Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold i CVR for tjenester

Virksomhedsregisterets (CVR) tjenester på Datafordeleren har disse temporale søgemuligheder: 


Søgeparameter: tidspunkt

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • (p)Registreringstid
  • (p)Virkningstid


Søgeparameter: status

Udfaldsrummet for parameteren Status i CVR er:

  • aktiv
  • inaktiv

Tilgængelige søgeparametre i CVRs tjenester


HentCVRDataFortrolig

CVR-tjenester i zone 5 med fortrolige data

Metode

Tjenestetype

TIL-FRA  (søgning med periode)

Tidspunkt
(søgning med tidspunkt)

Status

hentVirksomhedMedEnhedsnummerFortrolig

RESTpVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

 

hentVirksomhedMedCVRNummerFortrolig

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

  

hentProduktionsenhedMedEnhedsNummerFortrolig

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


hentProduktionsenhedMedProduktionenhedNummerFortrolig

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


hentPersonMedCPRNummerFortrolig

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

  

hentPersonMedEnhedsnummerFortrolig

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW
HentCVRData

CVR-tjenester i zone 5

Metode

Tjeneste-type

TIL-FRA  (søgning med periode)

Tidspunkt
(søgning med tidspunkt)

Status

hentVirksomhedMedCVRNummer

RESTpVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

 

hentProduktionsenhedMedPNummer

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

  

hentAndredeltagerMedCVREnhedsid

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


hentVirksomhedMedCVREnhedsid

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


hentProduktionsenhedMedCVREnhedsid

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

  

hentCVRPersonMedCVREnhedsid

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


hentEnhedMedCVREnhedsid

REST


pVirkningstid = NOW

pRegistreringstid = NOW

SoegCVRData

CVR-tjenester i zone 5

Metode

Tjeneste-type

TIL-FRA 
(søgning med periode)

Tidspunkt 
(søgning med tidspunkt)

Status

soegVirksomhedMedAdresse

RESTpVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

 

soegVirksomhedMedNavn

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

  

soegVirksomhedMedBranche

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


soegVirksomhedMedStartDato

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


soegProduktionsenhedBranche

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW

  

soegProduktionsenhedStartdato

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


soegProduktionsenhedAdresse

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW


soegProduktionsenhedNavn

REST


pVirkningstid = NOW
pRegistreringstid = NOW