Siden giver en beskrivelse af Datafordelerens løbende arbejde og processer for anbefalinger for formater og servicetyper, som understøttes af Datafordeleren. 


SideinformationFormål


Formålet med Datafordelerens arbejdsgruppe for anbefalinger for formater og servicetyper, er at:

 • sikre effektiv distribution af data via en balanceret og transparent understøttelse af moderne filudtræksformater og servicetyper
 • aktivt følge anvendelsen, teknologien og nye standarder
 • årlig revidering og kommunikation


Projektet skal sikre, at Datafordelerens teknologivalg følger med udviklingen i et styret tempo, og fokus på at skabe transparens om de valg der tages – både ift. ind- og udfasninger af hhv. filudtræksformater og servicetyper. Der er etableret et årshjul for processen, hvor teknologivalg løbende revideres ud fra nogle fastsatte principper og høringskriterier.
Årshjul for processen

Arbejdsgruppen gennemfører årligt en proces for at sikre Datafordelerens teknologivalg følger med udviklingen. 

I processen arbejdes der ud fra et årshjul, som illustreret til højre:

 1. Årligt udfører arbejdsgruppen et review og vurderer, om der er et ændringsbehov. Hvis ikke, fortsætter driften som normalt
 2. Hvis der er behov for ændringer af anbefalingen, udarbejdes en ny af denne
 3. Den nye anbefaling sendes i høring hos grunddata governance
 4. Interessenterne i grunddata governance indstiller til godkendelse i regi af deres høringssvar – ved store uenigheder kan sager i yderste konsekvens eskaleres til Styregruppen for Grunddata
 5. Den nye anbefaling kommunikeres herefter til anvenderne – udfasninger sker tidligst 6 måneder efter – hvorefter den implementeres
 6. Tilbage til almen driftPrincipper for Datafordelerens teknologivalg

 1. Datafordeleren skal i videst mulige omfang udstille og distribuere data i standardformater og via servicetyper, der lever op til internationale, ikke-proprietære standarder
 2. Valget af benyttede outputformater og servicetyper på Datafordeleren skal i så høj grad som muligt tage udgangspunkt i anvendernes tidssvarende markedsbehov
 3. Forældede standarder skal som udgangspunkt tilstræbes udfaset løbende
 4. Anbefalinger om ændringer skal altid sendes i høring hos relevante aktører i governance og hos ejere af berørte systemer inden godkendelseHøringskriterier

Kriterier for høring fokuserer på:

 1. Giver nuværende eller fremtidig anvendelse anledning til at ændre anbefalingen?
 2. Indeholder teknologien nogle muligheder eller begrænsninger, der bør overvejes?
 3. Er der anbefalinger fra standardiseringsorganisationer, der skal inddrages?
 4. Understøtter kendte GIS-klienter/værktøjer direkte eller indirekte de anbefalede formater?
 5. Giver anbefalingen en udfordring i forhold til timing eller varsling af ændringen?
Anbefaling vedrørende formater og servicetyper Januar 2023

I de følgende tabeller kan du se hvad Datafordeleren anbefalinger fra sidste revidering, som blev fuldført i Januar 2023.

Det er disse anbefalinger, som Datafordeleren arbejder ud fra, og er ved at planlægge.

Ved udfasninger vil det blive meldt ud via Datafordelerens ændringsmeddelelser med en frist på 3-6 måneder inden en eventuel udfasning. Anbefaling af filudtræksformater

KategorierUdfasetUdfases på sigtUnderstøttesKandidat
FormatFormatOrganisationFormatOrganisationFormatOrganisation
Tabulære


JSON
XML
Ecma standard
SGML (ISO 8879)


VektorMDB (september 2023)SHP
TAB
DGN
DWG
Esri
MapInfo
Microstation
Autodesk
GPKG
GML
OGC
OGC
GeoJSON
JSON-FG
WKT/EWKT
IETF
OGC
ISO/IEC
Raster
Esri ASCII- GridEsri

GeoTIFF
ECW
OGC
Intergraph
COG

Arbejdsgruppe

Punktsky


LAZASPRS COPCHobu Inc.


Anbefaling af servicetyper

KategorierUdfases på sigtUnderstøttesKandidat
FormatOrganisationFormatOrganisationFormatOrganisation
Tabulære

RESTArkitektur og KonventionREST (Odata)OASIS 
VektorWFS 1.1.0OGCWFS 2.0.0OGC OGC API-FeaturesOGC 
Raster

WCS 1.0.0
WMS 1.3.0
WMTS 1.0.0
OGC
OGC
OGC 
OGC API-Coverages
OGC API-Maps
OGC API-Tiles
OGC
OGC
OGC 
AndetOGC API-Processes
OGC API-EDR
OGC
OGC