Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Indsat link til sidehistorik i metadata

Display Metadata
hidetableheadertrue

Replikeringskanalerne genbruges på tværs af miljøerne


ReplikeringskanalRegisterRegisternavn der benyttes i Administrationsportalen 
RC15MatriklenMATRIKEL
RC16Danske StednavneSTED
RC17EBREBR
RC18BBRBBR
RC19CPRCPR
RC20CVRCVR
RC21DAGIDAGI
RC22DARDAR
RC23EJFEJERFORTEGNELSE
RC24GeoDanmarkGEODANMARK
RC25VUREJENDOMSVURDERING
RC26DAGIDAGIM