Denne side indeholder en liste af fejlkoder, beskeder og beskrivelser, som du som anvender vil møde på Selvbetjeningen. 

Se den fulde dokumentation for Fejlkoder og beskeder.

Http Status codes

The following standard http status code are used by the components (mainly switchboard):

Status code

Status message

Description

200

OK

Standard response for successful HTTP requests. The actual response will depend on the request method used. In a GET request, the response will contain an entity corresponding to the requested resource. In a POST request, the response will contain an entity describing or containing the result of the action.

204

No Content

The server successfully processed the request and is not returning any content.

* This error code is not used by REST services. REST services will
use error code 200 in this scenario.

400

Bad Request

The server cannot or will not process the request due to an apparent client error (e.g., malformed request syntax, too large size, invalid request message framing, or deceptive request routing).

401

Unauthorized

Authentication is required and has failed or has not yet been provided. The response must include a WWW-Authenticate header field containing a challenge applicable to the requested resource.

403

Forbidden

The request was valid, but the server is refusing action. The user might not have the necessary permissions for a resource.

404

Not Found

The requested resource could not be found but may be available in the future. Subsequent requests by the client are permissible.

405

Method Not Allowed

A request method is not supported for the requested resource; for example, a GET request on a form that requires data to be presented via POST, or a PUT request on a read-only resource.

409There was a BiTemporal confict in data.

There was a BiTemporal confict in data, so it is not possible to present data according to specifications of the service.

500

Internal Server Error

A generic error message, given when an unexpected condition was encountered and no more specific message is suitable.[
Known error codes and messages

 • Error codes 6XXX   : General Errors raising alarms

 • Error codes 0XXXX : Generic errors used in both Self-service Portal and Administration Portal.

 • Error codes 1XXXX : Error codes used in Self-service Portal

 • Error codes 2XXXX : Error codes used in Administration Portal

 • Error codes 4XXXX : Error codes used in Update Agent

 • Error codes 5XXXX : Error codes used in Data Import

 • Error codes 6XXXX : Error codes used in Archive Agent

 • Error codes 7XXXX : Error codes used in Monitoring component in Administration Portal

 • Error codes 9XXXX : Error codes used in Switchboard

 • Error codes 10XXXX : Error codes used in Monitor web agent service

 • Error codes 11XXXX : Error codes used Service Deploy Agent I Self-service Portal

 • Error codes 12XXXX : Error codes used in SOAP Register Data Service

 • Error codes 13XXXX : Error codes used in SOAP Delivery Receipt Service

 • Error codes 14XXXX : Error codes used in Sanity Check

 • Error codes 15XXXX : Error codes used in other places

 • Error codes 16XXXX : Error codes used in Events

 • Error codes 17XXXX : Error codes used in Authorization Service
Error codes 0XXXX: Generic errors used in both Self-service Portal and Administration Portal

Error code

Error message

Description

00000

Unknown Error

Anvendes, når systemet giver en ukendt fejl.

00001

Exception manager error

Anvendes, når systemet giver en fejl i fejladministrationsprogrammet.

00002

Unable to find error description

Anvendes, når systemet ikke kan mappe en fejl til en fejlkode.

00003

Client side javascript error

Client side javascript error

00100

Telefon feltet må ikke være tomt og skal indeholde et tal på mellem 4 og 30 cifre.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet telefon ikke er angivet.

00101

Telefonnummeret skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis telefonnummer overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

00102

E-mail feltet må ikke være tomt og skal indeholde en gyldig e-mailadresse.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet e-mail ikke er angivet.

00103

E-mail feltet må ikke være tomt.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet e-mail ikke er angivet.

00104

Test

Test

00200

Din browser identificerer sig ikke som en af de browsere systemet supporterer. Du benytter {0} version {1}. Systemet kræver minimum version {2} af denne browser. Opgrader venligst din browser for fuld understøttelse af systemets funktioner.

Valideringsbesked der gives, hvis den anvendte browser version ikke er understøttet.

00201

Systemet understøttes ikke i den anvendte browser {0}. Anvend venligst en af følgende browsere: {1}

Valideringsbesked der gives, hvis den anvendte browser ikke er understøttet.

00202

Din browser understøtter ikke JavaScript. Hvis JavaScript er deaktiveret i din browser skal du slå det til og opdatere denne side. Ellers kan du åbne siden i en anden browser.

Valideringsbesked der gives, hvis den anvendte browser ikke understøtter JavaScript eller JavaScript er slået fra.

00203

Fejl på formular

Valideringsbesked der gives, hvis der er fejl på formular.

00204

Tekst er ikke valid.

Valideringsbesked der gives, hvis input indeholder systemkritisk tekst.

00205

Inconsistent data

Inconsistent data

00206

Du har ikke tilladelse til at udføre denne funktion. Hvis du mener at du bør have tilladelse til dette, kontakt da venligst din registeransvarlige administrator

Unauthorized access

00207

Unsupported Authentication Method

Unsupported Authentication Method

00208

The remote server returned an error

The remote server returned an error

00209

The web request has timed out

The web request has timed out

00210

There was an SQL error

There was an error while connecting to MSSQL database

00211

Invalid Public Key value. It has to start with '---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----' and end with '---- END SSH2 PUBLIC KEY ----'.

Invalid Public Key value. It has to start with '---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----' and end with '---- END SSH2 PUBLIC KEY ----'.

00212

There was an error while connecting to Postgres database

There was an error while connecting to Postgres database

00213

There was a data related error while communicating with a database

There was a data related error while communicating with a database
Error codes 1XXXX: Error codes used in Self-service Portal

Error code

Error message

Description

10098

Din webbruger er endnu ikke aktiveret. Venligst aktiver ved at følge aktiveringslinket i den e-mail du har fået tilsendt i forbindelse med oprettelsen.

Din webbruger er endnu ikke aktiveret. Venligst aktiver ved at følge aktiveringslinket i den e-mail du har fået tilsendt i forbindelse med oprettelsen.

10099

Din webbruger blev ikke aktiveret indenfor den gyldige periode. Ønsker du at anmode om et nyt aktiveringslink?

Din webbruger blev ikke aktiveret indenfor den gyldige periode. Ønsker du at anmode om et nyt aktiveringslink?

10100

Adgangskoden og adgangskode bekræftelse matcher ikke.

Valideringsbesked der gives, hvis adgangskode og den gentagede adgangskode ikke stemmer overens.

10101

Adgangskoden skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis adgangskode overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10102

Fornavn feltet må ikke være tomt.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet fornavn ikke er angivet.

10103

Fornavn skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis fornavn overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10104

Efternavn feltet må ikke være tomt.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet efternavn ikke er angivet.

10105

Efternavn skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis efternavn overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10106

Virksomhedsnavn skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis virksomhed overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10107

Vej feltet må ikke være tomt.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet vejnavn ikke er angivet.

10108

Vejnavn skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis vejnavn overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10109

Postnummeret skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis postnummer overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10110

Bynavn skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis by overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10111

Vælg venligst et land.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet land ikke er angivet.

10112

Landenavn skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis land overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10113

E-mailadressen skal være mindre end 64 tegn.

Valideringsbesked der gives, hvis e-mail overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.

10114

Det valgte certifikatet er ikke i et gyldigt format. Gyldige formater er: .CER og .CRT

Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger ikke overholder et givent format.

10115

Certifikatet indeholder en privat nøgle.

Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger indeholder en privat nøgle.

10116

Certifikatet er ikke gyldigt endnu.

Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger har en gyldighedsdato, der ligger frem i tiden.

10117

Certifikatet er udløbet, og er derfor ikke gyldigt. Det udløb {0:d}

Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger har en udløbsdato, der ligger tilbage i tiden.

10118

Certifikatet er ikke af typen {0}. Vælg venligst et certifikat af denne type.

Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger ikke overholder et givent format.

10119

Virksomhed feltet må ikke være tomt

Valideringsbesked der gives der gives, hvis krævet virksomhed ikke er angivet.

10120

Adgangskoden skal være mellem 8 og 20 karakterer lang og indeholde mindst 3 af følgende 4 regler: store bogstaver/små bogstaver/tal/specialtegn.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet adgangskode ikke overholder et givent regelsæt.

10121

Web-brugerprofil blev ikke oprettet!

Fejlbesked der gives, hvis en web-bruger ikke kunne oprettes pga. systemfejl.

10122

Linket til nulstilling af adgangskode er udløbet. Anmod venligst om at få tilsendt et nyt link.

Fejlbesked der gives, hvis et link til nulstilling af adgangskode tilgås efter det er udløbet.

10123

Der er ikke adgang til web-brugeren.

Fejlbesked der gives, hvis ikke eksisterende web-bruger forsøges tilgået.

10124

Følgende tegn: {0} er ikke tilladt

Valideringsbesked der gives, hvis input indeholder ikke tilladte tegn.

10125

Tjenestebrugeren {0} findes ikke

Fejlbesked der gives, hvis ikke eksisterende tjenestebruger forsøges tilgået.

10126

By feltet må ikke være tomt.

Valideringsbesked der gives, hvis krævet by ikke er angivet.

10127

Der opstod en fejl under afsendelsen af anmodningen om adgang til tjenesten.

Fejlbesked der gives, hvis der opstod en fejl under afsendelsen af anmodningen om adgang til en tjeneste.

10128

Linket til webbruger aktivering er udløbet. Anmod venligst om at få tilsendt et nyt link.

Fejlbesked der gives, hvis et link til aktivering af webbruger tilgås efter det er udløbet.

10129

Det valgte certifikat er allerede tilknyttet til en eksisterende tjenestebruger. Venligst vælg et andet.

Valideringsbesked der gives, hvis et certifikat der overføres til en tjenestebruger allerede er tilknyttet en anden tjenestebruger. Et certifikat må kun tilknyttes én tjenestebruger.

10130

Linket til nulstilling af adgangskode er ugyldigt. Venligst følg aktiveringslinket i den e-mail du har fået tilsendt i forbindelse med skift af adgangskoden.

Fejlbesked der gives, hvis et ugyldigt eller modificeret link til nulstilling af adgangskode tilgås.

10131

InvalidPasswordResetRequest

Fejlbesked der gives, hvis et link til nulstilling af adgangskode er fejlbehæftet. Prøv evt. at kopiere hele linket og sætte det direkte ind i en browser i stedet for at tilgå linket via klik.

10132

Service user required

Valideringsbesked der gives, hvis krævet tjenestebruger ikke er angivet.

10133

Delivery type required

Valideringsbesked der gives, hvis krævet leveringstype ikke er angivet.

10134

You have no permissions to operate on service use

You have no permission to operate on service user

10135

You have no permissions to operate on event message type

You have no permissions to operate on event message type

10136

You have no permissions to operate on logical data model class

You have no permissions to operate on logical data model class

10137

Subscription doesn't exist

Subscription doesn't exist

10138

Visningsnavn må ikke være tomt

FileDownload subscription name is required

10139

Vælg venligst en abonnementstype.

Please choose subscription type

10140

Visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren du har valgt er allerede i brug. Vælg venligst et andet visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren.

Visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren du har valgt er allerede i brug. Vælg venligst et andet visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren.

10141

IP-adresse har ugyldigt format

IP address format is invalid

10142

IP address required

IP address required

10143­

Service or file download is required

Please choose Service, Filedownload or both

10144

Event message type required

Venligst angiv Beskedtype

10145

Web user company pattern

Comany name must only contain letters, digits, &, . , and -.

10146

The email address provided does not match the initial new email address.

The email address provided does not match the initial new email address.

10147

PIN-Koden er ikke gyldig.

The PIN is invalid.

10148

PIN koden er ikke længere gyldig.

The PIN is outdated.

10149

Du har opbrugt antallet af forsøg.

You reached the maximum number of retries allowed.

10150

Du skal acceptere samtykkebetingelserne for at kunne oprette en webbruger.

You have to accept the terms of consent in order to be able to create a webuser.

10151

Du skal acceptere brugervilkårene for at kunne oprette en webbruger.

You have to accept the terms of use in order to be able to create a webuser.

10152

Denne e-mailadresse er allerede brugt.

This email address is already in use.