I det følgende beskrives, hvordan en SSH2-nøgle genereres ved brug af Putty Key Generator.

Link til Download PuTTY - seneste release

Quick Guide - generering SSH2-nøgle


  • Under Alernative binary files vælg og start puttygen.exe

  • Benyt default værdier

    Vælg Generate og bevæg derefter musen rundt i det grå felt ind til nøglen er dannet.

  • Angiv adgangskode og gem derefter public key og private key

  • public benyttes ved oprettelse af tjenestebrugeren på Selvbetjeningen

    private benyttes i forbindelse med login på SFTP