På denne side kan du finde teknisk information om WFS på Datafordeleren. 

Siden indeholder endvidere en guide til hvordan du henter en url i Dataoversigten samt vejledning i hvordan du bruger WFS tjenester i QGIS, MapInfo, ArcMap og ArcGIS Pro.

 

BEMÆRK

På Datafordeleren er der ikke konfigureret timeout på webtjenester.
Generelt om WFS-tjenester på Datafordeleren

Brugerstyring - parametrene brugernavn og adgangskode

Parametrene brugernavn og adgangskode skal tilføjes i forespørgsler til WFS-tjenester på Datafordeleren, da de kræver en kendt bruger. Når man benytter en GIS-klient skal man tilføje parametrene brugernavn og adgangskode til den url, som man taster ind i GIS-klienten for at oprette forbindelse til WFS-tjenesten.

GIS-klienten vil sende en GetCapabilities-forespørgsel til WFS-tjenesten for at få oplysninger om den, og svaret på GetCapabilities-forespørgslen vil indeholde endpoints tilføjet parametrene brugernavn og adgangskode. Når GIS-klienten herefter benytter disse endpoints til andre forespørgsler, vil parametrene brugernavn og adgangskode komme med.

Hvis man konfigurerer eller udvikler en webapplikation, skal man ligeledes være opmærksom på behovet for parametrene brugernavn og adgangskode i tjenester, der kræver en kendt bruger.


Namespaces

Dette er tiltænkt avancerede brugere.

Når der benyttes præfikser i navne på featuretyper i forespørgsler (fx dagi:Kommuneinddeling), så kræver WFS-tjenesterne, at præfikser bliver bundet med parameteren NAMESPACE (NAMESPACES i WFS 2.0).

Nogle GIS-klienter håndterer dette uden problemer, således at brugeren ikke behøver at tænke over det. Hvis man benytter en GIS-klient, der ikke håndterer namespaces, kan det være, at man kan sætte NAMESPACE-parameteren i den URL, man benytter til at oprette forbindelse til WFS-tjenesten.

Hvis man konfigurerer eller udvikler en webapplikation, skal man ligeledes være opmærksom på namespaces - her kan man dog have bedre mulighed for at undlade præfikser (fx Kommuneinddeling i stedet for dagi:Kommuneinddeling).GML-applikationsskemaer med extension/nedarvning

Dette er tiltænkt avancerede brugere.

GML-applikationsskemaer i Datafordelerens WFS-tjenester er typiske dannet ud fra en UML-model, hvor man har benyttet nedarvning. Det betyder, at GML-applikationsskemaerne ofte har en struktur, hvor de konkrete featuretyper er dannet ud fra abstrakte featuretyper og extension. Dvs. man kan have en abstrakt featuretype med de attributter, der er fælles for alle featuretyper i et forretningsdomæne, og de konkrete featuretyper dannes ved at tilføje attributter, der er specifikke for den konkrete featuretype.

Nogle GIS-klienter kan have vanskeligt ved at håndtere extension og vil fx kun vise de specifikke attributter. Hvis geometrien er en nedarvet, fælles attribut, kan nogle GIS-klienter derfor ikke rendere de pågældende features. Man kan også komme ud for, at GIS-klienter præsenterer brugeren for et valg mellem mulige geometrityper, og brugeren skal derefter vælge den rigtige for at få renderet geometrierne.Versioner

Datafordeler distribuerer WFS i version 2.0 som svarer til GML 3.2.1.

Hent url til WFS-tjenester i Dataoversigten

Gå ind på www.datafordeler.dk

Vælg DATAOVERSIGT i den øverste bjælke

Scroll ned og vælg WFS under SERVICE i venstre side. 
Vælg et register - her er valgt GeoDanmark Vektor
Vælg en tjeneste - her er valgt GeoDanmark Vektor

Vælg URL og kopier url'enEksempel på url: https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_NOHIST_GML3/1.0.0/WFS?username=XXXX&password=YYYY

Inden du kan benytte url'en i din GIS klienten skal du indsætte brugernavnet og adgangskode til din tjenestebruger.Hent data fra Datafordeleren via QGIS 3.10

Åbn QGIS og klik på Datakilde håndtering

Klik på WFS

Vælg i næste dialogboks Ny

Nu fremkommer der en dialogboks, hvor der er mulighed for at sætte den url ind,  som du hentede på www.datafordeler.dk

I Navn skriver du det navn på tjenesten, som du ønsker at tjenesten har i dit projekt 

I URL sætter du din url ind

Brug alle de foreslåede øvrige indstillinger og klik på OK nederst til højre.
Nu er du tilbage på forrige dialogboks, hvor du kan vælge mellem dine WFS-forbindelser under feltet ved ”Serverforbindelser”.

Vælg den nye forbindelse og klik på Forbind.

Bemærk Datafordeleren giver max 10.000 features/objekter pr. forespørgsel.

Nu fremkommer tjenesten og lag på tjenesten i dialogboksen

  • Klik på det ønskede lag fx ”TekniskAreal”.
  • Sæt det ønskede koordinatsystem
  • Sæt kryds i Forespørg kun efter objekter der overlapper udbredelsen af view´et
  • Klik herefter Tilføj

Samme fremgangsmåde bruges til at hente flere WFS tjenester ind i sit projekt.Hent data fra Datafordeleren via MapInfo 16.0.3

Den url,  som du hentede på www.datafordeler.dkkan du sætte ind i MapInfo ved at klikke på Open

Vælg Feature (WFS)

Klik derefter på Server

Vælg Add

Ny dialogboks fremkommer

Her indsætter du den url ind,  som du hentede på www.datafordeler.dk

Når url´en er sat ind så klik på ”Test URL”

Hvis url’en er korrekt, så fremkommer nedenstående dialogboks

Luk dialogboksen igen og vend tilbage til den forrige dialogboks

Klik på ”Get Description” for at hente en beskrivelse af WFS-tjenesten

Bemærk Datafordeleren giver max 10.000 features/objekter pr. forespørgsel.

Tryk nu på OK for at komme videre.

Tryk også OK ved næste dialogboks

I denne dialogboks kan du blandt andet vælge lag fra din WFS tjeneste.

Vælg et WFS-lag ved at klikke på det.
Der er mulighed for at hente data ned på flere måder ved hjælp af ”Data Filters”.

Den nemmeste og mest simple måde er at hente data ned over det område, som man ser på sin skærm.

Husk at være i et acceptabelt zoom – set i forhold til det kortværk, der ønskes data fra.
Klik på ”Row Filter…”

Tryk på pilen i Column.

Vælg GEOMETRI

MapInfo indsætter en Operator og en Værdi

Når Operatoren er BBOX og værdien er CURRENT_MAPPER, så er BBOX = det du ser på skærmen.

Dette areal vil du gerne hente ned i det aktuelle kortvindue.

Tryk derefter på OK.

Du kommer nu tilbage til dialogboksen - Åbn WFS-tabel
Her er der mulighed for at sætte flere parametre op for, hvordan du ønsker data.

Det næste som du nu skal tage stilling til er Coodinate System

Nu vælges en placering af den TAB-fil, som hentes ned, og der tages stilling til vinduet, som data skal vises i.
Ønskes data, der hentes placeret ovenpå noget data, du har på skærmen i forvejen – vælg da Aktuelt kort.Tryk herefter på OK

Nu hentes data… Der kan gå lidt tid. Du kan se på en skalabar, at MapInfo arbejder på at få data hentet ned.

Til sidst har du nu et datasæt med fx. skov.Hent data fra Datafordeleren via ArcMap 10.6

ArcMap har ikke en indbygget WFS-funktion, så hver forbindelse skal tilføjes via Interoperability Connections.

Datafordelerens WFS-tjenester har et maksimum antal objekter, der kan hentes på en forbindelse. Har man brug for flere lag fra samme tjeneste, kan det derfor være en fordel at oprette flere forbindelser, så flere WFS-lag kan hentes fra samme tjeneste.

Dette er relevant hvis man vil have to WFS-lag fra samme tjeneste på sit baggundskort samtidigt.

Hvis data i et WFS-lag ikke skal bruges aktivt datamæssigt, kan det derfor være en fordel at hente aktuelle lag (der ikke skal bruges datamæssigt men kun som baggrund) ind som en WMS-tjeneste i stedet, hvis dette lag tilbydes som WMS af registeret.
For at ArcMap skal kunne hente WFS tjenester, kræver det en extention, som hedder ”Interoperability Connections”

Når den er installeret, er den at finde i Catalog.

Klik på Add Interoperability Connection

Så kommer denne mulighed frem.

I Dataset indsætter du den url ind,  som du hentede på www.datafordeler.dk

Klik på Parameters

Url ses øverst 

Vælg lag under Feature Types

Vælg antal features under Max Features. Datafordeleren giver max 10.000 features/objekter pr. forespørgsel.

Klik til sidst på OKKlik på OK
Der er nu lavet en forbindelse til WFS tjenesten

Laget trækkes nu fra Catalog over i Table of Contents (Lagvælgeren)
Så kommer skov med ind i kortvinduet.


Hent data fra Datafordeleren via ArcGIS Pro Quick Import

Vejledningen tager udgangspunkt i WFS GeoDanmark Vektor datasættet.

1. Fremsøg Quick import i toolboxen

Disclaimer: For at bruge ArcGIS Pro Quick Import, og dermed denne vejledning er det en forudsætning at man har licens til pakken ’Data Interoperability extension’ samt at denne er installeret.


2. Tryk på Input Dataset


3. Vælg det ønskede format på dataforbindelsen, WFS findes under ’more formats’.

4. Tryk herefter på ’parameters’
5. Indsæt URL’en fra det ønskede data i den tilhørende boks. Se Datafordelerens vejledningen til WFS her. Inden dialogboksen kan lukkes, vælg da de ønskede ’feature types’ i menuen. I dette eksempel er togstationer valgt. Luk begge dialogbokse ved at trykke OK.

6. Dialogboksen fra punkt 3 ser nu sådan ud. Tryk OK.

7. Dialogboksen fra punkt 2, har nu et specificeret Input Datasæt. Før værktøjet kan køres, skal der vælges den lokale Output Geodatabase, data ønskes læst ned i. Kør værktøjet ved at trykke Run. 
8. Den valgte featureklasse er nu læst ned i den lokale Geodatabase, og vist herunder.