Frekvens af dataopdateringer og hændelsesgenerering


Register

Frekvens

Den forretningsmæssige procestid


Hvor mange opdateringer kan man cirka forvente fra registret?

Bygnings- og Boligregistret (BBR)


Løbende opdatering

FTP/SOA
Skifter fra SOA til FTP ved kø

ØjeblikkeligtOp mod 25.000 daglige opdateringer

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Løbende opdatering

Opdateringer bliver sendt til Datafordeleren en gang dagligt.Det er ikke muligt at estimere antallet af opdateringer af DAGI temaer. Opdateringerne afhænger af hvornår, der fx sker sammenlægninger af sogne eller ændringer af afstemningsområder.
Danmarks Adresseregister (DAR)

Nærrealtid

FTP/SOA
Skifter fra SOA til FTP ved kø


Løbende ajourføringDAR har det seneste år sendt gennemsnitligt 3099 opdateringer om dagen, i hverdagene.
Hvis der foretages større rettelser i visse DAGI temaer, kan det resultere i et højt antal opdateringer. Fx kan en sammenlægning af 2 sogne resultere i en opdatering på alle de husnumre, som er beliggende indenfor sognene.

Danmarks Fikspunktregister


Løbende opdatering

Opdateringer bliver sendt til Datafordeleren en gang dagligt med en dags forsinkelse.


Danmarks Højdemodel (DHM)
 • DHMhøjdekurver
Løbende opdatering1-2 gange årligt
 • DHMnedbør
Løbende opdatering1-2 gange årligt
 • DHMoprindelse
Løbende opdatering1-2 gange årligt
 • DHMoverflade
Løbende opdatering1-2 gange årligt
 • DHMpunktsky
Løbende opdatering1-2 gange årligt
 • DHMterræn
Løbende opdatering1-2 gange årligt
 • DHMbluespot 2007
Ingen opdatering

 • DHMhavstigning 2007
Ingen opdatering

 • DHMnedbør 2007
Ingen opdatering

 • DHMoverflade 2007
Ingen opdatering

 • DHMpunktsky 2007
Ingen opdatering

 • DHMskyggekort 2007
Ingen opdatering

 • DHMterræn - bro 2007
Ingen opdatering

Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Årligt via FTPData bliver opdateret en gang om året.

Danske Stednavne

Løbende opdateringCa. 15 min. 

Det Centrale Personregister (CPR)

Løbende opdatering

Opdateringer bliver sendt til Datafordeleren en gang i døgnet - ca. kl. 01.00.

Opdateringerne kører hver tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag nat.


Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)Løbende opdateringHver 10. minIkke relevant
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)Nær realtid

Løbende.

Normalt leveret til Geodatabank indenfor 5-15 minutter og opdateres på Datafordeleren med det samme.

Cirkatal for seneste år

 • 80.000 opdateringer

Ejendomsvurdering (VUR)


Løbende opdateringOpdateringer bliver sendt til Datafordeleren en gang i døgnet - ca. kl. 10.00 mandag til fredag. 
Ejerfortegnelsen (EJF)Nær realtid

Løbende.

Normalt leveret til Geodatabank indenfor 5-15 minutter.  Databanken, som ”spørger” hver 3. minut om der er ændringer, hvis der er tages disse videre.

Cirkatal for seneste år

 • 200.000 ejerskifter
 • 32.000 kommunale ejerskabsopdateringer
 • 72.000 administratoropdateringer

GeoDanmark Ortofoto

Årligt via FTP

Via TEST04 til PROD.

Samlet procestid inkl. kvalitetskontrol er ca. 2 uger.

Ca. 1 gang årligt.

GeoDanmark Vektor


Løbende ajourføring

Cirkatal for seneste år

 • 140.000 opdateringer 

Historiske kort og data (Kortbladsinddelinger)
 • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)
Er leveret én gang på en harddisk, og bliver ikke opdateret.


 • Kortbladsinddelinger
Er leveret én gang på en harddisk, og bliver ikke opdateret.

 • Høje målebordsblade
Er leveret én gang på en harddisk, og bliver ikke opdateret.

 • Lave målebordsblade
Er leveret én gang på en harddisk, og bliver ikke opdateret.

 • Preussiske målebordsblade
Er leveret én gang på en harddisk, og bliver ikke opdateret.

Matriklen (MAT)Nær realtid

Løbende.

Normalt leveret til Geodatabank indenfor 5-15 minutter og opdateres på Datafordeleren med det samme.

Cirkatal for seneste år

 • 13.500 sager

26.900 nye BFE, heraf

 • 800 BPFG
 • 800 EJL
 • 300 SFE

49.000 ændrede BFE,heraf:

 • 200 BPFG
 • 400 EJL
 • 46.500 SFE

Skærmkortet

Datasæt bliver leveret en gang på en harddisk.Data bliver opdateret hver anden måned. • No labels