Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Opdaterede den offentlige nøgle til PUSH hændelser i produktionsmiljøet

Display Metadata
hidetableheadertrue
Certifikatet til at modtage hændelser i produktion på Datafordeleren er blevet bliver skiftet på Datafordeleren i forbindelse med Release 1934.0.0, den 11. august 2022.

Produktionsmiljøet

Info
iconfalse

DEN OFFENTLIGE NØGLE TIL CERTIFIKATETCERTIFIKATET 

(opdateret nøgle vil være gældende på PROD fra den 12. august 2022)

DD.Prod01.EventGenerator.cer


Test06

Info
iconfalse

DEN OFFENTLIGE NØGLE TIL CERTIFIKATET

DD.Test06.EventGenerator.CER