Oversigt over værdier anvendt i DKKodelister i Skatteforvaltningens Ejendomsvurdering grunddatamodel

Kodeliste navn

Tilladte værdier

Tekst til værdi

Kommentar

FritagelseOmfangKode

H

Helt fritagetD

Delvis fritaget(Blank)

Feltet ikke relevant


FritagelseArtKode

7

Pgf. 7 fritagelse7D

Pgf. 7 fritagelse uden dækningsafgift7F

Erhvervszonefritagelse8K

Fritagelse, kommunen8A

Pgf. 8 fritagelse, amtet. Anvendes ikke fra 2007 og frem9

Pgf. 9 fritagelse til amt og kommuneE

Fritaget dækningsafgift. Kan forekomme ved fredninger og bevaringsdeklarationerP

Fredet ejendomG

Jord i anden komme


FritagelseEjendomtypeKode

K

Kommunal ejendomL

Kommunal ejendom ejet af anden kommune i amtet (indtil 2006) eller regionen (fra 2007)A

Amtskommunal ejendom (indtil 2006) eller regionsejendom (fra 2007)B

Amtsejendom ejet af andet amt (indtil 2006) eller regionsejendom ejet af anden region (fra 2007)M

Kommunal ejendom ejet af kommune i andet amt (indtil 2006) eller kommunal ejendom ejet af kommune i anden region (fra 2007)S

StatsejendomU

AmbassadeE

Erhvervsejendom(Blank)

Andre ejendomstyper, f.eks. forsamlingshuse.


FordelingEjerboligværdiKode

4

Stuehusværdi5

Ejerboligværdi med et væsentligt erhvervsareal6

Ejerboligværdi i 2-familieshuse7

Skovværdi (ikke 2003-05)8

Ejerboligværdi pgf. 33, stk 89

Ejerboligværdi pgf. 33, stk 9A

Kombination af 2 ansættelser (4 og 5)B

Kombination af 2 ansættelser (4 og 7)C

Kombination af 2 ansættelser (4 og 7) (ikke 2003-05)D

Kombination af 3 ansættelser (4, 5, og 7) (ikke 2003-05)E

Kombination af 3 ansættelser (4, 6, og 7) (ikke 2003-05)F

Kombination af 2 ansættelser (5 og 7) (ikke 2003-05)G

Kombination af 2 ansættelser (6 og 7) (ikke 2003-05)


EjendomsvurderingBenyttelseKode

Blank

Benyttelse endnu ikke fastlagt (Ejendom under omvurdering).0

Undtaget fra vurdering.1

Beboelse.2

Beboelse og forretning.3

Ren forretning.4

Fabrik og lager.5

Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.6

Særskilt vurderet skov og plantage.7

Frugtplantage, gartneri og planteskole.8

Sommerhus.9

Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10%.10

Statsejendom (Bebygget).11

Kommunal beboelses- og forretningsejendom.12

Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.).13

Andre vurderinger.14

Vurdering til 0.16

Udgået ejendom.17

Ubebyggede landbrugslodder.20

Moderejendom for ejerlejligheder.21

Ejerlejlighed, beboelse.22

Ejerlejlighed, beboelse og forretning.23

Ejerlejlighed, ren forretning.24

Ejerlejlighed, fabrik og lager.25

Ejerlejlighed, i øvrigt.26

Ejerlejlighed med beboelse i enfamiliehus, dobbelthus, tofamiliehus eller trefamiliehus.27

Ejerlejlighed med beboelse i rækkehusbebyggelse.28

Ejerlejlighed, sommerhus på fremmed grund.29

Ejerlejlighed, øvrige på fremmed grund.31

Støttet andelsbolig. Her medtages private andelsboliger, der efter 1. januar 1981 er finansieret med støtte efter lov om boligbyggeri. Før 2008-vurderingen.33

Privat institutions- og serviceejendom.34

Erhvervsejendom af speciel karakter (F.eks. varmeværk, dambrug, grusgrav, hønseri, havn).41

Beboelse på fremmed grund.42

Beboelse og forretning på fremmed grund.43

Ren forretning på fremmed grund.44

Fabrik og lager på fremmed grund.45

Anden bygning på fremmed grund.48

Sommerhus på fremmed grund.49

Areal med bygning på fremmed grund.78

Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen.79

Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen.98

Opkrævningsejendom.


EjendomVurderingDækningsafgiftPligtTypeKode

K

Kommunal ejendom.                        L

Kommunal ejendom ejet af anden kommune i amtet (indtil 2006) eller regionen (fra 2007).                   A

Amtskommunal ejendom (indtil 2006) eller regionsejendom (fra 2007).         B

Amtsejendom ejet af andet amt (indtil 2006) eller regionsejendom ejet af anden region (fra 2007).     M

Kommunal ejendom ejet af kommune i andet amt (indtil 2006) eller kommunal ejendom ejet af kommune i anden region (fra 2007).S

Statsejendom.                         U

Ambassade.                            E

Erhvervsejendom.                        (Blank)

Andre ejendomstyper, f. eks. forsamlingshuse.


EjendomVurderingDækningsafgiftPligtKode

H

HelD

Delvis(Blank)

Feltet ikke relevant


EjendomvurderingMeddelelsestypeKode

0

Vurderingsmeddelelsestype mangler - skal indberettes som én af nedenstående:       1

Ejendom med forslag                   2

Ejendom med kapitalisering af en skønnet årlig leje   3

Ejendom med kapitalisering af en oplyst årlig leje   4

Ejendom med kapitalisering af en skønnet eller oplyst årlig leje plus en bygningsværdi5

Landbrug, skov og gartneri               6

Ejendom, hvor grundværdien ikke indgår som et selvstændigt element i  specifikationen af ejendomsværdien7

Ejendom, hvor ejendomsværdien består af flere elementer: grundværdi,  bygningsværdier og øvrige          8

Ejendom, hvis ansættelse ikke indeholder ejendomsværdi 9

Ejendom, der ikke skal have ejermeddelelse       A

Ejendom, hvor grundværdien ikke indgår som et selvstændigt element i   specifikationen af ejendomsværdien, og hvor omkodning til vmt 1-5 ikke er mulig.B

Ejendom, hvor ejendomsværdien består af flere elementer: grundværdi,   bygningsværdier og øvrige, og hvor omkodning til vmt 1-5 ikke er mulig.(Blank)

Feltet ikke relevant


EjendomsvurderingOmvurderingGrundKode

1

Der er afhændet eller tillagt et særskilt matrikuleret areal, og erhvervelsesdokumentet er blevet tinglyst som adkomst.2

Der er uden forandring af matrikelbetegnelsen sket arealændring som følge af arealoverførsel.3

Der er udskilt et areal, og dette er blevet ansat ved en vurdering i henhold til vurderingslovens § 4, stk. 1, eller arealet skal vurderes som en selvstændig ejendom.4

Der er eksproprieret areal, eller der er tillagt eksproprieret areal, eller ejendommen er omfattet af en foreløbig kendelse i henhold til lov om jordfordeling mellem landejendomme.5

Ejendommen har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende, eller ejendomsværdien må antages at være gået væsentligt ned som følge af nedrivning af bygninger.6

Ejendomsværdien eller grundværdien er steget eller faldet som følge af ændrede planforhold.7

Der er tale om en ny ejendom.                8

Der er foretaget om- eller tilbygning.           9

Ejendommen er nybygget.                   10

Ejendommen har ændret anvendelse.              11

Ejendommen er en ejerlejlighed, hvis fordelingstal er ændret.89 - 95

Vurderingen er en årsomvurdering i 2013 eller 2014, som ikke har omvurderingsgrund 01-11. (LOV nr 1635 af 26/12/2013)89

Ejendommen er omvurderet efter vurderingslovens § 42, fordi den i tiden efter den almindelige vurdering i 2011 har været vurderet efter vurderingslovens § 490

Der er indsat eller slettet ejerboligfordeling(-er) 91

Ejendommen er blevet omfattet af dækningsafgift siden seneste vurdering eller der er sket ændringer i den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi92

Ejendommen er blevet omfattet af kommunal fritagelse for ejendomsskat eller der er sket ændringer i den fastsatte fritagelse93

Ejendommen er berettiget til og har fået fradrag for forbedringer siden seneste vurdering95

Ejendommens samlede fradrag for forbedringer er helt eller delvist udløbet96 - 99

Det er overspringsår eller årsreguleringsår, men der er ikke omvurderingsgrund 01-11. Anvendes, når man undtagelsesvis skal danne en manuel vurdering i året.96

Genoptagelse iht. Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, ved forhold før foregående års vurderingstermin, som der ikke er taget hensyn til det i foregående års vurdering.97

Når der iht. Højesterets afgørelse af 16. december 2010 skal kunne ske genoptagelse af en vurdering tilbage til et overspringsår/årsreguleringsår, 2003 - 2007, begge inkl.98

Der er til skatteindividet (tidl. årsregulering) knyttet en ny ansættelse af ejerboligværdier iht. Vurderingslovens §33A (standardiseret lejeværdiberegning).99

Ophøjelse af omvurdering pga. byggesag ved den særlige årsomvurdering pr. 01.01.03 (§11) til årsregulering pr. 01.10.03, jf. at byggesag alene ikke er omvurderingsgrund ved ordinær årsomvurdering. (Kun 2003-vurderingen).


EjendomsvurderingVurderingskredsKode

Gældende værdier. Koder i denne liste er unikke inden for en kommune. Gældende værdier kan ændre sig over tid.
2

Børsen4

Husum5

Sundbyvester6

Nørrebro7

Sundbyøster8

Toldboden9

Utterslev10

Valby11

Vanløse12

Vesterbro14

Østerbro1

Frederiksberg vestre2

Frederiksberg østre1

Ballerup1

Brøndby1

Dragør1

Gentofte2

Hellerup3

Ordrup1

Gladsaxe2

Søborg1

Glostrup1

Herlev1

Albertslund1

Hvidovre nordre2

Hvidovre søndre1

Høje-Taastrup østre2

Høje-Taastrup vestre1

Lyngby nordre2

Lyngby søndre1

Rødovre1

Ishøj1

Tårnby nordre2

Tårnby søndre1

Vallensbæk1

Værløse2

Farum1

Allerød1

Fredensborg-Humlebæk2

Karlebo1

Helsingør vestre2

Helsingør østre1

Hillerød2

Skævinge3

Slangerup1

Hørsholm2

Søllerød vestre3

Søllerød østre4

Birkerød1

Ledøje-Smørum2

Stenløse3

Ølstykke1

Frederikssund2

Jægerspris3

Skibby4

Slangerup1

Greve nordre2

Greve søndre1

Køge2

Skovbo1

Frederiksværk nordre2

Frederiksværk søndre3

Hundested1

Roskilde vestre2

Roskilde østre3

Gundsø4

Ramsø1

Solrød1

Græsted-Gilleleje vestre2

Græsted-Gilleleje østre4

Helsinge vestre5

Helsinge østre1

Dragsholm2

Nykøbing-Rørvig3

Trundholm nordre4

Trundholm søndre1

Holbæk nordre2

Holbæk søndre6

Jernløse7

Svinninge8

Tornved10

Tølløse1

Haslev2

Fakse3

Rønnede1

Bjergsted2

Gørlev3

Hvidebæk5

Høng6

Kalundborg1

Ringsted1

Hashøj2

Korsør4

Skælskør5

Slagelse1

Vallø2

Stevns1

Dianalund2

Sorø3

Stenlille1

Bramsnæs2

Hvalsø3

Lejre1

Holeby2

Højreby3

Maribo4

Nakskov5

Ravnsborg6

Rudbjerg7

Rødby1

Fuglebjerg2

Fladså3

Holmegaard4

Næstved indre5

Næstved ydre6

Suså1

Nykøbing Falster2

Nysted3

Nr. Alslev4

Sakskøbing5

Stubbekøbing6

Sydfalster1

Langebæk2

Møn3

Præstø4

Vordingborg1

Allinge-Gudhjem3

Hasle5

Neksø7

Rønne9

Aakirkeby1

Ejby2

Middelfart3

Nørre Åby1

Assens2

Glamsbjerg3

Haarby4

Tommerup5

Vissenbjerg6

Aarup1

Broby2

Faaborg3

Ringe4

Ryslinge5

Årslev1

Kerteminde2

Langeskov3

Munkebo1

Nyborg2

Ullerslev3

Ørbæk1

Odense indre2

Odense midtvestlige3

Odense nordvestlige4

Odense sydvestlige5

Odense østre6

Odense-Hunderup1

Svendborg indre2

Svendborg ydre3

Egebjerg4

Gudme1

Bogense2

Otterup3

Søndersø1

Rudkøbing2

Sydlangeland3

Tranekær1

Marstal2

Ærøskøbing1

Gram2

Haderslev indre3

Haderslev ydre4

Vojens5

Nr. Rangstrup6

Christiansfeld1

Billund2

Grindsted3

Give1

Augustenborg2

Broager3

Gråsten4

Nordborg5

Sundeved6

Sydals7

Sønderborg1

Bredebro2

Højer3

Løgumkloster4

Skærbæk5

Tønder6

Nr. Rangstrup1

Esbjerg indre2

Esbjerg vestre3

Esbjerg østre4

Bramming5

Ribe6

Helle1

Fanø1

Varde2

Blaabjerg3

Blåvandshuk4

Ølgod5

Helle1

Vejen2

Rødding3

Brørup4

Holsted1

Bov2

Lundtoft3

Rødekro4

Tinglev5

Aabenraa1

Fredericia indre2

Fredericia ydre1

Horsens indre2

Horsens ydre3

Gedved4

Brædstrup1

Kolding indre2

Kolding ydre3

Lunderskov4

Vamdrup5

Christiansfeld6

Egtved1

Børkop2

Jelling3

Vejle indre4

Vejle ydre5

Tørring-Uldum6

Egtved7

Give1

Herning indre2

Herning ydre3

Aulum-Haderup4

Trehøje5

Aaskov1

Holstebro2

Ulfborg-Vemb3

Vinderup1

Lemvig3

Thyborøn-Harboøre1

Struer2

Thyholm1

Ebeltoft2

Midtdjurs3

Rosenholm4

Rønde1

Grenaa2

Nørre Djurs3

Rougsø4

Sønderhald1

Hadsten2

Hammel3

Hinnerup4

Hvorslev5

Langå - 2 sogne1

Odder1

Nørhald2

Purhus4

Randers indre5

Randers ydre6

Langå7

Sønderhald8

Mariager1

Gjern3

Silkeborg indre4

Silkeborg ydre5

Them6

Kjellerup1

Samsø1

Galten2

Hørning3

Ry4

Skanderborg5

Brædstrup1

Århus city2

Århus indre3

Århus nordre4

Århus søndre5

Århus vestre6

Århus-Risskov7

Århus-Viby8

Århus-Åby1

Nr. Snede2

Brande3

Ikast1

Egvad2

Holmsland3

Ringkøbing4

Skjern5

Videbæk1

Hedensted2

Juelsminde3

Tørring-Uldum1

Morsø vestre2

Morsø østre1

Skive3

Sallingsund4

Spøttrup5

Sundsøre1

Thisted nordre2

Thisted søndre3

Hanstholm4

Sydthy1

Viborg indre2

Viborg ydre3

Bjerringbro4

Fjends5

Karup6

Møldrup7

Tjele8

Aalestrup1

Brønderslev2

Dronninglund1

Frederikshavn2

Skagen3

Sæby1

Farsø2

Løgstør3

Aars4

Aalestrup1

Læsø1

Skørping2

Støvring3

Nørager1

Arden2

Hadsund3

Hobro5

Mariager6

Nørager7

Aalestrup1

Aabybro2

Brovst3

Fjerritslev4

Pandrup1

Aalborg n2

Aalborg v3

Aalborg ø4

Aalborg s5

Hals6

Nibe7

Sejlflod1

Hirtshals2

Hjørring indre3

Hjørring ydre4

Løkken-Vrå5

Sindal


EjendomsvurderingÆndringKode

Blank

Alm. vurdering/ årsomvurdering/ administrativ rettelse  1

SKAT ankenævnsændring2

Revision/Ligningsrådsændring3

Landsskatteretskendelse4

SKAT 1. instans, rettelse/genoptagelse5

Pgf. 4 vurdering6

Pgf. 4A vurdering (før 2004-vurderingen)7

SKAT ankenævn (arbejdskopi)8

SKAT 1. instans (arbejdskopi)9

1982-97,2003-06: Årsregulering til årets kontantniveau9

1998-2002: Ordinær vurdering (Maskinelt fremskrevet)H

2007- : Overspringsvurdering, kun bærer af skattefelter.OBS: Værdien 9 har to forskellige betydninger alt efter vurderingstidspunktVurderingsejendomEjerlejlighedKode

1

Ejerlejligheden er vurderet som udlejet. 2

Ejerlejligheden er vurderet som fri.(Blank)

Feltet ikke relevant


GrundværdispecifikationPrisKode

(Blank)

Kvadratmeterpris0

Prisen er nul.                       1

Kvadratmeterpris (små landzoneejendomme). (fra 2000)    2

Hektarpris (Pris pr. 10.000 m2).              3

Vejareal, prisen er nul.                  4

Vindmølleparcel. (fra 2000)                5

Pumpenedslag.                       6

Værdinedslag i øvrigt.                   7

Tillæg for attraktiv beliggenhed. (fra 1998)        7

Herlighedsværdi. (før 1998)                8

Værditillæg i øvrigt.                   9

Enhedsværdi.                        A

Kvadratmeterpris ved standardberegning.          B

Byggeretspris ved standardberegning.C

Etagearealprincip.D

Skovens grundværdi. (fra 1998)E

Antal ejerlejligheder.F

Tillæg i forbindelse med årsregulering.G

Tillæg for god forretningsmæssig beliggenhed.H

Tillæg (Til vurderingsmyndighedens eget brug).I

Byggemodning betalt via tilslutningsafgift. (fra 2005)K

Tillæg (Til vurderingsmyndighedens eget brug).L

Tillæg (Til vurderingsmyndighedens eget brug).M

Nedslag i forbindelse med regulering af årsomvurderet ejendomN

Nedslag for ekstra funderingO

Nedslag for mgl. udstykn., stort arealP

Nedslag for støj,røg og lugtgenerQ

Nedslag for mindre attraktiv beligg.R

Nedslag for udstykningsudgifterS

Form eller terræn nedslagT

Nedslag for stort deklarationsarealU

Undtaget fra vurderingenV

Nedslag for højspændingsledningerW

Nedslag for jordforureningX

Nedslag for blød bund


VUR_Mark

Ordinær Vurdering fra VUR3

Ordinær Vurdering fra E&G4

Videreført Vurdering fra VUR9

Erhvervsejendom, hvorfra der er sket udstykning til en Q4-ejendom15

2020 skattemæssig gældende udgået ejendom


Jurkatkode

1100

Ejerbolig til vurdering i lige år2100

Ejerbolig i ulige år2200

Landbrugsejendom2300

Skovejendom2400

Erhvervsejendom eller øvrig ejendom7000

Udgået ejendom8000

Ikke-vurderingspligtig ejendom


JURUKATKODE

1110

Ejendom til helårsbeboelse1120

Ejerlejlighed til helårsbeboelse1130

Sommerhus eller andet fritidshus1140

Sommerhusejerlejlighed1151

Ejendom til helårsbeboelse på fremmed grund1152

Ejerlejlighed til helårsbeboelse i bygning på fremmed grund1153

Sommerhus eller andet fritidshus på fremmed grund1154

Sommerhusejerlejlighed i bygning på fremmed grund1161

Grund hvorpå der er opført ejendom til helårsbeboelse på fremmed grund1162

Grund hvorpå der er opført ejerlejlighed til helårsbeboelse i bygning på fremmed grund1163

Grund, hvorpå der er opført sommerhus eller andet fritidshus på fremmed grund1164

Grund hvorpå der er opført sommerhusejerlejlighed i bygning på fremmed grund1170

Ubebygget grund udlagt til helårsbeboelse1180

Ubebygget grund udlagt til sommerhus eller fritidshus2110

Ejendom til helårsbeboelse2120

Ejerlejlighed til helårsbeboelse2130

Sommerhus eller andet fritidshus2140

Sommerhusejerlejlighed2151

Ejendom til helårsbeboelse på fremmed grund2152

Ejerlejlighed til helårsbeboelse i bygning på fremmed grund2153

Sommerhus eller andet fritidshus på fremmed grund2154

Sommerhusejerlejlighed i bygning på fremmed grund2161

Grund hvorpå der er opført ejendom til helårsbeboelse på fremmed grund2162

Grund hvorpå der er opført ejerlejlighed til helårsbeboelse i bygning på fremmed grund2163

Grund, hvorpå der er opført sommerhus eller andet fritidshus på fremmed grund2164

Grund hvorpå der er opført sommerhusejerlejlighed i bygning på fremmed grund