Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Matriklen2.

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold i Matriklen2 for tjenester

Matriklen2s tjenester på Datafordeleren har disse søgemuligheder: 

Søgeparameter: tidsperiode

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • RegistreringstidFra
  • RegistreringstidTil
  • VirkningstidFra
  • VirkningstidTil

I Matriklen2 har disse parametre default-værdien NULL (dvs. tjenesten returnerer ethvert objekt, der opfylder de resterende betingelser, hvis en parameter ikke er anvendt i søgningen).    


Søgeparameter: tidspunkt

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • Registreringstid
  • Virkningstid

I Matriklen2 har disse parametre defaultværdien aktuel tid (dvs. tjenesten returnerer objekter, der er registrerede og gældende på tidspunktet, hvor søgningen foregår).


Søgeparameter: status

Parameteren Status kan antage én af disse værdier:

  • Gældende
  • Foreløbig
  • Historisk
  • Ikke Gennemført
Oprindelsestidspunkt

Ved brug af data fra Samlet fast ejendom (SFE) fra Matriklen2 skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 2018-06-07T00:00:00.000000+02:00.

Ved brug af data fra Ejerlejligheder fra Matriklen2 skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 2019-02-25T00:00:00.000000+01:00.

Ved brug af data fra Bygning på fremmede grund (BPFG) fra Matriklen2 skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 2019-02-11T00:00:00.000000+01:00.

Vælges en tidligere registrerings- og virkningstid kan der være manglende eller ufuldstændige data.
Generelle forhold i Matriklen2 for data

Status-attributten for dataobjekter i Matriklen2 indgår altid som en integreret del i forhold til de bitemporale egenskaber, for entydigt at identificere en specifik version af et objekt. Dette betyder at man, som anvender, både forretningsmæssigt og teknisk skal forholde sig til værdien af Status-attributten, da registreringstids- og virkningstids-attributterne kan være identiske for to instanser af det samme objekt, men hvor de har forskellig værdi for Status-attributten.

Instanser af et objekt hvor status er "gældende" eller "historisk" kan ikke have overlappende virkningsperioder. Men hvis et objekt indgår i to (eller flere) matrikulære sager samtidigt, kan der godt være flere instanser af objektet med overlappende virkningstid. For entydigt at identificere et objekt med status="foreløbig" eller "ikke gennemført" skal man derfor endvidere benytte et sagsid (senestesaglokalid).
Tilgængelige søgeparametre i Matriklen2s tjenester

Metode

Tjeneste-type

TIL-FRA (søgning med periode)

Tidspunkt (søgning med tidspunkt)

Status

MatrikulaerSag

REST

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

 Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

SamletFastEjendom

REST


 Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

BygningPaaFremmedGrund

REST


 Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

Ejerlejlighed

REST


 Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

BestemtFastEjendom

REST


 Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

MatrikelKommune

REST

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

 Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

Matrikulaersag_download

Filudtræk

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()


SamletFastEjendom

Filudtræk


Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

BygningPååFremmedGrund

Filudtræk


Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

Ejerlejlighed

Filudtræk


Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

BestemtFastEjendom

Filudtræk


Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL

Matrikelkommune

Filudtræk

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL
DAFTimestampFra = NULL
DAFTimestampTil = NOW ()

Registreringstid = NOW()
Virkningstid = NOW()

status=NULL