Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Indsat link til sidehistorik i metadata

Anchor
Toppen
Toppen
Display Metadata
hidetableheadertrue
Denne side indeholder endvidere en guide til hvordan du henter en url i Dataoversigten samt guide i hvordan du bruger WMS tjenester i QGIS, MapInfo og ArcMap.

 

Table of Contents


Info
iconfalse

BEMÆRK

På Datafordeleren er der ikke konfigureret timeout på webtjenester.

Generelt om WMS-tjenester på Datafordeleren

Brugerstyring - parametrene brugernavn og adgangskode

Parametrene brugernavn og adgangskode skal tilføjes i forespørgsler til WMS-tjenester på Datafordeleren, da de kræver en kendt bruger. Når man benytter en GIS-klient skal man tilføje parametrene brugernavn og adgangskode til den url, som man taster ind i GIS-klienten for at oprette forbindelse til WMS-tjenesten.

GIS-klienten vil sende en GetCapabilities-forespørgsel til WMS-tjenesten for at få oplysninger om den, og svaret på GetCapabilities-forespørgslen vil indeholde endpoints tilføjet parametrene brugernavn og adgangskode. Når GIS-klienten herefter benytter disse endpoints til andre forespørgsler, vil parametrene brugernavn og adgangskode komme med.

Hvis man konfigurerer eller udvikler en webapplikation, skal man ligeledes være opmærksom på behovet for parametrene brugernavn og adgangskode i tjenester, der kræver en kendt bruger.

Hent url til WMS-tjenester i Dataoversigten


Vælg DATAOVERSIGT i den øverste bjælke

Scroll ned og vælg WMS under SERVICE i venstre side. 
Vælg et register - her er valgt GeoDanmark Vektor
Vælg en tjeneste - her er valgt GeoDanmark Vektor WMS

Vælg URL og kopier url'enEksempel på url: https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS?username=XXXX&password=YYYY

Inden du kan benytte url'en i din GIS klienten skal du indsætte brugernavnet og adgangskode til din tjenestebruger. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tilføje parameteren &services=wms til dit kald.Hent data fra Datafordeleren via QGIS 3.10Åbn QGIS og klik på knappen markeret med rød

Vælg WMS/WMTS

Vælg Ny

Ud for Navn skriver du et navn til tjenesten

Ud for URL sætter du den url ind, som du har sammensat

Klik herefter OK

Vælg Forbind

Vælg lag

Vælg rasterfilformat - PNG giver mulighed for transparens. JPEG er hurtigst.

Klik på Tilføj

Kort vises i UTM32 Euref89

Ønsker du at hente flere WMS tjenester ind i dit projekt skal du benytte samme fremgangsmåde. Hent data fra Datafordeleren via MapInfo 16.0.3

Sæt din url ind i MapInfo ved at klikke på Open

Vælg Mapping (WMS)

Klik på Servers

Klik på Add

Sæt din url ind i Server URL 

Herefter klik på OK

Vælg geodanmark

Klik på OK

Klik et lag fra WMS tjenesten under WMS Layers 

Klik derefter på Add

Laget flyttes over, som vist ved SKOV

Under Coordinate Reference System skal du sætte kortprojektion ved Projection 

Klik herefter på OK

Så er skærmkortet i MapInfo

Ønsker du at hente flere WMS tjenester ind i dit projekt skal du benytte samme fremgangsmåde. 


Hent data fra Datafordeleren via ArcMap 10.6

Åbn ArcMap

Klik op ikonet ved den blå markering

Dobbeltklik på Add WMS Server

Ud for URL sætter du den url ind, som du har sammensat

Klik på Get Layers

Dobbeltklik på et lag fx. SKOV

Dobbeltklik på den markerede tjeneste

Dobbeltklik på geodanmark

Vælg et lag og dobbeltklik

Laget er nu lagt ind i ArcMap

Ønsker du at hente flere WMS tjenester ind i dit projekt skal du benytte samme fremgangsmåde. 

Hent data fra Datafordeleren via ArcGisPro

Start ArcGis og klik på ikonet for at tilføje et WMS-lagDer fremkommer nu et vindue, der for GeoDanmark skal udfyldes på følgende mådeUd for URL sætter du den url ind, som du har sammensat.

Klik OK
Klik nu på "Catalog", "Servers" og i dette eksempel på "geodanmark on service.datafordeler.dk.wms", "geodanmark" og "geodanmark".

Herunder finder du de forskellige objekttyper. Klik f.eks. på BYGNING og træk den over i kortvinduet -og du har nu GeoDanmark-Bygning som et WMS-lag i dit kort.
Hent data fra Datafordeleren via egen webapplikation