Fastsættelse af vejnavne og adresser efter adresseloven og bekendtgørelse om vejnavne og adresser

De gældende regler om vejnavne og adresser er fastsat i:

Korrekte og opdaterede adressedata findes i Danmarks Adresseregister (DAR), som siden den 7. maj 2018 har været den autoritative kilde til oplysninger om vejnavne og adresser. Sammen med de øvrige grunddataregistre udgør DAR rygraden i den offentlige forvaltning.

Ajourførte vejnavne og adresser kan hentes vederlagsfrit og digitalt fra DAR. Brugen af adressedata af høj kvalitet betyder en mere effektiv offentlig sektor og værdiskabelse i private virksomheder samt naturligvis fordele for borgerne, når de bruger adresser på nettet.

Om denne vejledning

Denne vejledning beskriver og forklarer reglerne i adresseloven og adressebekendtgørelsen samt enkelte funktionaliteter i DAR, der knytter sig hertil. Formålet med vejledningen er at lette kommunernes arbejde som adressemyndighed, herunder fortolkningen og anvendelsen af adressereglerne.

Vejledningen erstatter de tidligere vejledninger og eksempelsamlingen fra 2009, 2014 og 2018. Der tages forbehold for eventuelle fejl, mangler eller uklarheder i vejledningen. 

Vejledningen er ikke et retsgyldigt dokument. Det er ordlyden i lov og bekendtgørelse, der er gældende ret.

Vejledningen udgives digitalt og opdateres løbende. Information om opdateringer mv. fremgår af dokumenthistorikken øverst på hver side. Vejledningen kan findes på danmarksadresser.dk.

Kan, skal og bør

Hvor der i bekendtgørelse er anvendt ”kan” og ”skal”, eller hvor dette fremgår med et andet ordvalg, er denne terminologi videreført i vejledningen. Derudover anvendes der i vejledningen ”bør” og ”anbefaling” i betydningen opfordring, når noget med fordel kan gøres.  • No labels