Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Display Metadata
hidetableheadertrue
Anchor
Top
TopDet er muligt at oprette tjenestebruger to forskellige certifikater - FOCES (Funktionscertifikat) eller VOCES (Virksomhedscertifikat).

Du skal først være logget på enten Datafordeler.dk eller Selvbetjeningen med din webbruger før du kan oprette en tjenestebruger.


Table of Contents

Info
iconfalse

DELING AF CERTIFIKAT

Til brug for tjenestebruger med certifikat skal den offentlige del af certifikatet deles med Datafordeleren.

Normalt er certifikaterne incl. privat-nøgle i "PKCS12"-format. I Datafordeleren anvendes CER-format ved oprettelse af tjenestebruger med certifikat på Datafordeleren.

Du kan hente hjælp i Eksport certifikat til CER-format


Brugeroprettelsen foregår på Datafordeler.dk eller Selvbetjeningen for produktionsmiljøet, eller i Selvbetjeningen for de relevante testmiljøer, læs mere om Test på Datafordeleren.

Læs mere om certifikater på Datafordeler.dk


Info
iconfalse

FORNYELSE AF CERTIFIKAT

Du skal selv sørge for at forny dit certifikat rettidigt.

Det fornyede certifikat skal uploades til tjenestebrugeren. Vær opmærksom på, at certifikatet vil bibeholde det samme CVR og FID-nummer, når det bliver fornyet. Det nye certifikat vil have et nyt Thumbprint.

Får du fornyet dit certifikatet rettidigt undgår du yderligere administration. 
Info

Tjekpunkter ved upload af certifikat til tjenestebruger

Ved upload af certifikat til din tjenestebruger, er der nogle punkter du skal være opmærksom på, og som kan hjælpe dig videre i tilfælde af at du oplever fejl efter upload af dit certifikat:

  • Tjek at du har uploadet certifikatet til den korrekt tjenestebruger, dvs. den bruger, hvor du fx har bedt om adgang til CPR, CVR eller EJF
  • Tjek at du anvender samme certifikat, som er uploadet til tjenestebrugeren, når du kalder tjenesten. Det gør du ved ved at kontrollere, at FID nr. på den offentlige del af certifikatet, der er uploadet til tjenestebrugeren og FID nr. på den private del af certifikatet, som anvendes i kaldet, er ens. Du finder det på fanen Detaljer under Emne i certifikatet.
  • Tjek at du har har installeret den private del af certifikatet, således at dette anvendes i forbindelse med kald af tjeneste. I certifikatet på fanen Generelt skal der nederst stå 'You have a private key, that corresponds to this certificate'.


Oprettelse af tjenestebruger med OCES certifikat via Datafordeler.dk
Når du logger ind på Datafordeler.dk, kommer du automatisk ind på din kontoside, og her kan du oprette din tjenestebruger ved at klikke på knappen "Opret tjenestebruger".

Vælg herefter enten godkendelsesmetoden FOCES (FUNKTIONSCERTIFIKAT) eller VOCES (VIRKSOMHEDSCERTIFIKAT), alt efter hvilket certifikat du har, og klik på NÆSTE.
Overfør et FOCES eller VOCES certifikat og søg efter en fil indeholdende et certifikat ved at klikke på VÆLG CERTIFIKAT.

Når du har fundet og valgt dit certifikat, klik videre på NÆSTE.
Klik herefter på OPRET, for at oprette din tjenestebruger. 

Når din tjenestebruger er oprettet, vil den fremgår af Dine tjenestebrugere - oversigt på din kontoside.

Har du et fornyet certifikat, kan du folde din bruger ud på pilen til højre for brugernavnet, og vælge REDIGER, herefter kan du uploade dit nye certifikat.

Her kan du også deaktivere din tjenestebruger, hvis den ikke længere skal være i brug.
Oprettelse af tjenestebruger med OCES certifikat via Selvbetjeningen


Klik på plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger.


Vælg enten godkendelsesmetoden FOCES (Funktionscertifikat) eller VOCES (Virksomhedscertifikat) og vælg Opret tjenestebruger.

Den nye tjenestebruger er oprettet og gemt og vises på et nyt faneblad.Overfør enten et FOCES certifikat eller et VOCES certifikat, alt efter hvilken godkendelsesmetode du har valgt, og søg efter en fil indeholdende et certifikat.


Det udpegede certifikat valideres og vises vælg tilføj for at tilføje det overførte certifikat til tjenestebrugeren.

Certifikatet overføres og tjenestebrugeren er opdateret.