Denne side beskriver hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren.

I det følgende forudsættes kendskab til webbrugere og tjenestebrugere på Selvbetjeningen samt det overordnede flow i opdatering af data og dannelse af datanære hændelser på Datafordeleren.


Log på Selvbetjeningen

Oprettelsen af et abonnement kræver en webbruger og tjenestebruger, da abonnementet er relateret til en specifik tjenestebrugere. På grund af sikkerhedshensyn kræver nogle hændelser, at registeret giver adgang til, at en tjenestebruger kan abonnere på dem. 

Brug Dataoversigten til at undersøge, hvilken brugeradgang den ønskede hændelse kræver og læs mere om Brugeroprettelse og Brugeradgang Datafordeler.dk. Bemærk, at det kun er muligt at oprette abonnementer på hændelser med brugernavn/adgangskode eller ved bruge certifikat og at det derfor ikke er muligt at benytte en SSH2-nøgle.

Log på Selvbetjeningen med den ønskede webbruger og anmod eventuelt om adgang til de begrænsede tjenester via tjenestebrugeren, som du finder under det overordnede menupunkt BRUGERE.
Opret et abonnement på en hændelse

Du kan på Selvbetjeningen under menupunktet HÆNDELSER oprette et abonnement på en hændelse.

Vælg opret


Opsætning

Du skal nu udfylde en række informationer, som led i oprettelsen af et abonnement.

FELTER I OPSÆTNINGEN

 • Visningsnavn
  Du vælger selv et sigende visningsnavn for hændelsen
 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at tegne abonnementet med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de krav tjenesten stiller. Er hændelsen placeret i zone 5 skal tjenestebrugeren fx være oprettet med certifikat. 
 • Aktiv
  Feltet angiver om abonnementet er aktivt eller ej
 • Registermyndighed
  I feltet vælger du det registre, hvorfra den hændelse, som du ønsker at abonnere på stammer.
 • Abonnementtype
  Her kan du vælge mellem Datahændelser og Forretningshændelser
  Vælg som udgangspunkt Datahændelser.
  Læs mere om Forretningsmæssige og datanære hændelser
 • Beskedtype
  I feltet kan du vælge den hændelse, som abonnementet skal knyttes til.
 • Leveringsformat
  For hændelser kan du vælge imellem to leveringsformater XML og JSON. 
 • Leveringstype
  Det er muligt at vælge mellem to forskellige leveringstyper; PULL eller PUSH. 
  Ved PULL henter du hændelsesbeskederne via eventservicen og ved PUSH sender Datafordeleren hændelsesbeskeder til dig. 
  Læs mere om PULL og PUSH

Vælger du PUSH under Leveringstype skal du endvidere oplyse push-endepunkt og e-mail.

PUSH af hændelser fra Datafordeleren til anvendere er baseret på OData-standarden, og kendskab til OData er derfor en fordel, hvis man ønsker hændelsesbeskeder distribueret med PUSH.

Læs mere om PUSH af hændelserUdfyld informationerne og vælg NÆSTEBetingelser

Filtre er opbygget af betingelser, som består af et felt, en operator og en værdi. 

Det er ikke nødvendigt at opsætte filtre. Ønsker du ikke at benytte dig af muligheden tryk NÆSTE.

Ønsker du dig at opsætte filtre vælg "Tilføj Betingelse"
Felt

Felt henviser til et felt i en betingelse, som kan kombineres med en operator og en værdi. 

I de registerspecifikke hændelseskataloger kan du for hver enkelt beskedtype se hvordan felterne skal udfyldes ved dannelse af en datanær hændelse.

Læs mere om datanære hændelser.

Find den registerspecifikke dokumentation via DataoversigtenDatafordeler.dk.FELTER I BETINGELSERNE

 • Beskedtype
 • BeskedansvarligAktør
 • TværgåendeProces
 • ObjektID
 • ObjektType
 • Registreringsaktør
 • Registreringstid
 • Status
 • RegistreringsID
 • Objekthandling
 • OpgaveEmne
 • RelateretObjektID
 • RelateretObjekttype

Operator

Operator angiver sammenhængen mellem det valgte feltnavn og værdien i betingelsen.

Bemærk, at operatoren INDEHOLDER kun kan benyttes til feltet Objekthandling, hvis indhold i den forbindelse fortolkes som en liste.

Med operatorerne I og IKKE I er det muligt at angive en kommasepareret liste som værdi. OPERATORER I BETINGELSERNE

 • = (Lig med)
 • <> (Ikke lig med)
 • < (Mindre end)
 • <= (Mindre end eller lig med)
 • > (Større end)
 • >= (Større end eller lig med)
 • I
 • IKKE I
 • INDEHOLDER

Værdi

I de registerspecifikke hændelseskataloger kan du for hver enkelt beskedtype se hvordan værdierne skal udfyldes ved dannelse af en datanær hændelse. Tabellerne i dokumentationen er udfyldt ud fra de specifikationer, der danner grundlag for konfigurationen af de datanære hændelser. Find den registerspecifikke dokumentation via DataoversigtenDatafordeler.dk.

Til følgende felter i betingelserne knytter sig særlige bemærkninger;

 • Beskedtype
  Undlad at filtrere på feltet beskedtype, da denne parameter allerede er angivet

 • Beskedansvarligaktør
  Undlad at filtrere på feltet 
  beskedansvarligaktør, da der altid kun vil være en valgmulighed

 • Objekthandling
  For feltet Objekthandling er det som noget specielt muligt at filtrere på, om det indeholder et bestemt ord. Hvis Objekthandling benyttes af registeret til at angive en liste med navne på ændrede felter, kan en anvender således opsætte et filter til kun at modtage hændelser, der omhandler ændringer i et bestemt felt.

  Det er alene registeret, der bestemmer, hvorledes Objekthandling udfyldes, og der henvises derfor til den registerspecifikke dokumentation af hændelser for en beskrivelse af, hvordan felter i hændelsesbeskederne udfyldes ved dannelse af datanære hændelser på Datafordeleren.

  Feltet Objekthandling kan være udfyldt med en tekststreng af formen value1;value2;…;valueN, der fortolkes som en liste af værdier adskilt med semikolon. Ved hjælp af operatoren INDEHOLDER kan du opstille en betingelse, om at denne liste af værdier i Objekthandling indeholder en bestemt værdi. Fx vil betingelsen ([Objekthandling] INDEHOLDER ’Postnummer’) evaluere til sand, når Objekthandling er udfyldt med ”By;Postnummer;Vejnavn”.

Til toppen

HJÆLP TIL AT AFLÆSE DE REGISTERSPECIFIKKE HÆNDELSESKATALOGER

De registerspecifikke hændelseskataloger er knyttet til de specifikationer, som registret har specificeret i deres Dataleverancespecifikation (DLS). 

I nedenstående kan du se efter hvilke retningslinjer skemaerne i de registerspecifikke hændelseskataloger er udfyldt.

 • N/A
  Er feltet udfyldt med N/A betyder det, at feltet ikke benyttes.
 • Constant(...)
  Er feltet udfyldt med Constant betyder det, at feltet i hændelsesbeskeden altid vil være udfyldt med den viste værdi.
 • Load(...)
  Er feltet udfyldt med Load betyder det, at feltet i hændelsesbeskeden vil være udfyldt med værdien fra opdateringen. 
  Henviser til udstillingsmodellen.
 • Publish(...)
  Er feltet udfyldt med Publish betyder det, at feltet i hændelsesbeskeden vil være udfyldt med værdi fra opdateringen/databasen.
  Henviser til udstillingsmodellen.Eksempel på opsætning af en betingelse

Et eksempel for et abonnement på en opsætning for hændelsen JordstykkeCreate. Filtrering ved, at objekthandlingen skal indeholde SAMLETFASTEJENDOMLOKALID.

I opsætningen angives værdien som ren tekst. I filter-feltet ses, at systemet automatisk tilføjer ’ ’ omkring SAMLETFASTEJENDOMLOKALID i forespørgslen.

Grupper

Et filter kan indeholde en eller flere betingelser. 

Den valgte betingelse eller rækken af betingelser kan endvidere grupperes og kombineres med andre grupper med de logiske operatorer OG og ELLER.

Geografisk afgrænsning

Det er muligt at afgrænse de hændelsesbeskeder du ønsker at modtage til et bestemt geografisk område.

Du kan vælge mellem 3 forskellige typer geografiske afgrænsninger; bounding box, punkt/radius og DAGI inddeling.Bounding box

Du kan zoome ind og ud med musen eller benytte ikonerne med + og - i venstre hjørne.

Vælg et vilkårligt sted, mens du holder Alt og venstre museknap ind samtidigt. Det er nu muligt at placere en Bounding BOX, hvor du ønsker det på kortet. Når du slipper Alt og venstre museknap, bliver koordinaterne for kortudsnittet automatisk angivet i felterne.

Alternativt er det muligt at angiv koordinater i projektionen UTM32/ETRS89 i tabellen.Punkt/radius

Du kan zoome ind og ud med musen eller benytte ikonerne med + og - i venstre hjørne.

Det anbefales at bruge en mousepad, hvis du vil benytte dig af punkt/radius funktionaliteten.

Vælg et vilkårligt sted, mens du trykker på Alt og mousepaden samtidigt. Det er nu muligt at trække i punktet, som bliver radius på cirklen, mens du holder Alt og mousepaden indeNår du har fundet det ønskede udsnit trykker du på Alt og mousepaden samtidigt, og koordinaterne for kortudsnittet bliver automatisk angivet i felterne.

Alternativt er det muligt at angive koordinater i projektionen UTM32/ETRS89 i tabellen.


DAGI inddeling

Vælger du DAGI inddeling tager det lidt tid at indlæse siden. 

Under inddelingstype vælger du kommune og under inddeling vælger du den kommune, som ønsker at benytte til at afgrænse dit hændelsesabonnement.

Hent hændelsesbesked (PULL)

Har du i dit abonnement valgt at hente hændelsesbeskeder (PULL-scenariet) kan du hente de hændelsesbeskeder, der bliver dannet.

Hændelsesbeskeden blive gjort tilgængelig i en RESTful tjeneste.

Eksempel på opbygning af url med brugernavn og adgangskode

<endpoint>/system/EventMessages/1.0.0/custom?datefrom=yyyy-mm-dd&dateto=yyyy-mm-dd&username=xxx&password=yyy&format=zzz&page=xx&pagesize=zz


Eksempel på opbygning af url i sikkerhedszone 0 med brugernavn og adgangskode

https://services.datafordeler.dk/system/EventMessages/1.0.0/custom?datefrom=yyyy-mm-dd&dateto=yyyy-mm-dd&username=xxx&password=yyy&format=zzz&page=xx&pagesize=zz


Eksempel på opbygning af url i sikkerhedszone 0 med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/system/EventMessages/1.0.0/custom?datefrom=yyyy-mm-dd&dateto=yyyy-mm-dd&format=zzz&page=xx&pagesize=zz


Eksempel på opbygning af url i sikkerhedszone 5 med certifikat 

https://s5-certservices.datafordeler.dk/system/EventMessages/1.0.0/custom?datefrom=yyyy-mm-dd&dateto=yyyy-mm-dd&format=zzz&page=xx&pagesize=zzINDSÆT OPLYSNINGER I URL'EN

Følgende skal tilføjes url'en for at hente hændelsesbeskeder:

 • Endpoint
  Du kan finde det korrekte endpoint på endpointoversigt og miljøer eller benytte en af de tre eksempler.
 • Datefrom og dateto
  Datoerne yyyy-mm-dd er obligatoriske parametre og skal tilføjes. 
  Det er muligt at udbygge med timer, minutter og sekunder, men det ikke obligatorisk.
  Vil du benytte timer, minutter og sekunder skal benytte formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS
  Bemærk at hændelser kun sendes i de perioder, hvor abonnementet er aktiveret.
 • Brugernavn og adgangskode
  Brugernavn og adgangskode er obligatoriske parametre, hvis tjenestebrugeren er oprettet på den måde.
  Det er den tjenestebrugerens brugernavn og adgangskode, som skal tilføjes.
  Bemærk, at tjenestebrugeren skal svare til den tjenestebruger, som har opsat abonnementet.
 • Certifikat
  For hændelser, som er placeret i sikkerhedszone 5 er det kun muligt at oprette abonnementet med en tjenestebruger, som er oprettet med et certifikat.
 • Format
  Formatet kan enten være json eller xml.
 • Paging
  Læs mere om paging på Hændelser på Datafordeleren.

Indsæt dine oplysninger i url'en.

Søg med url'en i en browser og du har nu hentet din første hændelsesbesked.


Få en oversigt over oprettede hændelsesabonnementer

Du kan på Selvbetjeningen under menupunktet HÆNDELSER få et overblik over de abonnementer på hændelser, som du har oprettet.

I feltet "Alle brugere" kan du vælge mellem de tjenestebruger, som du har tilknyttet den webbruger, som du er logget på med. 

Når du har valgt en specifik tjenestebruger i dropdown listen, vises kun abonnementer for den specifikke tjenestebruger. 

Se detaljer for et abonnement på en hændelse

Vælg det ønskede abonnement i resultatlisten.

Detaljer for abonnementet vises i højre side og det valgte abonnement bliver highlightet i resultatlisten

Ikke alle detaljer vises i oversigten. Hvis der er en geografisk udstrækning, kan den først ses, hvis der klikkes på REDIGER.

ABONNEMENTSDETALJER

 • Navn
  Her vises det navn, som du har valgt til abonnementet
 • Leveringsformat
  Det valgte leveringsformatet for abonnementet, XML eller JSON
 • Leveringstype
  Den valgt leveringstyper for abonnementetPULL eller PUSH
 • Push-endpoint
  Ved PUSH: Den url adresse for det endpoint, som Datafordeleren skal kalde for at aflevere hændelsen.
 • e-mail
  Ved PUSH: Her angives den e-mail, som skal benyttes ved PUSH
 • Filter
  Her angives de filtre, som eventuelt er opsat til abonnementet
 • Beskedtype visningsnavn
  Her vises visningsnavnet for beskedtypen. Dette er kaldet "Hændelser" i oversigten over abonnementer
 • Aktiv
  Angiver om abonnementet er aktivt eller ej
 • Webbruger identifikation
  Den webbruger, som tegner abonnementet
 • Tjenestebruger identifikation
  Den tjenestebruger, som tegner abonnementet
 • Logisk datamodel klassemodel
  Her vises navnet på det objekt i registeret, som beskedtypen omhandler. Dette er kaldet "Logisk entitet" i oversigten over abonnementer