Siden beskriver de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra Danske Stednavne.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.
Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode? 
Eksempel på url med brugernavn/adgangskodehttps://services.datafordeler.dk/STEDNAVN/Stednavne/1.0.0/rest/HentDKStednavne?username=xxx&password=yyy&stednavn=x
Eksempel på url med certifikathttps://certservices.datafordeler.dk/STEDNAVN/Stednavne/1.0.0/rest/HentDKStednavne?stednavne=x
Generelt for Danske Stednavne webservices

Registernavn i SelvbetjeningenSTEDNAVN
FormatXML/JSON
DLS version2.18
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

PagingAnvender ikke count og paging.
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
REST - Stednavne

Beskrivelse

Med tjenesten returneres en liste af steder/stednavne, der opfylder søgekriterierne defineret af parametrene og deres værdier. 

Et sted kan have flere navne med forskellige status. Status for et stednavn kan være en af følgende: ’suAutoriseret’ (betyder autoriseret af Stednavneudvalget), , ’officielt’ og ’uofficielt’.

Bemærk, at geometritypen kan varierere fra stednavn til stednavn (multipolygoner, polygoner, linjer eller punkter). 

Med stednavnet returneres også en boundingbox, som angiver det mindste rektangel som indeholder geometrien.


Anvendt udstillingsmodel

Stednavne (version 2.0)

https://datafordeler.dk/vejledning/datamodel/

SLASe registrets tilgængelighed på Datafordeler.dk


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

HentDKStednavne

Kompleks

Nej


SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

  • Simpel: 0.09
  • Normal: 1.0
  • Kompleks: 2.5
Metode - HentDKStednavne


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/STEDNAVN/Stednavne/1.0.0/rest/HentDKStednavne?username=xxx&password=yyy&stednavn=x


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/STEDNAVN/Stednavne/1.0.0/rest/HentDKStednavne?stednavne=x


Inputparametre

Bemærk, at stednavn er et obligatorisk parameter.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
stednavnString

Et helt eller dele af et navngivet sted fx "Nykøbing". Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "Nykø*", "*bing" og "*købi*". Der skal angives minimum et tegn udover wildcard. 

REST-servicen er case-sensitiv. Dvs. ”nykøbing*” vil ikke returnere noget resultat.


EAID_6F6B4B94_CF4D_4c63_9320_9E910603C789
EAID_B59249D2_789F_4910_AC6C_AFC5443C3A71
stedkatString

Stednavne kategori fx "By" og "Fortidsminde". Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn. Der skal angives minimum et tegn udover wildcard. Udelades værdien for stedkat(stedkat=NULL) søges i alle stednavne kategorier. 

agerMark
akvarium
andenBygning
andenReligion
andenSeværdighed
andet
arboret
bakke
batteri
bautasten
bebyggelse
bilfærge
blomsterpark
boplads
botaniskHave
bredning
bro
brønd
bugt
by
bydel
bygning
båke
campingsplads
cykelbane
daginstitution
dal
dige
dyrepark
dysse
dæmning
ebbevej
efterskoleUngdomsskole
eng
europavej
fagskole
feriecenter
fiskerihavn
fjord
flyveplads
folkehøjskole
folkeskole
forlystelsespark
forskningscenter
frilandsmuseum
friluftsgård
fundsted
fyr
fyrtårn
fængsel
fæstningsanlæg
goKartbane
golfbane
gravhøj
gravsted
grænsestenGrænsepæl
gymnasium
gård
hage
hal
halvø
hav
hede
heliport
hellekiste
helleristning
herregård
hestevæddeløbsbane
historiskMindeHistoriskAnlæg
hospital
hotel
hule
hundevæddeløbsbane
hus
højBanke
højdedrag
industriområde
jernbanetunnel
jættestue
jødisk
kilde
kirkeAndenKristen
kirkeProtestantisk
klint
klippeIOverfladen
kløft
kolonihave
kommunekontor
kraftvarmeværk
krigergrav
kristen
kursuscenter
køkkenmøding
køretekniskAnlæg
land
landingsplads
landsdel
landskabsform
langdysse
lavning
ledLåge
lystbådehavn
løb
løvtræ
låningsvej
margueritrute
marsk
mindeAndet
mindesten
mindreLufthavn
moseSump
moske
motocrossbane
motorbane
motorvejafkørselsnummer
motorvejskryds
museumSamling
muslimsk
nationalpark
naturareal
naturpark
nor
næs
nåletræ
observatorium
odde
oldtidsager
oldtidsminde
oldtidsvej
overskylledeSten
parkAnlæg
parkeringsplads
personfærge
plads
primærRingvej
primærVejrute
privatskoleFriskole
proffesionshøjskole
pynt
rastepladsMedService
rastepladsUdenService
regionsgård
reservat
ruin
runddysse
runesten
røse
rådhus
sandKlit
sejlløb
sekundærRingvej
sekundærVejrute
skadestue
skanse
skibssætning
skovPlantage
skovvej
skræntNaturlig
skydebane
skær
slot
slugt
sluse
sommerhusområde
sommerhusområdedel
specialskole
spredtBebyggelse
stadion
sten
stenbrud
sti
strand
strandpost
størreLufthavn
sund
svæveflyveplads
synagoge

søredningsstation
tange
terminal
terrarium
tog
tomt
trafikhavn
turistbureau
tørtVedLavvande
uddannelsescenter
udsigtspunkt
udsigtstårn
undersøiskGrund
universitet
vandfald
vandkraftværk
vandløb
vandmølle
vandrerhjem
varde
vej
vejbro
vejkryds
vejrmølle
vejstrækning
vejtunnel
veteranjernbane
vikingeborg
vindmøllepark
voldVoldsted
zoologiskHave
ø
øgruppe
ås

NULLEAID_2E4A4112_7146_49d5_9847_095136A0A278
EAID_D1FA38CD_8A6A_48d2_AEA9_85CB1ECE4B4E
EAID_7622B7BD_BF17_47c2_9039_F436D23EFC9D
EAID_D1FA38CD_8A6A_48d2_AEA9_85CB1ECE4B4E
EAID_BBA10ED5_92AC_42a5_84A5_9A6E3544921AEAID_57A938E0_FE13_4688_AF03_6B33EAE404BF
EAID_122175D4_CDC4_458c_B177_9564885FBB56
EAID_503128EB_02D7_4b86_9956_BCED72F91B35
EAID_427F2895_4168_4ce3_A8CB_015DAF1AD996
EAID_E214FAF5_3488_4d7c_AD9B_14A7A5E50CB2
EAID_5C287CF5_242C_4718_BC07_1CA838C68EA4
EAID_4ACD707C_0D36_4df9_AE2B_F1D060BBD62B
EAID_42A62072_B657_4843_B2E8_22BFF87FC632
EAID_3491DAC1_47A8_4841_92F6_C6DBE90ACEB9
EAID_601B64C1_2FD2_4f20_8A51_C06FF2F29B47
EAID_3491DAC1_47A8_4841_92F6_C6DBE90ACEB9
EAID_D30DBBC9_4382_4cc6_8D06_AF9ED24D172AEAID_00FEFCF5_9C49_4e74_B1A4_41D222A1F193
EAID_A111703B_9C65_4800_995A_EF66D64B3560
EAID_4A30A2C6_5435_4972_9501_E134B8C0640D
EAID_75ADEEF8_9482_469a_AC13_575730AB05BAEAID_B056C23D_5E1B_49ef_A077_93851443421D
EAID_A8A71B0C_9660_4f8e_9952_11E50C0BE807
EAID_8E69AB13_3344_40f2_B163_33953E2769EB
EAID_3131DE27_EAD3_4aad_86A0_6B6290F078BE
EAID_B4D80DF7_51A6_4cd2_89D9_0FD09FC04071
EAID_442B4E0A_D65D_4c4d_ADDE_8C52269F06BDEAID_2A66035B_87CA_4349_B462_7AD819466FA4
EAID_57B19AD6_227F_453e_816C_4ED062746691
EAID_F014C3DF_6164_472b_AB0B_7DCB532E946B
EAID_638B9C32_3247_49e6_BA8D_8058FC9C0CD5EAID_F04751C2_FCFC_4da7_BC35_86E7822E5495
EAID_78535669_5607_4722_B05B_C3614F6E0DFF
EAID_F178312A_3206_4cc8_886C_050C78A38D3B
EAID_80275940_31DE_47d6_8D75_D4531A691500EAID_A4A65035_87AF_42d0_ACC1_D23377E47F18
EAID_4AF2DDB5_03ED_4ad0_A74C_6CEB1B60745AEAID_85F30791_66B2_4af6_BD38_8E9D7F629E76
EAID_37347057_5864_43cb_A1AC_795D658C8A0F
EAID_1A4E987B_4200_48ef_9E01_9FF4FADE9DB6
EAID_BD7D35DC_75D8_42cf_A8DB_02AA54F0B96EEAID_03B44D64_6BF3_43b4_8529_8326D90B5F11
EAID_5ABF30DA_D13A_46ab_9EDB_D43F13A5D61EAID_9B48EA52_E5F2_49b8_BCB0_B617727BBC6D
EAID_D874D129_B1FF_42a2_81B6_74127258B441
EAID_E23BC8B2_7C9F_4b7d_B810_7702AAA18C7C
EAID_63E8513B_4139_41c6_83C4_E3E387E4F443
EAID_84081D07_4BCB_41c7_A46C_C5855141413C
EAID_9A391D57_FEC6_48e0_A392_6371C55D5BDCEAID_7AB47597_884A_479b_9644_1BD9FFE171E1
EAID_9AF08554_549C_4bcb_A615_06BB75B96613
EAID_7AB47597_884A_479b_9644_1BD9FFE171E1
EAID_E65DEB97_FB6E_41d3_8F2C_54C6EE11F80E
EAID_7AB47597_884A_479b_9644_1BD9FFE171E1
EAID_4F841D18_5832_488e_8607_0C5C8C22DE83
EAID_0EFC759E_E1B3_434c_B93A_4E4164F470E4
EAID_3AC35426_EB13_4517_A61D_31DF46F28AF0
EAID_5FFCA0DD_04B6_4ee1_A123_83CFC69090FA
EAID_E232FD05_4D7D_4531_8FD3_9EDF33F00673
EAID_ACD27936_B32F_46f8_B6C5_58A69F563644
udrefsysString

Angiver hvilket rumligt referencesystem jf. EPSG som stedet ønskes udstillet med.

25832
25833
32632
32633
3395
3857
4093
4094
4095
4096
4326

25832N/A
geop
Angiver et punkt i EPSG:25832, og som anvendes til at sortere resultatet, således at nærmeste sted i resultatet i forhold til punktet defineret af geop kommer først, det næstnærmeste nummer to osv. Angives den ikke sorteres resultatet på anden vis, typisk i alfabetisk rækkefølge og efter kategori. Parameteren har således ingen betydning for udvælgelsen af steder, kun sorteringen. Bemærk, at afstanden beregnes fra punkt til centerpunktet (centroide) af stedets omgivende rektangel. Punktet angives i WKT format fx POINT(555555 6220000)NULLN/A


Outputparametre

MetodeSkema

De inkluderede filer ”DanskeStednavne_2.18_Sted.json" og "DanskeStednavne_2.18_HentDKStednavneData.json" indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Danske stednavne)