Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Opdateret links

Display Metadata
hidetableheadertrue
Anchor
Toppen
Toppen

Indledning

Siden indeholder informationer om indhold i testmiljøer, informationer om hvordan du tilgår dem. 

Læs mere om hvordan du benytter Datafordelerens testmiljøer på siden Test på Datafordeleren på Datafordelerens hjemmeside, hvor du en introduktion til Datafordelerens testmiljøer herunder formål, indhold og adgang.

Du kan tilgå Dataleverancespecifikationen (DLS) i produktionsmiljøet på siden DLS-udstilling.


Info
iconfalse

BEMÆRK

Siden er under udarbejdelse og vil løbende blive udviklet.Table of Contents
excludeIndledning

Indhold i testmiljøerRegisterTest (Test03) 


RegisterDLS VersionTjenesterTestdata

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

2.4.4

Samme som i produktion

Alle tjenester, som er i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdata

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

1.28

Samme som i produktion

REST, WFSLandsdækkende kopi af produktionsdata

Danmarks Adresseregister (DAR)

2.3.4

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Danske Stednavne


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

2.2.7

Samme som i produktion

Alle tjenester, som er i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdata

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Ejendomsvurdering (VUR)

2.11

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Ejerfortegnelsen (EJF)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Matriklen (MAT)


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)

1.07

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata


GeodataTest (Test04)

RegisterDLS VersionTjenesterTestdata

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

1.28

Samme som i produktion

WMS, WMTS og filudtræk

Danmarks Adresseregister (DAR)

Ny version under udarbejdelse

Nye WMS og WFS


Danmarks Fikspunktregister

Ny version under udarbejdelse

Ny WMSLandsdækkende kopi af produktionsdata

Danmarks Højdemodel (DHM)
 • DHMhøjdekurver

1.14

Samme som i produktion • DHMnedbør

1.9

Samme som i produktion • DHMoprindelse

1.16

Samme som i produktion • DHMoverflade

1.4

Samme som i produktion • DHMpunktsky

1.5

Samme som i produktion • DHMterræn

1.5

Samme som i produktion • DHMskyggekort 

1.3

Samme som i produktion • DHM2015

1.3

Samme som i produktion • DHMbluespot 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMhavstigning 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMnedbør 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMoverflade 2007

1.2

Samme som i produktion • DHMpunktsky 2007

1.3

Samme som i produktion • DHMskyggekort 2007

1.6

Samme som i produktion • DHMterræn - bro 2007

1.3

Samme som i produktionDanmarks Topografiske Kortværk (DTK)

1.12

Samme som i produktionDanske Stednavne

2.18

Samme som i produktionDet Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion

REST

CPR’s testdata er fiktive og indeholder en begrænset mængde data.

Læs mere om CPR’s testdata i CPR’s dokumentation

Bemærk, at CPR's testdata, som er beskrevet i CPR's dokumentation, ikke er 100% identiske med data i dette miljø , da data ikke overføres regelmæssigt.

Ejendomsvurdering (VUR)GeoDanmark Ortofoto

1.14

Samme som i produktionGeoDanmark Vektor

1.36

Samme som i produktionHistoriske kort og data
 • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)

1.2

Samme som i produktion • Kortbladsinddelinger

1.5

Samme som i produktion • Høje målebordsblade

1.4

Samme som i produktion • Lave målebordsblade

1.4

Samme som i produktion • Preussiske målebordsblade

1.4

Samme som i produktionMatriklen (MAT)

DLS under udarbejdelseSkærmkortet

1.12

Samme som i produktionPræProd (Test06)RegisterDLS VersionTjenesterTestdata

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

2.4.4

Samme som i produktion

Kopi af produktionsdata

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)Danmarks Adresseregister (DAR)

2.3.4

Samme som i produktionDet Centrale Personregister (CPR)

3.2.1

Samme som i produktion


Landsdækkende kopi af produktionsdata

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

2.2.7

Samme som i produktionEjendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

2.9.1

Samme som i produktionEjendomsvurdering (VUR)Ejerfortegnelsen (EJF)

3.13

Samme som i produktionMatriklen (MAT)Adgang til testmiljøer

Kontakt Datafordeleren via Datafordeleroperatørens servicedeskværktøj JIRA for at få tilsendt en oversigt over replikeringskanaler, services, portaler, service endpoints og DNS-zoner for miljøerne. RegisterTest (Test03)

PortalerSelvbetjeningsportal: https://test03-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test03-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdetBrugernavn/adgangskode i zone 0: https://test03-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test03-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test03-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test03-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test03-ftp2.datafordeler.dk
GeodataTest (Test04)

PortalerSelvbetjeningsportal: https://test04-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test04-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdet'Brugernavn/adgangskode i zone 0: https://test04-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test04-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test04-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test04-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test04-ftp2.datafordeler.dk
PræProd (Test06)

PortalerSelvbetjeningsportal: https://test06-selfservice.datafordeler.dk/
Administrationsportal: https://test06-admin.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdetBrugernavn/adgangskode i zone 0: https://test06-services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://test06-certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://test06-s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtrækZone 0: ftp://test06-ftp3.datafordeler.dk
Zone 5: sftp://test06-ftp2.datafordeler.dk


Aktiviteter i testmiljøer - under udarbejdelse

Læs mere om indholdet i de kommende ændringer på Datafordeler.dk under Releases og Ændringer.2022

RegisterTest (Test03)

GeodataTest (Test04)

PræProd (Test06)

Januar


Februar

EJF Forbedring af filudtræk til kopiregister  og ny version af Ejerfortegnelsen REST tjenesten (Change-311)

MAT - Forbedring af filudtræk til kopiregister (Change-312)

EBR - Forbedring af filudtræk til kopiregister (Change-313)

DAF - Fjernelse af soft delete (Change-286)Marts


April


Maj


Juni


Juli


AugustSeptember
Oktober


November


December