Denne side indeholder endvidere en guide til hvordan du henter en url i Dataoversigten samt guide i hvordan du bruger WCS tjenester i QGIS og ArcMap.

 

BEMÆRK

På Datafordeleren er der ikke konfigureret timeout på webtjenester.

Generelt om WCS-tjenester på Datafordeleren

Parametrene brugernavn og adgangskode skal tilføjes i forespørgsler til WCS-tjenester på Datafordeleren, da de kræver en kendt bruger. Når man benytter en GIS-klient skal man tilføje parametrene brugernavn og adgangskode til den url, som man taster ind i GIS-klienten for at oprette forbindelse til WCS-tjenesten.
Hent url til WCS-tjenester i Dataoversigten

Gå ind på www.datafordeler.dk

Vælg DATAOVERSIGT i den øverste bjælke

Scroll ned og vælg WCS under SERVICE i venstre side. 
Vælg et register - her er valgt Danmarks Højdemodel
Vælg en tjeneste - her er valgt DHM - WCS

Vælg URL og kopier url'en

Inden du kan benytte url'en i din GIS klienten skal du indsætte brugernavnet og adgangskode til din tjenestebruger.


Hent data fra Datafordeleren via QGIS 3.10Åbn QGIS og tryk på knappen med tre lag og et plus (femte linje fra oven i venstre side)
Vælg WCS
Vælg Ny
Ud for Navn skriver du et navn til tjenesten

Ud for URL sætter du den url ind, som du har sammensat

Klik herefter OK
Vælg Forbind
Nu fremkommer tjenesten og lag på tjenesten 

Klik på tjenestens lag som ønskes vist. Eksemplet her er laget dhm_terraen
Vælg koordinatsystem - med WCS er der kun UTM zone 32N
Vælg format - findes kun i GeoTIFF (Gtiff)

Klik på knappen Tilføj i bunden af billedet
WCS tjenesten er nu lagt ind i QGIS


Hent data fra Datafordeleren via ArcMap 10.6

Åbn ArcMap

Klik på den gule knap med krydset
Dobbeltklik på Add WCS Server
Ud for URL sætter du den url ind, som du har sammensat

Klik på Get Coverages 
Vælg lag og klik Add
Klik på det ønskede lag og klik Add
Laget er nu lagt ind i ArcMap