På denne side kan du se en samlet oversigt over WMS, WFS, WCS og WMTS på Datafordeleren. Tjenester i produktion

RegistermyndighedTypeTjenestenavnNavn i DataoversigtUrlGet Capability
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)WFSDAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP

Multigeometri Område WFS

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)WFS

DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP

Multigeometri Område WFS

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)WFS

DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP

Multigeometri Område WFS

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)WFS

DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP

Multigeometri Område WFS

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)WFSDAGI_10MULTIGEOM__HIST_GMLSFP

Multigeometri Område Historisk WFS

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_HIST_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_HIST_GMLSFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)WFS

DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP_RESTRICT

Multigeometri Område Begrænset WFS

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP_RESTRICT/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy

https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP_RESTRICT/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)WMSdagiMultigeometri Område WMShttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/dagi/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DAGIM/dagi/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Danmarks FikspunktregisterWFSFIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL

Fikspunkter Simpel struktur WFS

https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL/1.0.0/WFS?username=XXX&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks FikspunktregisterWFSFIKSPUNKTER_GML3SFP

Fikspunkter Fuld struktur WFS

https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP/1.0.0/WFS?username=XXX&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks FikspunktregisterWFSFIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP

Fikspunkter Fuld struktur med Historik WFS

https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS?username=XXX&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WCSdhm_wcs

DHM - WCShttps://services.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm_wcs/1.0.0/WCS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm_wcs/1.0.0/WCS?username=xxx&password=yyy&service=WCS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WCSdhm_historik

DHM 2007 Historik - WCS

https://services.datafordeler.dk/DHMterraenBro2007/dhm_historik/1.0.0/WCS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMterraenBro2007/dhm_historik/1.0.0/WCS?username=xxx&password=yyy&service=WCS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WFS

DHMhoejdekurver_GML3

Højdekurver - WFShttps://services.datafordeler.dk/DHMhoejdekurver/DHMhoejdekurver_GML3/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMhoejdekurver/DHMhoejdekurver_GML3/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WFSDHMOprindelse_GML3

Oprindelse WFS

https://services.datafordeler.dk/DHMOprindelse/DHMOprindelse_GML3/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMOprindelse/DHMOprindelse_GML3/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WMSDHMNedboerDHM - WMShttps://services.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WMSdhm_historik

DHM 2007 Historik - WMS 

https://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WMTSdhm_terraen_skyggekort

Terræn skyggekort WMTS

https://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_terraen_skyggekort/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_terraen_skyggekort/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WMTSdhm_overflade_skyggekortOverflade skyggekort - WMTShttps://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_overflade_skyggekort/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_overflade_skyggekort/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities
Danmarks Højdemodel (DHM)WMTSdhm_historik_hillshade

DHM 2007 Historik - WMTS 

https://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik_hillshade/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik_hillshade/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)WMSdtk_25

DTK25 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000 WMS

https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_25/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_25/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)WMSdtk_250

DTK250 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000 WMS

https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_250/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_250/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)WMSdtk_500

DTK500 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000 WMS

https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_500/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_500/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)WMSdtk_1000

DTK1000 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000 WMS

https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_1000/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_1000/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Danske StednavneWFSSTEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP

Danske Stednavne bearbejdet WFS

https://services.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS?username=XXXX&password=YYYYhttps://services.datafordeler.dk/STEDNAVN/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danske StednavneWFSSTEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP

Danske Stednavne ubearbejdet WFS

https://services.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS?username=XXXX&password=YYYYhttps://services.datafordeler.dk/STEDNAVN/STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Danske StednavneWMSDanske_StednavneDanske Stednavne WMShttps://services.datafordeler.dk/STEDNAVN/Danske_Stednavne/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/STEDNAVN/Danske_Stednavne/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
GeoDanmark OrtofotoWMSorto_foraar

Ortofoto forår WMS

https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
GeoDanmark OrtofotoWMTSorto_foraar_wmtsOrtofoto forår WMTShttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_wmts/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_wmts/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities
GeoDanmark OrtofotoWMTSorto_foraar_webm

Ortofoto forår Web Mercator WMTS

https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_webm/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_webm/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities
GeoDanmark VektorWFSGeoDanmark60_NOHIST_GML3

GeoDanmark Vektor WFS

https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_NOHIST_GML3/1.0.0/WFS?username=XXXX&password=YYYYhttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_NOHIST_GML3/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
GeoDanmark VektorWFSGeoDanmark60_HIST_GML3

GeoDanmark Vektor med Historik WFS

https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_HIST_GML3/1.0.0/WFS?username=XXXX&password=YYYYhttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_HIST_GML3/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
GeoDanmark VektorWMSGeoDanmark_60_NOHISTGeoDanmark Vektor WMShttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS?username=XXXX&password=YYYYhttps://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMSdtk_50

DTK50 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:50.000 WMS

https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_50/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_50/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMSdtk_100

DTK100 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:100.000 WMS

https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_100/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_100/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMSdtk_200

DTK200 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:200.000 WMS

https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_200/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_200/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMStopo4cm_1953_1976

Danmarks Topografiske Kortværk (Historisk) WMS

https://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1953_1976/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1953_1976/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMStopo4cm_1980_2001

Danmarks Topografiske Kortværk (Historisk) WMS

https://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1980_2001/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1980_2001/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMStopo20_hoeje_maalebordsblade

Høje målebordsblade WMS

https://services.datafordeler.dk/HoejeMaalebordsblade/topo20_hoeje_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/HoejeMaalebordsblade/topo20_hoeje_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMStopo20_lave_maalebordsblade

Lave målebordsblade WMS

https://services.datafordeler.dk/LaveMaalebordsblade/topo20_lave_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/LaveMaalebordsblade/topo20_lave_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Historiske kort og dataWMStopo25_preussen_maalebordsblade

Preussiske målebordsblade WMS

https://services.datafordeler.dk/PreussiskeMaalebordsblade/topo25_preussen_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/PreussiskeMaalebordsblade/topo25_preussen_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Matriklen (MAT)WFSMatrikelGaeldendeOgForeloebigWFSMatrikel Gældende og Foreløbig - WFShttps://services.datafordeler.dk/MATRIKEL/MatrikelGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/Matrikel/MatrikelGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Matriklen (MAT)WFSMatrikel_HIST_GML3_1_0

Matriklen med historik WFS

https://services.datafordeler.dk/MATRIKEL/Matrikel_HIST_GML3_1_0/1.0.0/WFS?username=XXXX&password=YYYYhttps://services.datafordeler.dk/MATRIKEL/Matrikel_HIST_GML3_1_0/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Matriklen (MAT)WMSMatrikelGaeldendeOgForeloebigWMSMatrikel Gældende og Foreløbig - WMShttps://services.datafordeler.dk/Matrikel/MatrikelGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/Matrikel/MatrikelGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
Matriklen2 (MAT2)WFS

MatGaeldendeOgForeloebigWFS

Matriklen2 Gældende og Foreløbig - WFS

https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Matriklen2 (MAT2)WFSMAT_AlleData

Matriklen2 med historik WFS

https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MAT_AlleData/1.0.0/WFS?username=XXXX&password=YYYYhttps://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MAT_AlleData/1.0.0/WFS?username=xxx&password=yyy&service=WFS&request=GetCapabilities
Matriklen2 (MAT2)WMSMatGaeldendeOgForeloebigWMS

Matriklen2 Gældende og Foreløbig - WMS

https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
SkærmkortetWMStopo_skaermkort

Skærmkortet Klassisk + Dæmpet + Grå WMS

https://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy&service=WMS&request=GetCapabilities
SkærmkortetWMTStopo_skaermkort_wmts

Skærmkortet Klassisk WMTS

https://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort_wmts/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort_wmts/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities
SkærmkortetWMTStopo_skaermkort_daempet

Skærmkortet Dæmpet WMTS

https://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_daempet/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_daempet/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities
SkærmkortetWMTStopo_skaermkort_graa

Skærmkortet Grå WMTS

https://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_graa/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyyhttps://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_graa/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy&service=WMTS&request=GetCapabilities