Nedenstående tabel giver et overblik over hvilke versioner af GIS-klienten, som er blevet testet udover de anbefalede for WFS-tjenesterne.


Register

TjenesteQGIS 3xx med plugin "wfs 2.0 client"QGIS 3xx og senere versioner med plugin "Datafordeler"QGIS 3.22

MapInfo 16.0.4 og senere versioner

ArcGIS Pro 2.9.2

Forudsætning at have licens til pakken ’Data Interoperability extension’ samt at denne er installeret. Er den ikke installeret virker WFS kun i noget omfang.

Arcmap 10.6 og senere versioner

Forudsætning at have licens til pakken ’Data Interoperability extension’ samt at denne er installeret. Er den ikke installeret virker WFS ikke.

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFPVIRKERIkke med i pluginVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER
DAGI_10MULTIGEOM__HIST_GMLSFPVIRKERVIRKERVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER

DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP_RESTRICT

VIRKERIkke med i pluginVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER

DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP

VIRKERIkke med i pluginVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER

DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP

VIRKERIkke med i pluginVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER

DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP

VIRKERIkke med i pluginVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER
Danmarks Højdemodel (DHM)

DHMOprindelse_GML3VIRKERIkke med i pluginVIRKERVIRKERVIRKER IKKEVIRKER IKKE

DHMhoejdekurver_GML3

VIRKERIkke med i pluginVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER
Danmarks Fikspunktregister

FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFPVIRKERIkke med i pluginVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER
FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPELVIRKERIkke med i pluginVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER
FIKSPUNKTER_GML3SFPVIRKERIkke med i pluginVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER

Danske Stednavne

Samtlige tjenesterVIRKERVIRKERVIRKER IKKEVIRKERVIRKERVIRKER
GeoDanmark VektorSamtlige tjenesterVIRKERVIRKERVIRKERVIRKERVIRKERVIRKER

Matriklen (MAT)


MatrikelGaeldendeOgForeloebigWFSVIRKER


VIRKER

VIRKER

VIRKER

VIRKER


VIRKER


Matrikel_HIST_GML3_1_0

VIRKER

VIRKER

VIRKER men ikke med lagene

MatrikulaerSag, MatrikelRegion, Jordstykke og Ejerlejlighed 

VIRKER 

VIRKER

VIRKER