På siden kan du læse om overgangen fra OCES2 til OCES3 certifikater på Datafordeleren. Samt hvilke certifikater du skal bruge til Datafordelerens forskellige miljøer.


Hvornår kan du skifte certifikater

Ændringen bliver implementeret på Datafordeleren i produktion den 7. juni 2023. Bemærk at det først er muligt at skifte til OCES3 certifikater efter denne dato.

Det berører tjenestebrugeres anvendelse af FOCES og VOCES på Datafordeleren. Efter implementeringen vil der være paralleldrift med OCES2 og OCES3, indtil OCES2 certifikater udfases 31. oktober 2023.

Som anvender af tjenestebruger med FOCES eller VOCES på Datafordeleren skal du derfor foretage et certifikatskifte på dine tjenestebrugere, når Datafordeleren melder klar til skiftet. Det sker på datafordeler.dk/Drift under Meddelelser. Du kan oprette abonnement på meddelelser og modtage en mail, når der er meddelelser om drift på Datafordeleren.

Vi anbefaler, du skifter certifikater snarest muligt efter implementeringen på Datafordeleren. 

Læs mere om ændringen af OCES2 til OCES3 hos MitID Erhverv: https://mitid-erhverv.dk/avanceret

Bemærk

Du skal ikke oprette en ny tjenestebruger i forbindelse med overgangen til OCES2 til OCES3, men skifte certifikat på eksisterende brugere.

Det er vigtigt at beholde eksisterende tjenestebrugere, så du ikke skal genanmode om adgang til tjenester hos CPR, CVR, EJF, SVR og VUR.Forberedelse inden certifikatskifte

Inden Datafordeleren er klar i juni 2023 til OCES3 certifikater, er der nogle ting, du selv kan forberede for at lette skiftet af certifikater.
Oversigt over eksisterende certifikater og tjenestebrugere


Det anbefales, at du på forhånd laver en oversigt over dine eksisterende certifikater (FID nr.), og hvilke tjenestebrugere de er tilknyttet.


Ligeledes bør du lave en oversigt over, hvad I skal bruge i fremtiden af OCES3 certifikater.
Behov for ny web- og tjenestebruger?


Har du ikke et overblik over eksisterende webbrugere, og dertilhørende tjenestebrugere, kan du få behov for at oprette nye brugere for at opretholde jeres abonnementer, når OCES2 certifikaterne bliver udfaset 31. oktober 2023.

Det kan være i tilfælde af, at webbruger er oprettet af en tidligere medarbejder med personligt log-in, og webbrugeren ikke er tilknyttet en funktionspostkasse.

I de tilfælde bør du allerede iværksætte oprettelse af nye brugere og anmode om adgang til tjenester hos CPR, CVR, EJF, SVR og VUR, hvis du abonnerer på disse tjenester.

Du bør også undersøge, om I skal tilpasse egne systemer ved ændring af web- og tjenestebrugere.

Læs mere om oprettelse af web-og tjenestebrugere

Læs mere om anmodning om adgangÆndringer i egne systemer


Undersøg om der er tilpasninger, som I skal foretage på systemet, der skal modtage data fra Datafordeleren, i forbindelse med ændring af den private nøgle på certifikaterne.
Bestil nye certifikater


Bestil de tilsvarende OCES3 certifikater (organisationscertifikater/systemcertifikater), som du har behov for til at erstatte de tidligere VOCES/FOCES certifikater.


Produktions- og testcertifikater på Datafordelerens miljøer


På Datafordelerens tre miljøer Produktion, Test03 og Test06 skal du anvende produktionscertifikater.

På Test04 skal du anvende testcertifikater. 
Testcertifikater


For at kunne oprette et testcertifikat til Datafordelerens testmiljø Test04, er det nødvendigt, at I selv tilslutter jer MitID pre-produktionsmiljø (Devtest 4) og opretter en brugerorganisation.

I finder en vejledning til MitID pre-produktionsmiljø i infoboksen i højre side.

Når jeres organisation er opsat til MitID test, skal I oprette en test-administrator, som kan udstede test-certifikater og brugere for jer.

Vær opmærksom på at den test-administrator I opretter via https://erhvervsadministration.devtest4-nemlog-in.dk, skal også oprettes på https://mitidsimulator.test-devtest4-nemlog-in.dk/.

Den skal således oprettes 2 steder, i modsætning til PROD miljøet, hvor den kun skal oprettes ét sted.

Vejledninger til oprettelse af testbrugere

Vejledning til MitID pre-produktionsmiljø: https://www.nemlog-in.dk/vejledningertiltestmiljo/

Har I brug for hjælp til tilslutningen til MitID pre-produktionsmiljø, henviser vi til mitiderhverv@digst.dk.

Tjek om et certifikat er et testcertifikat

I informationen om udsteder på certifikaterne indeholder OU oplysning om at det er et test certifikat ved at der fremgår "Test" i navnet.

Ex.:

Udsteder:
C = DK
O = Den Danske Stat
OU = Test - cti
CN = Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1

Skift af certifikater

Når løsningen på Datafordeleren er klar, skal du ind og uploade det nye certifikat til din tjenestebruger. Bemærk at det først er muligt at skifte til OCES3 certifikater i produktion efter 7. juni 2023.

Du skal ikke oprette en ny tjenestebruger i forbindelse med overgangen til OCES2 til OCES3, men skifte certifikat på eksisterende brugere.

Det er vigtigt at beholde eksisterende tjenestebrugere, så du ikke skal genanmode om adgang til tjenester hos CPR, CVR, EJF, SVR og VUR.Skift af certifikat via Datafordeler.dk


Under Dine tjenestebrugere på din konto på Datafordeler.dk, kan du se en oversigt over alle dine tjenestebrugere.

Vælg den tjenestebruger, som du vil skifte certifikat på, ved at folde den ud på pilen til højre for tjenestebrugerens navn.


Klik på Rediger, og klik herefter på Vælg fil.

Find dit nye certifikat via stifinderen, og klik herefter på Gem, for at uploade certifikatet.

Nå du har uploadet det nye certifikat, får du besked om at dit certifikat er opdateret.

Klik på Se certifikatdetaljer for at få vist certifikatets UUID.

Skift af certifikat via Selvbetjeningen


Under Brugere på din konto på Selvbetjeningen, kan du se en oversigt over alle dine tjenestebrugere.

Vælg den tjenestebruger, som du vil skifte certifikat på i fanelinjen.
Klik på pilen under Overfør certifikat, for at uploade det nye OCES3-certifikat til din tjenestebruger.

Du behøver ikke fjerne det gamle certifikat først.
Find dit OCES3-certifikat via stifinder og klik på Åbn. 

Herefter får du besked om at dit certifikat er blevet ændret.

Klik på OK.

Nu fremgår nu et nyt certifikat på din tjenestebruger, hvor der fremgår et UUID.  • No labels