for at udstille sagens foreløbige data, når den matrikulære sag er uploadet til Ejendomsregistreringsportalen. Udstillingen vil senest ske ved indsendelse af sagen til Geodatastyrelsen.

GML version

GML 2

GML 3 Simple Feature Profile

GML 3 Simple Feature Profile


Featuretypes


Kortforsyningen

mat_gml2

Kortforsyningen

mat_gmlsfp

Datafordeler

MatrikelGaeldendeOgForeloebigWFS

Ejerlav

Ejerlav

Ejerlav_Gaeldende

Kommune

Kommune

MatrikelKommune_Gaeldende

Sogn

Sogn

MatrikelSogn_Gaeldende

SkelPunkt

SkelPunkt

Skelpunkt_Gaeldende

MatrikelSkel

MatrikelSkel

Matrikelskel_Gaeldende

Centroide

Centroide

Centroide_Gaeldende

Jordstykke

Jordstykke

Jordstykke_Gaeldende

Jstnotfredskov 
Jstnotjordforurening 

Jstnotjordrente 

Jstnotklitfredning 

Jstnotmajoratskov 

Jstnotstormfald 

Jstnotstrandbeskyttelse 

-

Findes som attributter i feature Jordstykke_Gaeldende
(Jstnotjordforurening er udgået)

SamletFastEjendom

SamletFastEjendom

SamletFastEjendom_Gaeldende

OptagetVej

OptagetVej

OptagetVej_Gaeldende

Fredskov

Fredskov

FredskovFlade_Gaeldende

Klitfredning

Klitfredning

KlitfredningFlade_Gaeldende

Strandbeskyttelse

Strandbeskyttelse

StrandbeskyttelseFlade_Gaeldende

Temalinie

Temalinie

FredskovsLinje_Gaeldende

Klitfredningslinje_Gaeldende

Strandbeskyttelselinje_Gaeldende

Nullinie

Nullinie

Nullinje

FikspunktDVR90

FikspunktDVR90

findes i eksempelvis tjenesten https://datafordeler.dk/dataoversigt/danmarks-fikspunktsregister/fikspunkter-simpel-struktur-wfs/

FikspunktS34

FikspunktS34

findes i eksempelvis tjenesten https://datafordeler.dk/dataoversigt/danmarks-fikspunktsregister/fikspunkter-simpel-struktur-wfs/

FikspunktUTM

FikspunktUTM

findes i eksempelvis tjenesten https://datafordeler.dk/dataoversigt/danmarks-fikspunktsregister/fikspunkter-simpel-struktur-wfs/

Graensesten

Graensesten

-

-

TemaFlade

-

-

AdminOmraade

-

-

-

BygningPaaFremmedGrundPunkt_Gaeldende

-

-

BygningPaaFremmedGrundFlade_Gaeldende

-

-

MatrikulaerSag_Gaeldende

-

-

Ejerlejlighed_Gaeldende

-

-

Ejerlejlighedslod_Gaeldende