Siden beskriver de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er statens register for virksomhedsoplysninger. CVR indeholder grunddata om virksomheder og deres produktionsenheder. Herunder oplysninger om virksomhedens navn, adresse, start og evt. ophørstidspunkt, virksomhedsform, branche, kontaktoplysninger, antal ansatte, fuldt ansvarlig deltagere mv. CVR indeholder data om både ophørte og aktive virksomheder samt historik for den enkelte virksomhed.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.
Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode?
Eksempel på url med certifikathttps://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentAndredeltagereMedCVREnhedsid?pId=xxxxxxxxxxGenerelt om fejlkoder

Beskrivelsen af fejlkoder fremgår af siden Fejlkoder, som indeholder en liste over systemets fejlkoder med tilhørende beskeder og beskrivelser af fejlen.

Generelt for CVR webservices

Registernavn i SelvbetjeningenCVR
FormatXML/JSON
DLS version2.2.7
Sikkerhedszone5 - Indeholder fortrolige eller følsomme data.
Adgangsniveau

Alle brugere skal anmode om adgang til tjenesten

Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten

Anvendt udstillingsmodel

CentraleVirksomhedsregister

Udstillingsmodel forefindes: https://grunddatamodel.datafordeler.dk/
Paging

Anvender ikke paging.

For generelle regler henvises til dokumentet Retningslinjer for specifikation af REST-tjenester

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

REST - HentCVRData

Beskrivelse

Henter hele CVR objekter, med summarisk data for andre relaterede objekter såsom Produktionsenheder og fuldansvarligdeltager, samt de frit tilgængelig Beskæftigelsesdata.

Begrænsninger for adgang og brug         

Accept af §19 erklæring om respektering af reklamebeskyttede enheder er påkrævet.

Samt accept af / forståelse for, at "registreringFra" og "registreringTil" ikke nødvendigvis kan anvendes som forvaltningsmæssige data til beslutningstagning. Det er alene "datafordelerOpdateringstid", som fortæller noget om, hvornår data på datafordeleren er opdateret og derfor er tilgængelig.

Omfatter klasserne: CVRPerson og Beskaeftigelse og Reklamebeskyttelse (ref. til udstillingsmodel: https://grunddatamodel.datafordeler.dk/)


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

hentAndredeltagerMedCVREnhedsid

Simpel

Nej

hentCVRPersonMedCVREnhedsid

Simpel

Nej

hentEnhedMedCVREnhedsid

Simpel

Nej

hentProduktionsenhedMedCVREnhedsid

Normal

Nej

hentProduktionsenhedMedPNummer

Normal

Nej

hentVirksomhedMedCVREnhedsid

Normal

Nej

hentVirksomhedMedCVRNummer

Normal

Nej


SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

  • Simpel: 0.09
  • Normal: 1.0
  • Kompleks: 2.5

Metode - hentAndredeltagereMedCVREnhedsid

Beskrivelse

Metoden returnerer oplysninger om andre deltagere for det angivne CVREnhedsId. Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentAndredeltagereMedCVREnhedsid?pId=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pId

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pId

integer

Id (CVREnhedsid)


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pVirkningstid

Date

Andredeltagers virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

Andredeltagers registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentAndredeltagereMedCVREnhedsid

CVR_2.2.7_hentAndredeltagereMedIdResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)
Metode - hentCVRPersonMedCVREnhedsid

Beskrivelse

Metoden returnerer en CVRPerson for det angivne CVREnhedsId.  Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentCVRPersonMedCVREnhedsid?pId=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pID

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pId

integer

id(CVREnhedsid)


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pVirkningstid

Date

CVRPerson virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

CVRPerson registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentCVRPersonMedCVREnhedsid

CVR_2.2.7_hentCVRPersonResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)
Metode - hentEnhedMedCVREnhedsid

Beskrivelse

Metoden returnerer oplysninger om en CVREnhed for det angivne CVREnhedsId. Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentEnhedMedCVREnhedsid?pId=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pID

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pId

integer

id (CVREnhedsid)


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pVirkningstid

Date

enhedens virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

enhedens registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentEnhedMedCVREnhedsid

CVR_2.2.7_hentCVREnhedResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)
Metode - hentProduktionsenhedMedCVREnhedsid

Beskrivelse

Metoden returnerer produktionsenhed for det angivne CVREnhedsId. Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentProduktionsenhedMedCVREnhedsid?pId=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pID

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pId

integer

id (CVREnhedsid)


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pInkluderBeskaeftigelse

boolean

Angivelse af, om beskræftigelsestal ønskes inkluderet

false


pVirkningstid

Date

produktionsenhedens virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

produktionsenhedens registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentProduktionsenhedMedCVREnhedsid

CVR_2.2.7_hentProduktionsenhedResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)
Metode - hentProduktionsenhedMedPNummer

Beskrivelse

Metoden returnerer oplysninger om produktionsenhed for det angivne p-nummer. Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentProduktionsenhedMedPNummer?ppNummer=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pPNummer

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pPNummer

integer

En produktionsenheds p-nummer


EAID_C579CB46_0ED3_4bdf_BA0D_9F4C362BAA2F

pInkluderBeskaeftigelse

boolean

Angivelse af, om beskræftigelsestal ønskes inkluderet

false


pVirkningstid

Date

produktionsenhedens virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

produktionsenhedens registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentProduktionsenhedMedPNummer

CVR_2.2.7_hentProduktionsenhedResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)
Metode - hentVirksomhedMedCVREnhedsid

Beskrivelse

Metoden returnerer oplysninger om en virksomhed for det angivne CVREnhedsId. Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentVirksomhedMedCVREnhedsid?pId=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pID

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pId

integer

id (CVREnhedsid)


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pInkluderBeskaeftigelse

boolean

Angivelse af, om beskræftigelsestal ønskes inkluderet

false


pVirkningstid

Date

Virksomhed virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

Virksomhed registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentVirksomhedMedCVREnhedsid 

CVR_2.2.7_hentVirksomhedResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)


Metode - hentVirksomhedMedCVRNummer

Beskrivelse

Metoden returnerer oplysninger om en virksomhed for det angivne CVR-nummer. Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRData/1/rest/hentVirksomhedMedCVRNummer?pCVRNummer=xxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pCVRNummer

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pCVRNummer

integer

CVR-nummer for en virksomhed


EAID_564C37C6_7647_4f64_9116_5B273C30D955

pInkluderBeskaeftigelse

boolean

Angivelse af, om beskræftigelsestal ønskes inkluderet

false


pInkluderProduktionsenhedsnumre

boolean

Angivelse af, om liste af tilknyttede produktionsenhedsnumre ønskes inkluderet

true


pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentVirksomhedMedCVRNummer

CVR_2.2.7_hentVirksomhedResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

REST - HentCVRDataFortrolig

Beskrivelse

Henter CVR Hele objekter inklusiv fortrolig data dvs. Cpr nr. og beskæftigelse antal, med summarisk data for andre relateret objekter såsom Produktionsenheder og fuldansvarligdeltager, samt tilgængelig Beskæftigelsesdata.


Begrænsninger for adgang og brug

Accept af §19 erklæring om respektering af reklamebeskyttede enheder er påkrævet.

Samt accept af / forståelse for, at "registreringFra" og "registreringTil" ikke nødvendigvis kan anvendes som forvaltningsmæssige data til beslutningstagning. Det er alene "datafordelerOpdateringstid", som fortæller noget om, hvornår data på datafordeleren er opdateret og derfor er tilgængelig.

Servicemetoder returnerer præcis antal ansatte og data om personer (CPR-nummer), hvorfor anvendere af servicen skal godkendes til at måtte modtage disse data.

Omfatter klasserne: CVRPerson og Beskaeftigelse


Oversigt over metoder

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

hentPersonMedCPRNummerFortrolig

Simpel

Nej

hentPersonMedEnhedsnummerFortrolig

Simpel

Nej

hentProduktionsenhedMedEnhedsNummerFortrolig

Normal

Nej

hentProduktionsenhedMedProduktionenhedNummerFortrolig

Normal

Nej

hentVirksomhedMedCVRNummerFortrolig

Normal

Nej

hentVirksomhedMedEnhedsnummerFortrolig

Normal

Nej


Metode - hentPersonMedCPRNummerFortrolig

Beskrivelse

Metoden returnerer CVRPerson med CPRNummer (CPRPerson i vores information model)som nøgler.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRDataFortrolig/1/rest/hentPersonMedCPRNummerFortrolig?pCPRPerson=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pCPRPerson

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pCPRPerson

integer

CPRnummer for en Person


EAID_8040D13A_F1D9_4e08_866B_71FB8F23064F

pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentPersonMedCPRNummerFortrolig

CVR_2.2.7_hentCVRPersonFortroligResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)


Metode - hentPersonMedEnhedsnummerFortrolig

Beskrivelse

Metoden returnerer CVRPerson inklusiv deres CPRNummer (CPRPerson i vores information model)


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRDataFortrolig/1/rest/hentPersonMedEnhedsnummerFortrolig?pId=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pEnhedsnummer

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pEnhedsnummer

integer

Enhedsnummer (eller Id) for en CVRPerson


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentPersonMedEnhedsnummerFortrolig

CVR_2.2.7_hentCVRPersonFortroligResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)


Metode - hentProduktionsenhedMedEnhedsNummerFortrolig

Beskrivelse

Metoden returnerer Produktionsenhed inkl. præcis antal ansatte for det angivede pNummer.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRDataFortrolig/1/rest/hentProduktionsenhedMedEnhedsNummerFortrolig?pCVRNummer=xxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pCVRNummer

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pEnhedsnummer

integer

Enhedsnummer  (eller Id) for en Produktionsenhed


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentProduktionsenhedMedEnhedsNummerFortrolig

CVR_2.2.7_hentProduktionsenhedFortroligResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)


Metode - hentProduktionsenhedMedpNummerFortrolig

Beskrivelse

Metoden returnerer Produktionsenhed inkl. præcis antal ansatte for det angivne pNummer.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRDataFortrolig/1/rest/hentProduktionsenhedMedpNummerFortrolig?ppNummer=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: ppNummer

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

ppNummer

integer

pNummer for en Produktionsenhed


EAID_C579CB46_0ED3_4bdf_BA0D_9F4C362BAA2F

pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentProduktionsenhedMedpNummerFortrolig

CVR_2.2.7_hentProduktionsenhedFortroligResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)


Metode - hentVirksomhedMedCVRNummerFortrolig

Beskrivelse

Metoden returnerer virksomhed inkl. præcis antal ansatte for det angivne CVR-nummer.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRDataFortrolig/1/rest/hentVirksomhedMedCVRNummerFortrolig?pCVRNummer=xxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pCVRNummer

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pCVRNummer

integer

CVRnummer for en virksomhed


EAID_564C37C6_7647_4f64_9116_5B273C30D955

pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentVirksomhedMedCVRNummerFortrolig

CVR_2.2.7_hentVirksomhedFortroligResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)


Metode - hentVirksomhedMedEnhedsnummerFortrolig

Beskrivelse

Metoden returnerer virksomhed inkl. præcis antal ansatte for det angivne Enhedsnummer.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes. Virkning vil ikke have en effekt på beskæftigelsestidsserien fordi der ikke er virkning på dette forretningsobjekt.

Denne metode er kun beregnet til anvendere med behov for præcist beskæftigelsestal.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/HentCVRDataFortrolig/1/rest/hentVirksomhedMedEnhedsnummerFortrolig?pId=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pID

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pId

integer

EnhedsNummer  (eller Id) for en virksomhed


EAID_A09EF54A_A9A3_413b_94C2_805EFA701A52

pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstid
Outputparametre

MetodeSkema

hentVirksomhedMedEnhedsnummerFortrolig


CVR_2.2.7_hentVirksomhedFortroligResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)


REST - SoegCVRData

Beskrivelse

Søg data med filter metoder, returneres enten sumarisk data eller mere beskrevne data efter behov men inkluderes ikke relateret objekter, for eksempel Virksomheder uden relaterede Produktionsenheder, Fuld Ansvarlig Deltager eller Beskæftigelsesdata.

Omfatter klasserne: CVRPerson og BeskaeftigelseReklamebeskyttelse må ikke kunne tilgås af offentligheden.


Oversigt over metoder

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

soegProduktionsenhedAdresse

Simpel

Nej

soegProduktionsenhedBranche

Kompleks

Nej

soegProduktionsenhedNavn

Kompleks

Nej

soegProduktionsenhedStartdato

Kompleks

Nej

soegVirksomhedMedAdresse

Kompleks

Nej

soegVirksomhedMedBranche

Kompleks

Nej

soegVirksomhedMedNavn

Kompleks

Nej

soegVirksomhedMedStartDato

Kompleks

Nej


Metode - soegProduktionsenhedMedAdresse

Beskrivelse

Metoden returnerer produktionsenhedsnumre og startdato for de produktionsenheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/soegProduktionsenhedMedAdresse?pAdresse=xyxyxxyy-xxxx-xxyx-yxxx-xxxxyyxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter:  pAdresse

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pAdresse

string

DAR-adresseUUID for produktionsenhedene's adresse


EAID_6043F4D9_C4CA_44d0_BE88_027166A8B008

pVirkningstid

Date

produktionsenhedens virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

produktionsenhedens registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumariske = true), returneres soegProduktionsenhedSummariskResultat.json ellers returneres soegProduktionsenhedResultat.json

MetodeSkema

soegProduktionsenhedMedAdresse


CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk produktionsenhedsobjekt, indeholdende p nummer, navn og startdato

soegProduktionsenhedMedAdresse

CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederResultat

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er produktionsenhedsobjektet og underobjekter


Metode - soegProduktionsenhedMedBranche

Beskrivelse

Metoden returnerer produktionsenhedsnumre og startdato for de produktionsenheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/soegProduktionsenhedMedBranche?pBranche=xxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter:  pBranche

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pBranche

string

En produktionsenheds branchekode.vaerdi eller bibranchekode.vaerdi


EAID_E5B1DBF5_1989_40bf_859B_226351B73841.EAID_FC4113D3_4B87_416b_8710_F03B76018886

pVirkningstid

Date

produktionsenhedens virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

produktionsenhedens registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumariske = true), returneres soegProduktionsenhedSummariskResultat.json ellers returneres soegProduktionsenhedResultat.json

MetodeSkema

soegProduktionsenhedMedBranche


CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk produktionsenhedsobjekt, indeholdende p nummer, navn og startdato

soegProduktionsenhedMedBranche

CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederResultat

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er produktionsenhedsobjektet og underobjekter


Metode - soegProduktionsenhedMedNavn

Beskrivelse

Metoden returnerer produktionsenhedsnumre og startdato for de produktionsenheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/soegProduktionsenhedMedNavn?pNavn=x


Inputparametre

Obligatorisk parameter:   pNavn

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pNavn

string

En produktionsenheds navn.vaerdi


EAID_144A417F_EA68_4352_A9CC_EFF3978E2D8F

pVirkningstid

Date

produktionsenhedens virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

produktionsenhedens registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumariske = true), returneres soegProduktionsenhedSummariskResultat.json ellers returneres soegProduktionsenhedResultat.json

MetodeSkema

soegProduktionsenhedMedNavn


CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk produktionsenhedsobjekt, indeholdende p nummer, navn og startdato

soegProduktionsenhedMedNavn

CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederResultat

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er produktionsenhedsobjektet og underobjekter


Metode - soegProduktionsenhedMedStartdato

Beskrivelse

Metoden returnerer produktionsenhedsnumre og startdato for de produktionsenheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/soegProduktionsenhedMedStartdato?pStartdato=yyyy-mm-dd


Inputparametre

Obligatorisk parameter:  pStartdato

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pStartdato

DateTime

En produktionsenheds startdato


EAID_B75D9F82_CBBC_4a25_B0D3_C14B61539146

pVirkningstid

Date

produktionsenhedens virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

produktionsenhedens registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumariske = true), returneres soegProduktionsenhedSummariskResultat.json ellers returneres soegProduktionsenhedResultat.json

MetodeSkema

soegProduktionsenhedMedStartdato


CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk produktionsenhedsobjekt, indeholdende p nummer, navn og startdato

soegProduktionsenhedMedStartdato

CVR_2.2.7_soegProduktionsenhederResultat

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er produktionsenhedsobjektet og underobjekter


Metode - soegVirksomhedMedAdresse

Beskrivelse

Metoden returnerer virksomheders CVR-numre og startdato for de virksomheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/soegVirksomhedMedAdresse?pAdresse=xyxyxxyy-xxxx-xxyx-yxxx-xxxxyyxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pAdresse

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pAdresse

string

DAR-adresseUUID for virksomhederne på en adresse


EAID_6043F4D9_C4CA_44d0_BE88_027166A8B008

pInkluderOphoerteVirksomheder

boolean

Angivelse af, om ophørte virksomheder ønskes medtaget i søgeresultat

false


pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumarisk = true), returneres soegVirksomhedSummariskResultat.json ellers returneres soegVirksomhedResultat.json

MetodeSkema

soegVirksomhedMedAdresse

CVR_2.2.7_soegVirksomhedSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk virksomhedsobjekt, indeholdende CVR nr, navn og startdato

soegVirksomhedMedAdresse

CVR_2.2.7_soegVirksomhederResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er virksomhedsobjektet og underobjekter


Metode - soegVirksomhedMedBranche

Beskrivelse

Metoden returnerer virksomheders CVR-numre og startdato for de virksomheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/soegVirksomhedMedBranche?pBranche=xxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter:  pBranche

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pBranche

string

En virksomheds branchekode.vaerdi eller bibranchekode.vaerdi


EAID_E5B1DBF5_1989_40bf_859B_226351B73841.EAID_FC4113D3_4B87_416b_8710_F03B76018886

pInkluderOphoerteVirksomheder

boolean

Angivelse af, om ophørte virksomheder ønskes medtaget i søgeresultat

false


pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumarisk = true), returneres soegVirksomhedSummariskResultat.json ellers returneres soegVirksomhedResultat.json

MetodeSkema

soegVirksomhedMedBranche


CVR_2.2.7_soegVirksomhedSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk virksomhedsobjekt, indeholdende CVR nr, navn og startdato

soegVirksomhedMedBranche

CVR_2.2.7_soegVirksomhederResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er virksomhedsobjektet og underobjekter


Metode - soegVirksomhedMedNavn

Beskrivelse

Metoden returnerer virksomheders CVR-numre og startdato for de virksomheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/soegVirksomhedMedNavn?pNavn=x


Inputparametre

Obligatorisk parameter: pNavn

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pNavn

string

En virksomheds navn.vaerdi


EAID_144A417F_EA68_4352_A9CC_EFF3978E2D8F

pInkluderOphoerteVirksomheder

boolean

Angivelse af, om ophørte virksomheder ønskes medtaget i søgeresultat

false


pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumarisk = true), returneres soegVirksomhedSummariskResultat.json ellers returneres soegVirksomhedResultat.json

MetodeSkema

soegVirksomhedMedNavn

CVR_2.2.7_soegVirksomhedSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk virksomhedsobjekt, indeholdende CVR nr, navn og startdato

soegVirksomhedMedNavn

CVR_2.2.7_soegVirksomhederResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er virksomhedsobjektet og underobjekter

Metode - SoegVirksomhedMedStartdato

Beskrivelse

Metoden returnerer virksomheders CVR-numre og startdato for de virksomheder, som matcher søgekriterierne. Søgekriterier er AND, dvs. alle kriterier skal være opfyldte for et match.

Endvidere kan virkningstid og registreringstid angives, hvis det ønskes.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CVR/SoegCVRData/1/rest/SoegVirksomhedMedStartdato?pVirksomhedStartdato=yyyy-mm-dd


Inputparametre

Obligatorisk parameter:  pVirksomhedStartdato

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

pVirksomhedStartdato

DateTime

En virksomheds startdato


EAID_0315F5E1_1610_44da_83F8_6BFE523C3B3C

pInkluderOphoerteVirksomheder

boolean

Angivelse af, om ophørte virksomheder ønskes medtaget i søgeresultat

false


pVirkningstid

Date

En virksomheds virkningstid

dags dato


pRegistreringstid

DateTime

En virksomheds registreringstidpSumariske

boolean

output skema

trueOutputparametre

Hvis summariske er sand (pSumarisk = true), returneres soegVirksomhedSummariskResultat.json ellers returneres soegVirksomhedResultat.json

MetodeSkema

SoegVirksomhedMedStartdato


CVR_2.2.7_soegVirksomhedSummariskResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er et summarisk virksomhedsobjekt, indeholdende CVR nr, navn og startdato

SoegVirksomhedMedStartdato

CVR_2.2.7_soegVirksomhederResultat.json

Skema - filudtræk og webservices (CVR)

Output er virksomhedsobjektet og underobjekter