Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Indsat link til sidehistorik i metadata

Display Metadata
hidetableheadertrue

Skemaerne, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

DLS-udstilling udstiller vi de samlede Dataleverancespecifikationerne i den version, som benyttes i produktionsmiljøet.


Info
iconfalse
titleBEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filerne på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet. Skemaer til dataudstilling fra Datafordeleren til anvendere


Skemaer der beskriver strukturen af det returnererede data fra Datafordeleren.
JSON

XSD

Info
iconfalse

SKEMA TIL DATAOPDATERING FRA MAT TIL DATAFORDELEREN

Dette skema viser strukturen på dataopdatering fra MAT til Datafordeleren. 
Denne fil er som udgangspunkt kun relevant for registre.


MAT_3.23_opdatering.xsd


Se en oversigt over hvilke registre, som udstiller opdateringsskemaer fra registrene til Datafordeleren.